Urbanismul. Practica judiciara Autorizatii de construire, certificate de urbanism si avize

Urbanismul. Practica judiciara Autorizatii de construire, certificate de urbanism si avize
Preț: 35,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 360
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Data: 29.04.2011
360 paginiDescriere
Prezenta lucrare ofera o analiza relevanta a practicii judiciare recente in materia urbanismului si amenajarii teritoriului.

Hotararile judecatoresti selectate, pronuntate in perioada 2009-2010 si nepublicate pana acum, sunt structurate in functie de problemele referitoare la autorizatia de construire/desfiintare a constructiei (cauze de nulitate, verificarea legalitatii si temeiniciei autorizatiei de construire de catre instanta de contencios administrativ, cazurile in care este necesar acordul vecinilor, desfiintarea constructiilor provizorii, desfiintarea constructiilor de catre autoritatile administratiei publice locale, calitatea constructiilor etc.), documentatia de urbanism (eliberarea certificatului de urbanism, conditionarea emiterii certificatului de urbanism de obtinerea si prezentarea unui aviz prealabil de oportunitate etc.), avize (pentru incadrarea unei cladiri intr-o clasa de risc seismic, de scoatere din circuitul silvic, al Comisiei tehnice de circulatie etc.), aspecte procedurale (actiunea in constatarea refuzului nejustificat de emitere a certificatului de urbanism, procedura aprobarii tacite, suspendarea executarii autorizatiei de construire, procedura administrativa


