Tratatele Uniunii Europene - actualizat 2013 editia a 4-a

Tratatele Uniunii Europene - actualizat 2013 editia a 4-a
Preț: 22,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 304
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Aceasta editie contine versiunea oficiala consolidata in octombrie 2012 a Tratatului privind Uniunea Europeana si a Tratatului privind functionarea Uniunii Europene (fostul Tratat de instituire a Comunitatii Europene) dupa intrarea in vigoare a Tratatului de la Lisabona, versiune pe care am actualizat-o ca urmare a publicarii Procesului-verbal de rectificare semnat la Roma pe 27 noiembrie 2009.

Veti mai gasi aici si Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care a capatat forta juridica primara, avand aceeasi valoare juridica cu cea a tratatelor.

In plus, volumul cuprinde si marea majoritate a protocoalelor si declaratiilor atasate tratatelor, selectate dupa criteriul importantei lor.

Una dintre problemele practice ale intrarii in vigoare a Tratatului de la Lisabona o reprezinta renumerotarea articolelor. De aceea, pana cand ne vom obisnui cu noua numerotare, tabelul de corespondenta reprodus la finalul lucrarii va fi un indrumar deosebit de util.

Speram ca acest volum va constitui un instrument de lucru folositor atat pentru juristii care studiaza dreptul Uniunii Europene, cat si pentru cei care il aplica.

