Tratat de procedura penala. Partea generala Editia a III-a, revazuta si adaugita

Tratat de procedura penala. Partea generala Editia a III-a, revazuta si adaugita
Preț: 129,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Anul publicării: 2013
Pagini: 750
Categoria: Penal

DESCRIERE

Rezultat al unei impresionante documentari (peste 900 de solutii jurisprudentiale invocate si peste 200 de acte normative interne si internationale continand prevederi conexe desfasurarii procesului penal in Romania), Tratatul de procedura penala. Partea generala este destinat studentilor facultatilor de drept in vederea pregatirii examenelor de promovare si de licenta, masteranzilor facultatilor de drept, candidatilor la admiterea in Institutul National al Magistraturii, candidatilor la admiterea in profesia de avocat precum si acelora care intentioneaza sa candideze pentru admiterea in alte profesii juridice.

De asemenea, lucrarea este, in egala masura, destinata practicienilor dreptului, cu referire concreta la organele judiciare penale (instante de judecata, procurori, organe de cercetare ale politiei judiciare, alte organe de cercetare penala) si la avocati.

In elaborarea lucrarii a fost folosit materialul legislativ, jurisprudential si documentar existent la data de 1 martie 2013.

Astfel, au fost avute in vedere dispozitiile Legii nr. 202 din 25 octombrie 2010, ale Legii nr. 28 din 16 martie 2012 si ale Legii nr. 2 din 1 februarie 2013. De asemenea, lucrarea a fost intocmita in conformitate cu reglementarile noului Cod civil si ale noului Cod de procedura civila.

Nu au fost utilizate prevederi ale viitorului Cod de procedura penala (Legea nr. 135/2010), despre care se preconizeaza ca va intra in vigoare la data de 1 februarie 2014, intrucat importanta unei asemenea lucrari stiintifice, aflata in raport direct de proportionalitate cu importanta sociala a procesului penal, conduce la luarea in considerare de catre autor doar a actelor normative in vigoare.

De asemenea, a fost avuta in vedere jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie si a Curtii Constitutionale pana la data de 1 martie 2013.
Date tehnice

Titlu: Tratat de procedura penala. Partea generala
Pret: 129,00 RON
ISBN: 978-606-673-075-4
Format: Academic, cartonat,
Pagini: 750 (aproximativ)CUPRINS 701
CUPRINS
CAPITOLUL I
NOIUNEA I SISTEMUL PROCESULUI PENAL I ALE
DREPTULUI PROCESUAL PENAL ................................................ 19
Seciunea I. Procesul penal ca mijloc de realizare a justiiei
penale ............................................................................................ 19
§ 1. Definiia procesului penal .................................................... 19
§ 2. Analiza definiiei procesului penal ....................................... 21
§ 3. Fazele procesului penal român ........................................... 25
3.1. Noiunea de faz a procesului penal ............................... 25
3.2. Organele judiciare care îi desfoar activitatea în
fiecare faz a procesului penal i limitele fazelor
procesului penal ................................................................ 27
3.3. Forme atipice ale procesului penal ................................. 29
Seciunea a II-a. Dreptul procesual penal. Legturile dreptului
procesual penal cu alte ramuri ale dreptului ................................ 31
§ 1. Noiunea, obiectul i sarcinile dreptului procesual
penal ....................................................................................... 31
1.1. Noiunea de drept procesual penal ................................. 31
1.2. Obiectul dreptului procesual penal .................................. 32
1.3. Sarcinile dreptului procesual penal ................................. 32
§ 2. Legturile dreptului procesual penal cu alte ramuri de
drept ....................................................................................... 33
Seciunea a III-a. Faptele i raporturile juridice procesual
penale ............................................................................................ 35
§ 1. Noiunea i clasificarea faptelor juridice procesual
penale ..................................................................................... 35
1.1. Noiunea de fapt juridic procesual penal ......................... 35
1.2. Clasificarea faptelor juridice procesual penale ............... 36
§ 2. Noiunea, elementele i trsturile raporturilor juridice
procesual penale .................................................................... 37
2.1. Noiunea de raport juridic procesual penal ..................... 37
2.2. Structura raporturilor juridice procesual penale .............. 38
2.3. Trsturile raporturilor juridice procesual penale ............ 39
Seciunea a IV-a. tiina dreptului procesual penal. Sarcinile
tiinei dreptului procesual penal. Legturile tiinei dreptului
procesual penal cu tiine auxiliare ale dreptului ........................... 40
§ 1. Noiunea, obiectul i metodele tiinei dreptului
procesual penal ...................................................................... 40
702 TRATAT DE PROCEDUR PENAL
1.1. Noiunea i obiectul tiinei dreptului procesual
penal ................................................................................ 40
1.2. Metodele tiinei dreptului procesual penal ..................... 41
§ 2. Prile tiinei dreptului procesual penal ............................. 41
§ 3. Sarcinile tiinei dreptului procesual penal .......................... 42
§ 4. Legturile tiinei dreptului procesual penal cu tiine
auxiliare ale dreptului ............................................................. 43
4.1. Consideraii preliminare .................................................. 43
4.2. Legtura cu criminalistica................................................ 43
4.3. Legtura cu medicina legal ........................................... 44
4.4. Psihiatria judiciar ........................................................... 44
4.5. Psihologia judiciar ......................................................... 45
Seciunea a V-a. Izvoarele juridice ale dreptului procesual
penal român ................................................................................... 45
§ 1. Consideraii preliminare ...................................................... 45
§ 2. Izvoarele juridice ale dreptului procesual penal .................. 46
2.1. Constituia ....................................................................... 46
2.2. Codul de procedur penal ............................................. 46
2.3. Codul penal ..................................................................... 49
2.4. Codul de procedur civil i Codul civil........................... 49
2.5. Legile de organizare judiciar ......................................... 50
2.6. Decretele cu putere de lege care conin dispoziii
procesuale ....................................................................... 50
2.7. Tratatele i conveniile internaionale .............................. 51
Seciunea a VI-a. Interpretarea normelor juridice procesual
penale ............................................................................................ 52
§ 1. Consideraii preliminare ...................................................... 52
§ 2. Felul interpretrii ................................................................. 53
Seciunea a VII-a. Aplicarea legii procesual penale române în
spaiu i timp .................................................................................. 56
§ 1. Consideraii preliminare ...................................................... 56
§ 2. Aplicarea legii procesual penale române în spaiu ............. 57
2.1. Consideraii generale ...................................................... 57
2.2. Principiul teritorialitii legii procesual penale
române ............................................................................. 57
2.3. Excepii de la principiul teritorialitii legii procesual
penale române ................................................................. 58
§ 3. Aplicarea legii procesual penale române în timp ................ 60
3.1. Consideraii generale ...................................................... 60
3.2. Principiul activitii legii procesual penale române .......... 61
3.3. Situaiile tranzitorii i dispoziiile tranzitorii ...................... 62
CUPRINS 703
CAPITOLUL AL II-LEA
PRINCIPIILE FUNDAMENTALE CARE STAU LA BAZA
PROCESULUI PENAL ÎN ROMÂNIA .............................................. 67
Seciunea I. Noiunea i sistemul principiilor fundamentale
ale procesului penal ....................................................................... 67
§ 1. Noiunea de principiu fundamental al procesului penal ...... 67
§ 2. Sistemul principiilor fundamentale ale procesului penal
român ..................................................................................... 69
Seciunea a II-a. Coninutul principiilor fundamentale ale
procesului penal român ................................................................. 72
§ 1. Legalitatea procesului penal ............................................... 72
§ 2. Prezumia de nevinovie .................................................... 75
§ 3. Principiul aflrii adevrului .................................................. 79
