Onoarea Națiunilor. Ordine și decorații din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României. vol. I

DESCRIERE

Departamentul Cabinetul Numismatic şi Tezaur Istoric din cadrul Muzeului Naţional de Istorie a României este gestionarul unui bogat fond de ordine, decoraţii şi medalii româneşti şi străine, multe din ele fiind adevărate rarităţi nu numai pe plan naţional, dar şi pe plan internaţional. Fondul faleristic al Muzeului Naţional de Istorie a României provine atât din transferuri de la diferite instituţii, cât şi din achiziţii şi din donaţii, acumulate de-a lungul celor aproape 40 de ani de existenţă, fie sub forma unor piese izolate, fie prin colecţii deja constituite.

Multe din piesele care compun colecţia noastră au aparţinut unor personalităţi ce au marcat istoria naţională: domnitorul Alexandru Ioan Cuza, regii Carol I, Ferdinand I, Carol al II-lea şi Mihai I, regina Maria; diplomaţii Nicolae Titulescu, Ion Petrescu-Comnen, Savel Rădulescu, Dimitrie I. Ghica; mareşalii Ion Averescu, Constantin Prezan, Ion Antonescu; generalii Ştefănescu Amza, Constantin Dragalina, Constantin Dămăceanu, Costin Ionaşcu, V. Athanasiu, Gavril Marinescu (prefectul Poliţiei Capitalei), comandor Dorin Iacomi, maior Eduard Hübsch – (şeful muzicii militare a Armatei în vremea lui Carol I); savantul Constantin Ioan Istrati; primarul Capitalei Eracle Nicolae. În afara ordinelor conferite reginei Maria sunt prezentate în acest volum ordine conferite altor două doamne: doamna Petrescu-Comnen şi doamna de onoare Colette Lahovary-Plagino.

Unele dintre ordinele prezentate sunt rarităţi faleristice – Ordinul Suprem al Orhideei Înflorite (Imperiul Manciurian), Vulturul Negru (Albania), Tigrul Dungat (China); colanele Ordinelor Annunziata (Italia), Sfântul Andrei (Rusia), Turnul şi Spada (Portugalia), Ordinul Suprem al Crizantemei (Japonia), Sfântul Alexandru (Bulgaria); Ordinul britanic al Jartierei sau Ordinul Sfântul Sava cu diamante (Serbia) ş.a.

Din cauza lucrărilor de consolidare şi restaurare a clădirii începute în anul 2002 şi nefinalizate până azi, Muzeul Naţional de Istorie a României nu are, în prezent, un spaţiu special în care să expună permanent ordinele şi decoraţiile. În cursul anilor 2009 şi 2010, au fost expuse în mici expoziţii, în ciclul „Onoarea Naţiunilor”, în spaţiul din incinta Tezaurului Istoric, cele mai reprezentative, spectaculoase şi rare ordine din patrimoniul nostru. Câteva cataloage au însoţit aceste expoziţii temporare, iar succesul de care s-au bucurat, dovadă a interesului publicului contemporan pentru aceste mărci de onoare, ne-a determinat să întocmim un catalog mai detaliat.

Volumul prezintă ordine şi decoraţii din 50 de state, precum şi ale unor entităţi de sine stătătoare – Patriarhia Ortodoxă de Ierusalim şi Ordinul Suveran de Malta (expuse în ordine alfabetică, iar în cadrul fiecărei ţări, ele sunt descrise în ordine cronologică).

Lucrarea de faţă este o încercare inedită, deoarece se adresează în egală măsură specialiştilor, colecţionarilor sau persoanelor dornice să cunoască parcursul acestor simboluri ale excelenţei, dintre care unele au o istorie multiseculară – Ordinul Suveran de Malta, Ordinul Sfântului Mormânt, Ordinul Annunziata, Ordinul Sfântul Mauriciu şi Lazăr, Ordinul Jartierei. Pentru o cât mai completă informaţie s-au prezentat pe scurt istoricul ordinului, fondatorul, principalele etape ale evoluţiei, modificările survenite în statute, iar acolo unde a fost posibil, au fost înfăţişate şi descrise toate gradele ordinului. În felul acesta, colecţionarii începători sau cei interesaţi pot identifica şi data mai uşor piesele din propriile colecţii sau pe cele cu care vin în contact. La fiecare piesă prezentată este menţionat posesorul – acolo unde există date sigure, informaţiile fiind depistate nu numai odată cu achiziţionarea pieselor, ci şi prin cercetarea unor lucrări de istorie, a arhivelor personale sau de instituţii, a revistelor, a cataloagelor de licitaţii şi a tablourilor.