Beatrice Andresan-Grigoriu

Tudorel StefanXV • Tratatele Uniunii Europene
Cuprins
TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ_ __________________ 1
TRATATUL PRIVIND FUNCŢIONAREA UNIUNII
EUROPENE (fostul Tratat de instituire a Comunităţii
Europene)____________________________________________ 32
CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII
EUROPENE__________________________________________ 161
PROTOCOALE___________________________________________ 173
Protocolul (nr. 1) privind rolul parlamentelor naţionale
în Uniunea Europeană _ ______________________________ 173
Protocolul (nr. 2) privind aplicarea principiilor
subsidiarităţii şi proporţionalităţii ________________________ 175
Protocolul (nr. 3) privind statutul Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene ___________________________________ 178
Protocolul (nr. 4) privind Statutul Sistemului European al
Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene ___________ 196
Protocolul (nr. 5) privind Statutul Băncii Europene
de Investiţii (omis)
Protocolul (nr. 6) privind stabilirea sediilor unor instituţii şi ale
anumitor organe, oficii, agenţii şi servicii ale Uniunii
Europene _________________________________________ 213
Protocolul (nr. 7) privind privilegile şi imunităţile Uniunii
Europene _________________________________________ 214
Protocolul (nr. 8) cu privire la articolul 6 alineatul (2) din Tratatul
privind Uniunea Europeană referitor la aderarea Uniunii la
Convenţia europeană pentru apărarea
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale _ ___________ 219
Protocolul (nr. 9) privind decizia Consiliului referitoare la
punerea în aplicare a articolului 16 alineatul (4) din
Tratatul privind Uniunea Europeană şi a articolului 238
alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
între 1 noiembrie 2014 şi 31 martie 2017, pe de o parte, şi
începând cu 1 aprilie 2017, pe de altă parte (omis)
Protocolul (nr. 10) privind cooperarea structurată
permanentă stabilit prin articolul 42 din Tratatul privind
Uniunea Europeană _ ________________________________ 220
Protocolul (nr. 11) privind articolul 42 din Tratatul
privind Uniunea Europeană (omis)
Protocolul (nr. 12) privind procedura aplicabilă
deficitelor excesive (omis)
Cuprins Tratatele Uniunii Europene • XVI
Protocolul (nr. 13) privind criteriile de convergenţă (omis)
Protocolul (nr. 14) privind Eurogrupul (omis)
Protocolul (nr. 15) privind unele dispoziţii referitoare la Regatul
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (omis)
Protocolul (nr. 16) privind anumite dispoziţii privind
Danemarca (omis)
Protocolul (nr. 17) privind Danemarca (omis)
Protocolul (nr. 18) privind Franţa (omis)
Protocolul (nr. 19) privind acquis-ul Schengen
integrat în cadrul Uniunii Europene ______________________ 222
Protocolul (nr. 20) privind aplicarea anumitor aspecte
ale articolului 26 din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene în Regatul Unit şi în Irlanda _ ____________ 225
Protocolul (nr. 21) privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei
cu privire la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie _________ 226
Protocolul (nr. 22) privind poziţia Danemarcei _______________ 229
Protocolul (nr. 23) privind relaţiile externe ale statelor
membre în ceea ce priveşte trecerea frontierelor
externe _ __________________________________________ 234
Protocolul (nr. 24) privind dreptul de azil pentru
resortisanţii statelor membre ale Uniunii Europene _ ________ 235
Protocolul (nr. 25) privind exercitarea competenţelor
partajate _ _________________________________________ 236
Protocolul (nr. 26) privind serviciile de interes general _________ 237
Protocolul (nr. 27) privind piaţa internă şi concurenţa _ ________ 237
Protocolul (nr. 28) privind coeziunea economică,
socială şi teritorială (omis)
Protocolul (nr. 29) privind sistemul de radiodifuziune
publică în statele membre (omis)
Protocolul (nr. 30) privind aplicarea Cartei drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene în Polonia şi în
Regatul Unit _ ______________________________________ 238
Protocolul (nr. 31) privind importurile în Uniunea Europeană de
produse petroliere rafinate în Antilele Olandeze (omis)
Protocolul (nr. 32) privind dobândirea de bunuri imobile
în Danemarca ______________________________________ 239
Protocolul (nr. 33) privind articolul 157 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene _ __________________ 239
Protocolul (nr. 34) privind regimul special care se aplică
Groenlandei (omis)
Protocolul (nr. 35) privind articolul 40.3.3 din
Constituţia Irlandei _ _________________________________ 240
Protocolul (nr. 36) privind dispoziţiile tranzitorii _ _____________ 240
Protocolul (nr. 37) referitor la consecinţele financiare
ale expirării Tratatului CECO şi la Fondul de cercetare
pentru cărbune şi oţel ________________________________ 246
XVII • Tratatele Uniunii Europene Cuprins
ANEXE _________________________________________________ 248
Anexa I. Lista prevăzută la articolul 38 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene (omisă)
Anexa II. Ţări şi teritorii de peste mări cărora li se aplică
dispoziţiile părţii a patra din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene _ _________________________ 248
DECLARAŢII
anexate la actul final al Conferinţei interguvernamentale
care a adoptat Tratatul de la Lisabona semnat la
13 decembrie 2007 ____________________________________ 249
A. Declaraţiile cu privire la dispoziţiile tratatelor ______________ 249
1. Declaraţia cu privire la Carta drepturilor fundamentale
a Uniunii Europene _ _____________________________ 249
2. Declaraţia cu privire la articolul 6 alineatul (2) din
Tratatul privind Uniunea Europeană _ ________________ 249
3. Declaraţia cu privire la articolul 8 din Tratatul privind
Uniunea Europeană ______________________________ 249
4. Declaraţia cu privire la componenţa Parlamentului
European ______________________________________ 249
5. Declaraţia cu privire la acordul politic al Consiliului
European referitor la proiectul de decizie privind
componenţa Parlamentului European_ _______________ 249
6. Declaraţia cu privire la articolul 15 alineatele (5) şi (6),
la articolul 17 alineatele (6) şi (7) şi la articolul 18 din
Tratatul privind Uniunea Europeană _ ________________ 250
7. Declaraţia cu privire la articolul 16 alineatul (4) din
Tratatul privind Uniunea Europeană şi la articolul 238
alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene_ _____________________________________ 250
8. Declaraţia cu privire la măsurile practice de adoptat
la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona
în ceea ce priveşte preşedinţia Consiliului European
şi cea a Consiliului Afaceri Externe (omisă)
9. Declaraţia cu privire la articolul 16 alineatul (9) din
Tratatul privind Uniunea Europeană referitor la decizia
Consiliului European privind exercitarea preşedinţiei
Consiliului______________________________________ 252
10. Declaraţia cu privire la articolul 17 din Tratatul
privind Uniunea Europeană_ _______________________ 253
11. Declaraţia cu privire la articolul 17 alineatele (6)
şi (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană_ _________ 253
12. Declaraţia cu privire la articolul 18 din Tratatul
privind Uniunea Europeană_ _______________________ 253
13. Declaraţia cu privire la politica externă şi de
securitate comună_ ______________________________ 254
Cuprins Tratatele Uniunii Europene • XVIII
14. Declaraţia cu privire la politica externă şi de securitate
comună _ ______________________________________ 254
15. Declaraţia cu privire la articolul 27 din Tratatul privind
