Parintele Arsenie Boca. O viata inchinata schimbarii vietii noastre - coperta cartonata

Parintele Arsenie Boca. O viata inchinata schimbarii vietii noastre - coperta cartonata
Preț: 48,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 432
Format: 16,5x23,5
Categoria: Religie

DESCRIERE

416 pagini + 16 pagini color (cartonată) << Întâlnirea cu scrierile Părintelui Arsenie îţi luminează mintea şi-ţi odihneşte sufletul. În ortodoxie, când te luminezi, nu-ţi descoperi „Eul superior”, ci îţi vezi păcatele; nu eşti la sfârşitul drumului, ci la începutul lui. Îţi dezgropi apoi talanţii (îngropaţi în păcate), încerci să-i înmulţeşti şi astfel viaţa ţi se schimbă. „O viaţă închinată schimbării vieţii noastre” – aşa descrie un părinte viaţa Părintelui Arsenie. Întâlnirea cu Părintele Arsenie era ca o întâlnire cu viaţa viitoare, cu „cealaltă parte a vieţii noastre”, pe care oamenii o doreau mai bună. Şi la fel este, astăzi, întâlnirea cu scrierile, cu mărturiile şi cu mormântul său.>> (Ioan Cişmileanu) CUPRINS Viaţa Părintele Arsenie Boca – note biografice / 5 Naşterea, copilăria, adolescenţa. „Excepţional de înzestrat, de o voinţă extraordinară, cu o memorie formidabilă…” / 7 Sibiu, Bucureşti, Athos. Student şi diacon. Abilitate de a studia, tărie de voinţă, ţinută ascetică / 10 Sâmbăta. Stareţ şi duhovnic. „Zguduiri sufleteşti înnoitoare” Mişcătoarea şi emoţionanta tundere în monahism - Diac. Haralambie Cojocaru / 15 Un caracter integru şi un monah de aspră trăire duhovnicească - Diac. Dr. Grigorie T. Marcu / 15 O vie restaurare a celui mai autentic duh ortodox - Pr. Prof. D. Stăniloae / 16 Minunea cea mai mare a Părintelui Arsenie era schimbarea vieţii noastre - Pr. Ioan Sofonea / 18 Mişcarea înnoitoare de la Sâmbăta / 19 Amenajarea grădinii – o veritabilă lucrare de artă / 24 Ample acţiuni misionare / 25 Legătura cu rezistenţa anticomunistă / 25 Chemarea la treapta arhieriei / 30 Ultimul hram la Sâmbăta. 10. 000 de suflete / 31 Prislop. Ctitor şi duhovnic. Artă decorativă, muncă, temniţă, izolare / 32 Un adevărat parc natural şi spiritual, după planurile Părintelui Arsenie / 32 O soluţie pentru vremea aceea - Părintele Teofil Părăian / 35 „Sunteţi un izvor curat din care se adapă oile lui Hristos cele însetate de apa vieţii” - Părintele Ilie Cleopa / 36 Izolarea, încercarea de compromitere şi alungarea / 40 Părintele Arsenie în închisorile comuniste. „Să răbdaţi şi voi prigonirile lui antihrist…” Amplul plan de distrugere a vieţii religioase din România - A. N. Petcu / 42 Verticalitate morală şi profunzime sufletească - Pr. Dr. Mihai Săsăujan / 43 „N-ai dreptul să antrenezi poporul într-o persecuţie” - Monahia Zamfira Constantinescu / 44 Părintele Arsenie era acolo, la Securitate, un stâlp de lumină pentru sufletele chinuite - Pr. Ioan Comşa / 45 Povestiri (extra)ordinare / 46 Bucureşti. Pribeag, muncitor, sub lupa Securităţii / 50 Drăgănescu. Pictor de icoane şi de suflete. „Pictura mă suplineşte” / 53 Sinaia. Retragerea. „Grav bolnav, imobilizat