TVA national vs. intracomunitar Cazuri si necazuri

TVA national vs. intracomunitar Cazuri si necazuri
Preț: 34,90 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 272

DESCRIERE

Lucrarea de faţă urmăreşte o evaluare a referenţialului normativ în domeniul taxei pe valoarea adăugată, accentul fiind pus, deopotrivă, pe prezentarea aspectelor esenţiale, cu incidenţă relevantă în practica de zi cu zi, precum şi pe decriptarea unor aspecte legislative controversate şi, pe cale de consecinţă, supuse unor interpretări arbitrare şi neuniforme. Datorită caracterului exhaustiv al subiectului supus analizei, este de la sine înţeles că abordarea noastră nu putea fi decât una selectivă, deşi temele expuse nu sunt prezentate singular, ci de o manieră corelată şi integrată într-o succesiune logică, având în vedere inclusiv modificările şi noutăţile din domeniu publicate în Monitorul Oficial până la data de 31 decembrie 2012 şi aplicabile de la 1 ianuarie 2013. Spaţii generoase din prezenta lucrare sunt dedicate „marjei de eroare” din actuala legislaţie în materie de TVA, conştienţi fiind că – din dorinţa de a se situa pe o poziţie dominantă – acestea pot conduce la demersuri abuzive, fie din partea contribuabililor, fie din partea organelor fiscale.

