Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare si 12 legi uzuale Actualizat 22 martie 2013

Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare si 12 legi uzuale Actualizat 22 martie 2013
Preț: 15,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 368

DESCRIERE

Data aparitiei: Aprilie 2013


Prezenta editie cuprinde Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata, precum si H.G. nr. 1288/2012 pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a ANCPI.

Veti mai gasi in aceasta lucrare reglementari cu privire la:
- organizarea si functionarea birourilor de cadastru si publicitate imobiliara
- documentatiile cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara
- normele tehnice pentru introducerea cadastrului general
- autorizarea PF si a PJ care pot realiza si verifica lucrarile de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei
- proceduri de avizare, contractare, plata si desemnare a PF si PJ autorizate sa execute documentatiile tehnice necesare in materie
- verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei
- controlul activitatii PJ si PF autorizate sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei
- continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol - tarife si onorarii minime si maxime
- protocolul de colaborare dintre ANCPI si UNNPR
- constatarea si sanctionarea contraventiilor/ faptelor considerate infractiuni in materie.
Date tehnice

Titlu: Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare si 12 legi uzuale
Pret: 15,00 RON
ISBN: 978-606-522-807-8
Format: Carte brosata
Pagini: 368III • CP
Cuprins general
Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare _ ______________________________________ 1
1. Hotărârea nr. 1288/2012 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară_________ 37
2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a
birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară__________ 47
3. Regulament privind conţinutul, modul de întocmire şi
recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea
înscrierii în cartea funciară_ ______________________ 194
4. Ordinul nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor
tehnice pentru introducerea cadastrului general_______ 241
5. Ordinul nr. 61/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind procedurile de avizare, contractare,
plată şi desemnare a persoanelor fizice sau juridice
autorizate să execute documentaţii tehnice necesare
realizării cărţii funciare şi publicităţii imobiliare________ 294
6. Ordinul nr. 537/2001 pentru aprobarea Regulamentului
privind controlul activităţii persoanelor fizice şi juridice
autorizate să realizeze şi să verifice lucrări de
specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi
cartografiei pe teritoriul României__________________ 298
7. Ordinul nr. 897/798/2005 pentru aprobarea
Regulamentului privind conţinutul documentaţiilor
referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul
agricol_______________________________________ 304
8. Ordin nr. 212/1282/2006 privind aprobarea tarifului
unic pentru activităţile specifice desfăşurate de Agenţia
CP • IV
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi de
instituţiile sale subordonate, perceput pentru terenurile
agricole______________________________________ 310
9. Ordin nr. 58/274/2002 pentru aprobarea onorariilor
minime şi maxime corespunzătoare activităţilor de
specialitate desfăşurate de persoane fizice şi juridice
autorizate în scopul efectuării înscrierilor cu caracter
nedefinitiv în cărţile funciare______________________ 311
10. Ordinul nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru
serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi
a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează
lucrări de specialitate din domeniile cadastrului,
geodeziei şi cartografiei_________________________ 320
11. Ordinul nr. 309/2010 pentru aprobarea Protocolului de
colaborare încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor
Publici din România privind modul de efectuare a
operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,
republicată,
cu modificările şi completările ulterioare_____________ 330
12. Ordinul nr. 558/2006 privind stabilirea persoanelor
împuternicite să constate contravenţiile şi faptele ce pot
fi considerate infracţiuni şi să aplice sancţiunile pentru
contravenţiile constatate_________________________ 354

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0179 sec