Tratat de procedura civila. Vol. I, Vol. II, Vol. III Editie revazuta, completata si actualizata. Noul Cod de procedura civila

DESCRIERE

Data aparitiei: Martie 2013


Procedura civila este „gramatica” sau „aritmetica” dreptului civil. In lipsa sau prin ignorarea ei, adeseori, drepturile civile n-ar fi decat „teoretice si iluzorii”, simple elemente decorative si retorice.

In pofida schemelor geometrice prin care se structureaza procedura civila, conferindu-i astfel o certitudine „gramaticala”, totusi, ea opereaza cu principii, notiuni si concepte dinamice, evolutive. In primul rand, pentru ca insasi viata juridica este mult mai prolifica decat solutiile legislative imaginate. Apoi, pentru ca normele conventionale si cele europene (ex-comunitare), facand parte din dreptul intern si aplicandu-se cu preeminenta in raport cu normele nationale, impun continue si subtile remodelari sau chiar reconsiderari, indeosebi prin interpretare teleologica.

Codul de procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2010, este incitant nu numai prin unele dintre dispozitiile lui innoitoare si, izolat, inedite, dar si prin resolicitarea unui exercitiu intelectual de interpretare doctrinara si jurisprudentiala, fie pentru ca, uneori, textele legale sunt criptice, fie pentru ca, alteori, ele sunt excesiv de flexibile.

Uneori, pe alocuri, in contextul incercarii de exegeza a dispozitiilor Codului de procedura civila – mai ales din cauza propriilor nedumeriri sau neintelegeri, iata, asumate si regretate – am facut unele observatii, aparent arogante ori sententioase. Nu sunt insa, bineinteles, constatari ,,normative”, ci pur si simplu adnotari ,,descriptive”, avand doar rosturi sugestive, de invitatii la colocviale clarificatoare, mai intai chiar in propriul interes.

Ion Deleanu
Date tehnice

Titlu: Tratat de procedura civila. Vol. I, Vol. II, Vol. III
Pret: 490,00 RON
ISBN: 978-973-127-988-6; 978-973-127-989-3; 978-606-673-012-9
Format: Academic; cartonat
Pagini: 1120; 835; 1030 (aproximativ)

Ion Deleanu este autorul mai multor lucrări de drept constituțional și drept civil, dintre care menționăm următoarele:

1. Teoria și practica regimului parlamentar burghez (Ed. Politică, București, 1978);
2. Constituția României – comentată și adnotată (Regia autonomă „Monitorul Oficial”, București, 1992) - în colaborare cu Mihai Constantinescu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Florin Bucur Vasilescu și Ioan Vida;
3. Justiția constituțională (Ed. Lumina Lex, București, 1995);
4. Drept constituțional și instituții politice : tratat - 2 vol. (Ed. Europa Nova, București, 1996; reeditat de Ed. Chemarea, Iași, 1996);
5. Mică enciclopedie a dreptului (Ed. Dacia, 2000) - în colaborare cu Sergiu Deleanu:
6. Părțile și Terții. Relativitatea și Opozabilitatea Efectelor Juridice (Ed. Wolterskluwer, 2002);
7. Tratat de procedură civilă - 2 vol. (Ed. Servo-Sat, Arad, 2004; reeditat de Ed. CH Beck, București, 2005);
8. Arbitrajul intern și internațional (Ed. Rosetti, 2005);
9. Ficțiunile juridice (Ed. CH Beck, București, 2005);
10. Procedura somației de plată. Doctrină și jurisprudență (Ed. CH Beck, București, 2006) - în colaborare cu Gheorghe Buta;
11. Instituții și proceduri constituționale - tratat (Ed. Servo-Sat, Arad, 2001; reeditat de Ed. Albeck, 2006).Prof. univ. emerit dr. ION DELEANU
TRATAT
de
PROCEDUR CIVIL
Volumul I
Noul Cod de procedur civil
– Ediie revzut, completat i actualizat –
Universul Juridic
Bucureti
-2013-
Mulumim pentru sprijinul acordat în realizarea acestei lucrri
Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L.
Copyright © 2013, S.C. Universul Juridic S.R.L.
Toate drepturile asupra prezentei ediii aparin S.C. Universul Juridic S.R.L.
Nicio parte din acest volum nu poate fi copiat fr acordul scris al
S.C. Universul Juridic S.R.L.
NICIUN EXEMPLAR DIN PREZENTUL TIRAJ NU VA FI COMERCIALIZAT
DECÂT ÎNSOIT DE SEMNTURA I TAMPILA EDITORULUI,
APLICATE PE INTERIORUL ULTIMEI COPERTE.
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a României
DELEANU, ION
Tratat de procedur civil ; Noul Cod de procedur civil /
prof. univ. emerit dr. Ion Deleanu. - Ed. rev., completat i actualizat. -
Bucureti : Universul Juridic, 2013-
3 vol.
ISBN 978-973-127-987-9
Vol. 1. - 2013. - Bibliogr. - ISBN 978-973-127-988-6
347.91/.95
REDACIE: tel./fax: 021.314.93.13
tel.: 0732.320.666
e-mail: redactie@universuljuridic.ro
DEPARTAMENTUL tel.: 021.314.93.15; 0726.990.184
DISTRIBUIE: fax: 021.314.93.16
e-mail: distributie@universuljuridic.ro
www.universuljuridic.ro
COMENZI ON-LINE,
CU REDUCERI DE PÂN LA 15%
Cuprins 5