§ 4. Principiul oficialitii ............................................................. 82
§ 5. Rolul activ al organelor judiciare penale ............................. 86
§ 6. Garantarea libertii persoanei ............................................ 88
§ 7. Respectarea demnitii umane ........................................... 93
§ 8. Garantarea dreptului de aprare......................................... 97
§ 9. Egalitatea persoanelor în procesul penal ......................... 106
§ 10. Operativitatea în procesul penal ..................................... 109
§ 11. Limba în care se desfoar procesul penal .................. 112
§ 12. Dreptul la un proces echitabil .......................................... 115
§ 13. Interdependena principiilor fundamentale ale
procesului penal ................................................................... 119
CAPITOLUL AL III-LEA
PARTICIPANII ÎN PROCESUL PENAL ...................................... 122
Seciunea I. Consideraii generale privind participanii în
procesul penal ............................................................................. 122
§ 1. Noiunea de participani în procesul penal ........................ 122
§ 2. Succesorii, reprezentanii i substituiii procesuali ............ 123
2.1. Succesorii ...................................................................... 124
2.2. Reprezentanii ............................................................... 125
2.3. Substituiii procesuali .................................................... 129
Seciunea a II-a. Organele judiciare ............................................ 130
§ 1. Consideraii introductive .................................................... 130
§ 2. Instanele judectoreti ..................................................... 133
2.1. Consideraii preliminare ................................................ 133
2.2. Organizarea instanelor judectoreti ........................... 134
2.3. Compunerea completelor de judecat .......................... 139
2.3.1. Sublinieri de ordin terminologic .............................. 139
704 TRATAT DE PROCEDUR PENAL
2.3.2. Dispoziii generale privind alctuirea i modul
de lucru al completelor de judecat ........................ 140
2.3.3. Numrul judectorilor din completele de
judecat ................................................................... 141
2.3.4. Consecine ale nerespectrii dispoziiilor legale
privind alctuirea completelor de judecat.............. 147
§ 3. Ministerul Public ................................................................ 148
3.1 Consideraii preliminare ................................................. 148
3.2. Principiile în conformitate cu care îi desfoar
activitatea Ministerul Public ........................................... 149
3.3. Organizarea Ministerului Public .................................... 153
3.4. Atribuiile Ministerului Public ......................................... 156
3.5. Corpul magistrailor ....................................................... 160
§ 4. Organele de cercetare penal .......................................... 163
4.1. Consideraii preliminare ................................................ 163
4.2. Organizarea i funcionarea organelor de cercetare
penal ............................................................................ 164
4.2.1. Organele de cercetare ale Poliiei judiciare ............ 164
4.2.2. Organele de cercetare penal speciale.................. 170
4.3. Atribuiile organelor de cercetare penal în cadrul
procesului penal ............................................................. 170
Seciunea a III-a. Prile în procesul penal .................................. 171
§ 1. Noiunea de parte în procesul penal ................................. 171
§ 2. Învinuitul ............................................................................ 173
§ 3. Inculpatul ........................................................................... 178
3.1. Noiune .......................................................................... 178
3.2. Obligaiile i drepturile inculpatului în procesul penal ... 181
§ 4. Partea vtmat ................................................................ 181
4.1. Noiune .......................................................................... 181
4.2. Constituirea prii vtmate în procesul penal .............. 182
4.3. Drepturile i obligaiile prii vtmate în procesul
penal .............................................................................. 182
§ 5. Partea civil ...................................................................... 184
5.1. Noiune .......................................................................... 184
5.2. Constituirea prii civile în procesul penal ..................... 186
5.2.1. Avantajele constituirii prii civile în procesul
penal ....................................................................... 186
5.2.2. Cine poate avea calitatea de parte civil în
cadrul procesului penal ........................................... 187
5.2.3. Momentul pân la care se poate constitui partea
civil ........................................................................ 193
CUPRINS 705
5.2.4. Modalitatea de constituire a prii civile.................. 195
5.2.5. Drepturile i îndatoririle prii civile ......................... 196
§ 6. Partea responsabil civilmente ......................................... 198
6.1. Noiune .......................................................................... 198
6.2. Rspunderea pentru fapta altuia în temeiul
dispoziiilor Codului civil ................................................. 202
6.2.1. Rspunderea persoanei care în temeiul legii,
al unui contract ori al unei hotrâri judectoreti
este obligat s supravegheze un minor sau o
persoan pus sub interdicie ................................. 202
6.2.2. Rspunderea comitenilor pentru prepuii lor ........ 207
6.3. Rspunderea pentru fapta altuia în temeiul
dispoziiilor Legii nr. 22/1969, astfel cum a fost
modificat prin Legea nr. 54/1994 ................................. 210
6.4. Rspunderea pentru fapta altuia în temeiul
dispoziiilor Legii nr. 136/1995 privind asigurrile
i reasigurrile în România ............................................ 217
6.5. Momentul pân la care se poate constitui partea
responsabil civilmente în procesul penal ..................... 220
6.6. Modalitile în care persoana responsabil
civilmente intr în procesul penal .................................. 221
6.7. Obligaiile i drepturile prii responsabile civilmente
în procesul penal ........................................................... 222
Seciunea a IV-a. Aprtorul în procesul penal ........................... 223
§ 1. Aprtorul ca participant la desfurarea procesului
penal ..................................................................................... 223
§ 2. Asistena juridic ............................................................... 232
2.1. Noiune .......................................................................... 232
2.2. Felurile asistenei juridice .............................................. 233
2.2.1. Asistena juridic facultativ ................................... 233
2.2.2. Asistena juridic obligatorie ................................... 236
§ 3. Reprezentarea .................................................................. 246
3.1. Noiune .......................................................................... 246
3.2. Felurile reprezentrii ..................................................... 246
3.2.1. Reprezentarea convenional (voluntar) .............. 247
3.2.2. Reprezentarea legal (necesar) ........................... 249
§ 4. Modalitatea prin care aprtorul este chemat s
participe la desfurarea procesului penal ........................... 250
§ 5. Drepturile i obligaiile aprtorului în cadrul procesului
penal ..................................................................................... 255
5.1. Drepturile i obligaiile aprtorului învinuitului sau
inculpatului ..................................................................... 255
706 TRATAT DE PROCEDUR PENAL
5.2. Drepturile i obligaiile aprtorului prii vtmate,
prii civile i prii responsabile civilmente ................... 263
CAPITOLUL AL IV-LEA
ACIUNILE ÎN PROCESUL PENAL .............................................. 266
Seciunea I. Aciunea în justiie .................................................... 266
§ 1. Noiunea de aciune în justiie ........................................... 266
§ 2. Dreptul lezat i aciunea în justiie .................................... 267
§ 3. Dreptul la aciune i cererea în justiie .............................. 267
§ 4. Factorii aciunii în justiie ................................................... 268
Seciunea a II-a. Aciunea penal ................................................ 269
§ 1. Noiunea de aciune penal .............................................. 269
§ 2. Obiectul i subiecii aciunii penale ................................... 270
2.1. Obiectul aciunii penale ................................................. 270
2.2. Subiecii aciunii penale ................................................. 271
§ 3. Trsturile aciunii penale ................................................. 272
