Drept penal. Partea generala. Legea penala si infractiunea

Drept penal. Partea generala. Legea penala si infractiunea
Preț: 64,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 416

DESCRIERE

Data aparitiei: 08 Noiembrie 2012

Intre copertile acestei lucrari, cititorii vor gasi informatii utile despre doua institutii foarte importante ale Dreptului penal: Legea penala si Infractiunea. Fiecareia dintre cele doua institutii ii este rezervat cate un titlu (titlurile II si III). Analiza acestora este insa precedata de titlul I destinat prezentarii unor aspecte introductive.
Parcurgerea continutului lucrarii permite celui care o lectureaza sa aiba o imagine completa a normelor juridice care reglementeaza aplicarea legii penale in timp si spatiu, trasaturile esentiale ale infractiunii, tentativa, participatia, pluralitatea de infractiuni si cauzele care inlatura caracterul penal al faptei.
In paginile cartii sunt valorificate si analizate operele reprezentative publicate in aceasta materie, precum si numeroase spete solutionate de organele judiciare, inclusiv de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie. De asemenea, sunt prezentate decizii relevante ale Curtii Constitutionale si hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului.Cuprins
Abrevieri .................................................................................................................. XV
Titlul I. Aspecte generale .......................................................................................... 1
Capitolul I. Noţiuni introductive .......................................................................... 1
Secţiunea 1. Dreptul penal – ramură de drept (pozitiv) ...................................... 1
§1. Definiţia, obiectul şi sarcinile dreptului penal .......................................... 1
§2. Scopul şi caracterele dreptului penal ........................................................ 5
§3. Necesitatea dreptului penal, structura dreptului penal şi legătura
sa cu alte ramuri de drept ............................................................................... 6
§4. Scurtă evoluţie a dreptului penal român ................................................. 11
Secţiunea a 2-a. Ştiinţa dreptului penal ............................................................ 13
§1. Definiţia, obiectul şi sarcinile ştiinţei dreptului penal ............................ 13
§2. Delimitarea ştiinţei dreptului penal de alte ştiinţe .................................. 14
§3. Politica penală ........................................................................................ 15
§4. Relaţiile ştiinţei dreptului penal cu celelalte ştiinţe penale (criminale) ........ 15
Secţiunea a 3-a. Evoluţia ştiinţei dreptului penal ............................................. 16
§1. Aspecte introductive ............................................................................... 16
§2. Şcoala clasică ......................................................................................... 18
§3. Şcoala pozitivistă .................................................................................... 19
§4. Alte curente şi şcoli de drept penal ........................................................ 20
Secţiunea a 4-a. Raportul juridic penal ............................................................. 21
§1. Noţiunea raportului juridic penal ........................................................... 21
§2. Elementele raportului juridic penal ........................................................ 22
§3. Naşterea, modificarea şi stingerea raportului juridic penal .................... 23
§4. Raportul juridic penal şi răspunderea penală .......................................... 24
§5. Raportul penal de conflict şi raportul juridic procesual penal ................ 25
Secţiunea a 5-a. Faptele penale ......................................................................... 25
Capitolul II. Principiile dreptului penal ............................................................ 26
Secţiunea 1. Noţiunea şi cadrul principiilor dreptului penal ............................. 26
§1. Noţiune ................................................................................................... 26
§2. Cadrul principiilor dreptului penal ......................................................... 27
Secţiunea a 2-a. Analiza principiilor fundamentale ale dreptului penal ........... 29
§1. Principiul legalităţii incriminării şi a sancţiunilor de drept penal ........... 29
1.1. Precizări prealabile ........................................................................... 29
1.2. Noţiune ............................................................................................. 29
1.3. Conceptul de legalitate a incriminării ............................................... 30
1.4. Conceptul de legalitate a sancţiunilor de drept penal ....................... 32
1.5. Analogia şi retroactivitatea ............................................................... 33
1.6. Interpretarea strictă a legii penale ..................................................... 35
§2. Principiul umanismului dreptului penal ................................................. 38
VI Drept penal. Partea generală. Legea penală şi infracţiunea
§3. Principiul prevenirii şi combaterii prompte a infracţiunilor ................... 40
§4. Principiul proporţionalităţii protecţiei penale a valorilor sociale ........... 41
Titlul II. Legea penală şi limitele aplicării legii penale ......................................... 43
Capitolul I. Izvoarele dreptului penal ............................................................... 43
Secţiunea 1. Aspecte introductive privind izvoarele dreptului penal ................ 43
§1. Consideraţii generale privind izvoarele dreptului penal ......................... 43
§2. Rolul jurisprudenţei în cadrul izvoarelor dreptului penal ....................... 44
2.1. Introducere ........................................................................................ 44
2.2. Este jurisprudenţa izvor de drept în sistemul de drept român? ......... 46
2.3. Prezentarea situaţiilor în care hotărârea judecătorească
este izvor de drept .................................................................................... 46
2.4. Poziţia jurisprudenţei în raport cu principiul separaţiei
puterilor în stat .......................................................................................... 51
