Cararea imparatiei si Psaltirea lui David

Cararea imparatiei si Psaltirea lui David
Preț: 12,50 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2014
Pagini: 170
Categoria: Religie

DESCRIERE

Cararea imparatiei si Psaltirea lui David vol. 1, Psalmii 1-30 - Pr. Arsenie Boca

…si aşa e toată Psaltirea: o mărturie strălucitoare a bunătăţii lui Dumnezeu, ţinută în mână de David, ca o făclie, mângâind orice suflet zdrobit de pe urma păcatelor.

Lumina ei atrage luarea aminte la cârmuirea lui Dumnezeu asupra vieţii omeneşti, îndeamnă sufletul la ascultare şi smerenie, cu care oricine poate birui toate potrivniciile din calea mântuirii şi poate rabdă toate palmele ispitelor. Părintele Arsenie Boca


Cuvinte de folos cu privire la Psalmi, Tâlcuiri pe înţelesul tuturor creştinilor, Rugăciuni după rânduială athonită.

Fragmente din carte:

Pentru îndepărtarea răutăţii dintre oameni. De folos celui a pătimit sau pătimeşte din cauza răutăţii altui om sau unui casnic de-al său. De folos celui ce lesne se mâhneşte, celui ce suferă de durere sufletească.

Este de reţinut aspectul că Sfânta Scriptură vorbeşte adesea despre Dumnezeu ca fiind „întristat sau mâhnit". Acest lucru este valabil pentru fiecare membru al Sfintei Treimi. In Facere (6, 6)

Tatăl Ceresc este întristat din cauza păcătoşeniei la care au ajuns oamenii. Neascultarea de care a dat dovadă poporul lui Israel şi neascultarea de Biserică întristează Duhul Sfânt (Isaia 63, 10; Efeseni 4, 30).

Fiul lui Dumnezeu este un Om al durerii, obişnuit cu suferinţa (Isaia 53, 3-10) sau cu lacrimile (Ioan 11, 34-35 )

Biblia exprimă de multe ori lucrările lui Dumnezeu în formă umană sau cu sentimente umane, cu scopul de a ajuta înţelegerea limitată a oamenilor. Cu toate acestea, cu privire la durere şi mâhnire, Scripturile nu explică doar o acţiune divină în termeni umani. Mai degrabă, subiectul de „durere divină" se leagă de însăşi esenţa lui Dumnezeu ca Persoană şi de „chipul lui Dumnezeu", care se regăseşte în toate persoanele.

„Durerea lui Dumnezeu" mărturiseşte, de fapt, relaţia dinamică, vie, transcendentă, care există între Dumnezeu şi omenire.

Psalmul 3 a fost scris de Dreptul David într-o vreme în care avea de înfruntat nu doar ostilitatea „neamurilor vecine care s-au pornit spre război", ci şi răzvrătirea ori nelegiuirile unor membri ai familiei lui.

Tema centrală a psalmului este fuga Iui David, un rege neînfricat de altfel, din faţa lui Abesalom, fiul său, care căuta să-I ucidă, asta după ce îl ucisese pe fratele său vitreg, Amnon. De aceea, psalmistul rosteşte: „Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc!" (Psalm 3, 1).

Este vorba, aşadar, de războiul pe care orice om îl poate avea cu cei străini de credinţa în Dumnezeu sau chiar cu casnicii săi. Să reţinem că răzvrătirea fiilor faţă de părinţi vine din necredinţă sau din lipsa unei educaţii creştineşti.

De aceea, Părintele Arsenie Boca le avertiza cu blândeţe pe femeile însărcinate, că pruncul trebuie crescut în cele ale credinţei, căci în caz contrar: Plângi degeaba pe urma ticăloşiilor copilului tău pe care nu l-ai păzit curat, în vremea în care trebuia păzit.

Mâhnirea care cuprinde omul asuprit de casnicii săi este o suferinţă fară margini, de aceea David strigă către Domnul: „Doamne, sprijinitorul meu eşti, slava mea şi Cel ce înalţi capul meu" (Psalm 3, 3).

„Strigarea" către Domnul nu trebuie înţeleasă „ca glas, ca o chiuire, ci ca o osârdie a sufletului". Strigarea aceasta este nădejdea pe care şi-o pune omul în Dumnezeu, este sfâşierea fiinţei celui ce se roagă. Astfel, rugăciunea stăruitoare e auzită şi „cu ajutorul harului sunt alungaţi cei ce uneltesc împotrivă, adică diavolii".

„Eu m-am culcat şi am adormit" (Psalm 3, 5) nu trebuie interpretat ad-litteram, ci înţeles ca pe întunericul celor care sunt cuprinşi de mâhnire, de „negreala" supărării.

Imediat, însă, psalmul ne poartă spre raza de lumină dată de virtutea creştină, numită nădejde: „Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare, care împrejur mă împresoară" (Psalm 3, 5-6). într-un limbaj aproape poetic,

Părintele Arsenie Boca descrie acestea astfel: nu te cheamă omul, ca să-ţi pui nădejdea în om, ci te cheamă Domnul ca să-ţi strămuţi viaţa ta de om.

Versetul „A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta" (Psalm 3, 8) relevă preocuparea Regelui David pentru ca Dumnezeu să coboare asupra poporului său „mântuirea" şi „binecuvântarea".

David, astfel, punea mai presus decât biruinţa în războaie, credinţa că Dumnezeu îi va mântui pe cel din neamul său şi că va aşterne astfel pacea, mai precis: „blagoslovenia păcii Sale".

în legătură cu acest Psalm, de la „Sfântul Ardealului" ne-a rămas un cuvânt patristic de mare valoare, care este de folos tuturor acelora care sunt mâhniţi sau sunt asupriţi de alţi oameni sau chiar de casnicii săi.

Sfantul Părinte Arsenie Boca ne învaţă că atunci când pierdem pacea cu Dumnezeu, pierdem şi pacea dinlăuntrul nostru, pacea cu oamenii şi pacea cu toată firea. Iar această pace se obţine: Când ne plecăm capul şi vrem şi noi ce-a vrut Dumnezeu, în clipa aceea căpătăm liniştea sufletului.

Rânduială athonită de rugăciune în vreme de mâhnire Psalmul 3

1. Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se scoală asupra mea;

2. Mulţi zic sufletului meu: «Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui!»
3. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, slava mea şi Cel ce înalţi capul meu.
4. Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui.
5. Eu m-am culcat şi am adormit; sculatu-m-am, că Domnul mă va sprijini.
6. Nu mă voi teme de mii de popoare, care împrejur mă împresoară.
7. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toţi cei ce mă vrăjmăşesc în deşert; dinţii păcătoşilor ai zdrobit.
8. A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta.

Către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu
Sub milostivirea ta scăpăm, Născătoare de Dumnezeu. Rugăciunile noastre nu le trece cu vederea în nevoi, ci din primejdii ne izbăveşte pe noi, una curată, una binecuvântată!

Troparul Preacuviosului Părinte Arsenie
Viaţă plăcută lui Dumnezeu petrecând şi vas cinstit Mângâietorului facându-te, purtătorule de Dumnezeu Arsenie, te-ai arătat şi primitor al darului facerii de minuni, tuturor….

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0132 sec