§ 4. Momentele desfurrii aciunii penale ............................ 274
4.1. Punerea în micare a aciunii penale ............................ 274
4.1.1. Momentul în care poate fi pus în micare
aciunea penal ....................................................... 274
4.1.2. Procedura de punere în micare a aciunii
penale ..................................................................... 278
4.2. Exercitarea aciunii penale ............................................ 279
4.3. Stingerea aciunii penale ............................................... 280
4.3.1. Consideraii preliminare .......................................... 280
4.3.2. Cauzele care împiedic punerea în micare a
aciunii penale sau care sting aciunea penal ....... 281
4.4. Continuarea procesului penal ....................................... 307
Seciunea a III-a. Aciunea civil .................................................. 308
§ 1. Noiunea de aciune civil în procesul penal .................... 308
§ 2. Condiiile exercitrii aciunii civile în procesul penal ......... 309
2.1. Infraciunea trebuie s fi cauzat un prejudiciu
material sau moral ......................................................... 310
2.2. Între infraciunea svârit i prejudiciul cerut a fi
acoperit s existe legtur de cauzalitate ..................... 314
2.3. Prejudiciul s fie cert ..................................................... 316
2.4. Prejudiciul s nu fi fost reparat ...................................... 318
2.5. S existe manifestarea de voin din partea
persoanei juridice sau a persoanei fizice cu
capacitate deplin de exerciiu de a fi despgubit ....... 319
§ 3. Elementele aciunii civile ................................................... 319
3.1. Obiectul aciunii civile .................................................... 319
CUPRINS 707
3.1.1. Consideraii preliminare .......................................... 319
3.1.2. Repararea în natur a pagubei cauzate prin
infraciune ................................................................ 321
3.1.3. Repararea pagubei prin plata unei despgubiri
bneti ..................................................................... 323
3.1.4. Problema reparrii daunelor morale ....................... 325
3.1.5. Tranzacia, medierea i recunoaterea
preteniilor civile ...................................................... 329
3.2. Subiecii aciunii civile ................................................... 330
§ 4. Exercitarea aciunii civile ................................................... 332
4.1. Dreptul de opiune în exercitarea aciunii civile ............. 332
4.2. Exercitarea aciunii civile din oficiu ................................ 334
4.3. Exercitarea aciunii civile la instana civil .................... 337
4.4. Raportul dintre aciunea penal i aciunea civil ......... 338
§ 5. Rezolvarea aciunii civile în cadrul procesului penal ........ 341
5.1. Consideraii preliminare ................................................ 341
5.2. Instana nu acord despgubiri civile ............................ 342
5.3. Instana admite aciunea civil în total sau în parte ...... 343
5.4. Instana respinge aciunea civil ca lipsit de temei ..... 345
5.5. Instana nu soluioneaz aciunea civil........................ 346
CAPITOLUL AL V-LEA
COMPETENA ÎN MATERIE PENAL ......................................... 348
Seciunea I. Noiunea de competen i formele competenei .... 348
§ 1. Noiunea de competen ................................................... 348
§ 2. Formele competenei ........................................................ 349
2.1. Consideraii preliminare ................................................ 349
2.2. Formele fundamentale ale competenei ........................ 350
2.2.1. Competena funcional (ratione oficii) ................... 350
2.2.2. Competena material (ratione materiae)............... 350
2.2.3. Competena teritorial (ratione loci) ....................... 352
2.3. Formele subsidiare ale competenei ............................. 360
2.3.1. Competena personal (ratione personae) ............ 360
2.3.2. Competena special .............................................. 364
2.3.3. Competena excepional ....................................... 366
Seciunea a II-a. Competena funcional, material i
personal a instanelor judectoreti .......................................... 367
§ 1. Consideraii preliminare .................................................... 367
§ 2. Competena instanelor civile ............................................ 368
2.1. Competena judectoriilor ............................................. 368
2.2. Competena tribunalelor specializate ............................ 369
2.3. Competena tribunalelor ................................................ 369
708 TRATAT DE PROCEDUR PENAL
2.4. Competena curii de apel ............................................. 373
§ 3. Competena instanelor militare ........................................ 378
3.1. Consideraii preliminare ................................................ 378
3.2. Competena tribunalului militar ...................................... 379
3.3. Competena tribunalului militar teritorial ........................ 380
3.4. Competena curii militare de apel ................................. 381
§ 4. Competena Înaltei Curi de Casaie i Justiie ................. 382
Seciunea a III-a. Probleme legate de competena în materie
penal .......................................................................................... 386
§ 1. Prorogarea de competen ............................................... 386
1.1. Consideraii preliminare ................................................ 386
1.2. Conexitatea i indivizibilitatea ....................................... 386
1.2.1. Conexitatea ............................................................ 386
1.2.2. Indivizibilitatea ........................................................ 390
1.2.3. Disjungerea ............................................................ 391
1.3. Chestiunile prealabile .................................................... 392
1.4. Prorogarea de competen în cazul schimbrii
încadrrii juridice sau al schimbrii calificrii faptei ....... 394
§ 2. Incompatibilitatea, abinerea i recuzarea ........................ 395
2.1. Consideraii preliminare ................................................ 395
2.2. Incompatibilitatea .......................................................... 396
2.2.1. Incompatibilitatea judectorilor ............................... 397
2.2.2. Incompatibilitatea procurorului, a organului de
cercetare penal, a magistratului-asistent i a
grefierului ................................................................ 410
2.2.3. Incompatibilitatea expertului i interpretului ........... 414
2.3. Abinerea ....................................................................... 414
2.4. Recuzarea ..................................................................... 415
2.5. Procedura de soluionare a cererii de abinere sau
recuzare în cursul judecii ............................................ 416
2.6. Procedura de soluionare a cererii de abinere sau
de recuzare în cursul urmririi penale ........................... 419
2.7. Sancionarea incompatibilitii ....................................... 419
§ 3. Declinarea de competen, conflictele de competen
i excepiile de necompeten .............................................. 421
3.1. Declinarea de competen ............................................ 421
3.2. Conflictele de competen ............................................. 424
3.3. Excepiile de necompeten .......................................... 427
§ 4. Strmutarea cauzelor penale ............................................ 428
4.1. Noiunea i temeiul strmutrii ...................................... 428
4.2. Procedura strmutrii .................................................... 431
§ 5. Desemnarea altei instane pentru judecarea cauzei
(art. 611) ................................................................................ 436
CUPRINS 709
CAPITOLUL AL VI-LEA
PROBELE I MIJLOACELE DE PROB ÎN PROCESUL
PENAL ............................................................................................ 438
Seciunea I. Probele .................................................................... 438
§1. Noiunea, importana i clasificarea probelor în
procesul penal ...................................................................... 438
1.1. Noiunea de prob în procesul penal ............................ 438
1.2. Importana probelor în procesul penal .......................... 438
1.3. Clasificarea probelor ..................................................... 441
§2. Obiectul probaiunii ............................................................ 442
2.1. Noiunea de obiect al probaiunii ................................... 442
2.2. Faptele i împrejurrile care formeaz obiectul
probaiunii ...................................................................... 443
2.3. Faptele similare, auxiliare i negative ........................... 445
2.4. Faptele i împrejurrile care nu pot forma obiectul
probaiunii ...................................................................... 446
2.5. Faptele i împrejurrile care nu trebuie dovedite .......... 448