§3. Rolul cutumei în cadrul izvoarelor dreptului penal ................................ 53
Secţiunea a 2-a. Legea penală şi normele juridice penale ................................ 54
§1. Noţiunea de lege penală ......................................................................... 54
§2. Categorii de legi penale .......................................................................... 55
2.1. Felurile legii penale în funcţie de obiectul acesteia .......................... 55
2.2. Clasificarea legilor penale după alte criterii ..................................... 58
§3. Normele juridice penale ......................................................................... 61
3.1. Noţiune ............................................................................................. 61
3.2. Categorii de norme penale ................................................................ 61
Secţiunea a 3-a. Interpretarea legii penale ........................................................ 65
§1. Necesitatea interpretării legii penale ...................................................... 65
§2. Formele interpretării legii penale ........................................................... 66
§3. Metodele interpretării legii penale ......................................................... 66
3.1. Metoda interpretării literale sau gramaticale .................................... 66
3.2. Metoda interpretării raţionale sau logice .......................................... 67
3.3. Metoda interpretării sistematice ....................................................... 67
3.4. Metoda interpretării istorico-teleologice .......................................... 68
3.5. Metoda interpretării prin analogie .................................................... 68
§4. Rezultatul interpretării legii penale ........................................................ 68
Capitolul II. Aplicarea legii penale .................................................................... 70
Secţiunea 1. Noţiunea aplicării legii penale şi elementele în raport
de care se aplică ................................................................................................ 70
§1. Noţiunea aplicării legii penale ................................................................ 70
§2. Elementele în raport de care se aplică legea penală ............................... 70
Secţiunea a 2-a. Aplicarea legii penale în timp ................................................ 72
§1. Preliminarii ............................................................................................. 72
§2. Principiul activităţii legii penale ............................................................. 73
2.1. Noţiune ............................................................................................. 73
2.2. Intrarea în vigoare a legii penale ...................................................... 73
2.3. Etapele existenţei legii penale .......................................................... 74
2.4. Ieşirea din acţiune a legii penale ....................................................... 75
2.5. Concursul de legi penale ................................................................... 78
Cuprins VII
2.6. Excepţii de la principiul activităţii legii penale ................................ 79
§3. Extraactivitatea legii penale şi aplicarea legii penale mai favorabile ..... 81
§4. Examinarea cazurilor de aplicare a legii penale mai favorabile
(extraactivitate) ............................................................................................ 84
4.1. Retroactivitatea legii penale dezincriminatoare ................................ 84
4.2. Retroactivitatea legii penale interpretative posterioare
mai favorabile .......................................................................................... 88
4.3. Aplicarea legii penale mai favorabile stricto sensu .......................... 89
§5. Aplicarea legii penale temporare ............................................................ 99
5.1. Concept ............................................................................................. 99
5.2. Aplicarea legii penale în situaţii speciale ......................................... 99
Secţiunea a 3-a. Aplicarea legii penale în spaţiu ............................................ 101
§1. Particularităţile aplicării legii penale în spaţiu ..................................... 101
§2. Aplicarea legii penale faptelor săvârşite pe teritoriul ţării.................... 101
2.1. Principiul teritorialităţii legii penale ............................................... 101
§3. Excepţii de la principiul teritorialităţii legii penale .............................. 106
3.1. Imunitatea de jurisdicţie diplomatică .............................................. 106
3.2. Infracţiunile săvârşite la bordul navelor şi aeronavelor străine ...... 107
3.3. Infracţiunile comise de personalul armatelor străine aflate pe
teritoriul României ................................................................................. 108
3.4. Infracţiunile comise în localurile misiunilor diplomatice
străine din România ............................................................................... 109
3.5. Imunităţi personale ......................................................................... 109
§4. Aplicarea legii penale infracţiunilor săvârşite în afara
teritoriului ţării ........................................................................................... 112
4.1. Personalitatea legii penale române ................................................. 112
4.2. Realitatea legii penale ..................................................................... 114
4.3. Universalitatea legii penale române................................................ 115
§5. Cooperarea judiciară internaţională penală .......................................... 116
5.1. Preliminarii ..................................................................................... 116
5.2. Principalele tratate din domeniul cooperării internaţionale
în materie penală la care România este parte ......................................... 117
5.3. Extrădarea ....................................................................................... 119
5.4. Extrădarea voluntară şi extrădarea simplificată .............................. 125
5.5. Extrădarea în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene
