Controverse actuale in fiscalitate. Comentarii si solutii

Controverse actuale in fiscalitate. Comentarii si solutii
Preț: 41,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 304

DESCRIERE

Cartea aceasta nu este o carte scrisă din cărţi, nici o simplă înşiruire de articole de lege sau alte acte normative. Deşi structurată şi concepută pe termenii tehnici din domeniul fiscal şi cu trimiteri la aspecte fiscale relevante, „de profunzime”, prezenta lucrare este scrisă „cu suflet” şi, tocmai de aceea, pe alocuri conţine şi tente ironice.

Deoarece suntem doi autori cu un background şi o experienţă practică oarecum diferite, este logic că fiecare dintre noi a avut temele lui „de suflet”; totuşi ne exprimăm speranţa că am reuşit să realizăm împreună o lucrare cu un conţinut unitar şi coerent, iar, în urma lecturării ei, o parte dintre cititori se vor regăsi (din păcate!) într-unul din cazurile „mai delicate” descrise. Datorită perioadei pe care o traversăm şi care presupune o existenţă „mai zbuciumată” a legislaţiei fiscale, cu un caracter extrem de „dinamic”, facem precizarea că prezenta lucrare a avut în vedere textele de lege publicate în Monitorul Oficial până la data de 10 martie 2011.Cuprins
Prefata......................................................................................... IX
Aprecieri introductive..............................................................XIX
Abrevieri ...................................................................................XXI
Capitolul I. Impozit pe venit si contributii sociale: între
largirea bazei de impozitare si confuzia generalizata..............1
Sectiunea 1. Activitati independente versus dependente:
este Fiscul atotputernic?.......................................................................1
Sectiunea a 2-a. Venituri de natura profesionala: unde se
termina teoria si începe practica? ........................................................8
Sectiunea a 3-a. Un prim pas spre normalitate: introducerea
contributiilor obligatorii în cuprinsul Codului fiscal si
declaratia unica....................................................................................19
Capitolul II. Impozitul pe profit: între conotatiile
teoretice si valentele practice ...................................................26
Sectiunea 1. 2010: un profit, doua impozite si doua
exercitii fiscale.....................................................................................27
Sectiunea a 2-a. Implicatiile fiscale ale fuziunilor si divizarilor .......31
Capitolul III. În cautarea paradisului fiscal: modalitati,
instrumente si scheme de optimizare fiscala ..........................41
Sectiunea 1. Ce întelegem prin sistemul deductibilitatilor fiscale
„ascunse” sau „aparente”? .................................................................41
Sectiunea a 2-a. Externalizarea activitatilor si a regimului de
impozitare prin intermediul microîntreprinderilor revine
începând cu 1 ianuarie 2011..............................................................48
Controverse actuale VI în fiscalitate
Sectiunea a 3-a. Preturile de transfer: între planificare fiscala
si evaziune ...........................................................................................55
§1. Persoane afiliate si valoarea de piata .............................59
§2. Analiza functionala, termenii contractuali, circumstantele
economice, strategia de afaceri si indicatorii de
profitabilitate în domeniul preturilor de transfer ..............61
§3. Metodele de determinare a preturilor de transfer: baza
de retratare fiscala a evidentelor financiar-contabile........65
§4. Acordul de pret în avans si dosarul preturilor de
transfer: aplicabilitatea practica a notiunilor ....................85
§5. Editia revizuita din iulie 2010 a Liniilor Directoare
O.E.C.D. în domeniu: plusuri si minusuri ........................95
Capitolul IV. Distribuirea si impozitarea dividendelor...........99
Sectiunea 1. Dividendele: ce sunt, cine, când si cum
le distribuie?.........................................................................................99
Sectiunea a 2-a. Regimul fiscal al dividendelor ...............................103
Sectiunea a 3-a. Consideratii cu privire la unele aspecte practice ..105
Capitolul V. TVA la nivel national ..........................................108
Sectiunea 1. Noutatea 2011 referitoare la reevaluarea oportunitatii
privind mentinerea calitatii de platitor de TVA.............................109
Sectiunea a 2-a. Cazuri particulare privind perioada fiscala
a taxei în anul 2011...........................................................................112