2.5.1. Exist dispens de prob în cazul prezumiilor
legale absolute ........................................................ 448
2.5.2. Faptele evidente i cele notorii nu trebuie
dovedite, existând dispensa de prob .................... 448
2.5.3. Faptele necontestate .............................................. 449
2.6. Pertinena, concludena i utilitatea probelor ................ 449
§3. Sarcina probaiunii ............................................................. 452
§4. Aprecierea probelor ........................................................... 454
Seciunea a II-a. Mijloacele de prob .......................................... 457
§1. Noiunea i importana mijloacelor de prob în
procesul penal ...................................................................... 457
§2. Declaraiile prilor i ale martorilor .................................... 459
2.1. Declaraiile învinuitului sau ale inculpatului ................... 459
2.1.1. Noiune i importan ............................................. 459
2.1.2. Procedura de obinere a declaraiilor învinuitului
sau inculpatului ....................................................... 460
2.1.3. Valoarea probatorie a declaraiilor învinuitului
sau inculpatului ....................................................... 465
2.2. Declaraiile prii vtmate, prii civile i prii
responsabile civilmente ................................................. 467
2.2.1. Noiune i importan ............................................. 467
2.2.2. Procedura de obinere a declaraiilor prii
vtmate, prii civile i ale prii responsabile
civilmente ................................................................ 468
710 TRATAT DE PROCEDUR PENAL
2.2.3. Modaliti speciale de ascultare a prii
vtmate i a prii civile ......................................... 468
2.2.4. Valoarea probatorie a declaraiilor prii
vtmate, prii civile i ale prii responsabile
civilmente ................................................................ 470
2.3. Declaraiile martorilor .................................................... 470
2.3.1. Noiunea i importana declaraiilor martorilor în
procesul penal ......................................................... 470
2.3.2. Obligaiile i drepturile martorilor ............................ 471
2.3.3. Persoanele care nu pot fi ascultate ca martor ........ 472
2.3.4. Persoane care nu sunt obligate s depun ca
martor ...................................................................... 474
2.3.5. Procedura de ascultare a martorilor ....................... 475
2.3.6. Valoarea probatorie a declaraiilor martorilor ......... 477
2.3.7. Dispoziii speciale privind ascultarea martorilor
în situaia în care persoana acestora este
protejat .................................................................. 478
2.4. Procedee speciale de obinere a declaraiilor prilor
i a martorilor ................................................................. 481
2.4.1. Confruntarea ........................................................... 481
2.4.2. Procedura confruntrii ............................................ 482
2.4.3. Folosirea interpreilor .............................................. 482
§3. Înscrisurile i mijloacele materiale de prob ...................... 483
3.1. Înscrisurile ca mijloace de prob ................................... 483
3.1.1. Noiune i importan ............................................. 483
3.1.2. Valoarea probatorie a înscrisurilor ca mijloace
de prob .................................................................. 486
3.2. Mijloacele materiale de prob ....................................... 487
3.2.1. Noiune i importan ............................................. 487
3.2.2. Valoarea probatorie a mijloacelor de prob ........... 488
§4. Interceptrile i înregistrrile audio sau video ................... 489
4.1. Precizri prealabile ........................................................ 489
4.2. Interceptrile i înregistrrile audio ............................... 489
4.3. Alte înregistrri .............................................................. 504
4.4. Verificarea înregistrrilor audio sau de imagini ............. 504
§5. Procedee de descoperire i de ridicare a înscrisurilor
i mijloacelor materiale de prob .......................................... 505
5.1. Ridicarea de obiecte i înscrisuri .................................. 505
5.2. Percheziia ..................................................................... 507
5.2.1. Consideraii preliminare .......................................... 507
5.2.2. Procedura efecturii percheziiei i ridicarea de
obiecte sau înscrisuri .............................................. 508
CUPRINS 711
5.3. Cercetarea la faa locului .............................................. 515
5.3.1. Noiune i importan ............................................. 515
5.3.2. Procedura cercetrii la faa locului ......................... 515
5.4. Reconstituirea ............................................................... 517
5.4.1. Noiune i importan ............................................. 517
5.4.2. Procedura reconstituirii ........................................... 518
§6. Constatrile tehnico-tiinifice, medico-legale
i expertizele......................................................................... 519
6.1. Constatrile tehnico-tiinifice i medico-legale ............ 519
6.1.1. Constatrile tehnico-tiinifice ................................. 519
6.1.2. Constatrile medico-legale ..................................... 520
6.2. Expertizele ..................................................................... 522
6.2.1. Noiune i importan ............................................. 522
6.2.2. Felurile expertizei ................................................... 524
6.2.3. Procedura expertizei .............................................. 527
§7. Alte instituii legate de administrarea probelor în
procesul penal ...................................................................... 533
7.1. Consideraii preliminare ................................................ 533
7.2. Comisia rogatorie .......................................................... 533
7.2.1. Noiune i importan ............................................. 533
7.2.2. Condiiile în care poate fi dispus o comisie
rogatorie i actele ce pot face obiectul acesteia ..... 534
7.2.3. Procedura de efectuare a comisiei rogatorii ........... 535
7.3. Delegarea ...................................................................... 535
7.4. Martori asisteni ............................................................. 536
7.4.1. Consideraii preliminare .......................................... 536
7.4.2. Noiune, funcionalitate i reglementare ................. 536
CAPITOLUL AL VII-LEA
MSURILE PROCESUALE ........................................................... 538
Seciunea I. Aspecte cu caracter introductiv ............................... 538
§1. Noiunea i importana msurilor procesuale .................... 538
§2. Clasificarea msurilor procesuale ...................................... 540
Seciunea a II-a. Msurile preventive .......................................... 541
§1. Consideraii cu caracter introductiv .................................... 541
§2. Luarea, înlocuirea, revocarea i încetarea de drept a
msurilor de prevenie .......................................................... 543
2.1. Luarea msurilor de prevenie ...................................... 543
2.1.1. Condiiile în care se pot lua msurile de
prevenie ................................................................. 543
712 TRATAT DE PROCEDUR PENAL
2.1.2. Organele judiciare care pot lua msurile de
prevenie i actele prin care pot fi luate aceste
msuri ..................................................................... 547
2.1.3. Aspecte de drept comparat .................................... 549
2.2. Înlocuirea, revocarea i încetarea de drept a
msurilor de prevenie ................................................... 551
2.2.1. Înlocuirea msurilor de prevenie ........................... 551
2.2.2. Revocarea msurilor de prevenie ......................... 553
2.2.3. Încetarea de drept a msurilor de prevenie .......... 556
2.3. Cile de atac împotriva actelor procesuale prin care
se dispune asupra lurii, revocrii sau încetrii de
drept a msurilor de prevenie ....................................... 559
2.3.1. Consideraii preliminare .......................................... 559
2.3.2. Plângerea împotriva ordonanei organului de
cercetare penal sau a procurorului privind
msura reinerii ....................................................... 560
2.3.3. Plângerea împotriva ordonanei procurorului
privind msurile preventive prevzute în art. 136
lit. b) i c) ................................................................. 561
2.3.4. Calea de atac împotriva încheierii privind
msurile preventive ................................................. 562
§3. Msurile preventive privite în special ................................. 570
3.1. Reinerea ....................................................................... 570
3.2. Obligarea de a nu prsi localitatea .............................. 573
3.3. Obligarea de a nu prsi ara ........................................ 576