la pat” / 56 Călugărul răstignit. O interdicţie dureroasă. „Nu mă pot juca cu ascultarea” /57 28 noiembrie 1989. Plecarea. „Ştiu unde mă duc, am mai fost acolo!” / 59 „Ai iubit omul, te-ai dăruit cu tot sufletul necazurilor lui, bucuriilor lui” – cuvântare la înmormântarea Părintelui Arsenie - Pr. Savian Bunescu / 60 „Nu ştiu dacă ştiţi pe cine am înmormântat…” / 65 Schiţe de portret L-am asemănat de multe ori cu Ioan Botezătorul - ÎPS Antonie Plămădeală / 66 Port o dragoste întreagă şi încredere neţărmurită în Părintele Boca – Valeriu Gafencu / 67 Dintr-o trăire foarte profund creştină, avea clarviziune – Aspazia Oţel Petrescu / 68 Un Moise care ne-a despărţit Marea Roşie– PS Daniil / 69 Părintele Arsenie a fost unic– Părintele Teofil Părăian / 69 Însuşiri native de excepţie, pregătire intelectuală şi un har deosebit– Arhim. Vasile Prescure/ 70 Era un vizionar, un profet – Prof. Fl. Ghiţescu/ 72 Lumină intelectuală şi spirituală câştigată prin studiu, meditaţii adânci şi suferinţă – Pr. Prof. Simion Todoran/ 74 Un om mai presus de oameni / 75 1. Duhovnic, vizionar, îndrumător de suflete „Unde nu e păcat, toate le învingeţi; unde e păcat, toate merg greu” – Părintele Pantelimon Munteanu/ 79 Prima întâlnire cu Părintele.„Când l-am văzut… m-a străpuns ceva în inimă” / 80 Darul profeţiei: „Când îţi pui tot sufletul, ştii!” – Pr. Prof. Ilie Moldovan/ 90 La Sfânta Liturghie simţeai prezenţa şi puterea Mântuitorului şi… plângeai – Aspazia Oţel Petrescu / 91 Toate minunile le făcea spre slava lui Dumnezeu şi ca să-l elibereze pe om – Protosinghel Ghelasie Ţepeş / 101 Toată Ţara Făgăraşului l-a avut şi-l are ca sfânt – Interviu cu Părintele Petru Moga / 107 Duhovnic şi duhovnicie. „Îţi ştia gândul, îţi ştia totul” / 110 Îndrumări epistolare/ 149 Mulţi erau atraşi de darul său. A luminat ceva din interdeterminarea sufletului şi trupului / 155 2. Vindecător şi grabnic ajutător Mi-a dat putere să pot umbla pe picioare - Preoteasa Ileana Ramba, Braşov / 156 Am fost moartă şi am înviat.„Numai mintea o aveam întreagă…” -Maica Stareţă Marina Lupău / 162 Nenumărate vindecări şi dezlegări/ 166 Sfaturi date de Părintele Arsenie/ 180 3. Profet, văzător cu duhul, făcător de minuni Despre darurile şi sfinţenia Părintelui. „Avea darul înainte vederii şi pătrundea în sufletul omului” / 181 Despre viitorul României. „Vor veni necazuri mai mari decât Munţii Făgăraşului” / 193 Sfârşitul lumii depinde de purtarea lumii/ 196 Sfânta Liturghie mai ţine lumea. Din zicerile şi scrierile Părintelui Arsenie/ 196 4. Artist Pictura de la Drăgănescu „E un stil nou, e o pictură nouă, după viziunea nouă pe care o porţi în suflet” - Nichifor Crainic / 198 Pictorul de la biserica Drăgănescu. Predicile de pe pereţi / 199 Bijuteria de la Drăgănescu. O pictură spiritualizată - Pr. Savian Bunescu / 203 „Judecata de Apoi” şi „Calea Vieţii şi calea morţii” în pictura Părintelui Arsenie Boca - Î. P. S. Laurenţiu Streza / 208 „Părinte, tu nu pictezi, ci predici fierbinte pe ziduri!” / 213 „O