Legea insolventei nr. 85/2006 si 9 legi uzuale Actualizat 31 ianuarie 2012

Legea insolventei nr. 85/2006 si 9 legi uzuale Actualizat 31 ianuarie 2012
Preț: 15,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 334
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Data: 10.02.2012
344 pagini


Lucrarea prezinta cadrul legislativ actual cu privire la procedurile de insolventa, practicienii in insolventa, buletinul procedurilor de insolventa, concordatul preventiv si mandatul ad-hoc.

Editia este actualizata la zi si cuprinde O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa nr. 86/2006, republicata, Hotararea nr. 3/2007 a Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, astfel cum a fost modificata prin Hotărârea nr. 4/2011 (M. Of. nr. 555 din 4 august 2011).

De asemenea, Legea nr. 85/2006 cuprinde si ultimul recurs in interesul legii, pronuntat prin Decizia nr. 4/2011 (M. Of. nr. 350 din 19 mai 2011).Cuprins
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei _______________ 1
1. Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului din
29 mai 2000 privind procedurile de insolvenţă _____________ 75
2. Legea nr. 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor
de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei ________ 105
3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind
organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă ___________ 120
4. Hotărârea nr. 3/2007 a Uniunii Naţionale a Practicienilor
în Insolvenţă din România privind aprobarea Statutului
privind organizare şi exercitarea profesiei de practician
în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină
ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din
România __________________________________________ 148
5. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 1009/2007 privind procedurile de selecţie a
practicienilor în insolvenţă agreaţi de Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală ______________________________ 221
6. Ordinul nr. 1692/C/2006 privind aprobarea formatului
Buletinului procedurilor de insolvenţă şi a conţinutului-cadru al
citaţiilor, comunicărilor, hotărârilor judecătoreşti, convocărilor,
notifi cărilor şi al altor acte care se publică în acesta şi al
dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare,
comunicare, convocare şi notifi care _____________________ 237
7. Ordinul ministrului justiţiei nr. 520/C/2007 privind aprobarea
tarifelor de publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă a
actelor de procedură emise de administratorii şi lichidatorii
judiciari __________________________________________ 325
8. Ordinul ministrului justiţiei nr. 521/C/2007 privind aprobarea
tarifelor pentru eliberarea de copii de pe Buletinul
procedurilor de insolvenţă, copii certifi cate de pe actele de
procedură publicate şi furnizarea de informaţii din Buletinul
procedurilor de insolvenţă ____________________________ 327
9. Legea nr. 381/2009 privind introducerea concordatului
preventiv şi mandatului ad-hoc ________________________ 330

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.022 sec