Recursuri în interesul legii 2009 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Recursuri în interesul legii 2009  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Preț: 20,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Editura:
Anul publicării: 2010
Pagini: 168
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Lucrarea cuprinde toate deciziile de admitere a recursurilor în interesul legii pronunţate de Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în anul 2009.

Acolo unde e cazul, unele decizii cuprind şi o notă explicativă referitoare la modificările legislative intervenite după publicarea acestora în Monitorul Oficial.
Cuprins
1. DECIZIA Nr. 1 din 19 ianuarie 2009
cu privire la organul judiciar competent să soluţioneze
plângerea împotriva rezoluţiei sau ordonanţei
prim-procurorului, prin care s-a infirmat rezoluţia sau
ordonanţa procurorului de netrimitere în judecată
şi s-a dat aceeaşi ori altă soluţie de netrimitere în
judecată ________________________________________ 1
2. DECIZIA Nr. 2 din 19 ianuarie 2009
cu privire la caracterul public al şedinţei de judecată
în care se soluţionează cererea de liberare provizorie
sub control judiciar _______________________________ 6
3. DECIZIA Nr. 3 din 19 ianuarie 2009
cu privire la stabilirea pedepsei care determină calculul
termenului de reabilitare judecătorească în cazul
pedepselor rezultante ca urmare a cumulului juridic
sau aritmetic____________________________________ 12
4. DECIZIA Nr. 4 din 19 ianuarie 2009
referitoare la învestirea cu formulă executorie a
biletului la ordin, cambiei şi cecului _________________ 18
5. DECIZIA Nr. 6 din 19 ianuarie 2009
referitoare la caracterul prescriptibil al cererilor privind
lichidarea pretenţiilor referitoare la cheltuielile de
înmormântare şi respectarea tradiţiilor religioase
ce compun pasivul succesoral ______________________ 23
6. DECIZIA Nr. 7 din 9 februarie 2009
referitoare la admisibilitatea cererilor de liberare
provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune în cazul
săvârşirii infracţiunilor privind iniţierea sau constituirea
unui grup infracţional organizat ori aderarea sau
sprijinirea sub orice formă a unui asemenea grup _______ 30
Recursuri în interesul legii 2009
IV
7. DECIZIA Nr. 8 din 9 februarie 2009
referitoare la incidenţa dispoziţiilor art. 3859
alin. 1 pct. 18 Cod procedură penală în ipoteza
recurării deciziilor pronunţate în apel, pentru motivul
greşitei aplicări a art. 181 din Codul Penal_____________ 36
8. DECIZIA Nr. 9 din 9 februarie 2009
referitoare la inadmisibilitatea recursului împotriva
încheierii de admitere a cererii de sesizare a Curţii
Constituţionale şi de suspendare a judecăţii până la
soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate__________ 41
9. DECIZIA Nr. 10 din 9 februarie 2009
referitoare la examinarea admisibilităţii în principiu a
contestaţiei în anulare, fără citarea părţilor ____________ 46
10. DECIZIA Nr. 11 din 9 februarie 2009
cu privire la inexistenţa incompatibilităţii persoanei
care a efectuat urmărirea penală, în ipoteza trimiterii
cauzei la procuror în vederea redeschiderii urmăririi
penale prevăzută de art. 2781 alin. 8 lit b) cu referire
la art. 273 alin. 11 din Codul de procedură penală _______ 50
11. DECIZIA Nr. 15 din 6 aprilie 2009
cu privire la natura juridică a termenelor prevăzute în
dispoziţiile art. 278 alin. 3 şi art. 2781 alin. 2 din
Codul de procedură penală_________________________ 55
12. DECIZIA Nr. 17 din 15 iunie 2009
privind atacarea cu plângere a soluţiilor de netrimitere
în judecată dispuse prin rechizitoriu _________________ 59
13. DECIZIA Nr. 20 din 21 septembrie 2009
privind interpretarea şi aplicarea unitară a
dispoziţiilor art. 31 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea
nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici ______ 64
14. DECIZIA Nr. 21 din 12 octombrie 2009
privind admisibilitatea căii ordinare de atac exercitate
de procurorul din cadrul Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
împotriva hotărârii pronunţate de instanţa de judecată într-o
Cuprins
V
cauză de competenţa direcţiei, în condiţiile în care, la
judecată, a participat un procuror de la parchetul de
pe lângă instanţa competentă _______________________ 71
15. DECIZIA Nr. 22 din 12 octombrie 2009
privind deducerea arestului la domiciliu executat în
străinătate din durata închisorii aplicate de instanţele
române ________________________________________ 79
16. DECIZIA Nr. 23 din 12 octombrie 2009
privind interpretarea dispoziţiilor art. 146 din Legea
nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară
internaţională în materie penală _____________________ 85
17. DECIZIA Nr. 24 din 12 octombrie 2009
privind admisibilitatea recursului împotriva sentinţei prin
care instanţa, sesizată direct prin cererea de revizuire, se
desesizează şi trimite cauza procurorului competent _____ 92
18. DECIZIA Nr. 25 din 12 octombrie 2009
privind interpretarea dispoziţiilor art. 60 alin. 1
din Codul penal _________________________________ 98
19. DECIZIA Nr. 26 din 12 octombrie 2009
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară
a dispoziţiilor art. 184 alin. (41) din Codul penal
şi art. 87 alin. (1) din O. U. G. nr. 195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice ____________________ 103
20. DECIZIA Nr. 28 din 12 octombrie 2009
referitoare la interpretarea si aplicarea dispoziţiilor
art. 35 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici _____________________ 109
21. DECIZIA Nr. 31 din 16 noiembrie 2009
privind caracterul de titlu executoriu al
contractelor de asistenţă juridică ___________________ 117
22. DECIZIA Nr. 32 din 16 noiembrie 2009
privind interpretarea şi aplicarea unitară a
dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. a) din Decretul-lege
nr. 118/1990___________________________________ 123
Recursuri în interesul legii 2009
VI
23. DECIZIA Nr. 34 din 14 decembrie 2009
privind instanţa competentă să soluţioneze procedura de
schimbare a condamnării în condiţiile art. 146 alin. (3) din
Legea nr. 302/2004 şi instanţa competentă să soluţioneze
cererea de contopire a pedepselor aplicate de instanţele
naţionale cu pedepsele aplicate de instanţe străine _____ 129
24. DECIZIA Nr. 35 din 14 decembrie 2009
privind admisibilitatea recursului declarat împotriva
hotărârii prin care a fost soluţionată calea de atac
a apelului, în situaţia în care recursul era singura
cale de atac ce putea fi exercitată împotriva hotărârii
primei instanţe _________________________________ 138
25. DECIZIA Nr. 36 din 14 decembrie 2009
privind inadmisibilitatea cererilor repetate de
revizuire şi contestaţie la executare, dacă există
identitate de persoane, de temei legal, de motive
şi apărări invocate în soluţionarea acestora ___________ 142
26. DECIZIA Nr. 37 din 14 decembrie 2009
privind interpretarea dispoziţiilor art. 13 raportat la
art. 47 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte
drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de
apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională,
precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului
civil din aceste instituţii __________________________ 147
Index alfabetic _____________________________________ 159

Data: 30.11.2010
168 pagini

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.034 sec