Noul Cod penal comentat. Volumul I - Partea generala

DESCRIERE

Data aparitiei: Februarie 2012


Lucrarea Codul penal comentat, Partea generală cuprinde comentarea pe articole a Codului penal adoptat prin Legea nr. 268/2009.

Acest prim volum este consacrat "Părţii generale" a Codului penal.

Fiecare text al codului este însoţit de o bibliografie specială selectivă formată din articole şi note publicate în revistele de specialitate ori monografii, de un comentariu teoretic, precum şi de referiri la practica judiciară. Comentariul teoretic este sistematizat pe mai multe subpuncte.

Comentariul la fiecare text este precedat de o examinare comparativă a conţinutului acestuia cu cel existent (corespondent) în legea penală anterioară pentru a pune în evidenţă elementele de particularizare, cât şi cele comune (acolo unde sunt) şi a desprinde raţiunea pentru care legiuitorul în noul Cod penal a procedat la modificări semnificative în reglementarea anumitor instituţii fundamentale ale dreptului penal, cât şi la introducerea de noi instituţii.

Autorii lucrării nu şi-au propus să trateze şi referinţe istorice privitoare la textele analizate, ci să facă unele referiri numai acolo unde acestea aveau o relevanţă în explicarea evoluţiei unor texte, cum ar fi cele privitoare la reglementarea principiului legalităţii incriminării, principiului legalitătii sancţiunilor de drept penal sau a trăsăturilor esenţiale ale infracţiunii ori a sancţiunilor aplicabile minorului infractor.

S-a considerat că nu este oportună o analiză critică a textelor comentate ori a se face propuneri de lege ferenda, ţinând cont de faptul că, în prezent, în Parlamentul României se află în procesul dezbaterii şi adoptării Legea de punere în aplicare a Codului penal, act normativ care cuprinde în Titlul III "Dispoziţii referitoare la Codul penal", sistematizat pe două Capitole: Capitolul I "Dispoziţii interpretative" şi Capitolul II" Dispoziţii de modificare şi completare a unor prevederi ale Codului penal", unde sunt propuse norme interpretative, dar şi de completare şi de modificare a unor prevederi cuprinse în Codul penal.

Ne exprimăm părerea că o analiză critică a textelor Codului penal şi propuneri de lege ferenda, se justifică, devin utile, numai după ce acesta va intra în vigoare şi va trece o perioadă de timp semnificativă pentru a putea fi identificate acele texte care necesită a fi modificate în vederea asigurării unei practici unitare în aplicarea legii penale.

În sfârşit, comentariul fiecărui text este urmat de referinţe de drept comparat, avându-se în vedere, în principal, acele Coduri penale europene şi instrumente normative internaţionale menţionate în expunerea de motive şi de care au ţinut seama autorii în elaborarea proiectului Codului penal.


Autori:

Ilie Pascu
Vasile Dobrinoiu
Traian Dima
Mihai Adrian
Hotca Costica Paun
Ioan Chis
Mirela Gorunescu
Maxim Dobrinoiu

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.067 sec