978-606-18-0139-8
Data aparitiei: 04 Mar 2013
Nr pagini: 272


Prefaţă... XI
Aprecieri introductive... XXI
Capitolul I. Unde ne aflăm: cadrul legislativ în domeniu... 1
Secţiunea 1. Înregistrarea normală în scopuri
de TVA şi posibilitatea renunţării la această calitate:
când şi cum?... 1
§1. Înregistrarea normală în scopuri de TVA... 1
§2. Înregistrarea unei persoane impozabile
cu sediul fix în România... 3
§3. Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor
străine ce desfăşoară activităţi în sfera
TVA în România... 4
3. 1. Instituţia reprezentantului fiscal -
procedură de înregistrare... 4
3. 2. Alte aspecte relevante privind activităţile
economice desfăşurate în România de
persoane impozabile străine... 6
§4. Renunţarea la calitatea de
plătitor de TVA: când şi cum?... 6
Secţiunea a 2-a. Ce specific au obligaţiile de înregistrare în
scopuri de TVA în cazul tranzacţiilor intracomunitare?... 9
§1. Procedura înscrierii în Registrul
operatorilor intracomunitari... 11
§2. Soluţionarea cererii de înregistrare... 12
§3. Radierea din Registrul operatorilor
intracomunitari... 13
Secţiunea a 3-a. Implicaţiile şi riscurile fiscale
ca urmare a neînregistrării în Registrul operatorilor
intracomunitari... 14
Cuprins
VI TVA naţional vs. intracomunitar: cazuri şi necazuri
Secţiunea a 4-a. Tranzacţiile intracomunitare:
ce înţelegem prin livrare şi achiziţie intracomunitară... 18
§1. Noţiunea de livrare intracomunitară,
operaţiuni asimilate, exigibilitatea TVA,
condiţii pentru acordarea scutirii de taxă,
cazuri particulare... 18
§2. Noţiunea de achiziţie intracomunitară,
operaţiuni asimilate acestora, categorii
de achiziţii intracomunitare neimpozabile în
România, locul achiziţiei intracomunitare... 26
Secţiunea a 5-a. Cât de „speciale” sunt nontransferurile
şi vânzările la distanţă?... 35
§1. Nontransferul: definire conceptuală, situaţii
practice, registrul nontransferurilor de bunuri,
deosebirea dintre un transfer şi un nontransfer... 35
§1. Tratamentul contabil al nontransferurilor... 39
§2. Cum deosebim nontransferul de transfer... 40
§3. Regimul fiscal al vânzărilor la distanţă:
plafonul, dreptul de opţiune şi cazuistică... 40
3. 1. Ce este, pe fond, o vânzare la distanţă?... 40
3. 2. Cum se determină locul vânzărilor la distanţă?. 41
3. 3. Care este plafonul aplicabil şi
cum se determină acesta?... 41
3. 4. Dreptul de opţiune privind impozitarea pe
linie de TVA în cazul vânzărilor la distanţă... 43
3. 5. Cazuri practice... 43
Secţiunea a 6-a. Obligaţiile de raportare în
materie de TVA: de la formularistica aferentă
la aspectele practice... 45
§1. Decont de taxă pe valoarea adăugată, cod 300... 46
1. 1. Perioada şi termenul de raportare... 46
1. 2. Sumele declarate în decontul de taxă... 47
1. 3. Modalitatea de depunere... 47
§2. Decont special de taxă pe valoarea
adăugată cod 301... 48
2. 2. Conţinutul decontului... 49
2. 3. Modalitatea de depunere... 49
Cuprins VII
§3. Declaraţie recapitulativă privind
livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare
cod 390 VIES... 49
3. 1. Termenul de raportare... 50
3. 2. Cuprinsul declaraţiei recapitulative... 51
3. 3. Modalitatea de depunere... 51
§4. Declaraţie informativă privind livrările/
prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul
naţional de persoanele înregistrate în scopuri
de TVA cod 394... 52
4. 1. Perioada şi termenul de raportare... 52
4. 2. Cuprinsul formularului 394... 52
4. 3. Modalitatea de depunere... 53
§5. Declaraţie privind taxa pe valoarea
adăugată cod 311... 53
5. 1. Cine este obligat să depună acest formular?... 54
5. 2. Termenul de raportare... 54
5. 3. Cuprinsul declaraţiei de TVA cod 311... 55
5. 4. Modalitatea de depunere... 55
§6. Declaraţia Intrastat... 56
Secţiunea a 7-a. Cazuri particulare privind
perioada fiscală a taxei în anul 2013... 57
§1. Excepţii privind perioada fiscală... 58
§2. Situaţiile şi condiţiile în care se poate
folosi o altă perioadă fiscală decât luna
sau trimestrul calendaristic... 59
Secţiunea a 8-a. Grupul de TVA: armonizare „originală”... 60
§1. Implementarea grupului fiscal unic... 61
§2. Obligaţiile grupului fiscal unic... 61
Capitolul II. Aspecte controversate cu implicaţii
fiscale directe privind TVA la nivel naţional... 63
Secţiunea 1. TVA în domeniul imobiliar: da sau ba?... 63
§1. Tratament fiscal la firma A din România... 70
1. 1. Cazul 1. Vânzare-cumpărare construcţie... 70
1. 2. Cazul 2. Donaţie... 72
VIII TVA naţional vs. intracomunitar: cazuri şi necazuri
§2. Tratament fiscal la persoana fizică străină
(non-U. E.) rezident în România... 74
Secţiunea a 2-a. Limitele de interpretabilitate
în cazul tranzacţiilor intracomunitare cu autoturisme
noi şi second hand... 74