viziune unică, dar ortodoxă” / 214 Picturi în Bucureşti şi în ţară Urme ale Părintelui Arsenie regăsite în capitală / 214 Alte întâlniri iconice cu Părintele Arsenie Boca / 218 Arta decorativă – teologie estetică Amenajări şi decoraţiuni / 221 Obiecte nepreţuite / 223 Moştenirea Părintelui Arsenie – îndrumări şi repere de viaţă Păcatele, cauza tuturor relelor Între noi şi Dumnezeu este zidul păcatelor / 225 Moştenirea şi ispăşirea păcatelor / 227 Oamenii nu se lasă de păcate / 228 Familia Întemeierea familiei / 230 Viaţa conjugală, zămislire, sarcină, alăptare / 231 Planificare familială, avort / 235 Capete din zicerile Părintelui Arsenie / 241 Familia în scrierile Părintelui / 243 Postul şi rugăciunea Toate relele de la stomac încep / 249 Asceza fără iubire e departe de Dumnezeu / 251 Puterea rugăciunii / 252 Toată fiinţa ta, toată viaţa ta, s-o aduci ca rugăciune lui Dumnezeu / 253 Nouă ne trebuie post… / 257 Rugăciuni rămase de la Părintele Arsenie / 259 Spovedania Oamenii pun diferite motive să nu vină la Taina Pocăinţei / 260 Cum spovedea Părintele Arsenie - Pr. Nicolae Streza / 264 Preoţii Vreţi preoţi buni? Naşteţi-i! / 273 A osândi pe preoţi e lucrul cel mai uşor şi cel mai fără rost / 275 Îndrumări pentru preoţi / 277 Îndrumări pentru viaţa zilnică / 280 Apoftegme patericale. Un dicţionar de înţelepciune / 283 Ziceri memorabile / 330 Lumea după Părintele Arsenie Cuvinte arhiereşti: ÎPS Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului: „L-am cunoscut personal şi am simţit darul lui Dumnezeu şi binecuvântarea Lui” / 331 „Pelerinajul nu e suficient” / 335 PS Daniil Stoenescu, Episcop-Locţiitor al Daciei Felix: Îl simţeai pe Hristos trăind şi vorbind în Părintele Arsenie / 335 O cunună de şapte virtuţi / 339 Un „Everest” al neamului românesc / 344 „Unde sunt cei care nu mai sunt?” / 350 Ajutător şi călăuzitor şi după moarte. „Evlavia poporului” Viu şi dincolo de moarte - „Dacă plec, vă ajut mai mult” / 355 Minuni la mormântul Părintelui Arsenie / 357 „În jurul mormântului există un duh care ne îndeamnă la pocăinţă” - Părintele Arsenie, Mănăstirea „Sf. Ilie” Topliţa / 368 Întâlniri după moarte. „Nu l-am cunoscut niciodată personal…” / 369 Evlavia poporului / 377 „Sfântul” Pelerinaje. „Ia ţara foc din Prislop…” Chemat în rugăciune. Pomeniri Pictat în biserici Închinare în cântec şi poezie Părintele este deja canonizat de un popor întreg Părintele Arsenie în calendar / 391 Încercări de discreditare. Acuzaţii şi lămuriri Puteri paranormale / 395 Relaţia cu Părintele Stăniloae şi „slava deşartă” / 398 Maica Zamfira / 402 Deviaţii, exagerări, adaosuri personale / 404 Locul Părintelui Arsenie Boca în Ortodoxia românească Părintele nu poate fi uitat / 405 Sfinţenie şi geniu / 406 Avva Arsenie – Stâlp al Adevărului, adânc de teologie, şcoală a ascezei, podoabă a Ortodoxiei - Pr. Conf. Dr. Constantin Necula / 409 Anexe Pe urmele paşilor Părintelui Arsenie – un ghid pentru pelerini

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0155 sec