Atacurile energetice-Modalitati practice pentru apararea copiilor

Atacurile energetice-Modalitati practice pentru apararea copiilor
Preț: 20,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2008
Pagini: 174
Categoria: Bioenergie

DESCRIERE

Draga cititorule! Daca aceasta carte a ajuns in mainile dumneavoastra, fie in familia dumneavoastra a aparut o noua viata, fie se asteapta nasterea ei. Iar pe dumneavoastra in mod negresit va preocupa cum s-o protejati, cum sa-l feriti pe bebelus de pericolele posibile, sa-l ajutati sa creasca sanatos atat fizic si mental, cat si spiritual. O parte din acest lucru tainic, mai exact un aspect al lui nesupus pana acum unui studiu atent este energetica copilului.
Astazi, ocupandu-ne de ea, utilizam retete gata-facute, stranse de inaintasii nostri ca rezultat al incercarilor si greselilor. Le utilizam neintelegand intotdeauna adevaratul mecanism al actiunii sfaturilor oferite, doar bazandu-ne pe faptul ca aceste metode s-au sustinut in mod pozitiv in practica de-a lungul multor generatii. In carte veti gasi unele sfaturi asupra felului in care sa-i formati copilului un nivel destul de inalt al propriului energetism si sa-l feriti de atacurile exterioare.
Cuprins
Introducere ...........................................................................7
Cap. 1 - Atacul energetic ...................................................11
1.0. Atacul nepremeditat ...........................................11
1.1. Atacul premeditat ..............................................15
1.2. Atacul karmic ....................................................17
1.3. Atacul bipolar ....................................................19
Cap. 2 - Apãrarea copilului pânã la naºtere .....................25
2.0. Concepþia ..........................................................25
2.1. Sarcina ..............................................................29
Cap. 3 - Naºterea ..............................................................41
3.0. La maternitate sau ...? ........................................41
3.1. Pregãtirea pentru naºterea copilaºului .................47
3.2. Bioenergetica din camera opilului ........................53
3.3. Sã-l întâmpinãm pe micuþ! ..................................61
3.4. Alegerea numelui ................................................65
Cap. 4 - Prima lunã de viaþã ..............................................71
Cap. 5 - De la o lunã la 1,5 ani ..........................................75
5.0. Apãrarea sugarului de atacurile externe ...............75
5.1. Erori legate de energetismul copilului ..................79
5.2. Energetica generalã a familiei ..............................93
Cap. 6 - De la 1,5 la 3 ani ..................................................95
6.0. Atacul nepremeditat ...........................................95
6.1. Copilul mãnâncã prea puþin! ............................99
6.2. Erori grave ........................................................101
6.3. Înlãturarea corectã energiei negative ...................109
Cap. 7 - De la 3 la 7 ani .....................................................113
7.0. Stabilirea nivelului de dezvoltare .........................113
7.1. Grãdiniþa: o nouã tranºã de riscuri .......................117
7.2. Deprinderea copilului cu autoapãrarea energeticã ........123
7.3. Locuri de plimbare ............................................129
7.4. Sportul ºi yoga ..................................................133
Cap. 8 - De la 7 la 14 ani ...................................................137
8.0. ªcoala - mãsuri de apãrare pasive ºi active .........137
8.1. Sectele ..............................................................147
8.2. Cum sã-l ferim pe copil de sectã ........................155
8.3. Vampirismul ºi metode de apãrare ......................165