3.4. Arestarea preventiv ..................................................... 577
3.4.1. Arestarea învinuitului .............................................. 577
3.4.2. Arestarea inculpatului ............................................. 581
3.5. Dispoziii speciale privind msurile preventive .............. 597
3.5.1. Dispoziii speciale pentru minori ............................. 597
3.5.2. Dispoziii speciale pentru persoanele juridice ........ 601
§4. Liberarea provizorie sub control judiciar i liberarea
provizorie pe cauiune .......................................................... 602
4.1. Condiiile liberrii provizorii sub control judiciar ............ 602
4.2. Condiiile liberrii provizorii pe cauiune ........................ 608
4.3. Procedura liberrii provizorii sub control judiciar i a
liberrii provizorii pe cauiune ........................................ 611
4.3.1. Titularii cererii de liberare provizorie i intervalul
de timp în care poate fi fcut ................................. 611
4.3.2. Coninutul cererii de liberare provizorie i
organul judiciar competent s o rezolve ................. 611
CUPRINS 713
4.3.3. Activitatea desfurat de instan privind
rezolvarea cererii de liberare provizorie .................. 612
4.3.4. Revocarea liberrii provizorii .................................. 619
Seciunea a III-a. Msurile de ocrotire i de siguran ................ 620
§1. Luarea msurilor de ocrotire .............................................. 620
§2. Luarea msurilor de siguran în timpul desfurrii
procesului penal ................................................................... 621
2.1. Condiiile în care pot fi luate msurile de siguran ...... 621
2.2. Procedura lurii msurilor de siguran ........................ 624
Seciunea a IV-a. Msurile asigurtorii, restituirea lucrurilor
i restabilirea situaiei anterioare svâririi infraciunii ................. 628
§1. Msurile asigurtorii ........................................................... 628
1.1. Noiune, importan i funcionalitate ............................ 628
1.2. Bunurile asupra crora se pot lua msuri asigurtorii ... 629
1.3. Bunurile asupra crora nu se pot lua msuri
asigurtorii ..................................................................... 630
1.4. Procedura de luare a msurilor asigurtorii în
general ........................................................................... 631
1.5. Organele care duc la îndeplinire msurile
asigurtorii ..................................................................... 632
1.6. Procedurile de luare a msurilor asigurtorii, privite
în special ........................................................................ 633
1.6.1. Sechestrul penal propriu-zis ................................... 633
1.6.2. Cazuri speciale de valorificare a bunurilor
mobile sechestrate .................................................. 635
1.6.2. Poprirea .................................................................. 637
1.6.3. Inscripia ipotecar ................................................. 638
1.6.4. Contestarea msurii asigurtorii ............................. 639
§ 2. Restituirea lucrurilor i restabilirea situaiei anterioare ..... 640
2.1. Restituirea lucrurilor ...................................................... 641
2.2. Restabilirea situaiei anterioare ..................................... 642
CAPITOLUL AL VIII-LEA
ACTELE PROCESUALE I PROCEDURALE COMUNE ............ 645
Seciunea I.Actele procesuale i actele procedurale ................... 645
§1. Noiunea de act procesual i de act procedural ................. 645
§2. Acte procedurale comune .................................................. 647
2.1. Citaia ............................................................................ 647
2.1.1. Noiune i importan ............................................. 647
2.1.2. Coninutul citaiei .................................................... 648
2.1.3. Locul de citare ........................................................ 650
2.1.4. Înmânarea citaiei ................................................... 654
714 TRATAT DE PROCEDUR PENAL
2.2. Comunicarea altor acte procedurale ............................. 658
2.3. Mandatul de aducere .................................................... 659
2.4. Accesul la bazele electronice de date ........................... 660
§3. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor
materiale i înlturarea unor omisiuni vdite ........................ 661
3.1. Modificarea actelor procedurale .................................... 661
3.2. Îndreptarea erorilor materiale ........................................ 662
3.3. Înlturarea unor omisiuni vdite .................................... 663
Seciunea a II-a. Instituii legate de actele procesuale
i procedurale .............................................................................. 664
§1. Consideraii preliminare ..................................................... 664
§2. Termenele în procesul penal ............................................. 665
2.1. Noiune .......................................................................... 665
2.2.Clasificarea termenelor .................................................. 666
2.3. Modul de calcul al termenelor ....................................... 669
2.3.1. Calculul termenelor substaniale ............................ 669
2.3.2. Calculul termenelor procedurale ............................ 670
2.4. Acte considerate ca fcute în termen............................ 671
§3. Sanciunile procedurale penale .......................................... 672
3.1. Noiunea de sanciune procedural penal .................. 672
3.2. Inexistena ..................................................................... 673
3.3. Decderea ..................................................................... 674
3.4. lnadmisibilitatea ............................................................. 675
3.5. Nulitile ......................................................................... 676
3.5.1. Noiune ................................................................... 676
3.5.2. Clasificarea nulitilor ............................................. 677
3.5.3. Condiiile generale ale nulitilor ............................ 678
3.5.4. Nulitile relative ..................................................... 679
3.5.5. Nulitile absolute ................................................... 680
3.5.6. Efectele nulitilor ................................................... 684
Seciunea a III-a. Cheltuielile judiciare i amenda judiciar ........ 685
§1. Cheltuieli judiciare .............................................................. 685
1.1. Noiune .......................................................................... 685
1.2. Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de
condamnare ................................................................... 687
1.3. Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de
achitare sau de încetare a procesului penal .................. 688
1.3.1. Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de
achitare ................................................................... 688
1.3.2. Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de
încetare a procesului penal ..................................... 690
CUPRINS 715
1.3.3. Cazuri speciale privind plata cheltuielilor
judiciare avansate de stat ....................................... 691
1.4. Plata cheltuielilor judiciare fcute de pri ..................... 695
1.4.1. Suportarea cheltuielilor judiciare fcute de pri
în caz de condamnare ............................................ 695
1.4.2. Suportarea cheltuielilor judiciare fcute de pri
în caz de achitare .................................................... 696
1.4.3. Suportarea cheltuielilor judiciare fcute de pri
în celelalte cazuri ..................................................... 696
§2. Amenda judiciar ............................................................... 697ION NEAGU
TRATAT DE PROCEDUR PENAL
PARTEA GENERAL
Ediia a III-a,
revzut i adugit
Universul Juridic
Bucureti
-2013-
Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L.
Copyright © 2008, 2010, 2013, S.C. Universul Juridic S.R.L.
Toate drepturile asupra prezentei ediii aparin
S.C. Universul Juridic S.R.L.
Nicio parte din acest volum nu poate fi copiat fr acordul scris al
S.C. Universul Juridic S.R.L.
NICIUN EXEMPLAR DIN PREZENTUL TIRAJ NU VA FI
COMERCIALIZAT DECÂT ÎNSOIT DE SEMNTURA
AUTORULUI I TAMPILA EDITORULUI, APLICATE PE
INTERIORUL ULTIMEI COPERTE.
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a României
NEAGU, ION
Tratat de procedur penal : partea general /
Ion Neagu. - Ed. a 3-a, rev. i adug. - Bucureti :
Universul Juridic, 2013
Bibliogr.
ISBN 978-606-673-075-4
343(498)(035)
REDACIE: tel./fax: 021.314.93.13
tel.: 0732.320.666
e-mail: redactie@universuljuridic.ro
DEPARTAMENTUL tel.: 021.314.93.15;
0726.990.184
DISTRIBUIE: fax: 021.314.93.16
e-mail: distributie@universuljuridic.ro
www.universuljuridic.ro
COMENZI ON-LINE,
CU REDUCERI DE PÂN LA 15%
ABREVIERI 5
ABREVIERI
I. Titluri de lucrri citate frecvent
Basarab I Matei Basarab, Drept procesual penal, vol. I,
ed. a II-a, revzut i adugit, Universitatea
„Babe-Bolyai” Cluj, Facultatea de Drept,
1973.