Sectiunea a 3-a. Modificarea din oficiu a vectorului fiscal
cu privire la TVA..............................................................................114
Sectiunea a 4-a. TVA în domeniul imobiliar: între „da” si „nu”....120
Sectiunea a 5-a. Ajustarea taxei pe valoarea adaugata: de ce
si când se aplica?...............................................................................127
Sectiunea a 6-a. Rambursarea taxei pe valoarea adaugata:
eterna si fascinanta „dilema” ...........................................................132
Sectiunea a 7-a. O posibila solutie pentru „fluidizarea”
rambursarilor de TVA: cesiunea creantelor fiscale
ale contribuabililor............................................................................141
Sectiunea a 8-a. Rambursarea TVA catre persoane stabilite
în alt stat membru decât cel care efectueaza operatiunea
de rambursare....................................................................................144
Cuprins VII
Capitolul VI. TVA intracomunitar..........................................148
Sectiunea 1. Definirea conceptuala a operatiunilor
intracomunitare de livrare si achizitie: regulile fiscale de baza....148
Sectiunea a 2-a. Cazuri si „necazuri”: transferurile si
nontransferurile .................................................................................153
Sectiunea a 3-a. Geometria fiscalitatii: operatiunile triunghiulare
si cele „aparent” triunghiulare .........................................................161
Sectiunea a 4-a. Obligatiile de înregistrare privind tranzactiile
intracomunitare. Registrul operatorilor intracomunitari:
ultima noutate în domeniu ...............................................................172
Sectiunea a 5-a. Obligatiile de raportare privind tranzactiile
intracomunitare .................................................................................179
§1. Decontul de TVA.........................................................180
§2. Decontul special de TVA.............................................183
§3. Declaratia recapitulativa ..............................................186
§4. Declaratia statistica Intrastat ........................................189
Sectiunea a 6-a. Frauda de tip carusel: concept, forme de
manifestare si posibilitati de instrumentare....................................191
Capitolul VII. Inspectia fiscala: partener sau adversar
al organelor fiscale?................................................................199
Sectiunea 1. Modalitatile si procedura de corectare a declaratiilor
fiscale depuse de contribuabili: punct si de la capat......................200
Sectiunea a 2-a. Aspecte procedurale generale ale inspectiei
fiscale: între teorie si practica ..........................................................208
§1. Etapele premergatoare ale inspectiei fiscale:
drepturile si obligatiile partilor .......................................208
§2. Modalitatile de efectuare propriu-zisa a inspectiei
fiscale: limite si situatii controversate ............................215
§3. Finalizarea inspectiei fiscale: efecte si consecinte .......221
§4. Metodele indirecte de control: ce asteptam de la ele?....224
Sectiunea a 3-a. Aspecte specifice ale inspectiei fiscale:
impozitul pe profit, TVA si contribuabilii inactivi.
Jurisprudenta comunitara.................................................................231
Controverse actuale VIII în fiscalitate
Capitolul VIII. Noutati si aspecte utile în domeniul
procedurii fiscale ....................................................................247
Sectiunea 1. Atragerea raspunderii solidare......................................248
Sectiunea a 2-a. Cesiunea partilor sociale:
adevar sau minciuna?.....................................................................251
Sectiunea a 3-a. Compensarea sumelor „de dat” la stat cu cele
„de luat” de la stat .............................................................................255
Sectiunea a 4-a. Obligatiile fiscale accesorii: modalitate
de calcul si situatii specifice.............................................................260
Capitolul IX. Propuneri de eficientizare a legislatiei fiscale .....266
Bibliografie selectiva.................................................................275
Prefata
1
Cartile care abordeaza subiecte fiscale nu sunt tocmai o noutate
si, totusi, prezenta lucrare reuseste sa se distinga datorita unei abordari
particulare, în care se regasesc integrate unghiuri de abordare
juridice si economice, alaturi de opiniile pertinente si argumentate,
desi nu tocmai conventionale, exprimate de cei doi autori.
