Utilizarea performanta a programarii neurolingvistice (NPL) in managementul firmei

Utilizarea performanta a programarii neurolingvistice (NPL) in managementul firmei
Preț: 49,90 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 978-606-18-0202-9
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 448

DESCRIERE

NLP urmăreşte formarea unor tipare comportamentale ale unei persoane, atât conştiente cât şi inconştiente, în vederea atingerii unei eficienţe cât mai crescute.

Lucrarea de faţă se află la confluenţa unor domenii majore precum: management, psihologie organizaţională, statistică, comunicare etc. şi prezintă atât o sistematizare a domeniului programării neurolingvistice, cât şi explicaţii de ordin practic.

Obiectivul cărţii îl reprezintă folosirea instrumentarului programării neurolingvistice în scopul generării unor avantaje competitive în cadrul proceselor interne ale firmei, prin ameliorarea performanţelor angajaţilor.


Cuprins
Introducere ....................................................................................IX
Capitolul I. DEFINIREA CADRULUI CONCEPTUAL
AL CERCETĂRII ............................................................................. 1
1.1 Principiile NLP ....................................................................... 1
1.2 Delimitări conceptuale privind instrumentarul NLP ............... 6
1.3 Metodologia cercetării utilizată în cadrul lucrării .................. 24
1.3.1 Scopul şi obiectivele cercetării ..................................... 27
1.3.2 Ipotezele cercetării ...................................................... 28
1.3.3 Stabilirea planului de cercetare ................................... 28
1.3.4 Etapele cercetării ......................................................... 30
Capitolul II. METODELE ŞI TEHNICILE NLP APLICABILE
ÎN CADRUL MANAGEMENTULUI FIRMEI ................................... 44
2.1 Metodele NLP aplicabile în cadrul managementului
firmei ......................................................................................... 44
2.2 Tehnicile NLP aplicabile în cadrul managementului
firmei ......................................................................................... 71
2.3 Instrumentele NLP aplicabile în cadrul managementului
firmei ......................................................................................... 81
2.4 Procedeele NLP aplicabile în cadrul managementului
firmei ......................................................................................... 91
2.5 Modelele NLP aplicabile în cadrul managementului
firmei ......................................................................................... 96
Capitolul III. CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND
FOLOSIREA INSTRUMENTARULUI NLP ÎN
MANAGEMENTULUI FIRMEI ....................................................... 112
3.1 Folosirea metodelor NLP ................................................... 112
3.2 Utilizarea tehnicilor NLP .................................................... 124
3.3 Aplicarea instrumentelor NLP ............................................ 133
3.4 Întrebuinţarea procedeelor NLP ........................................ 142
3.5 Administrarea modelelor NLP ........................................... 146
3.6 Analiza rezultatelor folosirii instrumentarului NLP în
managementul firmei ............................................................... 191
Utilizarea programării neurolingvistice (NLP) în managementul firmei
VI
Capitolul IV. ELABORAREA UNUI NOU MODEL NLP
INTEGRATOR DE TIP TRSSB .................................................... 234
4.1 Elaborarea unui nou model NLP de tip TRSSB ................. 234
4.2 Conţinutul teoretic al modelului TRSSB ............................ 236
4.3 Principiile de funcţionare ale modelului TRSSB ................ 238
4.4 Caracteristicile modelului TRSSB...................................... 239
4.5 Testarea modelului TRSSB ............................................... 244
4.6 Aplicarea modelului TRSSB pe diferite funcţii ale
managementului ...................................................................... 258
4.6.1 Utilizarea modelului TRSSB în planificarea firmei ..... 258
4.6.2 Folosirea modelului TRSSB în organizarea
companiei ........................................................................... 263
4.6.3 Gestionarea modelului TRSSB în antrenarea
societăţii ............................................................................. 267
4.6.4 Aplicarea modelului TRSSB în controlul
întreprinderii ....................................................................... 270
4.7 Analiza rezultatelor folosirii modelului TRSSB în
diferite funcţii ale firmei ............................................................ 271
4.8 Estimări privind funcţionalitatea modelului TRSSB în
managementul firmei ............................................................... 278
CONCLUZII ................................................................................. 286
BIBLIOGRAFIE ........................................................................... 311
