Anatomia schimbului bioenergetic

Anatomia schimbului bioenergetic
Preț: 20,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2006
Pagini: 146
Categoria: Bioenergie

DESCRIERE

Anatomia schimbului bioenergetic se refera la relatia bioenergetica dintre om si mediul inconjurator. Aceasta relatie trebuie cunoscuta foarte bine daca se doreste realizarea confortului bioenergetic, dorinta nostra de a fi in armonie cu toata lumea, dar si cu noi insine.
In acest volum accentul se pune pe cuvant, pe protectia pe care ti-o poate oferi dar suntem avertizati si asupra pericolelor la care ne poate expune.
In cuvant a crezut intotdeauna si autorul acestei carti. Dar nu a fost singurul sau crez. El a fost de asemeni convins ca energia pozitiva, luminoasa ne inconjoara cu o mai mare forta decat raul. Ramane doar sa reusim sa o indentificam in natura, in ceilalti semeni si in noi insine
Cuprins
Introducere... 7
Capitolul 1 - Schimbul bioenergetic dintre oameni... 11
1. 0. Vampirii energetici... 27
1. 1. Lipitorile energetice... 39
1. 2. Autodevoratorii energetici... 43
1. 3. Gãunoºii energetici... 47
1. 4. Intermediarii energetici... 49
1. 5. Pãgubaºii energetici... 51
1. 6. Devoratorii energetici... 55
1. 7. Filtrele energetice... 59
1. 8. Pereþii energetici... 61
1. 9. Oglinzile energetice... 63
1. 10. Ventuzele energetici... 65
Capitolul 2 - Schimbul bioenergetic dintre oameni ºi Naturã... 69
Capitolul 3 - Schimbul bioenergetic cu obiecte neînsufleþite... 93
Capitolul 4 - Bioenergetismul casei... 111
Capitolul 5 - Modalitãþi actuale de protecþie... 117
Introducere
Universul ºi raþiunea sînt douã noþiuni pe care le-am asociat
de mult, înþelegînd în acest timp cã existenþa noastrã în
lume este determinatã de energia Raþiunii a cãrei întruchipare este
în fapt Universul. Energetismul Raþiunii existã în orice fiinþã, în orice
plantã sau piatrã. „Puterea sufletului”, „puterea gîndurilor”, „puterea
interioarã”, „puterea privirii”... Folosind aceste expresii uzuale ne
întrebãm oare: de unde îi vin omului „puterile”?
Noi toþi sîntem particule ale Universului aflate într-o stare de
schimb bioenergetic permanent cu Cosmosul, cu Pãmîntul, cu
Natura înconjurãtoare, cu plantele, animalele ºi desigur cu oamenii.
Între toate lucrurile din lume existã o relaþie bilateralã. Tot
spaþiul înconjurãtor este plin de canale ºi cîmpuri energetice, de
nori denºi sau rarefiaþi de energie. La suprafaþã totul aratã destul
de stabil ºi, pînã ºi cele mai copleºitoare cataclisme, nu au puterea
de a destabiliza acest echilibru. Dar vi s-a întîmplat sã vã gîndiþi la
forþele pe care se sprijinã lumea noastrã? Aþi încercat fie ºi o
secundã sã vã imaginaþi o particulã dintr-un spaþiu energetic unitar?
Este o rãtãcire sã te crezi centrul Universului ºi sã-þi supralicitezi
rolul în procesul general de schimburi energetice. Dar ºi mai mare
Grigori Kapiþa
8
rãtãcire este sã-þi micºorezi rolul, sã te excluzi deliberat dintre
forþele naturale ale energetismului general. Vorbim mult astãzi
despre mijloacele de apãrare împotriva influenþelor nefaste ale unui
cîmp energetic strãin. Au apãrut deja oameni care nu se mai pot
gîndi la altceva, cautã în permanenþã pe cineva sau ceva de care sã
