Codul de Procedura Fiscala 2020 - 2022 - Nicolae Mandoiu

Preț: 75,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2022
Pagini: 786
Format: 17x24

DESCRIERE

Codul de Procedura Fiscala 2020 - 2022 - Nicolae Mandoiu

 
Indreptarea erorilor materiale din actul administrativ fiscal

(1)    Organul fiscal poate îndrepta oricând erorile materiale din cuprinsul actului administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabiluiui/plătitoruiui,
(2)    Prin erori materiale, în sensul prezentului articol, se înţelege orice
greşeli de redactare, omisiuni sau menţiuni greşite din actele administrative fiscale, cu excepţia acelora care atrag nulitatea actului administrativ fiscal, potrivit legii, sau care privesc fondul actului administrativ fiscal.
(3)    în cazul în care după comunicarea actului administrativ fiscal organul fiscal constată, din oficiu, că există erori materiale în cuprinsul său, acesta comunică contribuabiluiui/plătitoruiui un act de îndreptare a erorii materiale,
(4)    în situaţia în care îndreptarea erorii materiale este solicitată de contribuabil/plătitor, organul fiscal procedează astfel:
a)    dacă cererea de îndreptare a erorii materiale este întemeiată, emite şi comunică contribuabiluiui/plătitoruiui actul de îndreptare a erorii materiale;
b)    dacă cererea de îndreptare a erorii materiale nu este întemeiată, reapings cererea printr-o decizie ce se comunică contribuabiluiui/plătitoruiui,
(5)    Actul de îndreptare a erorii materiale şi decizia de respingere a cereri) de îndreptare a erorii materiale urmează regimul juridic al actului Iniţial şl pot fi contestate în condiţiile legii în care putea fi contestat actul iniţial.
 
DIN CUPRINS:
 
Capitolul I    Dispoziţii privind raportul juridic fiscal
Conţinutul raportului juridic fiscal        
Subiectele raportului juridic fiscal     
Imputerniciţii       
Numirea curatorului fiscal   
Obligaţiile reprezentanţilor legali   

Capitolul II Dispoziţii generale privind raportul sarcinii fiscale      
Naşterea creanţelor şi obligaţiilor fiscale   
Stingerea creanţelor fiscale    
Preluarea obligaţiei fiscale    
Garantarea obligaţiei fiscale      
Răspunderea solidară  
Dispoziţii speciale privind stabilirea răspunderii    
Drepturile şi obligaţiile succesorilor  
Dispoziţii privind cesiunea creanţelor fiscale ale contribuabilului / plătitorului    

TITLUL III            
DISPOZIŢII PROCEDURALE GENERALE
Capitolul I Competenţa organului fiscal central            
Competenţa generală a organului fiscal central    
Competenţa materială şi teritorială a organului fiscal central   
Domiciliul fiscal în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central       
înregistrarea / modificarea domiciliului fiscal               
Competenţa în cazul sediilor secundare   
Competenţa în cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi
economice în mod independent sau exercită profesii libere      
Competenţa privind impozitul şi contribuţiile aferente veniturilor din activităţi agricole  
Competenţa în cazul contribuabilului nerezident    
Schimbarea competenţei   

Capitolul II Competenţa organului fiscal local            
Competenţa generală a organului fiscal local    
Competenţa teritorială a organului fiscal local       
Domiciliul fiscal în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local       
            
Capitolul III Alte dispoziţii privind competenţa            
Competenţa specială   
Conflictul de competenţă   
Conflictul de competenţă în cazul organelor fiscale centrale       
Conflictul de competenţă în cazul organelor fiscale locale      
Conflictul de interese    
Abţinerea şi recuzarea   
 
Capitolul IV Actele emise de organele fiscale            
Conţinutul şi motivarea actului administrativ fiscal    
Comunicarea actului administrativ fiscal   
Opozabilitatea actului administrativ fiscal   
Nulitatea actului administrativ fiscal  
Anularea, desfiinţarea sau modificarea actului administrativ fiscal  

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0244 sec