şi extrădarea aparentă ............................................................................ 126
5.6. Transferul condamnaţilor ............................................................... 126
5.7. Tranzitul ......................................................................................... 127
Titlul III. Infracţiunea ........................................................................................... 128
Capitolul I. Natura juridică şi definiţia infracţiunii ...................................... 128
Secţiunea 1. Natura juridică a infracţiunii ...................................................... 128
§1. Infracţiunea – specie de faptă juridică .................................................. 128
§2. Infracţiunea ca fenomen ....................................................................... 129
§3. Infracţiunea – instituţie fundamentală a dreptului penal ...................... 131
§4. Clasificarea infracţiunilor ..................................................................... 132
VIII Drept penal. Partea generală. Legea penală şi infracţiunea
4.1. Aspecte introductive ....................................................................... 132
4.2. Clasificarea infracţiunilor după anumite criterii legale
şi doctrinare ........................................................................................... 133
Secţiunea a 2-a. Definiţia infracţiunii ............................................................. 135
§1. Accepţiunile noţiunii de infracţiune ..................................................... 135
1.1. Accepţiunile juridice ale noţiunii de infracţiune ............................. 135
1.2. Alte sensuri ale termenului infracţiune ........................................... 136
§2. Necesitatea unei definiţii legale a infracţiunii ...................................... 136
Capitolul II. Conţinutul infracţiunii ................................................................ 138
Secţiunea 1. Structura infracţiunii .................................................................. 138
§1. Noţiunea de structură a infracţiunii ...................................................... 138
§2. Noţiunea de element al infracţiunii ...................................................... 139
Secţiunea a 2-a. Analiza trăsăturilor esenţiale ale infracţiunii ........................ 142
§1. Prevederea faptei în legea penală ......................................................... 142
1.1. Preliminarii ..................................................................................... 142
1.2. Analiza trăsăturii ............................................................................ 144
§2. Vinovăţia făptuitorului ......................................................................... 144
2.1. Preliminarii ..................................................................................... 144
2.2. Factorii vinovăţiei ........................................................................... 147
2.3. Definiţia şi conţinutul vinovăţiei .................................................... 149
2.4. Formele şi modalităţile vinovăţiei .................................................. 153
2.5. Vinovăţia – element al conţinutului infracţiunii ............................. 161
§3. Pericolul social al faptei ....................................................................... 161
3.1. Noţiune ........................................................................................... 161
3.2. Elementele pericolului social şi lipsa lui ........................................ 161
Secţiunea a 3-a. Factorii infracţiunii ............................................................... 163
§1. Obiectul infracţiunii ............................................................................. 163
1.1. Noţiunea obiectului infracţiunii ...................................................... 163
1.2. Formele obiectului infracţiunii ....................................................... 165
§2. Subiecţii infracţiunii ............................................................................. 168
2.1. Noţiunea de subiect al infracţiunii .................................................. 168
2.2. Subiectul activ (infractorul) persoană fizică ................................... 169
2.3. Subiectul activ persoană juridică .................................................... 172
2.4. Subiectul pasiv al infracţiunii ......................................................... 189
§3. Locul şi timpul comiterii infracţiunii ................................................... 192
3.1. Locul săvârşirii infracţiunii ............................................................ 192
3.2. Timpul săvârşirii infracţiunii .......................................................... 192
§4. Situaţia premisă .................................................................................... 193
Secţiunea a 4-a. Latura obiectivă şi latura subiectivă ..................................... 193
§1. Preliminarii ........................................................................................... 193
§2. Elementul material (acţiunea sau inacţiunea) ....................................... 194
§3. Urmarea imediată (rezultatul) .............................................................. 195
§4. Legătura de cauzalitate ......................................................................... 197
4.1. Preliminarii şi noţiune .................................................................... 197
4.2. Principalele teorii referitoare la raportul de cauzalitate .................. 198
4.2.1. Precizări prealabile .................................................................. 198
Cuprins IX
4.2.2. Sistemul monist ....................................................................... 198
4.2.3. Sistemul pluralist .................................................................... 199
4.3. Scopul legii – criteriul de bază în stabilirea cauzalităţii ................. 200
§5. Condiţii privind locul, timpul, obiectul, subiecţii, situaţia
premisă, modul şi mijloacele de săvârşire a infracţiunii ............................ 201
Capitolul III. Formele infracţiunii ................................................................... 202
Secţiunea 1. Perioadele desfăşurării activităţii infracţionale .......................... 202
§1. Perioada internă .................................................................................... 202