ANEXE ......................................................................................... 318
Anexa 1. Analiza chestionarului privind folosirea
instrumentarului NLP în cadrul firmei ...................................... 318
Anexa 2. Asocieri între Modelul BAGEL şi principalele
sisteme reprezentaţionale ....................................................... 334
Anexa 3. Chestionarul Modelului TRSSB ................................ 335
Anexa 4. Analiza chestionarului privind folosirea Modelului
TRSSB în managementul firmei .............................................. 339
Anexa 5. Chestionarul privind identificarea
instrumentarului NLP utilizat de către o persoană din
cadrul unei firme ...................................................................... 353
Anexa 6. Nivelul mediu de utilizare al instrumentarului
NLP din firmele supuse cercetării ............................................ 362
Anexa 7. Prognoză privind nivelul mediu de utilizare al
instrumentarului NLP în cadrul firmelor supuse cercetării ....... 363
Anexa 8. Chestionar pentru identificarea sistemului
senzorial principal al unei persoane ........................................ 365
Anexa 9. Chestionar pentru identificarea tiparelor şi
a filtrelor metaprogramelor unei persoane ............................... 370
Cuprins
VII
Anexa 10. Analiza chestionarului privind identificarea
sistemului senzorial al persoanelor în cadrul unităţilor
cercetate ................................................................................. 376
Anexa 11. Analiza chestionarului privind identificarea
tiparelor şi a metaprogramelor al persoanelor în cadrul
unităţilor supuse cercetării ....................................................... 387
Anexa 12. Frecvenţa utilizării instrumentarului NLP în
cadrul SPIT ............................................................................. 400
Anexa 13. Frecvenţa utilizării instrumentarului NLP în
cadrul SCDA ........................................................................... 403
Anexa 14. Frecvenţa utilizării instrumentarului NLP în
cadrul RCM ............................................................................. 407
Anexa 15. Frecvenţa utilizării instrumentarului NLP în
cadrul DJS ............................................................................... 410
Anexa 16. Frecvenţa utilizării instrumentarului NLP în
cadrul STIMAS ........................................................................ 413
Anexa 17. Frecvenţa utilizării Modelului TRSSB în
cadrul DJS ............................................................................... 416
Anexa 18. Frecvenţa utilizării Modelului TRSSB în
cadrul SPIT ............................................................................. 417
Anexa 19. Frecvenţa utilizării Modelului TRSSB în
cadrul RCM ............................................................................. 418
Anexa 20. Frecvenţa utilizării Modelului TRSSB în
cadrul SCDA ........................................................................... 419
Anexa 21. Frecvenţa utilizării Modelului TRSSB în
cadrul STIMAS ........................................................................ 420
Anexa 22. Frecvenţa utilizării filtrelor şi a tiparelor
metaprogramelor în DJS ......................................................... 421
Anexa 23. Frecvenţa utilizării filtrelor şi a tiparelor
metaprogramelor în SCAD ...................................................... 422
Anexa 24. Frecvenţa utilizării filtrelor şi a tiparelor
metaprogramelor în RCM ........................................................ 423
Anexa 25. Frecvenţa utilizării filtrelor şi a tiparelor
metaprogramelor în SPIT ........................................................ 424
Anexa 26. Frecvenţa utilizării filtrelor şi a tiparelor
metaprogramelor în STIMAS ................................................... 425
Anexa 27. Frecvenţa utilizării sistemului senzorial
principal în SPIT ...................................................................... 426
Anexa 28. Frecvenţa utilizării sistemului senzorial
principal în RCM ...................................................................... 427
Anexa 29. Frecvenţa utilizării sistemului senzorial
principal în SCAD .................................................................... 428
Utilizarea programării neurolingvistice (NLP) în managementul firmei
VIII
Anexa 30. Frecvenţa utilizării sistemului senzorial
principal în DJS ....................................................................... 429
Anexa 31. Frecvenţa utilizării sistemului senzorial
principal în STIMAS................................................................. 430
Anexa 32. Elemente de limbaj auditiv ..................................... 431
Anexa 33.Elemente de limbaj vizual ....................................... 432
Anexa 34. Elemente de limbaj chinestezic .............................. 433
Anexa 35. Tipuri de declanşatori motivaţionali ........................ 434
Anexa 36. Tipuri de operatori specializaţi ................................ 435

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0134 sec