Uniunea Europeană (omisă)
16. Declaraţia cu privire la articolul 55 alineatul (2) din Tratatul
privind Uniunea Europeană (omisă)
17. Declaraţia cu privire la supremaţie __________________ 254
18. Declaraţia cu privire la delimitarea competenţelor _______ 255
19. Declaraţia cu privire la articolul 8 din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene______________________ 255
20. Declaraţia cu privire la articolul 16 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene________________ 256
21. Declaraţia cu privire la protecţia datelor cu caracter
personal în domeniul cooperării judiciare în materie
penală şi al cooperării poliţieneşti____________________ 256
22. Declaraţia cu privire la articolele 48 şi 79 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene________________ 256
23. Declaraţia cu privire la articolul 48 al doilea
paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene (omisă)
24. Declaraţia cu privire la personalitatea juridică a
Uniunii Europene_ _______________________________ 256
25. Declaraţia cu privire la articolele 75 şi 215 din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene_________ 256
26. Declaraţia cu privire la neparticiparea unui stat
membru la o măsură întemeiată pe partea a
treia titlul V din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene_ _______________________________ 257
27. Declaraţia cu privire la articolul 85 alineatul (1)
al doilea paragraf din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene_ _______________________________ 257
28. Declaraţia cu privire la articolul 98 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene ________________ 257
29. Declaraţia cu privire la articolul 107 alineatul (2)
litera (c) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene ______________________________________ 257
30. Declaraţia cu privire la articolul 126 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene (omisă)
31. Declaraţia cu privire la articolul 156 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene (omisă)
32. Declaraţia cu privire la articolul 168 alineatul (4)
litera (c) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene (omisă)
33. Declaraţia cu privire la articolul 174 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene (omisă)
XIX • Tratatele Uniunii Europene Cuprins
34. Declaraţia cu privire la articolul 179 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene (omisă)
35. Declaraţia cu privire la articolul 194 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene ________________ 257
36. Declaraţia cu privire la articolul 218 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene privind
negocierea şi încheierea de către statele membre a unor
acorduri internaţionale privind spaţiul de
libertate, securitate şi justiţie _______________________ 257
37. Declaraţia cu privire la articolul 222 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene ________________ 258
38. Declaraţia cu privire la articolul 252 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene referitor la
numărul de avocaţi generali ai Curţii de Justiţie _ _______ 258
39. Declaraţia cu privire la articolul 290 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene (omisă)
40. Declaraţia cu privire la articolul 329 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene (omisă)
41. Declaraţia cu privire la articolul 352 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene ________________ 258
42. Declaraţia cu privire la articolul 352 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene ________________ 258
43. Declaraţia cu privire la articolul 355 alineatul (6)
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (omisă)
B. Declaraţiile cu privire la protocoalele anexate tratatelor ____ 259
44. Declaraţia cu privire la articolul 5 din Protocolul
privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii
Europene ______________________________________ 259
45. Declaraţia cu privire la articolul 5 alineatul (2) din
Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în
cadrul Uniunii Europene (omisă)
46. Declaraţia cu privire la articolul 5 alineatul (3) din
Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în
cadrul Uniunii Europene _ _________________________ 259
47. Declaraţia cu privire la articolul 5 alineatele (3), (4) şi (5)
din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în
cadrul Uniunii Europene _ _________________________ 259
48. Declaraţia cu privire la Protocolul privind poziţia
Danemarcei ____________________________________ 259
49. Declaraţia cu privire la Italia _______________________ 260
50. Declaraţia cu privire la articolul 10 din Protocolul
privind dispoziţiile tranzitorii ________________________ 260
C. Declaraţiile statelor membre _________________________ 261
51. Declaraţia Regatului Belgiei cu privire la
parlamentele naţionale (omisă)
Cuprins Tratatele Uniunii Europene • XX
52. Declaraţia Regatului Belgiei, a Republicii Bulgaria,
a Republicii Federale Germania, a Republicii Elene,
a Regatului Spaniei, a Republicii Italiene, a Republicii
Cipru, a Republicii Lituania, a Marelui Ducat al
Luxemburgului, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a
Republicii Austria, a Republicii Portugheze, a României, a
Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace, referitoare la
simbolurile Uniunii Europene _______________________ 261
53. Declaraţia Republicii Cehe cu privire la Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene _ _________ 261
54. Declaraţia Republicii Federale Germania, a Irlandei,
a Republicii Ungare, a Republicii Austria şi a
Regatului Suediei _______________________________ 261
55. Declaraţia Regatului Spaniei şi a Regatului Unit al
Marii Britanii şi Irlandei de Nord _____________________ 262
56. Declaraţia Irlandei cu privire la articolul 3 din
Protocolul privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei
referitor la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie _ _____ 262
57. Declaraţia Republicii Italiene cu privire la compunerea
Parlamentului European (omisă)
58. Declaraţia Republicii Letonia, a Republicii Ungare şi a
Republicii Malta cu privire la ortografierea denumirii
monedei unice în tratate (omisă)
59. Declaraţia Regatului Ţărilor de Jos cu privire la
articolul 312 din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene (omisă)
60. Declaraţia Regatului Ţărilor de Jos cu privire la
articolul 355 din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene (omisă)
61. Declaraţia Republicii Polone cu privire la Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene _ _________ 262
62. Declaraţia Republicii Polone cu privire la Protocolul
privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a
Uniunii Europene în Polonia şi în Regatul Unit _________ 262
63. Declaraţia Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei
de Nord cu privire la definiţia noţiunii „resortisanţi”
(omisă)
64. Declaraţia Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei
de Nord cu privire la dreptul de vot la alegerile
parlamentare europene (omisă)
65. Declaraţia Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de
Nord cu privire la articolul 75 din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene (omisă)
TABELE DE CORESPONDENŢĂ ____________________________ 263Titlu: Tratatele Uniunii Europene - actualizat 2013
Subtitlu: editia a 4-a
Editia: a 4-a
Autori: Beatrice Andresan-Grigoriu, Tudorel Stefan
Editura: Hamangiu
Pagini: 304
Data aparititei: 5 Martie 2013
Format: Carte brosata
ISBN: 978-606-522-916-7

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.019 sec