Încheiere ............................................................................173
Introducere
„Noi ca noi, dar de copii îmi pare rãu... “
(Dintr-o conversaþie în autobuz )
În ultimii ani oamenii nu arareori îºi amintesc de magie
ºi vrãjitorie, de minuni fãcute de zei ºi demoni, de fenomene
stranii ºi chiar neverosimile petrecute în lumea înconjurãtoare.
În acest fel minune se numeºte transformarea apei în
vin, obþinerea obiectelor din aer, obiectele zburãtoare de neînþeles
ºi alte ciudãþenii, timp în care taina cea mai incredibilã,
cea mai de neatins, se aflã în afara sferei interesului comun.
Poate pentru cã asemenea lucru se petrece în fiecare zi ºi pare
un fenomen obiºnuit. Cea mai mare dintre taine, de a cãrei
descifrare nu i-a fost dat sã se apropie nici unuia din cei ce
trãiesc astãzi sau au pãrãsit aceastã lume, s-a dovedit a fi uzatã
de cotidian, prefãcutã în rutinã, blocatã de hârtiuþe ºi reguli
birocratice, lucratã pe manechine ºi descrisã în manuale. ªi
totuºi...
Grigori Kapiþa
8
Încercaþi sã vã imaginaþi: din atingerea a doi oameni ce se
iubesc, din gesturile tandre ºi pasiunea copleºitoare, dintr-o
datã, se naºte o nouã fiinþã, se aprinde o nouã viaþã. Se aprinde
dintr-o minimã scânteie ce a sclipit pe planeta noastrã cu milenii
în urmã, scânteie atât de fragilã ºi cu toate acestea pãstratã
între cataclismele planetare de fiecare clipã, ce nu s-a stins
de secole de-a rândul nici mãcar pentru un minut, nici pentru
o clipã; scânteie pãstratã ºi transmisã de la pãrinþi la copii,
generaþie dupã generaþie, dintr-un trecut de neatins cu gândul
pânã în zilele noastre...
Minunea ce se petrece înãuntrul Mamei, tainica apariþie a
noului, imposibil de cunoscut ºi de explicat.
Vi s-a povestit la ºcoalã despre ovule ºi spermatozoizi?
Cã se contopesc, îºi amestecã cromozomii ºi datoritã acestui
„act de creaþie” creºte un nou om? Cã totul este simplu ºi pe
înþeles? Sã nu credeþi! Da, ovulul fecundat începe sã se divizeze,
da, el poate sã înceapã diviziunea pânã ºi într-o eprubetã,
dar oamenii de ºtiinþã, nu se ºtie de ce, uitã sã spunã cã aceastã
celulã moare în minute numãrate dacã nu este introdusã în
organismul femeii. De ce? Din acea pricinã simplã cã viaþa nu
este deloc un complex stereotip de aminoacizi ºi este departe
de a fi o desfãºurare a lanþului informaþional al ADN-ului. Dacã
aceste procese pot fi privite la microscop sau mãsurate cu
ajutorul tehnicii de calcul electronic, nu înseamnã cã ele pot fi
supralicitate ca esenþã a esenþelor. Toate descoperirile ºtiinþifice
de pânã astãzi demonstreazã doar un lucru: existã ceva
Modalitãþi practice pentru apãrarea copiilor
9
tainic ce nu poate fi pipãit sau vãzut, mãsurat sau cântãrit,
ceva ce-i poate da copilului doar Mama, ºi nici un autoclav
sau aparat de mãsurã nu o va putea înlocui, niciodatã!
O parte din acest lucru tainic, mai exact un aspect al lui
nesupus pânã acum unui studiu atent este energetica copilului.
Astãzi, ocupându-ne de ea, utilizãm reþete gata-fãcute, strânse
de înaintaºii noºtri ca rezultat al încercãrilor ºi greºelilor. Le
utilizãm neînþelegînd întotdeauna adevãratul mecanism al acþiunii
sfaturilor oferite, doar bazându-ne pe faptul cã aceste metode
s-au susþinut în mod pozitiv în practicã de-a lungul multor generaþii.
Dragã cititorule! Dacã aceastã carte a ajuns în mîinile tale,
fie în familia dumneavoastrã a apãrut o nouã viaþã, fie se aº-
teaptã aºterea ei ºi pe dumneavoastrã în mod negreºit vã preocupã
cum s-o protejaþi, cum sã-l feriþi pe bebeluº de pericolele
posibile, sã-1 ajutaþi sã creascã sãnãtos atât fizic ºi mental,
cât ºi spiritual.
În carte veþi gãsi unele sfaturi asupra felului în care sã-i
formaþi copilului un nivel destul de înalt al propriului energetism
ºi sã-1 feriþi de atacurile exterioare.

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.053 sec