Codul muncii editia 2011. Decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, trimiteri la legile speciale

Codul muncii editia  2011. Decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, trimiteri la legile speciale
Preț: 10,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Editura:
Anul publicării: 2011
Categoria: Muncii

DESCRIERE

Data: 06.04.2011
136 pagini


Descriere
Cartea cuprinde textul la zi al Codului muncii, inclusiv cu recentele modificari aduse prin Legea nr. 40/2011. Acolo unde a fost cazul, textele din Cod sunt adnotate cu extrase din deciziile Curtii Constitutionale, recursurile in interesul legii sau note de trimitere la conventiile internationale, legile si celelalte acte normative interne incidente textelor din Codul muncii.

Pentru a fi mai usor de urmarit, textele din Cod, modificate, abrogate sau nou introduse prin Legea nr. 40/2011 sunt evidentiate printr-o linie verticala, la margine de rând. De asemenea, pentru ca cititorii sa poata vedea in ce constau efectiv modificarile aduse, versiunea textelor din Cod anterioara Legii nr. 40/2011 este redata in note de subsol, cu caractere italice.

De retinut ca modificarile aduse Codului muncii prin Legea nr. 40/2011 vor intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea legii in Monitorul Oficial, adica la 1 mai 2011.

Editata intr-un format mic, de buzunar (13x17 cm), cartea atrage si prin interiorul elegant, la doua culori, foarte usor de citit.
Cuprins
Art. Pag.
Titlul I. Dispoziţii generale 1-9 7
Capitolul I. Domeniul de aplicare 1-2 7
Capitolul II. Principii fundamentale 3-9 8
Titlul II. Contractul individual de muncă 10-107 12
Capitolul I. Încheierea contractului individual de muncă 10-36 12
Capitolul II. Executarea contractului individual
de muncă
37-40 25
Capitolul III. Modifi carea contractului individual de
muncă
41-48 28
Capitolul IV. Suspendarea contractului individual de
muncă
49-54 31
Capitolul V. Încetarea contractului individual de muncă 55-79 34
Secţiunea 1. Încetarea de drept a contractului individual
de muncă
56-57 35
Secţiunea a 2-a. Concedierea 58-60 37
Secţiunea a 3-a. Concedierea pentru motive care ţin de
persoana salariatului
61-64 38
Secţiunea a 4-a. Concedierea pentru motive care nu ţin
de persoana salariatului
65-67 41
Secţiunea a 5-a. Concedierea colectivă. Informarea,
consultarea salariaţilor şi procedura concedierilor
colective
68-72 41
Secţiunea a 6-a. Dreptul la preaviz 73-75 46
Secţiunea a 7-a. Controlul şi sancţionarea concedierilor
nelegale
76-78 47
Secţiunea a 8-a. Demisia 79 47
Capitolul VI. Contractul individual de muncă pe durată
determinată
80-86 48
Capitolul VII. Munca prin agent de muncă temporară 87-1001 52
Capitolul VIII. Contractul individual de muncă cu timp
parţial
101-104 59
Capitolul IX. Munca la domiciliu 105-107 60
4
Art. Pag.
Titlul III. Timpul de muncă şi timpul de odihnă 108-153 62
Capitolul I. Timpul de muncă 108-129 62
Secţiunea 1. Durata timpului de muncă 108-116 62
Secţiunea a 2-a. Munca suplimentară 117-121 65
Secţiunea a 3-a. Munca de noapte 122-125 66
Secţiunea a 4-a. Norma de muncă 126-129 68
Capitolul II. Repausuri periodice 1291-138 69
Secţiunea 1. Pauza de masă şi repausul zilnic 130-1311 69
Secţiunea a 2-a. Repausul săptămânal 132-133 70
Secţiunea a 3-a. Sărbătorile legale 134-138 71
Capitolul III. Concediile 139-153 72
Secţiunea 1. Concediul de odihnă anual şi alte concedii
ale salariaţilor
139-148 72
Secţiunea a 2-a. Concediile pentru formare profesională 149-153 75
Titlul IV. Salarizarea 154-170 77
Capitolul I. Dispoziţii generale 154-158 77
Capitolul II. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat
în plată
159-160 78
Capitolul III. Plata salariului 161-166 79
Capitolul IV. Fondul de garantare pentru plata creanţelor
salariale
167-168 81
Capitolul V. Protecţia drepturilor salariaţilor în cazul
transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale
acesteia
169-170 82
Titlul V. Sănătatea şi securitatea în muncă 171-187 83
Capitolul I. Reguli generale 171-178 83
Capitolul II. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă 179-181 86
Capitolul III. Protecţia salariaţilor prin servicii medicale 182-187 87
Titlul VI. Formarea profesională 188-213 89
Capitolul I. Dispoziţii generale 188-197 89
Capitolul II. Contracte speciale de formare profesională
organizată de angajator
198-204 93
Capitolul III. Contractul de ucenicie la locul
de muncă
205-213 94
Cuprins
5
Art. Pag.
Titlul VII. Dialogul social 214-235 96
Capitolul I. Dispoziţii generale 214-216 96
Capitolul II. Sindicatele 217-223 96
Capitolul III. Reprezentanţii salariaţilor 224-229 98
Capitolul IV. Patronatul 230-235 100
Titlul VIII. Contractele colective de muncă 236-247 102
Titlul IX. Confl ictele de muncă 248-253 105
Capitolul I. Dispoziţii generale 248-249 105
Capitolul II. Greva 250-253 105
Titlul X. Inspecţia Muncii 254-2561 107
Titlul XI. Răspunderea juridică 257-280 108
Capitolul I. Regulamentul intern 257-262 108
Capitolul II. Răspunderea disciplinară 263-268 109
Capitolul III. Răspunderea patrimonială 269-275 112
Capitolul IV. Răspunderea contravenţională 276 114
Capitolul V. Răspunderea penală 277-2801 116
Titlul XII. Jurisdicţia muncii 281-291 119
Capitolul I. Dispoziţii generale 281-283 119
Capitolul II. Competenţa materială şi teritorială 284 120
Capitolul III. Reguli speciale de procedură 285-291 120
Titlul XIII. Dispoziţii tranzitorii şi fi nale 292-298 122
Diapoziţii tranzitorii cuprinse în Legea nr. 40/2011 126
Index alfabetic

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.027 sec