Este evidenta eruditia autorilor, personalitati binecunoscute
în mediul profesional (fiscal si juridic), si, cu atât mai mult,
este salutara asocierea lor, fapt ce ne demonstreaza ca „pot
încapea si doua sabii în aceeasi teaca”. Rezultatul? În opinia
mea, o carte tip consultant, de referinta pentru cei interesati sa înteleaga
si sa aplice corect regulile si principiile fiscale, desi uneori
atât de controversate si susceptibile a fi supuse unor interpretari
neunitare în practica.
Pe fond, prezenta lucrare are o structura, desi complexa
(„trecând” atât prin Codul fiscal, cât si prin Codul de procedura
fiscala), în acelasi timp unitara si accesibila, cu trimitere la
ultimele reglementari legale în materie. Desi, la o prima vedere,
subiectele abordate par diverse si, oarecum, eterogene, succesiunea
prezentarii este bine gândita si structurata de o maniera atractiva si
interactiva, astfel încât cititorii se pot regasi cu usurinta într-unul
din „punctele sensibile” analizate: recalificarea activitatilor contribuabililor
în categoria celor dependente, implicatiile fiscale ale
divizarilor si fuziunilor, identificarea unor posibile pseudodeductibilitati
fiscale (de altfel, un termen foarte original), externalizarea
profiturilor prin intermediul microîntreprinderilor sau al preturilor
de transfer, TVA-ul în domeniul imobiliar, frauda de tip carusel
specifica TVA-ului aferent tranzactiilor intracomunitare, noul
1 Pastrând enumerarea în ordine alfabetica a celor care au semnat
prefata acestei lucrari.
Controverse actuale X în fiscalitate
regim fiscal aplicabil contributiilor sociale si, desigur, exemplele
pot continua în acest sens.
Ce mi-a placut, în mod special, în aceasta carte? Faptul ca
multe din lucrurile prezentate nu le-am regasit tratate si în alta
parte, în special raportat la originalitatea stilului de abordare.
În sustinerea acestui fapt mentionez si ultimul capitol al cartii, în
care autorii vin cu propuneri extrem de interesante în directia
eficientizarii sistemului fiscal românesc, propuneri care se pot
constitui în puncte de plecare destul de solide pentru elaborarea
unor strategii pertinente în aceasta directie.
Foarte important pentru fiecare carte este sa-si identifice grupul
tinta de cititori caruia i se adreseaza. În mod evident, lucrarea este
preponderent structurata de o maniera tehnica, fapt ce ne-ar putea
face sa credem, în aparenta, ca se adreseaza exclusiv „initiatilor”
din domeniu; pe de alta parte însa, stilul dinamic si trimiterile
frecvente la exemple practice, bine alese, permit lecturarea cartii
de o paleta cât mai larga de cititori, interesati sa înteleaga functionarea
de ansamblu a mecanismului fiscal, într-o viziune integrata,
dar atât de necesara, mai ales în conditiile actuale.
Dr. Adrian Cucu,
Presedinte al Oficiului National de Prevenire
si Combatere a Spalarii Banilor
A scrie acum o carte despre fiscalitatea din România nu poate fi
decât un demers mai mult decât temerar, în conditiile în care
gradul de impredictibilitate al legislatiei fiscale si controversele
legate de aplicarea unor prevederi ale cadrului normativ au atins
cote destul de ridicate.
În aceste conditii, lucrarea de fata se remarca printr-o evaluare
profesionista si obiectiva a referentialului normativ din domeniu,
în general, si, în particular, a celui de la nivelul procedurii fiscale.