În introducere s-a încercat o minimă prezentare a mărcilor de onoare de-a lungul timpului, de la apariţia Ordinelor cavalereşti şi a Ordinelor de merit, până astăzi, precum şi câteva caracteristici ale domeniului faleristicii.

Anexele de la sfârşitul volumului cuprind informaţii despre panglicile ordinelor (care pot ajuta la identificarea decoraţiei sau a gradului), despre clasele sau gradele prezentate, despre personalităţile care au primit ordinele prezentate la fiecare ţară, iar în final sunt descrise pe scurt câteva colecţii din Muzeul Naţional de Istorie a României ale căror piese apar în lucrare. Ilustraţia completează descrierile din text prin redarea portretelor fondatorilor ordinelor şi a gradelor lor, iar acolo unde s-a putut, şi a costumelor.

Autorii speră că acest prim volum să devină un instrument de lucru util pentru colecţionari şi pentru specialişti şi să pună în circuitul ştiinţific de profil colecţia faleristică a Muzeului Naţional de Istorie a României, despre existenţa căreia nu se ştia prea mult sau despre care informaţiile erau inexacte. Volumul va fi urmat de altele, care vor prezenta colecţia de ordine şi medalii româneşti, precum şi o altă colecţie, cu numeroase ordine străine.

dr. Ernest Oberlander-Târnoveanu, director general Muzeul Național de Istorie a României
CUPRINS
Prefaţă ....................................................................................................................... 7
Introducere ............................................................................................................... 10
EuroPa ........................................................................................................................ 16
Albania ...................................................................................................................... 17
Austria ....................................................................................................................... 19
Austro – Ungaria ..................................................................................................... 36
Belgia ......................................................................................................................... 38
Bulgaria ..................................................................................................................... 44
Cehoslovacia ............................................................................................................. 53
Danemarca ................................................................................................................ 58
Estonia ....................................................................................................................... 60
Finlanda .................................................................................................................... 60
Franţa ......................................................................................................................... 62
Statele germane ........................................................................................................ 72
Anhalt ................................................................................................................... 72
Bavaria .................................................................................................................. 73
Prusia .................................................................................................................... 74
Ducatul de Saxa Coburg-Gotha ........................................................................... 85
Marele Ducat Saxa-Weimar ................................................................................... 87
Germania .................................................................................................................. 89
Grecia ......................................................................................................................... 93
Patriarhia de Ierusalim sau Biserica Ortodoxă de Ierusalim ............................. 100
Italia ........................................................................................................................... 102
Marele Ducat de Luxemburg ................................................................................. 110
Malta .......................................................................................................................... 113
Marea Britanie .......................................................................................................... 117
Muntenegru .............................................................................................................. 123
Ţările de Jos - Olanda .............................................................................................. 125
Imperiul Otoman ..................................................................................................... 128
Polonia ....................................................................................................................... 132
Portugalia .................................................................................................................. 138
Rusia .......................................................................................................................... 146
Serbia şi Iugoslavia .................................................................................................. 168
Slovacia ...................................................................................................................... 181
Spania ........................................................................................................................ 181
Suedia ........................................................................................................................ 187
Ungaria ...................................................................................................................... 190
Vatican ....................................................................................................................... 191
Minidecoraţii ............................................................................................................ 198
afrIca .......................................................................................................................... 204
Egipt ........................................................................................................................ 205
Etiopia ........................................................................................................................ 210
Republica Senegal .................................................................................................... 212
Somalia ...................................................................................................................... 213
Tunisia ....................................................................................................................... 214
amErIca dE nord ................................................................................................ 216
Statele Unite ale Americii ....................................................................................... 217
amErIca dE sud ..................................................................................................... 220
Argentina .................................................................................................................. 221
Brazilia ....................................................................................................................... 222
Mexic ......................................................................................................................... 224
Perú ............................................................................................................................ 226
Venezuela .................................................................................................................. 228
asIa ............................................................................................................................ 230
China ......................................................................................................................... 231
Imperiul Manciurian ............................................................................................... 232
Japonia ....................................................................................................................... 235
Republica Libaneză ................................................................................................. 244
Persia ......................................................................................................................... 244
Thailanda .................................................................................................................. 246
Vietnam ..................................................................................................................... 247
anEXE ...................................................................................................................... 248
Panglicile ordinelor prezentate .............................................................................. 249
Ordinele prezentate ................................................................................................. 253
Ţările şi ordinele prezentate ................................................................................... 254
Bibliografie ................................................................................................................ 258
Bibliografie foto ........................................................................................................ 261
Români care au primit o parte din decoraţiile prezentate în lucrare ............. 262
Colecţia Catone ........................................................................................................ 265

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.042 sec