se apere. Au devenit foarte populare discuþiile despre deochi ºi
farmece, despre karma, despre magia albã ºi neagrã.
Este clar cã trebuie sã te aperi ºi sã-þi însuºeºti metodele de
autoreglare, dar, de regulã, toþi oamenii normali, care au asimilat
aceste metode ºi sînt familiarizaþi cu bazele parapsihologici, au o
apãrare instinctivã la nivel inconºtient. De altfel, practic tot ce facem
ºi spunem, felul în care comunicãm cu oamenii din jur, se petrece
inconºtient. Multe se aflã puse în om încã înainte de naºtere prin
experienþa strãmoºilor. Totuºi, lumea înconjurãtoare se schimbã
vertiginos, apar surse noi de energie negativã, forþele rele îl urmãresc
pe om în forme cu totul diferite, neºtiute pînã acum ºi noi cãutãm
iar ºi iar modalitãþi de apãrare împotriva lor ºi încercãm sã gãsim în
jurul nostru izvoare de energie pozitivã. Deºi nu reuºim sã descoperim
nimic radical nou. Tot ceea ce îl aºteaptã la sfîrºitul cãutãrilor
pe omul însetat de echilibru sufletesc, deja a fost încercat pe lumea
aceasta de cineva, cîndva. Totul se întoarce ºi noi ne adresãm iarãºi
vechilor înþelepþi ºi religiilor. Probabil cã este chiar mai simplu sã
nu inventãm metode fantastice ºi nu întotdeauna lipsite de riscuri
pentru cei din jur, sã nu ne adresãm noilor curente pervertite din
religiile diverselor popoare, ci sã încercãm sã preluãm pentru
vremurile actuale ceea ce a ajuns pînã la noi din adîncul veacurilor:
Anatomia schimbului bioenergetic
9
pietrele „înþelepciunii seculare”, curate ºi spãlate de oceanul timpului.
Imaginaþi-vã cã, dupã lectura cãrþii despre bioenergeticã, veþi
reuºi sã vã clarificaþi cîte ceva pe care-l concentraþi în conºtiinþa
dumneavoastrã, dupã care vã puneþi rnîna pe frunte, o apãsaþi uºor
ºi simþiþi deja cã în palmã apare o piatrã, nu prea mare, netedã ºi
caldã. O puteþi lãsa în mînã sau lipi de inimã, pune pe stomac sau
„rula” pe talpã. Modalitãþi necomplicate de concentrare a energiei
ne pot ajuta pe mulþi dintre noi. Poate cã a venit vremea sã adunãm
pietrele? Sã înþelegem tot drumul parcurs de Natura Pãmîntului ºi
omenire de-a lungul a mii, milioane ºi miliarde de ani? Grigori
Kapiþa. autorul materialelor cuprinse în aceastã carte ºi prelucrate
în conformitate cu cele mai noi reprezentãri ale bioenergeticii a
încercat toatã viaþa sã gãseascã principiul iniþial al redistribuirii
energiei Universului între cele patru forþe fundamentale ale naturii:
Pãmînt, Apã, Foc, Aer. A încercat sã înþeleagã cum se poate domina
energia nestãvilitã pentru ca ea sã poatã sluji Omului ºi sã ajute
la triumful Binelui. Poate cã multe din reprezentãrile lui Kapiþa vi
se vor pãrea naive, iar expunerea confuzã, dar meritã luat în considerare
faptul cã materialul s-a adunat demult, cînd despre existenþa
bioenergeticii ca ºtiinþã, cu postulate clare, nici nu se bãnuia mãcar.
Gãsim, în schimb, acum o deplinã confirmare a presupunerilor
despre relaþia bioenergeticã reciprocã dintre om ºi forþele Naturii,
despre schimbul energetic dintre oameni, despre mijloacele de apãrare
împotriva influenþei negative a lumii înconjurãtoare ºi a modalitãþilor
de completare a energiei vitale.

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.054 sec