În plus, autorii demonstreaza capacitatea de a putea prezenta, în
mod pertinent, evolutia dinamica a legislatiei fiscale, subliniind
inclusiv cele mai recente modificari operate si, în acelasi timp,
punctând foarte bine plusurile si minusurile aferente. De asemenea,
Prefata XI
autorii identifica o serie de redundante si inadvertente ale
Codului fiscal, venind astfel cu solutii proprii si, pe alocuri,
foarte originale de analiza si interpretare a acestora.
Confuzia generata de modul de stabilire si calcul al
contributiilor sociale, frontierele legislative – destul de fragile –
care permit recalificarea unor activitati din independente în
dependente, metodele de externalizare a profitului prin intermediul
preturilor de transfer sau al microîntreprinderilor (inclusiv limitele
conventionale ale aplicarii acestor metode), aspectele interpretabile
(în unele cazuri, le as numi chiar „sensibile”) din domeniul taxei pe
valoarea adaugata (atât la nivel national, cât si intracomunitar), iata
numai câteva din temele de interes care pot fi regasite în prezenta
lucrare, desi exemplele pot continua în acest sens… Ca un fel de
concluzie, în ultimul capitol al cartii, autorii aduc în discutie o
serie de solutii personale pe care acestia le vad necesar a fi
promovate, în vederea eficientizarii sistemului fiscal românesc.
În final, apreciez ca – mai ales, într-un mediu caracterizat de
schimbari foarte frecvente ale legislatiei, care pot determina
opinii conflictuale între contribuabili si organele fiscale –
prezenta lucrare contribuie în mod esential la o mai buna
întelegere si deprindere a „bunelor practici” din domeniul fiscal,
deoarece opiniile si concluziile autorilor sunt argumentate nu
numai de o corecta decriptare si interpretare a textelor de lege, ci
si de o vasta experienta practica pe care acestia au dobândit-o, în
timp, pe parcursul activitatii lor. Nu în ultimul rând, prin problemele
ridicate si modalitatile propuse de solutionare a acestora,
cartea de fata poate reprezenta o sursa de inspiratie utila pentru
atât de mediatizata si necesara reforma a administratiei fiscale
din România.
Dr. Ionut Dumitru,
Presedinte al Consiliului Fiscal,
Presedinte al Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari,
Economist sef – Raiffeisen Bank
Controverse actuale XII în fiscalitate
A scrie o carte despre fiscalitatea din România s-a dovedit a fi,
în ultimii ani, un demers echivalent cu încercarea de a face o
fotografie unei furtuni tropicale – pâna este imprimata fotografia,
furtuna este deja în orasul vecin. În acelasi timp, locuitorii orasului
prin care tocmai a trecut încearca sa-si reaseze lucrurile în ordine si
sa-si evalueze pagubele, stiind ca nu este nici prima si, cu
certitudine, nici ultima furtuna si se întreaba daca merita sa mai
ramâna în acea zona bântuita de astfel de furtuni sau sa se mute
într-o zona mai linistita (orice alta asemanare cu situatia contribuabililor
din România ultimilor ani este pur intentionata – n.a.).
Aparent, daca ar fi sa ne uitam la evolutia reglementarilor
fiscale din ultimii ani, fiscalitatea pare a fi un domeniu în care se
poate face orice, atâta vreme cât exista un argument suficient de
puternic, ca cel al nevoii „de echilibru” – de acoperire a deficitului
bugetar. În numele unui astfel de argument am asistat la lucruri
greu de imaginat înainte de a le vedea aplicate, cum ar fi decizia de
majorare peste 3 zile a cotei de TVA de la 19% la 24%. Si este
doar un exemplu... La prima vedere „a mers”, cum „au mers” si
altele înainte si dupa, dar cu ce costuri? Se poate calcula relativ
usor plusul de venituri obtinute de Guvern printr-o crestere de taxe,
însa sunt imposibil de evaluat, în bani, consecintele lipsei de
încredere a investitorilor într-o economie în care taxele se schimba
peste noapte, iar „nevoia de stabilitate si predictibilitate fiscala” a
devenit doar o sintagma banala, repetata la toate întâlnirile dintre
autoritati si reprezentanti ai mediului de afaceri.
