Norme metodologice de aplicare a Codului fiscal - editia a X-a - actualizata la 1 februarie 2010

Norme metodologice de aplicare a Codului fiscal - editia a X-a - actualizata la 1 februarie 2010
Preț: 35,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Anul publicării: 2010
Format: 13x20

DESCRIERE

PRINS:

Contine si modificarile si completarile care vor intra in vigoare de la data de 1 aprilie 2010.

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal ACTUALIZATE - aşa cum au fost rectificate, modificate şi completate de la publicare până în prezent prin Rectificările din M.Of. nr. 161/2004 şi prin Hotărârile de Guvern nr. 783/2004, 1840/2004, 84/2005, 610/2005, 797/2005, 580/2006, 1514/2006, 1861/2006, 213/2007, 1195/2007, 115/2007, 1579/2007, 686/2008, 1618/2008, H.G. nr. 192/2009, H.G. nr. 488/2009, H.G. nr. 616/2009, H.G. nr. 956/2009 si prin H.G. nr. 1620/2009

Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

TITLUL I - Dispoziţii generale
Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal
Interpretarea şi modificarea Codului fiscal
Definiţii
Reguli de aplicare generală

TITLUL II - Impozitul pe profit
Dispoziţii generale
Calculul profitului impozabil
Aspecte fiscale internaţionale
Reguli speciale aplicabile vânzării-cesionării proprietăţilor imobiliare şi titlurilor de participare
Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale
Reţinerea impozitului pe dividende
Dispoziţii tranzitorii şi finale

TITLUL III - Impozitul pe venit
Dispoziţii generale
Venituri din activităţi independente
Venituri din salarii
Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
Venituri din investiţii
Venituri din pensii
Venituri din activităţi agricole
Venituri din premii şi din jocuri de noroc
Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
Venituri din alte surse
Venitul net anual impozabil
Proprietatea comună şi asociaţiile fără personalitate juridică
Aspecte fiscale internaţionale
Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă
Dispoziţii tranzitorii şi finale

TITLUL IV - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

TITLUL V - Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România
Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi
Impozitul pe reprezentanţe
Modul de impozitare a veniturilor din economii obţinute din România de persoane fizice rezidente în state membre şi aplicarea schimbului de informaţii în legătură cu această categorie de venituri
Redevenţe şi dobânzi la întreprinderi asociate
Schimb de informaţii în domeniul impozitelor directe, conform convenţiilor de evitare a dublei impuneri

TITLUL VI - Taxa pe valoarea adăugată
Dispoziţii
Operaţiuni impozabile
Persoane impozabile
Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei
Locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei
Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată
Baza de impozitare
Cotele de taxă
Operaţiuni scutite de taxă
Regimul deducerilor
Persoanele obligate la plata taxei
Regimuri speciale
Obligaţii
Dispoziţii comune
Dispoziţii tranzitorii

TITLUL VII - Accize şi alte taxe speciale
Accize armonizate
Dispoziţii generale
Produse accizabile
Nivelul accizelor
Regimul de antrepozitare
Operatorul înregistrat şi operatorul neînregistrat
Deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv
Lipsuri şi nereguli pe parcursul circulaţiei intracomunitare în regim suspensiv a produselor accizabile
Deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite
Înregistrarea operatorilor de produse accizabile
Obligaţiile plătitorilor de accize
Scutiri la plata accizelor
Marcarea produselor alcoolice şi a tutunului prelucrat
Înregistrarea operatorilor de produse accizabile
Alte produse accizabile
Taxe speciale pentru autoturisme şi autovehicule
Impozitul la ţiţeiul din producţia internă
Dispoziţii comune
Dispoziţii tranzitorii şi derogări

TITLUL VIII - Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile
Sistemul de supraveghere a producţiei de alcool etilic
Sistemul de supraveghere a circulaţiei alcoolului etilic şi a distilatelor în vrac din producţia internă sau din import
Sistemul de supraveghere pentru ţuică şi rachiuri de fructe
Sistemul de supraveghere a importurilor de alcool, de distilate şi de băuturi spirtoase, în vrac
Dispoziţii comune de supraveghere aplicate producţiei şi importului de alcool, distilate şi băuturi spirtoase
Măsuri speciale privind producţia, importul şi circulaţia uleiurilor minerale
Alte măsuri speciale
Sancţiuni

TITLUL IX - Impozite şi taxe locale
Dispoziţii generale
Impozitul şi taxa pe clădiri
Impozitul şi taxa pe teren
Impozitul pe mijloacele de transport
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
Impozitul pe spectacole
Taxa hotelieră
Taxe speciale
Alte taxe locale
Facilităţi comune
Alte dispoziţii comune
Sancţiuni
Dispoziţii finale

TITLUL IX.1 - Infracţiuni

TITLUL X - Dispoziţii finale

Hotararea Guvernului nr. 1620/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metotologice de aplicare a Codului fiscal

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.053 sec