Viata Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu si pururi Fecioarei Maria

Viata Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu si pururi Fecioarei Maria
Preț: 135,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2015
Pagini: 556
Categoria: Religie

DESCRIERE

Viata Maicii Domnului (Viata Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu si pururi Fecioarei Maria) - Editura Doxologia

…viaţa Maicii Domnului este o pildă de trăire pentru noi toţi, căci Preasfânta Născătoare de Dumnezeu avea să devină icoană a Bisericii reînnoite. Istorisirile redate în această carte cuprind toate evenimentele importante din vremea vieţii Maicii Domnului, de la zămislirea şi până la Adormirea ei, când a fost rdicată cu trupul la cer.

Fiecare capitol al descrierii sfintei sale vieţi este văzută prin prisma Sfintei Scripturi, a Sfintei Tradiţii Patristice şi a altor scrieri vechi, apoi şi din punct de vedere al tradiţiei iconografice şi liturgice a Sfintei Biserici Ortodoxe.

Vom citi în carte despre petrecerea Fecioarei Maria ca pruncă, apoi ca fecioară crescută de timpuriu la Templu, despre logodna şi despre maternitatea ei încă din tinereţe. Vom afla istoria familiei ei în acele timpuri şi locuri, precum şi împrejurările în care a trăit. Autorul a încercat să cuprindă cuvintele şi faptele ei, pe care le-a închinat cu totul lui Dumnezeu.

Vom contempla, de asemenea, rolul ei minunat în întruparea lui Dumnezeu Omul, Iisus Hristos. Apoi, vom urmări greutăţile şi primejdiile care au urmat fugii ei în Egipt cu Pruncul Iisus, cu bătrânul Iosif şi cu tânărul Iacov. Se pune la dispoziţie în volumul de aproximativ 600 de pagini în format B5 o hartă a Egiptului care ne ajută să vizualizăm din punct de vedere geografic locurile şi oraşele menţionate în lucrare.

Vom arunca o privire asupra vieţii şi obiceiurilor unei mame evreice, aşa cum ea vieţuia în familia ei. Se cercetează cu atenţie şi rolul pe care l-a avut Născătoarea de Dumnezeu în vremea activităţii mesianice a Fiul ei. După care, se face o analiză a gândurilor, cuvintelor şi patimilor din timpul Patimilor, morţii şi Învierii lui Hristos.

Se examinează în volum statutul şi lucrarea Maicii Domnului în Biserica Primară, precum şi relaţia ei cu ucenicii Domnului, atât bărbaţi, cât şi femei. Se vorbeşte despre locurile pe unde a călătorit, propovăduind Sfânta Evanghelie. Pe de altă parte, ni se prezintă cum unii iudei au încercat să o defaime prin clevetiri mincinoase şi chiar au încercat să o ucidă. Sunt luate în considerare şi ultimele zile ale vieţii ei pământeşti, slăvitului ei sfârşit şi ridicarea cu trupul la cer. S-a iniţiat şi un studiu comparativ, în care se vorbeşte despre Născătoarea de Dumnezeu şi despre Biserică. În cele din urmă, se analizează rolul Maicii Domnului ca mijlocitoare înaintea Fiului ei, în contextul Sfintei Tradiţii Ortodoxe. Este important ca noi creştinii ortodocşi să cunoaştem şi să cercetăm Viaţa Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, care, după Fiul ei, Iisus Hristos, a avut o înrâurire atât de profundă asupra tuturor celor cereşti şi pământeşti.

Sfântul Proclu, Patriarhul Constantinopolului o înfăţişează pe Maica Domnului ca fiiind „slava fecioarelor, bucuria mamelor, întărirea credincioşilor, diadema Bisericii, pildă adevăratei credinţe, tronul evlaviei, sălaş al Sfintei Treimi.” Mai este considerată şi: „cămară de nuntă în care cuvântul a nuntit, întrupându-Se, rugul nears al firii, care nu a ars în focul dumnezeiesc al Naşterii, roabă şi Maică, Fecioară şi cer, singura punte între Dumnezeu şi om, cutremurătoare ţesere a providenţei, prin care a fost ţesut veşmântul unirii netâlcuite.”

CUPRINS

Prefata

Capitolul I - Zamislirea Fecioarei Maria de catre dreapta Ana
Capitolul II - Naşterea Fecioarei Maria
Capitolul III - Afierosirea la Templu a Fecioarei Maria
Capitolul IV - Fecioara Maria creste la Templu
Capitolul V - Fecioara Maria ajunge la vârsta desavarsita

Capitolul VI - Buna Vestire a Nascatoarei de Dumnezeu si Pururea Fecioarei Mana
Capitolul VII - Maica Domnului merge la Dreapta Elisabeta
Capitolul VIII - Dreptul Iosif se îndoieşte de Maica Domnului
Capitolul IX - Naşterea cea după trup a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos
Capitolul X - Magii de la Răsărit

Capitolul XI - Tăierea împrejur cea după trup a Domnului nostru lisus Hristos
Capitolul XII întâmpinarea la Templu a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos
Capitolul XIII - Uciderea celor 14. 000 de prunci din Betleem şi împrejurimi
Capitolul XIV - Fuga în Egipt
Capitolul XV - Viaţa zilnica in vremea Domnului nostru Iisus Hristos

Capitolul XVI - Domnul nostru Iisus Hristos la vârsta de doisprezece ani, în Templu
Capitolul XVII - Adormirea Dreptului Iosif
Capitolul XVIII - Nunta din Cana Galileii
Capitolul XIX - Hristos arată cine este Maica Lui şi cine sunt fraţii şi surorile Lui
Capitolul XX - Hristos arată cine este binecuvântat

Capitolul XXI - Patimile Domnului nostru Iisus Hristos
Capitolul XXII - Născătoarea de Dumnezeu şi Femeile Mironosiţe
Capitolul XXIII - înălţarea la Ceruri a Domnului nostru Iisus Hristos
Capitolul XXIV - Pogorârea Sfântului Duh sau Cincizecimea
Capitolul XXV - Anii de început ai Biscricii

Capitolul XXVI - Născătoarea de Dumnezeu la Muntele Mhos
Capitolul XXVII - Născătoarea de Dumnezeu revine la Ierusalim
Capitolul XXVIII - Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria
Capitolul XXIX Mutarea cu trupul la ceruri a Născătoarei de Dumnezeu
Anexa A Născătoarea de Dumnezeu şi Biserica
Anexa B Pericopa evanghelică citită la praznicele Născătoarei de Dumnezeu

Epilog Născătoarea de Dumnezeu ca mijlocitoare
Bibliografie

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.041 sec