Codul de Procedura Fiscala 2011-2012 cod+norme+instructiuni

Codul de Procedura Fiscala 2011-2012 cod+norme+instructiuni
Preț: 54,99 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 650

DESCRIERE

Data aparitiei: 27 Septembrie 2011


Normele metodologice, Instructiunile, Deciziile Comisiei Fiscale Centrale si orice modificari directe asupra textului C.P.F. ( urmare a unor legi, O.G. etc, de modificare a O.G. 92/2003), sunt inserate direct la articolul la care acestea fac referire, insotite de mentiunea actului . Ele nu mai sunt mentionate in Cuprins sau Anexe, fiind considerate ca text de baza al C.P.F. Sunt insa incluse in bibliografia de la sfarsitul cartii.Textul de baza folosit in aceasta lucrare este Codul de procedura fiscala "armonizat" la nivelul anului 2011, respectiv inainte 17 septembrie 2011 (data intrarii in vigoare a O.G. nr. 29/2011).


Modificarile din cursul anului 2011 sunt conforme cu:


- Legea nr. 126 / 2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 88/2010 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (Monitorul Oficial din 21.06.2011);


- O.U.G. nr. 35 / 2011 (M. Oficial nr. 253 din 11.04.2011) referitor la suspendarea art. 83 alin. (5);


- O.G. nr. 29 / 2011 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (Monitorul Oficial nr. 626 din 02.09.2011) care intra in vigoare la data de 17 septembrie 2011, cu urmatoarele exceptii:

• de la 1 ianuarie 2012 intra in vigoare art. 1781 - 17826

• de la 1 ianuarie 2012 se abroga art. 179-204, 220, 225, 226, 227(4) - 227(11).

TITLU


DENUMIRE TITLU


pagina

I


DISPOZIII GENERALE


1 - 14

II


DISPOZITII GENERALE PRIVIND RAPORTUL DE DREPT MATERIAL FISCAL


15 - 31

III


DISPOZITII PROCEDURALE GENERALE


32 - 74

IV


INREGISTRAREA FISCALA si EVIDENTA CONTABILA si FISCALA


75 - 102
V


DECLARATIA FISCALA


103 -110

VI


STABILIREA IMPOZITELOR, TAXELOR, CONTRIBUTIILOR SI A ALTOR SUME

DATORATE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT


111 - 118

VII


INSPECTIA FISCALA


(Anexe Titlul VII 151 - 198)


119 - 150

VIII


COLECTAREA CREANTELOR FISCALE


(Anexe Titlul VIII 342 - 354)


199 - 341

IX


SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR FORMULATE IMPOTRIVA ACTELOR

ADMINISTRATIVE FISCALE


355 - 381

X


SANCTIUNI


383 - 395
XI


DISPOZITII TRANZITORII si FINALE


396 - 406


s u m a r

A N E X E

[ paginile 407 - 610 ]administrarea contribuabililor nerezidenti ♦


•Administrarea contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul României un sediu permanent

(O.M.F.P. nr. 2157 / 2006 + O.M.F.P. nr. 2603 / 2010)

•Competenta de administrare a unor categorii de contribuabili (Ordinul ANAF nr. 1429 / 2007)

•Procedura specialå de inregistrare fiscalå si de platå a contributiilor sociale (O.U.G. nr. 76 / 2007)

•Declaratia speciala privind procedura specialã de inregistrare fiscalã si de platã a contributiilor sociale (Ordinul M.M.F.E.S. nr. 26 / 2008 + Ordinul M.M.F.E.S. nr. 26 / 2008)

•Virarea in conturile de venituri bugetare a contributiilor sociale achitate de contribuabilii nerezidenti

conform.prevederilor O.U.G. nr. 76/2007 (O.M.E.F. nr. 1388 / 2007)aplicarea masurilor asiguratorii (Ordinul ANAF nr. 2605 / 2010)Valorificarea bunurilor perisabile in cazul aplicarii masurilor asiguratorii si/sau executorii

(O.M.F.P. nr. 2389 / 2010)Stingerea creantelor datorate bugetului de stat prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile (O.M.E.F. nr. 486 / 2007 + O.M.F.P. nr. 2142 / 2008 + O.M.F.P. nr. 20/2010 )Declararea starii de insolvabilitate a debitorilor (O.M.E.F. nr. 447 / 2007 )Compensarea creantelor fiscale rezultate din raporturi juridice vamale si de restituire a eventualelor diferente, ca urmare a cererii de compensare / restituire, depusa de contribuabilul titular al operatiunii vamale (O.M.F.P. nr. 1939 / 2006)ACCIZE

Restituirea accizelor platite de catre utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acorda scutire indirecta (O.M.E.F. nr. 420 / 2007)TVA

Solutionarea cererilor de restituire a TVA (Ordinul A.N.A.F. nr. 2250 / 2007)


Solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare

(O.M.F.P. nr. 263 / 2010 + O.M.F.P. nr. 2017/2011)


Solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare • Stingerea prin compensare sau restituire a sumelor reprezentând tva aprobata prin decizia de rambursare (Ordinul ANAF nr. 1308 / 2009)Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale (O.U.G. nr. 29 / 2011 + O.G. nr. 30 / 2011)Declararea livrarilor / prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA [ Declaratia 394 ] (Ordinul A.N.A.F. nr. 702 / 2007)

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.025 sec