Basarab II Matei Basarab, Drept procesual penal, vol.
II, ed. a II-a, revzut i adugit,
Universitatea „Babe-Bolyai” Cluj, Facultatea
de Drept, 1973.
Comentariu I Theodor Vasiliu, George Antoniu, tefan
Dane, Gheorghe Drîng, Dumitru
Lucinescu, Vasile Papadopol, Doru Pavel,
Dumitru Popescu, Virgil Rmureanu, Codul
penal al României, comentat i adnotat.
Partea general, Ed. tiinific, Bucureti,
1972.
Comentariu II Theodor Vasiliu, Doru Pavel, George
Antoniu, Dumitru Lucinescu, Vasile
Papadopol, Virgil Rmureanu, Codul penal
al României, comentat i adnotat. Partea
general, Bucureti, Ed. tiinific, 1972.
Comentariu III Theodor Vasiliu, Doru Pavel, George
Antoniu, tefan Dane, Gheorghe Drîng,
Dumitru Lucinescu, Vasile Papadool,
Dumitru C. Popescu, Virgil Rmureanu,
Codul penal al României, comentat i
adnotat. Partea special, vol. II, Ed. tiinific
i Enciclopedic, Bucureti, 1977.
Dongoroz I Vintil Dongoroz, Siegfried Kahane,
George Antoniu, Constantin Bulai,
Nicoleta Iliescu, Rodica Stnoiu, Explicaii
teoretice ale Codului de procedur penal
6 TRATAT DE PROCEDUR PENAL
român. Partea general, vol. I, Ed.
Academiei, Bucureti, 1975.
Dongoroz II Vintil Dongoroz, Siegfried Kahane,
George Antoniu, Constantin Bulai,
Nicoleta Iliescu, Rodica Stnoiu, Explicaii
teoretice ale Codului de procedur penal
român. Partea special, vol. II, Ed.
Academiei, Bucureti, 1976.
Dongoroz III Vintil Dongoroz, Gheorghe Drîng,
Siegfried Kahane, Dumitru Lucinescu,
Aurel Neme, Mihai Popovici, Petre
Sîrbulescu, Vasile Stoican, Noul cod de
procedur penal i codul de procedur
penal anterior – prezentare comparativ, Ed.
Politic, Bucureti, 1969.
Dongoroz IV Vintil Dongoroz, Curs de procedur penal,
ed. a II-a, 1942.
Dongoroz V Vintil Dongoroz, Siegfried Kahane, Ion
Oancea, Iosif Fodor, Nicoleta Iliescu,
Constantin Bulai, Rodica Stnoiu, Explicaii
teoretice ale Codului penal român. Partea
general, vol. I, Ed. Academiei, Bucureti,
1969.
Dongoroz VI Vintil Dongoroz, Siegfried Kahane, Ion
Oancea, Iosif Fodor, Nicoleta Iliescu,
Constantin Bulai, Rodica Stnoiu, Explicaii
teoretice ale Codului penal român. Partea
general, vol. II, Ed. Academiei, Bucureti,
1970.
Dongoroz VII Vintil Dongoroz, Siegfried Kahane, Ion
Oancea, Iosif Fodor, Nicoleta Iliescu,
Constantin Bulai, Rodica Stnoiu, Explicaii
teoretice ale Codului penal român. Partea
special, vol. III, Ed. Academiei, Bucureti,
1971.
ABREVIERI 7
Dongoroz VIII Vintil Dongoroz, Siegfried Kahane, Ion
Oancea, Iosif Fodor, Nicoleta Iliescu,
Constantin Bulai, Rodica Stnoiu, Explicaii
teoretice ale Codului penal român. Partea
special, vol. IV, Bucureti, Ed. Academiei,
1972.
Neagu I Ion Neagu, Lucia Moldovan, Drept
procesual penal. Îndreptar de practic
judiciar, Ed. Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1982.
Neagu II Ion Neagu, Drept procesual penal. Tratat,
Ed. Academiei Române, Bucureti, 1988.
Neagu III Ion Neagu, Drept procesual penal, vol. I, Ed.
Euro-Trading, Bucureti, 1992.
Neagu IV Ion Neagu, Drept procesual penal, vol. II, Ed.
Euro-Trading, Bucureti, 1992.
Neagu V Ion Neagu, Tratat de procedur penal, Ed.
Pro, Bucureti, 1997.
Neagu VI Ion Neagu, Drept procesual penal. Tratat,
Ed. Global Lex, Bucureti, 2002.
Neagu VII Ion Neagu, Carmen-Silvia Paraschiv,
Mircea Damaschin, Drept procesual penal.
Practic judiciar. Teste gril, Ed. Universul
Juridic, Bucureti, 2003.
Neagu VIII Ion Neagu, Drept procesual penal. Partea
general. Tratat, Ed. Global Lex, Bucureti,
2004.
Neagu IX Ion Neagu, Drept procesual penal. Partea
special. Tratat, Ed. Global Lex, Bucureti,
2004.
16 TRATAT DE PROCEDUR PENAL
III. Titluri de periodice
A.U.B. Analele Universitii din Bucureti, Seria
tiine juridice
A.U. „Al.I.Cuza” Iai Analele Universitii „Al. I. Cuza“ din Iai
Dr. Revista Dreptul
J.N. Justiia Nou
L.P. Legalitatea Popular
P.L. Revista Pro Lege
R.D.C. Revista de Drept Comercial
R.R.D. Revista Român de Drept
R.R.D.O. Revista Român pentru Drepturile Omului
R.D.P. Revista de Drept Penal
R.R.D. Revista Român de Drept
S.C.J. Studii i Cercetri Juridice
S.D.R. Studii de Drept Românesc
IV. Referiri la denumiri de acte normative, instane,
hotrâri judectoreti
B. Of. Buletinul Oficial (în R.S.R.)
c.7, c 9 etc. Completul de 7 judectori, completul de 9
etc.
C.D. Culegere de decizii ale Tribunalului
Suprem
col. mil. colegiu militar
col. pen. colegiu penal
C. civ. Codul civil
C.E.D.O. Curtea European a Drepturilor Omului
C. fam. Codul familiei
Convenia Convenia european a drepturilor omului
C. pen. Codul penal
C. pr. civ. Codul de procedur civil
C.S.J., s. pen. Curtea Suprem de Justiie, secia penal
C.S.J., s. mil. Curtea Suprem de Justiie, secia militar
C. Apel Curtea de Apel
C.S.M. Consiliul Superior al Magistraturii
dec. decizie
dec. îndrumare decizie de îndrumare
dec. civ. decizie civil
ABREVIERI 17
dec. pen. decizie penal
D.I.I.C.O.T. Direcia de Investigare a Infraciunilor de
Criminalitate Organizat i Terorism
D.N.A. Direcia Naional Anticorupie
H.C.M. Hotrârea Consiliului de Minitri (al
R.P.R./R.S.R.)
