Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare Actualizat 25 septembrie 2011

Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare Actualizat 25 septembrie 2011
Preț: 54,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 824

DESCRIERE

Lucrarea prezintă avantajul că pe lângă textul Codului fiscal (cu ultimele modificări şi completări aduse prin O.G. nr. 30/2011 – M.Of. nr. 627 din 2 septembrie 2011) şi al Normelor metodologice de aplicare a acestuia (cu ultimele modificări şi completări aduse prin H.G. nr. 150/2011 – M.Of. nr. 150 din 1 martie 2011), inserate direct sub articolele din Cod la care se referă, sunt prezentate şi deciziile Comisiei fiscale centrale emise de la data apariţiei Codului şi până în prezent. De subliniat că aceste decizii sunt importante întrucât potrivit art. 8 alin. (2) din Anexa 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1765/2011, soluţiile unitare adoptate prin decizii ale comisiei şi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice sunt aplicabile de la data intrării în vigoare a actului normativ avut în vedere la soluţionarea fiecărei.Detalii: Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare.

De asemenea lucrarea aduce în atenţia celor interesaţi, trimiteri la legislaţia secundară (ordine ale ministrului finanţelor publice, ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală) dar şi legislaţia conexă precum şi recursurile în interesul legii şi deciziile Curţii Constituţionale, pentru a se asigura o completă cunoaştere şi înţelegere a dispoziţiilor legale.

