Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Legile de executare. Actualizat 7 februarie - cu modificarile aduse prin O.U.G. nr. 3/2014 Legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, legislatie conexa, index alfabetic

Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Legile de executare. Actualizat 7 februarie - cu modificarile aduse prin O.U.G. nr. 3/2014 Legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, legislatie conexa, index alfabetic
Preț: 18,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
ISBN: 978-606-678-831-1
Editura:
Anul publicării: 2014
Pagini: 688
Categoria: Penal

DESCRIERE

Data aparititei: 10 Februarie 2014

Vineri, 7 februarie 2014, s-a publicat in Monitorul Oficial (M. Of. nr. 98/7.02.2014) mult discutata ordonanta de modificare a codurilor penale abia intrate in vigoare – O.U.G. nr. 3/2014. Dupa ce am amanat mai multe zile publicarea culegerilor de legislatie pe noile coduri, ca sa putem include si aceste modificari, Editura Hamangiu va ofera acum primele aparitii editoriale actualizate cu O.U.G. nr. 3/2014.
Incepand de astazi, 10 februarie, este disponibil Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Legile de executare. Peste cateva zile, vor sosi din tipar Noul Cod penal si reglementarile anterioare – prezentare comparativa, respectiv, Noul Cod de procedura penala si codul anterior – prezentare comparativa, apoi toate celelalte carti de legislatie dedicate noilor coduri.

Important! Toate cartile de legislatie pe noile coduri penale prezentate pe site-ul nostru www.hamangiu.ro cuprind modificarile aduse prin O.U.G. nr. 3/2014 si toate comenzile dumneavoastra plasate inainte de 7 februarie au fost actualizate corespunzator, astfel incat toate cartile comandate includ textele de lege la zi.

Dorel Padurariu – directorul Editurii Hamangiu

Lucrarea reuneste textul noului Cod penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, si textul noului Cod de procedura penala, adoptat prin Legea nr. 135/2010, cu toate modificarile si completarile intervenite ulterior, inclusiv cu modificarile aduse prin O.U.G. nr. 3/2014 pentru luarea unor masuri de implementare necesare aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru implementarea altor acte normative. Pe langa acestea, am inclus si cele doua legi de executare a pedepselor, a masurilor privative si neprivative de libertate – Legile nr. 253 si 254 din 2013, intrate in vigoare la 1 februarie 2014, odata cu noile coduri.

Ca si celelalte lucrari de legislatie ale Editurii Hamangiu, volumul de fata cuprinde, pe langa textele celor doua coduri, redate intocmai dupa Monitorul Oficial, si dispozitiile interpretative si cele de aplicare, precum si dispozitiile privind situatiile tranzitorii din legile de punere in aplicare a codurilor, toate acestea reproduse sub fiecare articol din cod. Tot la nivel de articol, veti regasi indicate si dispozitiile corespondente din reglementarile anterioare, precum si numereoase note de trimitere catre legislatia conexa.