H.G. Hotrârea Guvernului României
Î.C.C.J., s. pen. Înalta Curte de Casaie i Justiie, Secia
penal
Î.C.C.J., c 9 Înalta Curte de Casaie i Justiie,
Completul de 9 judectori
Î.C.C.J., s.u. Înalta Curte de Casaie i Justiie, Seciile
Unite
Î.C.C.J., complet
RIL
Înalta Curte de Casaie i Justiie,
Completul competent s judece recursul în
interesul legii
J. Judectoria
s. pen. Secie penal
s. I-a pen. Secia I-a pen.
s. a II-a pen. Secia a II-a pen.
sent. sentin
M. Of. Monitorul Oficial al României
O.G. Ordonana Guvernului României
O.U.G. Ordonana de Urgen a Guvernului
României
T. jud. Tribunal judeean
T. mun. Bucureti Tribunalul municipiului Bucureti
T.S. Tribunalul Suprem
T.S., c 7 Tribunalul Suprem, Completul de 7
[compunerea prevzut în art. 39 alin. (2)
i (3) din vechea Lege pentru organizarea
judectoreasc]
T.S., s. mil. Tribunalul Suprem, Secia militar
T.S., s. pen. Tribunalul Suprem, Secia penal
V. Alte abrevieri
alin. alineat
apud indic o citare preluat de la alt autor, nu
din original
18 TRATAT DE PROCEDUR PENAL
art. articol
ed. ediie
Ed. Editura
ibidem în acelai loc (în aceeai lucrare)
infra. mai jos (dedesubt)
lit. litera
n.a. nota autorului
n.n. nota noastr (a autorului)
op. cit. opera citat
p. pagina
pct. punctul
pp. paginile
R.S.R. Republica Socialist România
statul statul român
subl. n. sublinierea noastr (a autorului)
supra mai sus (deasupra)
.a. i alii (altele)
vol. volumul
NOTE
1. Alte surse bibliografice consultate se citeaz neabreviat.
2. Ori de câte ori în lucrare sunt menionate articole de lege
fr indicarea legii din care fac parte, avem în vedere Codul
de procedur penal al României, intrat în vigoare la 1
ianuarie 1969, cu modificrile ulterioare.
NOIUNEA I SISTEMUL PROCESULUI PENAL 19
CAPITOLUL I
NOIUNEA I SISTEMUL PROCESULUI PENAL
I ALE DREPTULUI PROCESUAL PENAL
Seciunea I
Procesul penal ca mijloc de realizare
a justiiei penale
§ 1. Definiia procesului penal
Împotriva celor care svâresc infraciuni, statul, prin intermediul
organelor sale specializate, intervine pentru a-i sanciona, reeduca i
reda societii.
Reacia societii fa de cei ce intr în conflict cu legea penal
nu este arbitrar, ci, dimpotriv, chibzuit, amplu reglementat prin
dispoziiile legii1. De aceea, între svârirea infraciunii i aplicarea
unei sanciuni penale autorului ei se situeaz procesul penal ca activitate
organizat în vederea adoptrii unei soluii corespunztoare
datelor concrete ale fiecrei cauze penale.
Descoperirea infraciunilor, identificarea i prinderea infractorilor,
strângerea i administrarea probelor, tragerea la rspundere penal se
constituie într-o activitate complex desfurat de ctre organele
specializate ale statului.
La înfptuirea justiiei penale particip i persoanele care au
drepturi i obligaii ce decurg din svârirea infraciunii, persoane care
poart denumirea de pri, precum i alte persoane care, potrivit legii,
sunt chemate la rezolvarea cauzelor penale.
Fa de cele artate mai sus, definim procesul penal ca fiind
activitatea reglementat de lege, desfurat de organele competente,
cu participarea prilor i a altor persoane, în scopul
constatrii la timp i în mod complet a faptelor ce constituie
infraciuni, astfel ca orice persoan care a svârit o infraciune
s fie pedepsit potrivit vinoviei sale i nicio persoan nevinovat
s nu fie tras la rspundere penal.
1 G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, Procédure pénale, 21e édition, Dalloz,
Paris, 2008, p. 1; J. Larguier, P. Conte, Procédure pénale, 21e édition, Dalloz, Paris,
2006, p. 1; Pop I, p. 3; G. Stefani, G. Levasseur, Droit pénal général et procédure
pénale, t. II, Paris, Dalloz, 1975, p. 1.
20 TRATAT DE PROCEDUR PENAL
Definiiile date în literatura de specialitate sunt apropiate de
aceea enunat mai sus, coninând i unele aspecte difereniate.
Astfel, unii autori1 arat c, la procesul penal, particip prile „ca
titulare de drepturi i obligaii”. Sub acest aspect apreciem c se
subînelege din definiia dat de lege prilor c acestea au drepturi i
obligaii (art. 23 i 24) i, în consecin, pentru simplificarea definiiei,
am renunat la precizarea amintit.
Ali autori2, în definiia pe care o dau procesului penal, menioneaz
, alturi de scopul imediat, i scopul mediat al acestuia. Apreciem
c, artând în definiie scopul imediat, este prefigurat, în mod
implicit, i scopul mediat, i anume aprarea ordinii publice, aprarea
proprietii, întrirea legalitii, prevenirea infraciunilor, precum i educarea
cetenilor în spiritul respectrii legilor i a regulilor de convie-
uire social3. Pe de alt parte, scopul relevat mai sus nu este propriu
procesului penal, acesta fiind realizat i prin specificul altor activiti
judiciare4 sau fr caracter judiciar.
În alte definiii se menioneaz i raporturile ce se nasc între participan
ii la activitatea procesual penal5. Apreciem c nu este
necesar o asemenea precizare, deoarece, aa cum se arat în opinia
unor autori6, desfurarea activitii procesual penale implic în mod
necesar existena unor raporturi juridice tipice.
În sfârit, în alte opinii, definiia procesului penal cuprinde sublinierea
c acesta se înfieaz ca o suit de acte diverse, efectuate
de autoritile publice pentru rezolvarea problemelor legate de consecin
ele ce decurg din svârirea unei infraciuni7.
Procesul penal este o categorie juridic foarte complex i nu
trebuie confundat cu noiunea de activitate judiciar în materie penal,
aceasta din urm având o arie de cuprindere mai restrâns, incluzând
numai totalitatea manifestrilor organelor judiciare penale8. Or, în
1 Theodoru III, p. 20.
2 Volonciu I, p. 7; a se vedea, în acelai sens, Volonciu III, p. 13; Basarab I,
p. 5.
3 Theodoru III, p. 20.
4 Acest scop îl are i procesul civil (a se vedea V.M. Ciobanu, Tratat teoretic i
practic de procedur civil. Teoria general, vol. I, Ed. Naional, Bucureti, 1996, pp.
148-149; I. Deleanu, Tratat de procedur civil, vol. I, Ed. Europa Nova, Bucureti,
1995, pp. 24-25; I. Stoenescu, S. Zilberstein, Tratat de drept procesual civil, Tipografia
Universitii din Bucureti, 1973, p. 17).
5 A se vedea, în acest sens, Basarab I, p. 5; M.S. Strogovici, Unele probleme
ale procesului penal sovietic, în J.N. nr. 5, p. 716.
6 Volonciu I, p. 8.
7 G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, op. cit., p. 5; J. Pradel, Droit pénal.
Procédure pénale, tome 2, Éditions Cujas, Paris, 1980, p. 4.
8 Volonciu III, p. 9.
NOIUNEA I SISTEMUL PROCESULUI PENAL 21
perimetrul procesului penal, alturi de organele judiciare penale,
particip i ali subieci care, potrivit legii, sunt chemai s contribuie la
atingerea scopului acestei activiti sociale (organele operative din
Ministerul Administraiei i Internelor, organele de constatare, inculpatul,
partea vtmat, partea civil, partea responsabil civilmente,
aprtorul, martorii, experii etc.).