Si totusi, autorii prezentei lucrari au avut curajul de a scrie o
carte ce poate constitui o „radiografie in extenso” a sistemului
fiscal din România, prezentând în cuprinsul lucrarii atât aspecte
legate de problemele de fond ale fiscalitatii din România (care nu
au o volatilitate foarte ridicata), cât si aspecte ce constituie „puncte
de fractura” ale fiscalitatii în aceasta perioada. Putem spune ca sunt
capitole în carte care constituie adevarate „instantanee” ale anului
2010 si începutului de an 2011, vizând problematici ce ne-am dori
sa ramâna cazuri particulare si care sa nu se mai repete în viitor (de
exemplu, contradictiile legislative si fracturile logice continute de
O.U.G. nr. 58/2010 si în normele date în aplicarea acesteia, precum
si haosul generat de aceasta în ceea ce priveste punerea în practica
Prefata XIII
a prevederilor sale, existenta în anul 2010 a doi ani fiscali într-unul
singur etc. etc. etc.).
Desi anumite probleme dezbatute pe parcursul lucrarii pot
parea punctuale si limitate ca aplicabilitate în timp, acestea au
produs si vor continua sa produca efecte ce vor afecta pozitia
fiscala a contribuabililor ani de-a rândul, chiar daca unele poate
se vor rezolva de la sine, iar la altele vor exista probabil clarificari
si rezolvari aduse prin viitoare modificari ale Codului fiscal si ale
actelor normative incidente.
Astfel, este de apreciat efortul autorilor de a surprinde problemele
fiscale ale momentului si de a prezenta totodata
exemple de „cum nu trebuie” scrisa legislatia fiscala, cu speranta
ca, prin punerea lor în lumina, va exista si din partea autoritatilor
un minim efort ca, pe viitor, legislatia fiscala sa fie redactata
pur si simplu în scopul impunerii unor sarcini fiscale clare pentru
contribuabili si nu pentru a reprezenta o noua culegere de „cuvinte
încrucisate” si exercitii de „analiza semantica” a textului.
Prin informatiile furnizate, dar si prin analizele si comentariile
autorilor, cartea se adreseaza atât specialistilor în domeniul fiscal,
care vor gasi în paginile acesteia puncte de vedere extrem de bine
documentate si argumentate în legatura cu anumite aspecte mai
tehnice ale fiscalitatii (cum ar fi problematica preturilor de
transfer), dar si altor categorii de cititori care doresc doar sa-si
satisfaca nevoia de informare în domeniul fiscal sau, dimpotriva,
sunt nevoiti sa faca acest lucru ca urmare a actiunilor de control ale
autoritatilor fiscale (iar aici am în vedere aplicarea TVA în cazul
vânzarilor de imobile de catre persoanele fizice).
Totodata, întrucât, în acest domeniu al fiscalitatii, practicienii
sunt adeseori nevoiti sa faca un veritabil recurs la memorie, pentru
a readuce în actualitate aspecte ale legislatiei valabile pe întreaga
perioada a termenului de prescriptie, existenta acestei carti în
biblioteca poate salva timp pretios, dovedindu-se un aide-mémoire
extrem de util.
Dr. Dan Manolescu,
vicepresedinte al Camerei Consultantilor Fiscali,
Tax partner – SOTER & Partners
Controverse actuale XIV în fiscalitate
Fiscalitate, principii si logica matematica.
