Vampirii energetici - metode de autoaparare

Vampirii energetici - metode de autoaparare
Preț: 20,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2008
Pagini: 164
Categoria: Bioenergie

DESCRIERE

In mauris ligula, dictum id accumsan sed, suscipit et mi. Donec a ipsum velit. Donec eu est ut lectus facilisis condimentum. Pellentesque elementum erat lobortis lorem ornare scelerisque. Proin vel nunc magna. In hac habitasse platea dictumst. Nullam ac ante mattis est elementum sodales. 


Asadar, am incercat sa studiez unul dintre fenomenele cele mai complicate. Pe cit de dificile sint perceptia si intelegerea sa, lupta impotriva lui si a efectelor sale, pe atit de des se intilneste in viata de toate zilele. Este vorba de asa-numita interventie energetica. Se poate spune si astfel: atacul psihic.

De ce se intimpla asa ceva? Cum se resimte? In ce consta pericolul? Sa incercam sa raspundem la intrebarile puse. Ce ne trebuie pentru aceasta? Experienta vietii si, inainte de toate, o minte deschisa cunoasterii, desprinsa din plasele rationalismului. Ne-am obisnuit sa vedem doar o parte a lumii. Ceea ce razbate citeodata intimplator, "printre rinduri", din Cartea Vietii se intimpla sa fie greu de captat. Uneori, dimpotriva, scinteia cunoasterii poate fi ascunsa sub un strat gros de reziduuri mistice.

Primul pas: sa detectezi pentru tine acest hotar ingust dintre "mistica" in constiinta domestica (ceva ce parca nici nu exista) si realitatea supusa legilor pina la deformare. Al doilea pas trebuie sa fie patrunderea treptata si atenta in profunzimea acestei stari intermediare. Tocmai atunci se iveste si posibilitatea de a avea asupra tabloului adevarat al vietii un punct de vedere cit de cit corespunzator. Partea rationala este reprezentata in concluziile mele de stiinta traditionala. Ei bine, cum se impotriveste ea si nu vrea sa admita concurenta! Consolidindu-se temeinic pe tot parcursul secolului al XlX-lea, secolul cercetarilor si descoperirilor fundamentale, a fost mfrinta in mod extrem de neplacut de cele mai recente cercetari.