Atat Codul penal, cat si Codul de procedura penala sunt insotite de o tabla de materii si un index alfabetic detaliat, care nu fac parte din textele oficiale. Ele au fost intocmite de redactia Editurii Hamangiu, pentru a facilita orientarea si identificarea mai rapida a institutiilor/cuvintelor cheie cautate.V • CP
Cuprins general
Noul Cod penal ___________________________________ 1
Index __________________________________________ 183
Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare
a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (extras) _______ 197
Noul Cod de pr ocedură penală _ _______________ 205
Index __________________________________________ 527
Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a
Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură
penală (extras)___________________________________ 549
Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor
şi a măsurilor privative de libertate dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal____________ 559
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor,
a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative
de libertate dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal__________________________________ 636
Abrevieri • VI
Lista de abrevieri
ale reglementărilor citate
CP 1969[1] Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României,
republicată în M. Of. nr. 65 din 16 aprilie 1997;
CPP 1968[2] Legea nr. 29/1968 privind Codul de procedură
penală, republicată în M. Of. nr. 78 din 30 aprilie
1997;
C. Rom. Constituţia României din 1991, republicată în M. Of.
nr. 767 din 31 octombrie 2003;
CDFUE Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,
publicată în J.O. C 303 din 14 decembrie 2007;
CEDO Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4
noiembrie 1950, ratificată prin Legea nr. 30/1994,
publicată în M. Of. nr. 135 din 31 mai 1994;
Legea nr. 51/1991 Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a
României, publicată în M. Of. nr. 163 din 7 august
1991;
Legea nr. 60/1991 Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi
desfăşurarea adunărilor publice, republicată în
M. Of. nr. 888 din 29 septembrie 2004;
Legea nr. 61/1991 Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor
de încălcare a unor norme de convieţuire socială,
a ordinii şi liniştii publice, republicată în M. Of.
nr. 77 din 31 ianuarie 2011; ulterior, legea a fost
republicată în M. Of. nr. 96 din 7 februarie 2014;
Legea nr. 51/1995 Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat, republicată în M. Of. nr. 98 din 7
februarie 2011;
Legea nr. 3/2000 Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi
desfăşurarea referendumului, publicată în M. Of.
nr. 84 din 24 februarie 2000;
Legea nr. 78/2000 Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea
şi sancţionarea faptelor de corupţie, publicată în
M. Of. nr. 219 din 18 mai 2000;
[1] Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a noului Cod penal utilizează sintagma
„Codul penal din 1969” pentru a desemna vechiul Cod penal, astfel încât, în prezenta
lucrare, brevitatis causa, am folosit prescurtarea „CP 1969”.
[2] Legea nr. 255/2013 de punere în aplicare a noului Cod de procedură penală
utilizează sintagma „Codul de procedură penale din 1968” pentru a desemna vechiul
Cod de procedură penală, astfel încât, în prezenta lucrare, brevitatis causa, am folosit
prescurtarea „CPP 1968”.
VII • CP
Legea nr. 188/2000 Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti,
republicată în M. Of. nr. 738 din 20 octombrie 2011;
O.U.G. nr. 105/2001 O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat
a României, publicată în M. Of. nr. 352 din 30
iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 243/2002;
Legea nr. 678/2001 Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi
combaterea traficului de persoane, publicată în
M. Of. nr. 783 din 11 decembrie 2001;
O.U.G. nr. 194/2002 O.U.G. 194/2002 privind regimul străinilor în
România, republicată în M. Of. nr. 421 din 5 iunie
2008, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 357/2003;
O.U.G. nr. 195/2002 O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice, republicată în M. Of. nr. 670 din 3 august
2006, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 49/2006;
Legea nr. 365/2002 Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic,
republicată în M. Of. nr. 959 din 29 noiembrie 2006;
Legea nr. 682/2002 Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor,
publicată în M. Of. nr. 964 din 28 decembrie 2002;
Legea nr. 39/2003 Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea
criminalităţii organizate, publicată în M. Of. nr. 50 din
29 ianuarie 2003;
O.U.G. nr. 93/2003 O.U.G. nr. 93/2003 pentru exprimarea votului prin
mijloace electronice la referendumul naţional privind
revizuirea Constituţiei, publicată în M. Of. nr. 716
din 14 octombrie 2003, aprobată prin Legea nr.
