Apararea familiei de atacurile energetice

Apararea familiei de atacurile energetice
Preț: 20,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2008
Pagini: 104
Categoria: Bioenergie

DESCRIERE

Nu se poate studia familia fara a aborda tema sexului. Atractia sexuala este proprie naturii, iar omul fiind o particica a naturii, o entitate vie se reuneste in perechi. Dar uniunea dintre barbati si femei atinge nu numai straturile joase, animalice, ci si corpurile subtile. Uniunea se relizeaza la toate cele 7 niveluri, un "eu" multiplicat de sapte ori.
Schimbul energetic ce se produce in timpul contactului sexual patrunde in toate corpurile si planurile omului. Fortele ce apar sunt atat de puternice incat sunt greu de atins. Gasim in diferitele invataturi, intrupate in cuvinte, reflectarea celor de mai sus, adaptate intelegerii de la nivelul constiintei omenesti. Astfel energia sexuala este una din manifestarile energiei Kundalini care doarme incolacita ca un sarpe la baza coloanei vertebrale. Desfasurandu-se si urcand pe verticala, prin Sushumma, deschide in urma sa toate centrele energetice - ceakrele.
Cuprins
Introducere... 7
Cap. 1 - Problema sexualã... 13
Cap. 2 - Relaþiile sexuale...... 23
Cap. 3 - Pericolele ce pândesc familia... 31
3. 0. - Pericolele interne... 31
3. 0. 0. - Vampirul în familie... 31
3. 0. 1. - Bãrbatul meu bea... 35
3. 0. 2. - Soþul meu îmi distruge personalitatea... 41
3. 0. 3. - Familia incompletã... 51
3. 0. 4. - Nu mã pot despãrþi... 63
3. 1. - Pericolele externe... 69
3. 1. 0. - A doua cãsãtorie... 69
3. 1. 1. - Soacrele... 81
3. 1. 2. - Soþia pasionatã de ocultism... 89
Cap. 4 - Metode de apãrare împotriva atacurilor energetice... 99
Introducere
— Ca sã nu dai sãnãtatea ta
altora ºi anii tãi unuia fãrã de
milã;
— Ca strãinii sã nu se îndestuleze
cu puterea ta ºi ostenelile tale
sã nu treacã în casa altuia.
Pildele lui Solomon (5, 9-10)
Nu demult am fãcut cunoºtinþã cu felcerul din
partea locului. Ivan Andreevici s-a dovedit a fi
nu doar un practician excelent, dar ºi un om instruit care
ºi-a pãstrat interesul viu pentru lumea înconjurãtoare. Am
simþit o simpatie reciprocã ºi am stat de vorbã pînã seara
tîrziu Nu ne-a incomodat diferenþa de studii ºi terminologie,
deºi cîteva momente dificile s-au iscat din cauza
asta. Dar lucrul cel mai important care ne-a ºi reunit a
fost metoda comunã de cunoaºtere.
Grigori Kapiþa
8
Am plecat amîndoi de la unitatea dintre psihic ºi materie,
Planetã ºi om, însufleþit ºi neînsufleþit, de la percepþia
lumii ca organism viu, unitar, în care funcþioneazã legi unice.
Am ajuns la aceastã atitudine ºi gîndire pe cãi diferite. Ivan
Andreevici se distingea printr-o minte analiticã nativã, prin
experienþa bogatã de viaþã, pe când eu, prin interesul faþã
de învãþãturile orientale, pe care le-am testat în orice situaþie
mi-a scos în cale soarta. Nu pot sã spun ce bucuros
sunt cã am dobîndit în el nu doar un interlocutor, dar ºi un
oponent.
Odatã Ivan Andreevici a întîrziat la ceaiul nostru de
searã. A sosit supãrat ºi ne-a povestit urmãtoarea istorie.
Cu cinci ani în urmã a venit în satul lor, de lîngã Sankt
Petersburg, Elena Alekseevna. Primise o repartiþie la clubul
local dupã absolvirea Institutului de culturã. Fata era prietenoasã,
blîndã, dar se simþea în ea o forþã interioarã. Practic
pe un loc gol a organizat un asemenea club, încît toþi oamenii
se îmbulzeau serile la sediul lui.
Dupã un an au început s-o vadã mai des pe lângã Vasili,
mecanicul satului în curînd au jucat ºi la nuntã. Dupã un alt
an li s-a nãscut o fetiþã. Poate cã Elena nu aflase cã Vasili
fusese înainte de cãsãtorie un fante care iubea anturajul
vesel, bãutura ºi plimbãrile pe sub clar de lunã cu una din
multele „doamne ale inimii” lui.
Consãtenii s-au mirat cã liniºtita ºi instruita Elena
Alekseevna s-a mãritat cu Vasili, dar au hotãrît între ºuºoteli
Apãrarea familie de atacurile energetice
9
cã nu-i de glumit cu dragostea ºi s-au potolit. Dar Vasili,
chiar dacã ºi-a mai luat seama dupã cãsãtorie, nu ºi-a putut
refuza distracþiile.
Satul nefiind mare, totul se vede. Iar dacã nu reuºeºti
sã vezi tot, îþi povestesc gurile binevoitoare. A ascultat Lena
ce-a ascultat despre drumurile lãturalnice ale lui Vasili ºi a
obosit. A început s-o deranjeze. Ce îi promisese Vasili pînã
la nuntã, cã vor împãrþi egal treburile gospodãreºti, cã vor
citi ºi comenta împreunã cãrþile, au rãmas numai vorbe goale,
iar acum au început ºi aventurile... Rabdã cît rabdã pînã îºi
ieºi din fire ºi se puse pe plîns. Rãspunsul - un zîmbet ironic
ºi atît. Elena s-a hotãrît sã-ºi pãrãseascã soþul. Le-a scris
pãrinþilor ºi a început sã-ºi strîngã încet lucrurile. Stagiul ºil
fãcuse ºi putea sã plece.
În curînd, Vasili i-a fost adus lui Ivan Andreevici cu o
fracturã complicatã la picior. Dupã primul ajutor a trebuit
sã-l trimitã pe bietul om la centru. Dar Ivan Andreevici nu
din cauza lui Vasili era mîhnit, ci de grija Elenei, ºi aºa pãtimise
din cauza lui, acum trebuia sã-1 ºi îngrijeascã.
Ivan Andreevici, în general, considera cã aceastã cãsnicie
este lipsitã de perspective. Dacã la început au fost speranþe
cã, de dragul sentimentelor, de dragul iubirii, Vasili va
putea sã se înfrîneze, timpul a arãtat cã nimic nu s-a schimbat.
Iatã de ce era mîhnit Ivan Andreevici: ar trebui ca ei sã divorþeze,
dar Elena este omul datoriei, nu-l va putea pãrãsi pe
„olog” ºi-l va îngriji.

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.045 sec