Tratatele Uniunii Europene. Comentarii si explicatii

Tratatele Uniunii Europene. Comentarii si explicatii
Preț: 119,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 576
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Lucrarea urmăreşte nu doar comentarea textului tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, care prezintă caracter amplu şi complex, ci şi prezentarea elementelor de noutate introduse prin Tratatul de la Lisabona, intrat în vigoare la 1 decembrie 2009. Sunt astfel evidenţiate cele mai importante modificări care au fost aduse arhitecturii Uniunii Europene. Lucrarea se adresează în special juriştilor – practicieni sau studenţi, care pot identifica cu rapiditate conexiunea între textul tratatelor şi elementele de noutate sau referirile jurisprudenţiale, dar şi oricărei persoane interesate de teme de actualitate din domeniul integrării europene.
Cuprins
Abrevieri ......................................................................................... IX
Consideraţii introductive ............................................................... XI
I. Versiunea consolidată a Tratatului privind
Uniunea Europeană ..........................................................................1
Tratatul privind Uniunea Europeană ..............................................3
Titlul I. Dispoziţii comune ...............................................................7
Titlul II. Dispoziţii privind principiile democratice .......................30
Titlul III. Dispoziţii privind instituţiile ..........................................38
Titlul IV. Dispoziţii privind formele de cooperare consolidată ......61
Titlul V. Dispoziţii generale privind acţiunea externă a Uniunii şi
dispoziţii speciale privind politica externă şi de securitate
comună ...........................................................................................63
Capitolul 1. Dispoziţii generale privind acţiunea externă
a Uniunii .....................................................................................63
Capitolul 2. Dispoziţii speciale privind politica externă şi
de securitate comună ..................................................................67
Secţiunea 1. Dispoziţii comune ...............................................67
Secţiunea 2. Dispoziţii privind politica de securitate
şi apărare comună ..................................................................101
Titlul VI. Dispoziţii finale ............................................................114
II. Versiunea consolidată a Tratatului privind funcţionarea
Uniunii Europene ..........................................................................129
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene .......................133
VI
Tratatele Uniunii Europene
Partea întâi. Principiile .................................................................135
Titlul I. Categorii şi domenii de competenţe ale Uniunii .............136
Titlul II. Dispoziţii de aplicare generală ......................................155
Partea a doua. Nediscriminarea şi cetăţenia Uniunii .................165
Partea a treia. Politicile şi acţiunile interne ale Uniunii .............184
Titlul I. Piaţa internă ....................................................................184
Titlul II. Libera circulaţie a mărfurilor .........................................186
Capitolul 1. Uniunea vamală ....................................................188
Capitolul 2. Cooperarea vamală ...............................................191
Capitolul 3. Interzicerea restricţiilor cantitative între statele
membre .....................................................................................192
Titlul III. Agricultura şi pescuitul ................................................201
Titlul IV. Libera circulaţie a persoanelor, a serviciilor şi
a capitalurilor ...............................................................................206
Capitolul 1. Lucrătorii ..............................................................206
Capitolul 2. Dreptul de stabilire ...............................................214
Capitolul 3. Serviciile ...............................................................222
Capitolul 4. Capitalurile şi plăţile .............................................229
Titlul V. Spaţiul de libertate, securitate şi Justiţie ........................239
Capitolul 1. Dispoziţii generale ................................................239
Capitolul 2. Politici privind controlul la frontiere,
dreptul de azil şi imigrarea .......................................................248
Capitolul 3. Cooperarea judiciară în materie civilă ..................253
Capitolul 4. Cooperarea judiciară în materie penală .................255
Capitolul 5. Cooperarea poliţienească ......................................263
Titlul VI. Transporturile ...............................................................267
Titlul VII. Norme comune privind concurenţa , impozitarea
şi armonizarea legislativă .............................................................273
Capitolul 1. Regulile de concurenţă..........................................273
Secţiunea 1. Reguli aplicabile întreprinderilor ......................273
Secţiunea 2. Ajutoarele de stat ..............................................284
Capitolul 2. Dispoziţii fiscale ...................................................288
Capitolul 3. Apropierea legislaţiilor .........................................292
Cuprins
VII
Titlul VIII. Politica economică şi monetară .................................297
Capitolul 1. Politica economică ................................................300