542/2003;
Legea nr. 104/2003 Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor
umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de
la cadavre în vederea transplantului, publicată în
M. Of. nr. 222 din 3 aprilie 2003;
Legea nr. 161/2003,
Titlul III
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în
M. Of. nr. 279 din 21 aprilie 2003;
Legea nr. 196/2003 Legea nr. 196/2003 privind prevenirea şi
combaterea pornografiei, republicată în M. Of. nr. 87
din 4 februarie 2008;
Legea nr. 67/2004 Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, republicată în M. Of.
nr. 333 din 17 mai 2007;
Abrevieri • VIII
Legea nr. 272/2004 Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, publicată în M. Of. nr. 557 din
23 iunie 2004;
Legea nr. 295/2004 Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi
al muniţiilor, republicată în M. Of. nr. 814 din 17
noiembrie 2011;
Legea nr. 85/2006 Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei,
publicată în M. Of. nr. 359 din 21 aprilie 2006;
Legea nr. 95/2006 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, publicată în M. Of. nr. 372 din 28 aprilie
2006;
Legea nr. 319/2006 Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în
muncă, publicată în M. Of. nr. 646 din 26 iulie 2006;
Legea nr. 33/2007 Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea
alegerilor pentru Parlamentul European, republicată
în M. Of. nr. 627 din 31 august 2012;
Legea nr. 35/2008 Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei
Deputaţilor şi a Senatului, publicată în M. Of. nr. 196
din 13 martie 2008;
Legea nr. 216/2011 Legea nr. 216/2011 privind interzicerea activităţii
de cămătărie, publicată în M. Of. nr. 827 din 22
noiembrie 2011;
NCP Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (M. Of.
nr. 510 din 24 iulie 2009);
NCPP Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură
penală, publicată în M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010.
Noul Cod penal
Cuprins Art.
Partea generală________________________________ 1-187
Titlul I. Legea penală şi limitele ei de aplicare_____________ 1-14
Capitolul I. Principii generale___________________________ 1-2
Capitolul II. Aplicarea legii penale______________________ 3-14
Secţiunea 1. Aplicarea legii penale în timp_ ____________ 3-7
Secţiunea a 2-a. Aplicarea legii penale în spaţiu________ 8-14
Titlul II. Infracţiunea_________________________________ 15-52
Capitolul I. Dispoziţii generale________________________ 15-17
Capitolul II. Cauzele justificative_ _____________________ 18-22
Capitolul III. Cauzele de neimputabilitate_______________ 23-31
Capitolul IV. Tentativa______________________________ 32-34
Capitolul V. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni_________ 35-45
Capitolul VI. Autorul şi participanţii_ ___________________ 46-52
Titlul III. Pedepsele_ ________________________________ 53-106
Capitolul I. Categoriile pedepselor_____________________ 53-55
Capitolul II. Pedepsele principale_____________________ 56-64
Secţiunea 1. Detenţiunea pe viaţă__________________ 56-59
Secţiunea a 2-a. Închisoarea_________________________ 60
Secţiunea a 3-a. Amenda________________________ 61-64
Capitolul III. Pedeapsa accesorie şi pedepsele
complementare_ _______________________________ 65-70
Secţiunea 1. Pedeapsa accesorie_____________________ 65
Secţiunea a 2-a. Pedepsele complementare__________ 66-70
Capitolul IV. Calculul duratei pedepselor________________ 71-73
Capitolul V. Individualizarea pedepselor_______________ 74-106
Secţiunea 1. Dispoziţii generale_______________________ 74
Secţiunea a 2-a. Circumstanţele atenuante şi
circumstanţele agravante______________________ 75-79
Secţiunea a 3-a. Renunţarea la aplicarea
pedepsei___________________________________ 80-82
Secţiunea a 4-a. Amânarea aplicării pedepsei________ 83-90
Secţiunea a 5-a. Suspendarea executării pedepsei
sub supraveghere____________________________ 91-98
Secţiunea a 6-a. Liberarea condiţionată_ ___________ 99-106
Cuprins NCP • 2
Titlul IV. Măsurile de siguranţă______________________107-1121
Capitolul I. Dispoziţii generale______________________ 107-108
Capitolul II. Regimul măsurilor de siguranţă_ __________109-1121
Titlul V. Minoritatea________________________________ 113-134
Capitolul I. Regimul răspunderii penale a
minorului___________________________________ 113-116
Capitolul II. Regimul măsurilor educative neprivative
de libertate__________________________________ 117-123
Capitolul III. Regimul măsurilor educative privative
de libertate__________________________________ 124-127
Capitolul IV. Dispoziţii comune_ ____________________ 128-134
Titlul VI. Răspunderea penală a persoanei
juridice_ ______________________________________ 135-151
Capitolul I. Dispoziţii generale______________________ 135-137
Capitolul II. Regimul pedepselor complementare
aplicate persoanei juridice______________________ 138-145