Fapt încurajator pentru tagma fiscalistilor, în ultima vreme apar
pe piata tot mai multe carti despre fiscalitate, care au facut un pas
înainte fata de inocenta autorilor din anii ’90. Traiam timpuri
nevrotice, când aveam de-a face cu maculatura fara niciun fel de
valoare adaugata, care mergea la topit la câteva luni de la
publicare, data fiind frenezia cu care se schimba legislatia în
domeniu. Treptat, treptat, a apus vremea când o astfel de lucrare
însemna doar un capitol introductiv de câteva pagini si apoi o
transcriere „în bloc” al unuia sau altuia dintre actele normative din
domeniul fiscal. În cartile de azi, autorii au evoluat: analizeaza
textele de lege, vin cu idei si interpretari personale, prezinta cazuri
practice, despica firul în patru si supun atentiei opinii proprii cu
privire la cum ar trebui citita sau cum ar trebui ajustata o prevedere
legala anume. Riscul uzurii morale generat de modificarile legislative
(dese, imprevizibile si, de multe ori, pline de nonsens, acum
ca si atunci) ramâne însa si astazi destul de ridicat.
Citind cartea de fata, am avut însa revelatia ca o voi putea pastra
în biblioteca (sau pe tableta, daca autorii ne vor delecta si cu o
varianta electronica) multi ani de acum încolo. De ce? Pentru ca,
îndraznesc sa afirm, cartea pe care o aveti în mâna face înca un
pas înainte în domeniu, trecând la analiza principiilor, a structurii
de rezistenta a fiscalitatii si ridicând probleme „cu greutate”,
care tintesc bazele fiscalitatii din România. Este, daca vreti,
o radiografie precisa a câtorva zone cheie ale domeniului fiscal si
prezinta multe solutii pe care, cu siguranta, le vom regasi în fiscalitatea
româneasca din viitorii ani. Va fi frumos sa recitesc aceasta
carte peste câtiva ani si sa le dau dreptate autorilor sau sa-i contrazic
uneori, pentru ca, da, sunt unele puncte unde eu nu sunt de acord cu
ei si vad lucrurile mai mult sau mai putin diferit. Dar tocmai asta
face domeniul nostru de activitate atât de atractiv, chiar incitant!
Mi-a mai placut sa rasfoiesc aceasta carte pentru limbajul
clar, uneori cu tenta satirica, fapt care o face usor de citit si
asimilat. Si, mai ales, pentru schemele împrumutate din logica
matematica, pentru care unul dintre autori (pe care eu îl cunosc
foarte bine si despre care stiu ca, avocat fiind, are totusi si o licenta
în electronica) are o afinitate pe care o înteleg si o împartasesc.
Prefata XV
Sper ca paginile care urmeaza sa va captiveze, asa cum m-au
captivat si pe mine, si mai sper ca astfel de eforturi sa nu ramâna
izolate, autorii sa recidiveze, alti autori sa le urmeze exemplul,
impunând în domeniu un standard din ce în ce mai ridicat.
Felicitari autorilor si lectura placuta cititorilor!
Gabriel Sincu,
Coordonator al departamentului de consultanta fiscala,
Mazars România – Biroul Bucuresti
Am lecturat draft-ul acestei carti, recunosc însa ca fara a intra
în profunzime în detaliile tehnice de natura fiscala. Am regasit
tratate astfel multe aspecte care au facut obiectul unor controverse
destul de recente, în special datorita interpretabilitatii – as spune
chiar labilitatii – actualelor reglementari legislative.
Pot spune ca am gasit o carte utila mediului privat. De ce
spun asta? Deoarece, în urma acestei lecturari, fie ea si sumara,
senzatia mea a fost ca autorii încearca sa faca lumina în actualul
haos care a pus stapânire pe legislatia din domeniul fiscal. În acest
sens, cartea este presarata cu foarte multe interpretari ale legislatiei
fiscale, multe argumentate într-o nota originala de catre autori, dar cu
sustinerea necesara conferita de textele de lege si practica din
domeniu. În lucrare se regasesc (nota bene!) inclusiv aspecte ale jurisprudentei
existente la nivel comunitar, fapt care, alaturi de tratarea in
extenso a mult mediatizatului regim fiscal al preturilor de transfer,
poate atrage aprecierea din partea multor firme multinationale.