Pentru a veni în ajutorul celor care doresc să aprofundeze dreptul fiscal sunt incluse în lucrare trimiteri la doctrina de specialitate şi jurisprudenţa naţională, publicate în revistele de specialitatePrefata
Editia a 11-a a lucrarii Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare cuprinde
toate modificarile legislative aduse Codului fiscal si Normelor metodologice de aplicare a
acestuia, publicate în Monitorul Oficial al României pâna la data de 10 martie 2011.
Lucrarea prezinta avantajul ca pe lânga textul Codului fiscal (cu ultimele modificari si
completari aduse prin O.U.G. nr. 117/2010 – M.Of. nr. 891 din 30 decembrie 2010) si al
Normelor metodologice de aplicare a acestuia (cu ultimele modificari si completari aduse
prin H.G. nr. 150/2011 – M.Of. nr. 150 din 1 martie 2011), inserate direct sub articolele
din Cod la care se refera, sunt prezentate si deciziile Comisiei fiscale centrale emise de la
data aparitiei Codului si pâna în prezent. De subliniat ca aceste decizii sunt importante
întrucât potrivit art. 10 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 183/2010, solutiile
unitare adoptate prin decizii ale Comisiei fiscale centrale si aprobate prin ordin al ministrului
finantelor publice sunt aplicabile de la data intrarii în vigoare a actului normativ
avut în vedere la solutionarea fiecarei spete.
De asemenea lucrarea aduce în atentia celor interesati, trimiteri la legislatia secundara
(ordine ale ministrului finantelor publice, ordine ale presedintelui Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala) dar si legislatia conexa precum si recursurile în interesul legii si
deciziile Curtii Constitutionale, pentru a se asigura o completa cunoastere si întelegere a
dispozitiilor legale.
Pentru a vizualiza continutul ordinelor sau forma consolidata a acestora se poate
utiliza programul Legalis.
Pentru a veni în ajutorul celor care doresc sa aprofundeze dreptul fiscal sunt incluse în
lucrare trimiteri la doctrina de specialitate si jurisprudenta nationala, publicate în revistele de
specialitate si anume: Analele Universitatii din Bucuresti (2004–IV/2010), Buletinul Casatiei
(2006–1/2011), Buletinul Curtilor de Apel (2007–1/2011), Curierul Fiscal (2006–12/2010),
Curierul Judiciar (2002–1/2011), Dreptul (2004–12/2010), Monitorul Fiscalitatii Internationale
(I/2008–12/2010), Pandectele Române (2001–10/2010), Revista de Drept Comercial
(2004–12/2010), Revista de Drept a Curtii de Apel Ploiesti (1/2010), Revista de Drept Public
(2001–3/2010), Revista Româna de Drept al Afacerilor (2003–10/2010), Revista Româna de
Drept Privat (2007–5/2010), Revista Româna de Executare Silita (2008–3/2010), Revista
Româna de Fiscalitate (2007–6/2009); Revista Româna de Jurisprudenta (2009-3-4/2010);
Taxe, Finante, Contabilitate (1-6/2010).
Lucrarea Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare se doreste a fi un instrument
util în cunoasterea si aplicarea legislatiei fiscale atât pentru consultantii fiscali cât si
pentru contabili, avocati, magistrati, studenti, practic pentru oricine este interesat sau
lucreaza în domeniile juridic, economic, fiscal, financiar, contabil. Nu în ultimul rând,
lucrarea se poate dovedi utila si pentru teoreticieni, în special prin trimiterile la legislatie,
jurisprudenta si, desigur, doctrina.
Mihai Bragaru
10 martie 2011
Tabla de materii
Pag.
Titlul I. Dispozitii generale ..............................................................................................6
Capitolul I. Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal ............................................6
Capitolul II. Interpretarea si modificarea Codului fiscal................................................7
Capitolul III. Definitii ....................................................................................................8
Capitolul IV. Reguli de aplicare generala....................................................................20
Titlul II. Impozitul pe profit ..........................................................................................28
Capitolul I. Dispozitii generale ....................................................................................28
Capitolul II. Calculul profitului impozabil ..................................................................36
Capitolul III. Aspecte fiscale internationale ................................................................82
Capitolul IV. Abrogat ..................................................................................................87
Capitolul V. Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale.................................87
Capitolul VI. Retinerea impozitului pe dividende .......................................................92
Capitolul VII. Dispozitii tranzitorii si finale................................................................94
Titlul III. Impozitul pe venit ........................................................................................101
Capitolul I. Dispozitii generale ..................................................................................101
Capitolul II. Venituri din activitati independente ......................................................108
Capitolul III. Venituri din salarii ...............................................................................123
Capitolul IV. Venituri din cedarea folosintei bunurilor .............................................140
Capitolul V. Venituri din investitii ............................................................................142
Capitolul VI. Venituri din pensii ...............................................................................150
Capitolul VII. Venituri din activitati agricole ............................................................151
Capitolul VIII. Venituri din premii si din jocuri de noroc .........................................153
Capitolul VIII1. Venituri din transferul proprietatilor imobiliare
din patrimoniul personal .......................................................................................154
Capitolul IX. Venituri din alte surse ..........................................................................161
Capitolul X. Venitul net anual impozabil ..................................................................163
Capitolul XI. Proprietatea comuna si asociatiile fara personalitate juridica ..............170
Capitolul XII. Aspecte fiscale internationale .............................................................173
Capitolul XIII. Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa ..... 180
Capitolul XIV. Dispozitii tranzitorii si finale ............................................................180
Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare Tabla de materii
X
Titlul IV. Abrogat..........................................................................................................183
Titlul IV1. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.........................................183
Titlul V. Impozitul pe veniturile obtinute din România de nerezidenti
si impozitul pe reprezentantele firmelor straine înfiintate în România..................188
Capitolul I. Impozitul pe veniturile obtinute din România de nerezidenti .................188
Capitolul II. Impozitul pe reprezentante ....................................................................205