Capitolul III. Dispoziţii comune_____________________ 146-151
Titlul VII. Cauzele care înlătură răspunderea penală_____ 152-159
Titlul VIII. Cauzele care înlătură sau modifică
executarea pedepsei____________________________ 160-164
Titlul IX. Cauzele care înlătură consecinţele
condamnării___________________________________ 165-171
Titlul X. Înţelesul unor termeni sau expresii
în legea penală_________________________________ 172-187
Partea speci ală_______________________________ 188-446
Titlul I. Infracţiuni contra persoanei__________________ 188-227
Capitolul I. Infracţiuni contra vieţii_ __________________ 188-192
Capitolul II. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau
sănătăţii____________________________________ 193-198
Capitolul III. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru
de familie___________________________________ 199-200
Capitolul IV. Agresiuni asupra fătului_________________ 201-202
Capitolul V. Infracţiuni privind obligaţia de asistenţă
a celor în primejdie____________________________ 203-204
Capitolul VI. Infracţiuni contra libertăţii persoanei_______ 205-208
Capitolul VII. Traficul şi exploatarea persoanelor
vulnerabile__________________________________ 209-217
3 • NCP Cuprins
Capitolul VIII. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii
sexuale_____________________________________ 218-223
Capitolul IX. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului
şi vieţii private_______________________________ 224-227
Titlul II. Infracţiuni contra patrimoniului_______________ 228-256
Capitolul I. Furtul________________________________ 228-232
Capitolul II. Tâlhăria şi pirateria_____________________ 233-237
Capitolul III. Infracţiuni contra patrimoniului prin
nesocotirea încrederii__________________________ 238-248
Capitolul IV. Fraude comise prin sisteme informatice
şi mijloace de plată electronice_ _________________ 249-252
Capitolul V. Distrugerea şi tulburarea de posesie_______ 253-256
Titlul III. Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera
de stat________________________________________ 257-265
Capitolul I. Infracţiuni contra autorităţii_______________ 257-261
Capitolul II. Infracţiuni privind frontiera de stat_________ 262-265
Titlul IV. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei___________ 266-288
Titlul V. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu___________ 289-309
Capitolul I. Infracţiuni de corupţie___________________ 289-294
Capitolul II. Infracţiuni de serviciu_ __________________ 295-309
Titlul VI. Infracţiuni de fals__________________________ 310-328
Capitolul I. Falsificarea de monede, timbre sau de
alte valori___________________________________ 310-316
Capitolul II. Falsificarea instrumentelor de autentificare
sau de marcare_ _____________________________ 317-319
Capitolul III. Falsuri în înscrisuri____________________ 320-328
Titlul VII. Infracţiuni contra siguranţei publice__________ 329-366
Capitolul I. Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei
pe căile ferate_______________________________ 329-333
Capitolul II. Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei
pe drumurile publice___________________________ 334-341
Capitolul III. Nerespectarea regimului armelor,
muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor
explozive_ __________________________________ 342-347
Capitolul IV. Infracţiuni privitoare la regimul stabilit
pentru alte activităţi reglementate de lege__________ 348-351
Capitolul V. Infracţiuni contra sănătăţii publice_ ________ 352-359
Capitolul VI. Infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii
sistemelor şi datelor informatice_________________ 360-366
Cuprins NCP • 4
Titlul VIII. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii
privind convieţuirea socială______________________ 367-384
Capitolul I. Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice_____ 367-375
Capitolul II. Infracţiuni contra familiei_________________ 376-380
Capitolul III. Infracţiuni contra libertăţii religioase şi
respectului datorat persoanelor decedate__________ 381-384
Titlul IX. Infracţiuni electorale_ ______________________ 385-393
Titlul X. Infracţiuni contra securităţii naţionale_ ________ 394-412
Titlul XI. Infracţiuni contra capacităţii de luptă a
forţelor armate_________________________________ 413-437
Capitolul I. Infracţiuni săvârşite de militari_____________ 413-431
Capitolul II. Infracţiuni săvârşite de militari sau
de civili_____________________________________ 432-437
Titlul XII. Infracţiuni de genocid, contra umanităţii
şi de război____________________________________ 438-445
Capitolul I. Infracţiuni de genocid şi contra
umanităţii___________________________________ 438-439
Capitolul II. Infracţiuni de război____________________ 440-445
Titlul XIII. Dispoziţii finale_______________________________ 446

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.045 sec