§1. Achiziţie intracomunitară de autoturisme
noi efectuată de o persoană impozabilă
înregistrată în scopuri de TVA... 75
§2. Achiziţie intracomunitară de autoturisme
noi efectuată de o persoană juridică neînregistrată
în scopuri de TVA... 76
§3. Achiziţie intracomunitară de autoturisme
noi efectuată de o persoană fizică... 76
§4. Achiziţia intracomunitară de autoturisme
ce nu sunt noi, efectuată de o persoană impozabilă
înregistrată în scopuri normale de TVA... 77
§5. Achiziţia intracomunitară de autoturisme
ce nu sunt noi, efectuată de o persoană juridică
neînregistrată în scopuri normale de TVA... 77
§6. Achiziţia intracomunitară de autoturisme
ce nu sunt noi, efectuată de o persoană fizică... 78
§7. Regimul special al bunurilor second-hand
în cadrul achiziţiei intracomunitare de autoturisme
ce nu sunt noi... 78
Secţiunea a 3-a. Regula deducerii de
„50%” aferentă achiziţiei şi utilizării autoturismelor,
aplicabilă de la 1 iulie 2012... 79
§1. Ce înţelegem prin cheltuieli legate de vehicule?... 80
§2. Vehicule care se încadrează la excepţii... 83
§3. Unde se evidenţiază limitarea dreptului
de deducere a TVA?... 86
Secţiunea a 4-a. Plata TVA la încasare: o
„mică păcăleală” sau pantera roz cu dinţii ascuţiţi... 89
§1. Cum stăm cu directivele europene şi ce
a rezultat în legislaţia românească?... 89
§2. Care este esenţa TVA la încasare?... 90
2. 1. Colectare TVA şi exigibilitatea TVA... 90
Cuprins IX
2. 2. TVA la achiziţie şi deducerea TVA... 91
2. 3. Ce este în neregulă în actualele reglementări
privind implementarea TVA-ului la încasare?... 92
§3. Pentru cine este valabilă măsura aplicării
sistemului TVA la încasare şi de când se aplică?... 93
§4. Cum îi identificăm pe contribuabilii care
aplică sistemul de TVA la încasare?... 95
§5. Când nu se aplică sistemul de TVA
la încasare, chiar dacă furnizorul bunurilor sau
serviciilor este o persoană obligată la aplicarea
sistemului de TVA la încasare?... 95
§6. Regulile de exigibilitate a TVA-ului.
Determinarea datei încasării facturii: cazul plăţilor
parţiale, încasarea prin compensare, cesiunea
de creanţe, alte instrumente de plată... 99
§7. Reguli de deducere a TVA-ului. Justificarea
deducerii TVA în cazul operaţiunilor supuse
TVA la încasare... 100
§8. Reguli aplicabile pentru facturi emise
înainte de intrarea în sistem sau de ieşirea
din sistem... 101
Secţiunea a 5-a. Să ne întoarcem la exigibilitatea
normală a TVA în cazul cesiunilor de creanţă şi
de părţi sociale: mai complicat decât pare…... 104
§1. Regimul fiscal al cesiunilor de creanţă
în funcţie de scopul acestora... 104
§2. Aspecte fiscale privind cesiunea părţilor sociale... 108
Secţiunea a 6-a. Sfera de aplicare a TVA
şi garanţiile de bună execuţie... 110
Secţiunea a 7-a. Cum procedăm în cazul bunurilor
de natura stocurilor degradate calitativ?... 113
Secţiunea a 8-a. Situaţiile care implică ajustarea TVA:
între conotaţiile teoretice şi valenţele practice... 115
§1. Ajustarea pentru servicii şi bunuri mobile... 117
§2. Ajustarea pentru bunuri de capital... 119
Secţiunea a 9-a. Regimul fiscal al transferului
de active: controverse şi soluţii... 126
X TVA naţional vs. intracomunitar: cazuri şi necazuri
Capitolul III. Partea „nevăzută” a implicaţiilor
fiscale pe linie de TVA în cazul tranzacţiilor
intracomunitare... 131
Secţiunea 1. Situaţii particulare de determinare
a taxei, în raport de unele servicii prestate în state
membre şi non-U. E.... 131
Secţiunea a 2-a. „Geometria” fiscalităţii:
operaţiunile triunghiulare şi „derivatele” acestora... 136
Secţiunea a 3-a. Frauda de tip carusel: unde se termină
teoria şi începe „practica băieţilor deştepţi”?... 144
§1. Frauda de tip carusel privind TVA „la intrare”... 145
§2. Frauda de tip carusel privind TVA „la ieşire”... 148
§3. Frauda carusel de tip „triunghi”... 149
Capitolul IV. Rambursarea TVA:
eterna şi fascinanta „dilemă”... 151
Secţiunea 1. De unde provin, când şi cum putem
corecta erorile contabile şi implicaţiile
fiscal-declarative ale acestora?... 151
Secţiunea a 2-a. Specificul inspecţiilor fiscale.
Inspecţia în materia rambursărilor de TVA.
Situaţii particulare... 156
§1. Inspecţia fiscală: aspecte procedurale
şi consecinţe... 156
1. 1. Aspecte procedurale premergătoare
inspecţiei fiscale... 156
1. 2. Aspecte procedurale privind inspecţia fiscală. 159
1. 3. Efectuarea propriu-zisă a inspecţiei fiscale... 164
1. 4. Finalizarea inspecţiei fiscale... 169
§2. Aspecte specifice legate de rambursarea
taxei pe valoarea adăugată... 173
Secţiunea a 3-a. Contribuabilii inactivi şi
implicaţiile fiscale la nivel de TVA... 191
Capitolul V. Jurisprudenţă... 197
Consideraţii finale... 244
Bibliografie selectivă... 247

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.041 sec