Cuprins
Capitolul I. Acte administrative supuse legislaţiei
urbanismului______________________________________ 1
Secţiunea 1. Autorizaţii de construire ______________________ 1
1. Cauze de nulitate a autorizaţiei de construire _________ 1
2. Autorizaţie de construire. Legalitate în raport de
lucrările efectuate în baza acesteia _________________ 6
3. Autorizaţie de construire. Acordul proprietarilor
vecini_______________________________________ 13
4. Autorizaţie de construire. Acordul asociaţiei de
proprietari ___________________________________ 15
5. Autorizaţie de construire. Construcţie veche căreia
nu i se schimbă destinaţia _______________________ 18
6. Dispoziţie de desfiinţare a unor construcţii autorizate
provizoriu ___________________________________ 23
7. Autorizaţie de construire. Aviz de însorire __________ 27
8. Analiza legalităţii şi oportunităţii emiterii autorizaţiei
de construire _________________________________ 33
9. Pierderea valabilităţii autorizaţiei echivalează cu
pierderea dreptului de a construi. Efect al neexecutării
obligaţiilor___________________________________ 37
10. Autorizaţie de desfiinţare. Construcţie edificată pe
domeniul public_______________________________ 49
11. Autorizaţie de construire emisă în baza unei
documentaţii incomplete ________________________ 54
12. Cerere de intervenţie în interes propriu privind
rectificarea autorizaţiei de construcţie______________ 58
13. Nelegalitatea dispoziţiei de desfiinţare pe cale
administrativă a construcţiei edificate în baza unei
autorizaţii de construire_________________________ 63
14. Legalitatea autorizaţiei de construire. Susţineri
neîntemeiate privind constatarea nulităţii absolute a
autorizaţiei___________________________________ 66
15. Termenul pentru emiterea autorizaţiei de construire___ 68
X Urbanismul
16. Autorizaţie de construire. Calitatea construcţiilor_____ 80
17. Modificarea indicatorilor tehnici__________________ 88
18. Legalitatea autorizaţiei de construire prin prisma
lipsei iluminării naturale a clădirii_________________ 94
19. Emiterea autorizaţiei de construire, în baza
documentaţiei de urbanism ______________________ 98
20. Desfiinţarea construcţiilor pe cale administrativă ____ 107
Secţiunea a 2-a. Documentaţia de urbanism_______________ 114
21. Hotărâre a Consiliului local de aprobare a PUD, avută
în vedere la emiterea autorizaţiei de construire______ 114
22. Acte care atestă dreptul de proprietate asupra
terenului pe care s-a autorizat construirea__________ 122
23. Certificat de urbanism. Refuz de eliberare _________ 132
24. Certificat de urbanism aferent unui teren grevat
de o interdicţie de dezmembrare _________________ 135
25. Certificat de urbanism emis în ipoteza în care se
solicită o derogare de la prevederile documentaţiei de
urbanism ___________________________________ 136
26. Cenzurarea legalităţii certificatului de urbanism_____ 144
27. Anularea hotărârii Consiliului General al Municipiului
Bucureşti prin care s-a aprobat un Plan Urbanistic
Zonal. Excepţie de nelegalitate a Ordinului
nr. 91/1991 al M.L.P.A.T.______________________ 148
28. Legalitatea certificatului de urbanism_____________ 154
29. Refuzul autorităţilor de emitere a certificatului
de urbanism_________________________________ 159
30. Avizarea documentaţiei aferente certificatului
de urbanism_________________________________ 162
31. Certificat de urbanism. Persoana chemată în judecată
pentru nesoluţionarea cererii de emitere ___________ 169
32. Condiţionarea emiterii certificatului de urbanism de
obţinerea şi prezentarea unui aviz prealabil de
oportunitate _________________________________ 172
33. Refuz nejustificat al autorităţii publice de a emite
certificatul de urbanism________________________ 176
34. Pretenţia reclamantului de a obliga pârâta la emiterea
certificatului de urbanism într-un scop diferit decât celui
declarat de către petent în cererea adresată autorităţii
publice_____________________________________ 179
Cuprins XI
35. Cerere de suspendare a autorizaţiei de construire.
Invocarea nerespectării documentaţiilor de urbanism_ 182
36. Competenţa emiterii certificatului de urbanism _____ 186
37. Legalitatea certificatului de urbanism_____________ 191
Secţiunea a 3-a. Avize ________________________________ 210
38. Aviz necesar pentru încadrarea unei clădiri într-o
clasă de risc seismic __________________________ 210
39. Aviz al Direcţiei pentru cultură şi culte a
Municipiului Bucureşti ________________________ 213
40. Hotărâre a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti de declarare a utilităţii publice __________ 215
41. Aviz de scoatere din circuitul silvic ______________ 222
42. Avizarea prealabilă a Planului Urbanistic Zonal.
Aprobarea documentaţiei de urbanism de Consiliul
General al Municipiului Bucureşti _______________ 236
43. Aviz al Comisiei tehnice de circulaţie din cadrul
Primăriei Municipiului Bucureşti ________________ 245
44. Avizul Statului Major General __________________ 252
45. Avizul Ministerului Culturii şi Cultelor ___________ 261
46. Proceduri speciale reglementate de O.G.
nr. 20/1994 şi de Legea nr. 10/1995 ______________ 268
Capitolul al II-lea. Aspecte procedurale privind regimul
juridic al actelor administrative supuse legislaţiei
urbanismului____________________________________ 289
47. Acţiune în constatarea refuzului nejustificat de
emitere a certificatului de urbanism. Termene de
formulare___________________________________ 289
48. Anulare hotărâre a Consiliului local de aprobare
a PUD. Inadmisibilitate________________________ 293
49. Procedura aprobării tacite ______________________ 295
50. Condiţii pentru suspendarea executării autorizaţiei
de construire ________________________________ 298
51. Suspendarea executării autorizaţiei de construire ____ 306
52. Descoperirea unor înscrisuri probatorii după
pronunţarea hotărârii __________________________ 310
53. Suspendarea hotărârii Consiliului General al
Municipiului prin care au fost aprobaţi indicatorii
tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate __ 315
XII Urbanismul
54. Respingerea cererii de suspendare pentru faptul
că nu sunt întrunite condiţiile referitoare la paguba
iminentă____________________________________ 317
55. Excepţia inadmisibilităţii acţiunii pentru
neîndeplinirea procedurii prealabile ______________ 322
56. Inadmisibilitatea cererii de suspendare pe calea
ordonanţei preşedinţiale _______________________ 331
57. Procedura prealabilă nu este obligatorie în cazul
în care actul administrativ a intrat în circuitul civil___ 334
58. Suspendarea executării deciziei prin care s-a aprobat
desfiinţarea unei construcţii. Cerinţele cazului bine
justificat şi a pagubei iminente __________________ 336
59. Suspendarea executării actului administrativ.
Susţineri care nu pot fi cenzurate decât cu ocazia
judecării în fond a cauzei ______________________ 338
Index _______________________________________________ 345

Data: 29.04.2011
360 pagini

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.030 sec