CUPRINS
Din partea autorului ............................................................. 7
I. Cine sunt eu? ................................................................ 13
II. Atacul energetic .......................................................... 17
III. Energia ........................................................................21
IV. Cele 7 corpuri ale omului ............................................25
V. Distribuirea energiei. Ceakrele ...................................35
VI. Ce este vampirismul energetic? .................................39
VII. Nivelurile de dezvoltare ale vampirismului
Stadiile bolii ..............................................................45
VII.1. Contaminarea .................................................45
VII.2. Debutul bolii ...................................................55
VII.3. Inimã flãmândã ...............................................69
VII.4. Sã-l striveºti ºi sã-l înghiþi ................................79
VII.5. Nu-mi sorbi iubirea, nu-mi sorbi sufletul ..........89
VII.6. Asasinatul energetic ........................................105
VII.7. Magia neagrã .................................................121
VIII. Aþi diagnosticat agresiunea. Ce-i de fãcut? ............123
IX. Metode de apãrare .....................................................125
IX.1. Apãrarea psihicã
Apãrarea cu ajutorul divinitãþii ...................... .131
IX.2. Realizarea scutului energetic ............................133
IX.3. Metode de pãtrundere în structura atacului ......135
IX.4. Metoda rãspunsului glacial ..............................139
IX.5. Apãrarea practicã ...........................................139
IX.6. Apãrarea prin acþiune ......................................143
IX.7. Apãrarea informaþionalã ..................................145
IX.8. Apãrarea prin forþele naturii .............................147
IX.9. Apãrarea prin rugãciune ................................. 149
X. Metode fizice de apãrare .............................................151
XI. Dieta energeticã .........................................................155
XII. Exerciþii pentru acumularea de energie ...................157
XIII. Mântuieºte-mã pe mine, Doamne ...........................161
Din partea autorului
Te salut, imaginarul meu interlocutor, închipuitul sau
posibilul meu prieten. Sã stãm puþin de vorbã, poate cã
tema acestei conversaþii te va interesa, ºi, sper eu, chiar îþi va fi
de folos dacã vei încerca sã rememorezi împreunã cu mine cîteva
dintre întîmplãrile propriei tale vieþi.
Eu nu mai cred de mult în coincidenþa întîmplãrilor, în
concursul de împrejurãri pe care obiºnuim a le numi misticism,
supranatural º.a.m.d., încercînd parcã sã alungãm nevãzutul („piei
de-aici!”), ºi sã le dãm un sens oarecum peiorativ. Mie experienþa
de viaþã îmi sugereazã de mult, îmi explicã ºi mã-mpunge cu
degetul spre ceea ce este evident: toate sînt departe de a fi
întîmplãtoare, toate sînt cu adevãrat supranaturale!
Putem, desigur, sã ne cramponãm de cuvinte, de ceea ce
este natural ºi ce nu este natural, ce înseamnã „supra”, unde sînt
susul ºi josul, ºi tot aºa, pînã reducem ideea la absurd. Departe
de mine aceastã pornire: dar dacã ceva din închipuire s-a trezit ºi
mi-am amintit nu este fãrã motiv; înseamnã cã trebuie sã duc la
bun sfîrºit o treabã începutã.
Încã din vremea îndepãrtatei adolescente am reflectat asupra
fenomenului relaþionãrii umane: cît imprevizibil conþine, cum este
Grigori Kapiþa
8
adesea de neînþeles. Am simþit, în acelaºi timp, cã în acest fenomen
sînt ascunse o putere ºi un sens pe care-l voi lãmuri dacã voi
încerca sã gîndesc puþin altfel decît ne-am obiºnuit ºi sã nu mã
opresc la suprafaþa lucrurilor.
Vorbesc cu tine în gînd, interlocutorul meu. Poate cã odatã,
de mult, ne-am cunoscut sau, doar din întîmplare, ne-am
intersectat pe cãrãrile întortocheate ale vieþii. Hai, ajutã-mã! Sã
încercãm sã ne amintim ce am început împreunã ºi n-am dus la
bun sfîrºit. Eu am o presupunere, ºi voi încerca sã þi-o expun, iar
tu mã vei corecta dacã pe undeva nu am dreptate.
Cu tine, vechiul meu prieten... am început sã ne adîncim în
marile taine ale ºtiinþelor ezoterice, îþi aminteºti cîte controverse
am avut? Cît de diferiþi eram prin educaþia noastrã, prin modul
de abordare a înþelepciunii omeneºti!
Pînã astãzi, încercînd adesea sã mã edific asupra unei
probleme, intru din nou cu tine în polemicã, iar ºi iar, imaginarul
sau poate foarte realul meu tovar㺠ºi combatant de idei. Excelent
instruit, cu o minte iscoditoare, lipsitã de orice rutinã sau gîndire
ºablonardã, aºa eºti tu, interlocutorul meu. Chirurgul numai cu
mîinile absolut curate, sterile, poate realiza o operaþie complicatã
prin care sã înlãture partea bolnavã fãrã o infectare ulterioarã ºi
fãrã recidivã.
Numai cu o inimã ºi o minte într-adevãr curate poþi sã te
apropii de zona periculoasã a existenþei ºi conºtiinþei. Probabil
cã de aceea îmi ºi trebuie un om „ideal” pentru a putea cu el de
Vampirii energetici - Metode de autoapãrare
9
mînã „sã cobor în iad”, în strãfundul abisului. De ce vreau sã
cobor pînã acolo? O lege veche spune: ce poþi gãsi sus poþi gãsi
tot atît de bine ºi jos. Dacã nu putem sã cunoaºtem una dintre
pãrþi, poate ca meritã sã o cunoaºtem pe cealaltã. Atunci vom
putea ºi sã privim altfel ºi sã înþelegem din alt unghi obiºnuitul.
Una dintre temele pe care am încercat noi sã le dezvoltãm
atunci, în speculaþiile noastre, a fost cea a bioenergeticii, a lumii
nevãzute impregnate de energie, cu schimburile ºi dinamica ei.
Au fost teorii excelente, dezbateri pãtimaºe, au fost ºi germeni ai
unor idei deloc rele, dar mã tem cã nu a fost nimic mai mult decît
atît.
Pentru a putea înþelege complicatele procese ale relaþionãrii
umane, asupra cãrora mediteazã cele mai de seamã inteligenþe
ale Planetei, specialiºti în psihologie, ideile ºi patosul nu sînt de
ajuns. Este necesarã, în contactul cu oamenii, o experienþã continuã
ºi susþinutã pe mai multe planuri. Doar astãzi, dupã ce am
asimilat o asemenea cantitate de informaþie, încît s-a înscris în
memorie o datã cu bãtãturile din palme ºi ridurile de pe piele,
dupã ce a germinat în esenþa ei fizicã ºi a fost resimþitã ºi trãitã de
propria-mi viaþã, doar astãzi pot sã încerc sã generalizez ºi sã
fac o sintezã cu acele idei pe care le formulam pe sub bolþile universitare
în frumoasele vremuri naive.
ªi iatã, prietene, înþelegînd ca amintirea vie pe care mi-o
trezeºti nu este întîmplãtoare, am dedus pentru mine însumi urmãtoarele:
trebuie sã clarific problema iscatã încã de atunci, din tim

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.059 sec