CUPRINS
Sigle i abrevieri ...................................................................................................... 9
Not la aceast ediie ............................................................................................ 13
Argument ............................................................................................................... 61
Titlul I. Categorii introductive. Procedura civil, normele procesual-civile
i procesul civil ...................................................................................................... 89
CAPITOLUL I. Procedura civil ............................................................................. 89
Seciunea 1. Natura procedurii civile ................................................................. 89
Seciunea a 2-a. Formele procedurii civile ......................................................... 93
CAPITOLUL II. Sistemul normelor de procedur civil .......................................... 96
Seciunea 1. Categorii de norme procesual-civile .............................................. 96
Seciunea a 2-a. Norme naionale de procedur civil .................................... 111
Seciunea a 3-a. Norme convenionale de procedur civil ............................. 124
Seciunea a 4-a. Normele europene (ex–comunitare) de procedur civil ...... 136
Seciunea a 5-a. Norme internaionale de procedur civil.............................. 151
Seciunea a 6-a. Conflictele i interferenele între sursele dreptului
procesual civil .................................................................................................. 154
CAPITOLUL III. Relaia dintre normele convenionale, normele europene,
normele internaionale i normele naionale de procedur civil ........................ 157
Seciunea 1. Relaia dintre normele convenionale i normele naionale de
procedur civil ................................................................................................ 157
Seciunea a 2-a. Relaia dintre normele comunitare i normele naionale
de procedur civil ........................................................................................... 165
Seciunea a 3-a. Relaia dintre normele internaionale i normele naionale
de procedur civil ........................................................................................... 197
CAPITOLUL IV. Procesul civil ............................................................................. 199
Seciunea 1. Definire i structur ..................................................................... 199
Seciunea a 2-a. Principiile procesului civil ...................................................... 201
TITLUL II. ACIUNEA CIVIL ............................................................................... 250
CAPITOLUL I. Consideraii generale asupra aciunii civile .................................. 250
Seciunea 1. Interrelaii i delimitri ................................................................. 250
Seciunea a 2-a. Categorii de aciuni civile ...................................................... 265
Seciunea a 3-a. Elementele aciunii civile ....................................................... 280
CAPITOLUL II. Exercitarea aciunii civile............................................................. 281
Seciunea 1. Sesizarea instanei ...................................................................... 281
Seciunea a 2-a. Condiiile de exercitare a aciunii civile ................................. 295
Seciunea a 3-a. Aciunea civil în procesul penal ........................................... 322
TITLUL III. PARTICIPANII LA JUDECAT ......................................................... 342
CAPITOLUL I. Instana ........................................................................................ 342
Seciunea 1. Repere cu privire la instan i rolul acesteia în procesul civil .... 342
Seciunea a 2-a. Incidente procedurale cu privire la instan ........................... 349
6 TRATAT DE PROCEDUR CIVIL
CAPITOLUL II. Prile ......................................................................................... 372
Seciunea 1. Identificarea prilor .................................................................... 372
Seciunea a 2-a. Reprezentarea în justiie ....................................................... 375
Seciunea a 3-a. Litisconsoriul ........................................................................ 385
Seciunea a 4-a. Intervenia sau atragerea terelor persoane în procesul
civil ................................................................................................................... 406
Seciunea a 5-a. Drepturile fundamentale ale prilor în procesul civil ............ 465
Seciunea a 6-a. Potestativitatea în procesul civil ............................................ 516
Seciunea a 7-a. Asistena judiciar ................................................................. 538
Seciunea a 8-a. Exercitarea cu bun-credin a drepturilor procesuale ......... 564
CAPITOLUL III. Procurorul .................................................................................. 584
Seciunea 1. Calitatea procesual a procurorului ............................................ 584
Seciunea a 2-a. Participarea procurorului în procesul civil ............................. 586
TITLUL IV. COMPETENA ................................................................................... 592
CAPITOLUL I. Teoria general a competenei instanelor judectoreti ............. 592