§2. Perioada externă ................................................................................... 203
Secţiunea a 2-a. Formele infracţiunii intenţionate în raport de fazele
desfăşurării infracţiunii ................................................................................... 204
§1. Actele preparatorii ................................................................................ 204
1.1. Noţiune ........................................................................................... 204
1.2. Condiţiile actelor preparatorii ......................................................... 205
1.3. Felurile actelor preparatorii ............................................................ 206
1.4. Tratamentul penal al actelor preparatorii ........................................ 206
1.5. Infracţiuni la care nu sunt posibile actele preparatorii .................... 207
§2. Tentativa ............................................................................................... 208
2.1. Noţiunea tentativei .......................................................................... 208
2.2. Condiţiile tentativei ........................................................................ 209
2.3. Modalităţile tentativei ..................................................................... 212
2.4. Infracţiuni la care tentativa nu este posibilă ................................... 215
2.5. Tratamentul penal al tentativei ....................................................... 216
2.6. Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului .......................... 219
§3. Infracţiunea consumată......................................................................... 220
3.1. Noţiune ........................................................................................... 220
3.2. Momentul consumării infracţiunii .................................................. 220
§4. Infracţiunea epuizată ............................................................................ 221
4.1. Noţiune ........................................................................................... 221
4.2. Momentul epuizării infracţiunilor susceptibile de epuizare............ 221
Secţiunea a 3-a. Formele, variantele şi modalităţile infracţiunii ..................... 221
§1. Forma tip sau de bază a infracţiunii ..................................................... 221
§2. Variantele infracţiunii .......................................................................... 222
§3. Modalităţile infracţiunii ........................................................................ 222
Capitolul IV. Săvârşirea infracţiunii de mai multe persoane ........................ 223
Secţiunea 1. Pluralitatea de infractori ............................................................. 223
§1. Noţiunea de pluralitate de infractori ..................................................... 223
§2. Formele pluralităţii de făptuitori .......................................................... 225
2.1. Pluralitatea constituită (numită şi legală) ....................................... 225
2.2. Pluralitatea naturală (necesară) ....................................................... 226
2.3. Pluralitatea ocazională (participaţia penală) ................................... 227
Secţiunea a 2-a. Participaţia penală ................................................................ 227
§1. Modalităţile (felurile) participaţiei penale ............................................ 227
§2. Autorul şi coautorul .............................................................................. 228
2.1. Noţiune ........................................................................................... 228
2.2. Condiţiile coautoratului .................................................................. 230
X Drept penal. Partea generală. Legea penală şi infracţiunea
2.3. Infracţiuni ce nu pot fi săvârşite în coautorat ................................. 231
§3. Instigatorul ........................................................................................... 232
3.1. Noţiune ........................................................................................... 232
3.2. Condiţiile instigării ......................................................................... 233
3.3. Felurile instigării ............................................................................ 235
§4. Complicele ........................................................................................... 236
4.1. Noţiune ........................................................................................... 236
4.2. Condiţiile complicităţii ................................................................... 236
4.3. Felurile complicităţii ...................................................................... 238
§5. Participaţia improprie ........................................................................... 239
5.1. Noţiune ........................................................................................... 239
5.2. Condiţii ........................................................................................... 239
5.3. Modalităţi ....................................................................................... 239
§6. Tratamentul penal al participaţiei ......................................................... 241
6.1. Concepţii privind sancţionarea participaţiei penale ........................ 241
6.2. Aplicarea sancţiunilor în cazul participaţiei proprii ....................... 242
6.3. Rolul circumstanţelor la individualizarea sancţiunilor
participanţilor ........................................................................................ 243
6.4. Instigarea neurmată de executare .................................................... 244
6.5. Împiedicarea săvârşirii faptei .......................................................... 244
6.6. Aplicarea pedepsei în cazul participaţiei improprii ........................ 245
Capitolul V. Unitatea de infracţiune ............................................................... 246
Secţiunea 1. Noţiuni şi interesul diferenţierii ................................................. 246
Secţiunea a 2-a. Formele unităţii naturale de infracţiune ............................... 248
§1. Preliminarii ........................................................................................... 248