Procesul penal nu poate fi confundat nici cu justiia penal,
aceasta din urm fiind opera organelor judectoreti. În acest sens, în
art. 126 pct. 1 din Constituia României1 se precizeaz c justiia se
realizeaz prin Înalta Curte de Casaie i Justiie i prin celelalte
instane judectoreti stabilite de lege. Justiia penal este, deci, actul
de justiie subsumat procesului penal.
Conchizând, putem spune c procesul penal este o categorie
juridic cu o sfer de cuprindere mai larg decât activitatea judiciar
penal, iar justiia penal este un segment al activitii
judiciare penale incluse în procesul penal.
§ 2. Analiza definiiei procesului penal
Fiind o activitate complex, cu o autonomie bine determinat în
cadrul activitilor sociale, procesul penal, în definiia pe care am
enunat-o, cuprinde o serie de trsturi specifice, ce se impun a fi
explicate, pentru a înelege cum se cuvine acest fenomen de via
juridic2, de importan major în restabilirea ordinii de drept înclcate
prin svârirea unor fapte ce prezint pericol social.
a) Denumirea de proces deriv din cuvântul latin „processus”,
care semnific înaintare, progres (pro – înainte i cessus, cedere – a
merge). În cazul procesului penal, aceast noiune indic micarea,
aciunea, activitatea ce trebuie s se desfoare pentru aplicarea
dreptului penal, pentru descoperirea, prinderea, cercetarea i judecarea
acelora care svâresc infraciuni3.
În sensul artat mai sus, procesul penal se înfieaz ca un
complex de acte succesive, care, datorit desfurrii lor coordo-
1 Constituia României a fost republicat în M. Of. nr. 767 din 31 octombrie
2003, în urma modificrii i completrii prin Legea nr. 429 din 23 octombrie 2003,
publicat în M. Of. nr. 758 din 29 octombrie 2003.
2 Dongoroz I, p. 10.
3 Pop I, pp. 5-6. I. Tanoviceanu, întemeietorul colii de drept procesual penal
român, considera procedura penal ca fiind „modul cum de la infraciune se ajunge la
pedeaps, artând autoritile competente de a judeca, precum i modul lor i al justi-
iabililor de a proceda” (I. Tanoviceanu, Curs de procedur penal român, „Atelierele
grafice SOCEC & Co., Societate Anonim”, Bucureti, 1913, p. 2).
22 TRATAT DE PROCEDUR PENAL
nate i progresive1, d imaginea unei activiti organizate în care
se urmrete aflarea adevrului i pronunarea unei soluii juste
în legtur cu conflictul de drept dedus spre rezolvare organelor
competente.
Termenul de proces a intrat în patrimoniul conceptelor juridice
aproximativ în secolul al XII-lea graie activitii glosatorilor2.
În vorbirea curent, noiunea de proces capt, în mod netiin-
ific, semnificaia de „cauz penal” sau „pricin penal”3.
b) Procesul penal este o activitate reglementat de lege;
aceast înscriere între coordonatele stricte ale legii s-a materializat în
timp în adagiul „nullum judicium sine lege”. Dei reglementarea de
ctre lege nu caracterizeaz numai procesul penal, apreciem totui c,
în mod special, se cuvine subliniat acest lucru în cazul acestei activiti
sociale. O asemenea meniune îi gsete justificarea în faptul c, mai
mult decât orice alt sector al activitii judiciare, legiuitorul, prin reglementarea
pe care o face procesului penal, precizeaz pân în cele mai
mici amnunte cum s se procedeze în rezolvarea cauzelor penale4.
De asemenea, trebuie artat c stricta legalitate a procesului
penal se impune i datorit unor instituii procesuale cu caracter de
constrângere (msurile de prevenie, msurile asigurtorii), care, în
cazul folosirii lor în afara legii, pot aduce vtmri drepturilor i libert
ilor fundamentale ale persoanei.
În cazul procesului penal, drepturile prilor sunt însoite de o
suit de garanii, iar eficiena exercitrii drepturilor prevzute de lege
este strâns legat de realizarea tuturor activitilor procesuale în conformitate
cu legea.
În cazul înclcrii legalitii în procesul penal, pot fi aplicate
sanciuni de ordin administrativ5, civil6 sau penal1 subiecilor procesuali
1 Dongoroz I, p. 7; în acelai sens, V. Manzini, Trattato di diritto procesuale
penale, Torino, Unione, Tip. Edit. Torinese, 1931, vol. I, p. 69.
2 Glosele sunt alteraiuni de texte, fcute din greeal, cu ocazia transcrierii
manuscriselor jurisconsulilor clasici. Glosele nu trebuie confundate cu notiele prin
care specialitii de la începuturile Evului Mediu explicau textele legislaiei lui Justinian
i care poart acelai nume (v. E. Molcu, Drept privat roman. Terminologie juridic
roman, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2011, p. 56).
3 Theodoru I, p. 10.
4 Uneori, legea prevede chiar orele între care poate fi efectuat un act
procedural, spre exemplu, percheziia domiciliar (a se vedea art. 103).
5 Amenda judiciar, care se aplic în cazul svâririi unor abateri în cursul
procesului penal, este, în opinia noastr, o sanciune cu caracter administrativ (a se
vedea art. 198).
6 În ipoteza reparrii pagubei materiale sau a daunei morale în cazul condamn
rii pe nedrept sau al privrii ori restrângerii de libertate în mod nelegal, potrivit
art. 507, statul are aciune în regres împotriva aceluia care, cu rea-credin sau din
NOIUNEA I SISTEMUL PROCESULUI PENAL 23
care au realizat activitatea procesual fr respectarea legii. În acelai
timp, actele procesuale i procedurale neconforme cu legea sunt
invalidate prin sanciuni procedurale2.
c) La desfurarea procesului penal particip organele competente,
prile i alte persoane.
Organele competente s realizeze activitatea procesual sunt
organele judiciare.
Organele judiciare sunt organe de stat care, prin prepuii lor,
acioneaz ca subieci oficiali în anumite faze ale procesului penal3.
În faza de urmrire penal îi desfoar activitatea organele de
cercetare penal i procurorul, acesta din urm având rolul de organ
de supraveghere a întregii urmriri penale i competena exclusiv de
a dispune una dintre soluiile prevzute de lege la terminarea urmririi
penale ca faz a procesului penal.
În faza de judecat îi desfoar activitatea instanele judec
toreti i, de regul, este prezent procurorul4. Instanele judec-
toreti au rolul dominant în aceast etap a procesului penal, deoarece
ele pronun soluia la terminarea judecrii cauzei.
Instanele judectoreti, în activitatea pe care o desfoar, colaboreaz
cu procurorul i, foarte rar, cu organele de cercetare penal5.
grav neglijen, a provocat situaia generatoare de daune. Cel împotriva cruia se
poate îndrepta aciunea de regres poate fi numai un subiect oficial, judector, procuror
sau organ de cercetare penal, deoarece numai acetia pot dispune, în funcie de
competena pe care o au, condamnarea sau luarea unor msuri de prevenie. În
doctrin s-a exprimat opinia c poate interveni i o rspundere civil delictual a tribunalelor
sau a parchetelor de pe lâng tribunale, pentru actele de p

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.051 sec