Seciunea 1. Noiuni generale .......................................................................... 592
Seciunea a 2-a. Formele competenei i natura normelor cu privire la
competen ...................................................................................................... 595
Seciunea a 3-a. Principiile reglementrii competenei .................................... 604
CAPITOLUL II. Competena general ................................................................. 617
Seciunea 1. Puterea de a judeca i competena în activitatea de judecat .... 617
Seciunea a 2-a. Jurisdicia de drept comun i jurisdicia de excepie ............. 623
CAPITOLUL III. Competena de atribuiune......................................................... 630
Seciunea 1. Criteriile competenei de atribuiune ............................................ 630
Seciunea a 2-a. Competena de atribuiune a judectoriilor ........................... 644
Seciunea a 3-a. Competena de atribuiune a tribunalelor .............................. 649
Seciunea a 4-a. Competena de atribuiune a curilor de apel ........................ 654
Seciunea a 5-a. Competena de atribuiune a Înaltei Curi de Casaie i
Justiie .............................................................................................................. 657
CAPITOLUL IV. Competena teritorial ............................................................... 668
Seciunea 1. Criteriul teritorial .......................................................................... 668
Seciunea a 2-a. Competena teritorial de drept comun ................................. 674
Seciunea a 3-a. Competena teritorial alternativ ......................................... 680
Seciunea a 4-a. Competena teritorial exclusiv, în raport cu obiectul
litigiului ............................................................................................................. 687
CAPITOLUL V. Cuprinderea i extinderea competenei instanei ....................... 700
Seciunea 1. Cuprinderea competenei instanei ............................................. 701
Seciunea a 2-a. Extinderea competenei instanei .......................................... 718
Seciunea a 3-a. Elemente de drept european (ex-comunitar) în materie
de competen ................................................................................................. 734
CAPITOLUL VI. Incidentele cu privire la competen .......................................... 739
Seciunea 1. Necompetena instanei sesizate ................................................ 739
Seciunea a 2-a. Conflictele de competen .................................................... 755
CAPITOLUL VII. Competena de jurisdicie în raporturile litigioase cu
element de extraneitate, aparinând unui stat membru al Uniunii Europene ...... 759
Seciunea 1. Competena instanelor de soluionare a litigiilor nscute
dintr-un raport de drept internaional privat, în materie civil i comercial .... 759
Seciunea a 2-a. Litispendena i conexitatea .................................................. 763
Cuprins 7
TITLUL V. ACTELE I TERMENELE PROCEDURALE ....................................... 765
CAPITOLUL I. Actele de procedur ..................................................................... 765
Seciunea 1. Noiune i categorii ..................................................................... 765
Seciunea a 2-a. Forma i coninutul actului de procedur .............................. 768
CAPITOLUL II. Comunicarea actelor de procedur ............................................. 771
Seciunea 1. Citarea i comunicarea în procesul civil ...................................... 771
Seciunea a 2-a. Nulitatea actului procedural .................................................. 784
CAPITOLUL III. Termenele procedurale .............................................................. 806
Seciunea 1. Noiunea i clasificarea termenelor de procedur ....................... 806
Seciunea a 2-a. Durata termenelor de procedur ........................................... 814
Seciunea a 3-a. Decderea – sanciune pentru nerespectarea termenelor
procedurale ...................................................................................................... 819
CAPITOLUL IV. Alte sanciuni procedurale ......................................................... 829
Seciunea 1. Sistemul sanciunilor procedurale ............................................... 829
Seciunea a 2-a. Amenzile judiciare ................................................................. 831
Seciunea a 3-a. Sanciunile disciplinare ......................................................... 834
TITLUL VI. JUDECATA ÎN PROCEDURA CONTENCIOAS ............................... 840
CAPITOLUL I. Categorii introductive ................................................................... 840
Seciunea 1. Raportul de judecat ................................................................... 840
Seciunea a 2-a. Conveniile judiciare .............................................................. 846
Seciunea a 3-a. Medierea în procesul civil ..................................................... 854
CAPITOLUL II. Sesizarea instanei de judecat .................................................. 878
Seciunea 1. Dreptul de a sesiza instana ........................................................ 878
Seciunea a 2-a. Cererea de chemare în judecat .......................................... 881
Seciunea a 3-a. Întâmpinarea ......................................................................... 913