Capitolul III. Modul de impozitare a veniturilor din economii obtinute
din România de persoane fizice rezidente în state membre si aplicarea
schimbului de informatii în legatura cu aceasta categorie de venituri...................206
Capitolul IV. Redevente si dobânzi la întreprinderi asociate.....................................217
Capitolul V. Schimb de informatii în domeniul impozitelor directe .........................223
Titlul VI. Taxa pe valoarea adaugata .........................................................................233
Capitolul I. Definitii...................................................................................................233
Capitolul II. Operatiuni impozabile ...........................................................................237
Capitolul III. Persoane impozabile ............................................................................242
Capitolul IV. Operatiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei ...................................247
Capitolul V. Locul operatiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei.......................259
Capitolul VI. Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata...............276
Capitolul VII. Baza de impozitare .............................................................................283
Capitolul VIII. Cotele de taxa....................................................................................292
Capitolul IX. Operatiuni scutite de taxa.....................................................................297
Capitolul X. Regimul deducerilor..............................................................................317
Capitolul XI. Persoanele obligate la plata taxei .........................................................348
Capitolul XII. Regimuri speciale ...............................................................................352
Capitolul XIII. Obligatii ............................................................................................367
Capitolul XIV. Dispozitii comune .............................................................................402
Capitolul XV. Dispozitii tranzitorii ...........................................................................406
Titlul VII. Accize si alte taxe speciale ........................................................................420
Capitolul I. Accize armonizate ..................................................................................420
Sectiunea 1. Abrogata ...........................................................................................420
Sectiunea a 2-a. Abrogata .....................................................................................420
Sectiunea a 3-a. Nivelul accizelor .........................................................................420
Sectiunea a 4-a. Abrogata .....................................................................................422
Sectiunea a 41-a. Abrogata....................................................................................422
Sectiunea a 5-a. Abrogata .....................................................................................422
Tabla de materii Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare
XI
Sectiunea a 51-a. Abrogata....................................................................................422
Sectiunea a 52-a. Abrogata....................................................................................422
Sectiunea a 53-a. Abrogata....................................................................................422
Sectiunea a 6-a. Abrogata .....................................................................................422
Sectiunea a 7-a. Abrogata .....................................................................................422
Sectiunea a 8-a. Abrogata .....................................................................................422
Sectiunea a 81-a. Abrogata....................................................................................422
Capitolul I1. Regimul accizelor armonizate ..............................................................422
Sectiunea 1. Dispozitii generale............................................................................422
Sectiunea a 2-a. Alcool si bauturi alcoolice ..........................................................431
Sectiunea a 3-a. Tutun prelucrat............................................................................434
Sectiunea a 4-a. Produse energetice ......................................................................436
Sectiunea a 5-a. Energie electrica .........................................................................438
Sectiunea a 6-a. Exceptii de la regimul de accizare pentru produse energetice
si energie electrica ............................................................................................439
Sectiunea a 7-a. Regimul de antrepozitare ............................................................443
Sectiunea a 8-a. Destinatarul înregistrat................................................................460
Sectiunea a 9-a. Deplasarea si primirea produselor accizabile
aflate în regim suspensiv de accize...................................................................463
Sectiunea a 10-a. Restituiri de accize....................................................................475
Sectiunea a 11-a. Deplasarea intracomunitara si impozitarea produselor
accizabile dupa eliberarea pentru consum........................................................478
Sectiunea a 12-a. Obligatiile platitorilor de accize................................................485
Sectiunea a 13-a. Scutiri la plata accizelor............................................................491
Sectiunea a 14-a. Marcarea produselor alcoolice si a tutunului prelucrat .............509
Sectiunea a 15-a. Alte obligatii pentru operatorii economici cu produse
accizabile..........................................................................................................515
Capitolul II. Alte produse accizabile..........................................................................518
Capitolul II1. Abrogat ................................................................................................523
Capitolul III. Impozitul la titeiul din productia interna..............................................523
Capitolul IV. Dispozitii comune ................................................................................524
Capitolul V. Dispozitii tranzitorii si derogari ............................................................526
Titlul VIII. Abrogat.......................................................................................................636
Capitolul I. Abrogat ...................................................................................................636
Capitolul II. Abrogat..................................................................................................636
Capitolul III. Abrogat ................................................................................................636
Capitolul IV. Abrogat ................................................................................................636
Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare Tabla de materii
XII

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.043 sec