Capitolul 2. Politica monetară ..................................................307
Capitolul 3. Dispoziţii instituţionale .........................................312
Capitolul 4. Dispoziţii privind statele membre a căror monedă
este euro ....................................................................................314
Capitolul 5. Dispoziţii tranzitorii ..............................................318
Titlul IX. Ocuparea forţei de muncă ............................................325
Titlul X. Politica socială ..............................................................329
Titlul XI. Fondul Social European ...............................................338
Titlul XII. Educaţia, formarea profesională, tineretul
şi sportul.......................................................................................340
Titlul XIII. Cultura .......................................................................343
Titlul XIV. Sănătatea publică .......................................................344
Titlul XV. Protecţia consumatorilor .............................................347
Titlul XVI. Reţele transeuropene .................................................349
Titlul XVII. Industria ...................................................................351
Titlul XVIII. Coeziunea economică, socială şi teritorială ............353
Titlul XIX. Cercetarea şi dezvoltarea tehnologică şi spaţiul ........356
Titlul XX. Mediul ........................................................................362
Titlul XXI. Energia ......................................................................366
Titlul XXII. Turismul ...................................................................367
Titlul XXIII. Protecţia civilă ........................................................368
Titlul XXIV. Cooperarea administrativă ......................................369
Partea a patra. Asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări ....371
Partea a cincea. Acţiunea externă a Uniunii ...............................374
Titlul I. Dispoziţii generale privind acţiunea externă a Uniunii ...374
Titlul II. Politica comercială comună ...........................................375
Titlul III. Cooperarea cu ţările terţe şi ajutorul umanitar .............382
Capitolul 1. Cooperarea pentru dezvoltare ...............................382
Capitolul 2. Cooperarea economică, financiară şi tehnică
cu ţările terţe .............................................................................384
Capitolul 3. Ajutorul umanitar ..................................................386
VIII
Titlul IV. Măsurile restrictive .......................................................388
Titlul V. Acordurile internaţionale ...............................................390
Titlul VI. Relaţiile Uniunii cu organizaţiile internaţionale şi cu
ţările terţe şi delegaţii ale Uniunii ................................................401
Titlul VII. Clauza de solidaritate ..................................................403
Partea a şasea. Dispoziţii instituţionale şi financiare .................406
Titlul I. Dispoziţii instituţionale ...................................................406
Capitolul 1. Instituţiile ..............................................................406
Secţiunea 1. Parlamentul European .......................................406
Secţiunea 2. Consiliul European ...........................................412
Secţiunea 3. Consiliul ............................................................414
Secţiunea 4. Comisia .............................................................417
Secţiunea 5. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene ..............422
Secţiunea 6. Banca Centrală Europeană ................................454
Secţiunea 7. Curtea de Conturi ..............................................457
Capitolul 2. Actele juridice ale Uniunii, procedurile de adoptare
şi alte dispoziţii .........................................................................461
Secţiunea 1. Actele juridice ale Uniunii ................................461
Secţiunea 2. Proceduri de adoptare a actelor şi
alte dispoziţii .........................................................................473
Capitolul 3. Organele consultative ale Uniunii .........................483
Secţiunea 1. Comitetul Economic şi Social ...........................484
Secţiunea 2. Comitetul Regiunilor ........................................486
Capitolul 4. Banca Europeană de Investiţii ..............................488
Titlul II. Dispoziţii financiare ......................................................489
Capitolul 1. Resursele proprii ale Uniunii ................................494
Capitolul 2. Cadrul financiar multianual ..................................495
Capitolul 3. Bugetul anual al Uniunii .......................................497
Capitolul 4. Execuţia bugetului şi descărcarea .........................503
Capitolul 5. Dispoziţii comune .................................................505
Capitolul 6. Combaterea fraudei ...............................................507
Titlul III. Formele de cooperare consolidată ................................508
Partea a şaptea. Dispoziţii generale şi finale ...............................515
Bibliografie ....................................................................................535
Index ...............................................................................................537
Tratatele Uniunii Europene

978-973-115-941-6
Data aparitiei: 26 Apr 2012
Nr pagini : 576

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.057 sec