Autorii îsi respecta „blazonul” si nu au o atitudine nihilista,
ci chiar una constructiva, deoarece prezinta, în mod obiectiv, si
progresele evidente înregistrate (în ultimul timp) la nivelul cadrului
normativ, iar, atunci când critica, spun de ce o fac si vin si cu
propuneri de solutionare a prevederilor legislative interpretabile.
În acest sens, ultimul capitol al cartii vine parca sa confirme
principiul ca schimbarile sunt bune daca si ajuta la ceva,
propunerile formulate de autori în acest ultim capitol al cartii fiind
foarte interesante si putându-se constitui într-un „balon de oxigen”
pentru agentii economici din diverse sectoare de activitate.
Controverse actuale XVI în fiscalitate
Nu stiu cum sa cataloghez mai bine aceasta carte: utila? interesanta?
actuala? câte putin din toate? sau toate la un loc? În mod
cert, o carte care merita citita, asa ca sa-l lasam pe fiecare cititor
sa-si formeze propria sa opinie: lectura placuta!
Dr. Constantin Stroe,
vicepresedinte al Consiliului de Administratie
Automobile Dacia
Chiar daca nu la o cafea (dupa cum autorii spuneau într-un
interviu acordat revistei Curierul fiscal ca le-a venit ideea scrierii
acestei carti), ci poate mai banal, dar uzual (prin e-mail), am avut
ocazia sa primesc spre lecturare cartea Controverse actuale în
fiscalitate. Comentarii si solutii. Ce mi-am zis: titlu interesant,
autori bine pregatiti, o colaborare între un economist si un jurist,
deci toate ingredientele pentru o lectura placuta si utila. Si am
purces la citit. Si am citit, si am citit, apoi am citit în continuare si
… prima senzatie la finalul cartii a fost ca e pacat ca s-a terminat.
Senzatia ce mi-a ramas a fost ca am citit o carte interesanta,
chiar foarte interesanta. Ca fiscalitatea e întotdeauna
controversata stiam de mult (si eu sunt pasionat de studiul
fiscalitatii si, mai ales, al aspectelor controversate ale ei), dar ca
unele controverse sunt atât de … „controversate” începe sa fie o
constanta a vremurilor actuale. Si autorii reusesc sa surprinda
foarte bine controversele fiscalitatii.
Impozitarea (atât din punctul de vedere al impozitul pe venit,
cât si din punctul de vedere al contributiilor sociale) veniturilor
realizate de persoanele fizice începuse sa intre pe un fagas
„normal”, în sensul ca reglementarile ajunsesera destul de clare,
dar destul de permisive. Guvernantii vrând, în multe cazuri cu buna
dreptate, sa limiteze posibilitatea de evaziune fiscala „legala” si
mai putin legala în acest domeniu s-au apucat de legiferat. Si astfel
a aparut O.U.G. nr. 58/2010 si apoi O.U.G. nr. 82/2010. Mostre de
texte de lege ce creeaza controverse si, în unele cazuri, imposibilitate
în aplicare. Autorii au reusit sa surprinda foarte bine
reglementarile legale în evolutia lor, precum si sa dea solutii cu
Prefata XVII
privire la aplicarea actuala a textelor de lege. Activitatea
independenta versus activitatea dependenta, precum si veniturile de
natura profesionala sunt, de asemenea, dezbatute în mod profesionist
si argumentat.
