Codul de procedura fiscala si Normele metodologice Actualizat 1 februarie 2012

Codul de procedura fiscala si Normele metodologice  Actualizat 1 februarie 2012
Preț: 11,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 304

DESCRIERE

Data aparitiei: 08 Feb 2012


Codul de procedura fiscala si Normele metodologice(actualizat 1 februarie 2012)

Cuprins
Titlul I. Dispoziţii generale ........................................................................4
Capitolul I. Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală.............4
Capitolul II. Principii generale de conduită în administrarea
impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate
bugetului general consolidat ...................................................................6
Capitolul III. Aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale ............................11
Capitolul IV. Raportul juridic fiscal.........................................................12
Titlul II. Dispoziţii generale privind raportul de drept material fiscal .....15
Capitolul I. Dispoziţii generale ................................................................15
Capitolul II. Domiciliul fiscal ..................................................................21
Titlul III. Dispoziţii procedurale generale................................................25
Capitolul I. Competenţa organului fiscal .................................................25
Capitolul II. Actele emise de organele fiscale..........................................31
Capitolul III. Administrarea şi aprecierea probelor..................................42
Secţiunea 1. Dispoziţii generale............................................................42
Secţiunea a 2-a. Informaţii şi expertize.................................................43
Secţiunea a 3-a. Verificarea înscrisurilor şi cercetarea la faţa locului ........45
Secţiunea a 4-a. Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi ....................47
Secţiunea a 5-a. Colaborarea dintre autorităţile publice........................48
Secţiunea a 6-a. Sarcina probei .............................................................49
Capitolul IV. Termene .............................................................................52
Titlul IV. Înregistrarea fiscală şi evidenţa contabilă şi fiscală .................54
Cuprins
VII
Titlul V. Declaraţia fiscală .......................................................................66
Titlul VI. Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume
datorate bugetului general consolidat.......................................................73
Capitolul I. Dispoziţii generale ................................................................73
Capitolul II. Prescripţia dreptului de a stabili obligaţii fiscale .................76
Titlul VI1. Procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea
dublei impuneri ........................................................................................79
Titlul VII. Inspecţia fiscală ......................................................................81
Capitolul I. Sfera inspecţiei fiscale ..........................................................81
Capitolul II. Realizarea inspecţiei fiscale.................................................85
Capitolul III. Dispoziţii speciale privind verificarea persoanelor fizice
supuse impozitului pe venit......................................................................94
Titlul VII1. Cooperarea administrativă în domeniul fiscal .......................97
Capitolul I. Dispoziţii generale ................................................................97
Capitolul II. Schimbul de informaţii ......................................................100
Secţiunea 1. Schimbul de informaţii la cerere ..................................100
Secţiunea a 2-a. Schimbul automat obligatoriu de informaţii...........101
Secţiunea a 3-a. Schimbul spontan de informaţii .............................102
Capitolul III. Alte forme de cooperare administrativă ...........................103
Secţiunea 1. Prezenţa în birourile administrative şi participarea la
anchetele administrative ...................................................................103
Secţiunea a 2-a. Cooperarea administrativă prin efectuarea de controale
simultane ..........................................................................................104
Secţiunea a 3-a. Notificări administrative ........................................105
Secţiunea a 4-a. Rezultatul utilizării informaţiilor............................105
Secţiunea a 5-a. Schimbul de experienţă şi de bune practici ............106
Capitolul IV. Condiţii aplicabile cooperării administrative ...................106
Capitolul V. Relaţiile cu Comisia Europeană ........................................110
Capitolul VI. Relaţiile cu ţările terţe ......................................................110
Codul de procedură fiscală
VIII
Capitolul VII. Dispoziţii generale şi finale ............................................111
Titlul VIII. Colectarea creanţelor fiscale................................................112
Capitolul I. Dispoziţii generale ..............................................................112
Capitolul II. Stingerea creanţelor fiscale prin plată, compensare
şi restituire ..........................................................................................118
Capitolul III. Dobânzi, penalităţi de întârziere sau majorări
de întârziere .......................................................................................132
Capitolul IV. Înlesniri la plată................................................................143
Capitolul V. Constituirea de garanţii......................................................146
Capitolul VI. Măsuri asigurătorii ...........................................................147
Capitolul VII. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită
şi a dreptului de a cere compensarea sau restituirea ...........................150
Capitolul VIII. Stingerea creanţelor fiscale prin executare silită ...........152
Secţiunea 1. Dispoziţii generale..........................................................152
Secţiunea a 2-a. Executarea silită prin poprire ....................................168
Secţiunea a 3-a. Executarea silită a bunurilor mobile .........................173
Secţiunea a 4-a. Executarea silită a bunurilor imobile ........................177
Secţiunea a 5-a. Executarea silită a altor bunuri .................................179
Secţiunea a 6-a. Valorificarea bunurilor .............................................180
Capitolul IX. Cheltuieli..........................................................................190
Capitolul X. Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate
prin executare silită.............................................................................191
Capitolul XI. Contestaţia la executare silită...........................................194
Capitolul XII. Stingerea creanţelor fiscale prin alte modalităţi..............198
Capitolul XII1. Asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor
legate de taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri..................................202
Cuprins
IX
Secţiunea 1. Dispoziţii generale..........................................................202
Secţiunea a 2-a. Schimbul de informaţii .............................................205
Secţiunea a 3-a. Asistenţă pentru notificarea documentelor ...............206
Secţiunea a 4-a. Măsurile asigurătorii sau de recuperare....................207
Secţiunea a 5-a. Dispoziţii generale aplicabile tuturor tipurilor
de cereri de asistenţă...........................................................................213
Secţiunea a 6-a. Dispoziţii finale ........................................................215
Capitolul XIII. Abrogat..........................................................................216
Titlul IX. Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva
actelor administrative fiscale..................................................................217
Capitolul I. Dreptul la contestaţie ..........................................................217
Capitolul II. Competenţa de soluţionare a contestaţiilor.
Decizia de soluţionare.........................................................................224
Capitolul III. Dispoziţii procedurale ......................................................229
Capitolul IV. Soluţii asupra contestaţiei.................................................236
Titlul X. Sancţiuni..................................................................................242
Titlul XI. Dispoziţii tranzitorii şi finale..................................................249

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.047 sec