§2. Infracţiunea simplă (instantanee) ......................................................... 248
2.1. Noţiune ........................................................................................... 248
2.2. Elementele şi factorii infracţiunii simple instantanee ..................... 249
2.3. Formele infracţiunii simple instantanee în raport de fazele
desfăşurării activităţii infracţionale ........................................................ 252
§3. Infracţiunea continuă ............................................................................ 254
3.1. Noţiune ........................................................................................... 254
3.2. Elementele şi factorii infracţiunii continue ..................................... 256
§4. Infracţiunea deviată .............................................................................. 262
Secţiunea a 3-a. Formele unităţii legale de infracţiune ................................... 264
§1. Infracţiunea continuată ......................................................................... 264
1.1. Noţiune ........................................................................................... 264
1.2. Condiţiile de existenţă a infracţiunii continuate ............................. 265
1.3. Particularităţi ale elementelor şi factorilor infracţiunii continuate . 268
§2. Infracţiunea complexă .......................................................................... 271
2.1. Noţiune ........................................................................................... 271
2.2. Formele infracţiunii complexe ........................................................ 273
2.3. Structura infracţiunii complexe ...................................................... 274
2.4. Tratamentul penal al infracţiunii complexe .................................... 278
§3. Infracţiunea de obicei ........................................................................... 278
3.1. Noţiune ........................................................................................... 278
Cuprins XI
3.2. Structura infracţiunii de obicei ....................................................... 279
§4. Infracţiunea progresivă ......................................................................... 280
Capitolul VI. Pluralitatea de infracţiuni ......................................................... 281
Secţiunea 1. Aspecte generale privind pluralitatea de infracţiuni ................... 281
§1. Noţiunea de pluralitate de infracţiuni ................................................... 281
§2. Formele pluralităţii de infracţiuni ......................................................... 282
Secţiunea a 2-a. Concursul de infracţiuni ....................................................... 283
§1. Preliminarii ........................................................................................... 283
§2. Noţiunea concursului de infracţiuni ..................................................... 284
§3. Condiţiile de existenţă a concursului de infracţiuni ............................. 285
3.1. Cadrul condiţiilor ............................................................................ 285
3.2. Săvârşirea a cel puţin două infracţiuni ............................................ 285
3.3. Săvârşirea infracţiunilor de aceeaşi persoană ................................. 286
3.4. Săvârşirea cel puţin a două dintre infracţiuni mai înainte de
intervenirea unei hotărâri de condamnare definitive pentru
vreuna din ele ........................................................................................ 287
3.5. Cel puţin două dintre infracţiuni să atragă condamnări
susceptibile de executare ....................................................................... 289
§4. Formele concursului de infracţiuni ....................................................... 290
4.1. Consideraţii introductive ................................................................ 290
4.2. Concursul real ................................................................................. 291
4.3. Concursul real caracterizat ............................................................. 293
4.4. Concursul formal de infracţiuni ...................................................... 297
4.5. Delimitarea concursului de infracţiuni de unitatea infracţională .... 298
§5. Tratamentul penal al concursului de infracţiuni ................................... 301
5.1. Sisteme de sancţionare.................................................................... 301
5.2. Sancţionarea concursului de infracţiuni .......................................... 303
Secţiunea a 3-a. Recidiva ................................................................................ 307
§1. Noţiunea recidivei ................................................................................ 307
§2. Condiţiile de existenţă a recidivei ........................................................ 309
2.1. Condiţiile primului termen al recidivei ........................................... 309
2.2. Condiţiile celui de-al doilea termen al recidivei ............................. 312
§3. Modalităţile recidivei în cazul persoanei fizice .................................... 313
3.1. Preliminarii ..................................................................................... 313
3.2. Modalităţile legale ale recidivei ..................................................... 313
§4. Alte modalităţi ale recidivei ................................................................. 315
§5. Tratamentul penal al recidivei în cazul persoanei fizice ...................... 316
5.1. Preliminarii ..................................................................................... 316
5.2. Sancţionarea recidivei postcondamnatorii ...................................... 317
5.3. Sancţionarea recidivei postexecutorii ............................................. 323
§6. Descoperirea ulterioară a stării de recidivă .......................................... 324
§7. Recidiva în cazul persoanei juridice ..................................................... 324
Secţiunea a 4-a. Pluralitatea intermediară de infracţiuni ................................ 325
§1. Pluralitatea intermediară în cazul persoanei fizice ............................... 325
§2. Pluralitatea intermediară în cazul persoanei juridice ............................ 325
XII Drept penal. Partea generală. Legea penală şi infracţiunea