Atât ne-am dorit eliminarea impozitului minim ca am ajuns ca
într-un banc celebru care circula prin viu grai: un om dorea sa se
urce pe cal si tot chinuindu-se sa urce în sa i-a venit o idee: sa se
roage la Dumnezeu. Dupa ce s-a rugat si-a luat avânt si … a reusit
sa sara peste cal. Sarmanul om, fiind surprins de puterea ajutorului
dat a zis: Doamne ajuta, dar mai încet. Asa s-a întâmplat si cu
impozitul minim: ne-am dorit eliminarea lui, dar nu de la
1 octombrie 2010, ci de la 1 ianuarie 2011 (sau daca tot a avut loc
„ajutorul” la 1 octombrie, macar reglementarile cu privire la
definitivarea impozitului pe profit pentru anul 2010 sa fi fost
clare). Din aceasta perspectiva, bulibaseala creata la începutul
anului 2010 a fost totala. Autorii ne prezinta opiniile lor cu privire
la cum ar fi vazut definitivarea impozitului pe profit, fel de fel de
variante posibile de aplicare (definindu-le: varianta care corespunde
principiului de echitate fiscala, varianta de tip manelist si
varianta româneasca de tipul „las-o, ma, ca merge asa”), precum si
cum vad organele fiscale definitivarea impozitului pe profit si
stabilirea numarului de declaratii 101 ce trebuie depuse de
contribuabili. Chiar daca definitivarea impozitului pe profit aferent
anului 2010 se va termina la un moment dat (25 aprilie sau 25
februarie, în functie de alegere), cifrele si modalitatea de stabilire a
lor vor face obiectul controlului multi ani de aici încolo.
Tot legat de impozitarea profitului (sau ca alternativa noua, dar
totusi veche, impozitarea veniturilor microîntreprinderilor) autorii
aduc în discutie aspecte legate de divizari si fuziuni sau
optimizarea prin deductibilitati „ascunse” (externalizarea
activitatilor catre microîntreprinderi, tranzactii între persoane
afiliate si preturile de transfer). În multe cazuri acestea sunt
folosite sub forma cailor de diminuare a profiturilor impozabile,
fara însa a lua în calcul riscurile asumate. Cine nu stie, mai bine sta
departe. Cine vrea sa stie…lectura placuta!
Aderarea României la Uniunea Europeana a dus inevitabil la
asumarea respectarii legislatiei europene. Una din directivele care
Controverse actuale XVIII în fiscalitate
au dat batai de cap contribuabililor este Directiva 112 (fosta
Directiva 6) privind taxa pe valoarea adaugata. Astfel, legislatia
europeana a condus la o serie de noi termeni si obligatii legate de
operatiunile intracomunitare (livrari intracomunitare, achizitii
intracomunitare, operatiuni triunghiulare, servicii intracomunitare).
Autorii trateaza toate aceste aspecte privind TVA, inclusiv frauda
de tip carusel, ajustarea TVA sau legislatia specifica în domeniu
din sectorul imobiliar.
Impozite fara control nu se poate. În acest sens, este bine de
stiut ce te poate astepta în cazul unui control, deoarece un om
informat este … „alt om”. De aceea autorii au considerat extrem
de important în demersul lor prezentarea unor aspecte destul
de „delicate” din domeniul inspectiei fiscale (cu accent pe
preturi de transfer, TVA intracomunitar si metode indirecte de
control), fara însa a fi „uitate” alte aspecte esentiale ale procedurii
fiscale: atragerea raspunderii solidare, compensarea „sumelor de
dat” cu „sumele de încasat” sau reglementarea modului de calcul si
stabilire a obligatiilor fiscale accesorii.
Pe lânga analiza critica si profesionista a textelor de lege,
autorii vin si cu solutii de remediere a controverselor ce se
desprind din textele de lege, iar, pe cale de consecinta, un aspect
extrem de interesant consta în prezentarea unor propuneri de
eficientizare a legislatiei fiscale.
În final, pot spune ca autorii au reusit sa surprinda foarte bine
aspectele controversate ale fiscalitatii, sa încerce si chiar sa
reuseasca sa rezolve unele din ele, sa ridice ei noi probleme în
discutie (cine spune ca fiscalitatea este alba sau neagra înseamna
ca nu stie ca exista gri). Un material util pentru toti contribuabilii
(care cu greu pot sa nu se încadreze macar într-unul
din cazurile prezentate), scris de la oameni pentru oameni.
Conf. univ. dr. Lucian Tâtu,
Catedra de Finante, Academia de Studii Economice Bucuresti,
Redactor-sef al Revistei Curierul fiscal

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.023 sec