Capitolul VII. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei .................... 326
Secţiunea 1. Noţiunea, felurile şi delimitarea cauzelor de inexistenţă
a infracţiunii .................................................................................................... 326
§1. Noţiunea de cauză de inexistenţă a infracţiunii .................................... 326
§2. Delimitarea cauzelor de inexistenţă a infracţiunii faţă de cauzele care
exclud răspunderea penală (cauzele care înlătură răspunderea penală)
şi faţă de cauzele de stingere a executării sancţiunilor de drept penal
(cauzele care înlătură executarea pedepsei) ............................................... 327
§3. Felurile cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei ...................... 328
Secţiunea a 2-a. Analiza cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei ...... 328
§1. Legitima apărare ................................................................................... 328
1.1. Noţiunea legitimei apărări .............................................................. 328
1.2. Condiţiile legitimei apărări ............................................................. 329
1.2.1. Preliminarii ............................................................................. 329
1.2.2. Analiza condiţiilor referitoare la atac ...................................... 330
1.2.3. Condiţiile apărării ................................................................... 341
1.3. Efectele şi proba legitimei apărări .................................................. 348
1.3.1. Efectele legitimei apărări ........................................................ 348
1.3.2. Proba legitimei apărări ............................................................ 349
§2. Starea de necesitate .............................................................................. 350
2.1. Noţiunea stării de necesitate ........................................................... 350
2.2. Condiţiile stării de necesitate .......................................................... 353
2.2.1. Preliminarii ............................................................................. 353
2.2.2. Analiza condiţiilor pericolului ................................................ 353
2.2.3. Condiţiile activităţii de salvare................................................ 356
2.3. Efectele şi proba stării de necesitate ............................................... 359
2.3.1. Preliminarii ............................................................................. 359
2.3.2. Depăşirea limitelor stării de necesitate ................................... 359
2.3.3. Conexitatea stării de necesitate cu alte cauze
de inexistenţă a infracţiunii ................................................................ 360
§3. Constrângerea fizică ............................................................................. 361
3.1. Noţiune şi fundament ..................................................................... 361
3.2. Condiţiile constrângerii fizice ........................................................ 362
3.2.1. Fapta să fie comisă sub imperiul unei energii exterioare,
orientată asupra fizicului făptuitorului .............................................. 362
3.2.2. Făptuitorul să nu poată rezista constrângerii ........................... 363
3.2.3. Fapta săvârşită de persoana constrânsă să fie prevăzută
de legea penală .................................................................................. 364
3.3. Efectele constrângerii fizice ........................................................... 364
§4. Constrângerea morală ........................................................................... 364
4.1. Noţiune şi fundament ..................................................................... 364
4.2. Condiţiile constrângerii psihice ...................................................... 365
4.3. Efectele constrângerii psihice ......................................................... 368
§5. Cazul fortuit ......................................................................................... 368
5.1. Noţiune şi caracterizare .................................................................. 368
5.2. Condiţiile cazului fortuit ................................................................. 370
Cuprins XIII
5.3. Efectele cazului fortuit.................................................................... 373
§6. Iresponsabilitatea .................................................................................. 373
6.1. Noţiune şi caracterizare .................................................................. 373
6.2. Condiţiile iresponsabilităţii ............................................................. 376
6.3. Efectele stării de iresponsabilitate .................................................. 378
§7. Beţia ..................................................................................................... 381
7.1. Noţiune şi caracterizare .................................................................. 381
7.2. Condiţiile de existenţă a beţiei ........................................................ 382
7.3. Efectele beţiei ................................................................................. 385
§8. Minoritatea făptuitorului ...................................................................... 387
8.1. Noţiune şi caracterizare .................................................................. 387
8.2. Condiţiile minorităţii făptuitorului ................................................. 388
8.3. Efectele stării de minoritate ............................................................ 389
§9. Eroarea de fapt ..................................................................................... 390
9.1. Noţiune, caracterizare şi feluri ........................................................ 390
9.2. Condiţiile erorii .............................................................................. 393
9.2.1. Condiţiile erorii esenţiale ........................................................ 393
9.2.2. Condiţiile erorii neesenţiale .................................................... 394
9.3. Efectele erorii ................................................................................. 394
Bibliografie selectivă ......................................................................................... 397

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0157 sec