Seciunea a 4-a. Cererea reconvenional ....................................................... 916
CAPITOLUL III. Judecata .................................................................................... 923
Seciunea 1. Organizarea judecii .................................................................. 923
Seciunea a 2-a. Reguli comune privind cercetarea procesului i
dezbaterea în fond ........................................................................................... 927
Seciunea a 3-a. Cercetarea procesului ........................................................... 933
Seciunea a 4-a. Excepiile procesuale ............................................................ 939
Seciunea a 5-a. Probele i probaiunea .......................................................... 960
Seciunea a 6-a. Contestaii cu privire la probe i la probaiune .................... 1011
Seciunea a 7-a. Dezbaterea în fond a procesului ......................................... 1026
Seciunea a 8-a. Deliberarea asupra hotrârii i pronunarea hotrârii .......... 1029
CAPITOLUL IV. Incidente procedurale .............................................................. 1040
Seciunea 1. Renunarea la judecat ............................................................. 1044
Seciunea a 2-a. Renunarea la dreptul pretins .............................................. 1049
Seciunea a 3-a. Suspendarea procesului ..................................................... 1052
Seciunea a 4-a. Perimarea ........................................................................... 1061
CAPITOLUL V. Mijloace alternative de rezolvare a litigiului .............................. 1074
Seciunea 1. Tranzacia judiciar ................................................................... 1074
Seciunea a 2-a. Convenia de arbitraj ........................................................... 1081
Index alfabetic selectiv.................................................................................... 1091
Bibliografie selectiv ....................................................................................... 1099
Not la aceast ediie 3
Prof. univ. emerit dr. ION DELEANU
TRATAT
de
PROCEDUR CIVIL
Volumul II
Noul Cod de procedur civil
Universul Juridic
Bucureti
-2013-
4 TRATAT DE PROCEDUR CIVIL
Mulumim pentru sprijinul acordat în realizarea acestei lucrri
Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L.
Copyright © 2013, S.C. Universul Juridic S.R.L.
Toate drepturile asupra prezentei ediii aparin S.C. Universul Juridic S.R.L.
Nicio parte din acest volum nu poate fi copiat fr acordul scris al
S.C. Universul Juridic S.R.L.
NICIUN EXEMPLAR DIN PREZENTUL TIRAJ NU VA FI COMERCIALIZAT
DECÂT ÎNSOIT DE SEMNTURA I TAMPILA EDITORULUI,
APLICATE PE INTERIORUL ULTIMEI COPERTE.
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a României
DELEANU, ION
Tratat de procedur civil ; Noul Cod de procedur civil /
prof. univ. emerit dr. Ion Deleanu. - Bucureti : Universul Juridic, 2013-
3 vol.
ISBN 978-973-127-987-9
Vol. 2. - 2013. - Bibliogr. - ISBN 978-973-127-989-3
347.91/.95
REDACIE: tel./fax: 021.314.93.13
tel.: 0732.320.666
e-mail: redactie@universuljuridic.ro
DEPARTAMENTUL tel.: 021.314.93.15; 0726.990.184
DISTRIBUIE: fax: 021.314.93.16
e-mail: distributie@universuljuridic.ro
www.universuljuridic.ro
COMENZI ON-LINE,
CU REDUCERI DE PÂN LA 15%
Cuprins 5
CUPRINSUL
Sigle i abrevieri ...................................................................................................... 9
TITLUL I. HOTRÂRILE JUDECTORETI I CILE DE ATAC ÎMPOTRIVA
ACESTORA ............................................................................................................. 13
CAPITOLUL I. Hotrârea judectoreasc ............................................................. 13
Seciunea 1. Repere ale hotrârii judectoreti................................................. 13
Seciunea a 2-a. Condiiile, structura i coninutul hotrârii judectoreti ......... 25
Seciunea a 3-a. Elaborarea i comunicarea hotrârii ....................................... 34
Seciunea a 4-a. Categorii speciale de hotrâri judectoreti ........................... 36
Seciunea a 5-a. Atributele legale i efectele hotrârii judectoreti ................. 46
Seciunea a 6-a. Autoritatea lucrului judecat ..................................................... 70
Seciunea a 7-a. Îndreptarea, lmurirea i completarea hotrârii .................... 118
Seciunea a 8-a. Executarea vremelnic ......................................................... 125
Seciunea a 9-a. Cheltuielile de judecat ........................................................ 128
CAPITOLUL II. Sistemul cilor de atac ............................................................... 135
Seciunea 1. Dinamica sistemului cilor de atac ............................................. 135
Seciunea a 2-a. Cile de atac prevzute de lege i principiile care
guverneaz existena i exercitarea lor .......................................................... 142
CAPITOLUL III. Apelul ........................................................................................ 169
Seciunea 1. Caracterizare general ............................................................... 169
Seciunea a 2-a. Formele apelului i condiiile de exercitare a apelului .......... 174
Seciunea a 3-a. Efectele apelului ................................................................... 201
Seciunea a 4-a. Judecata apelului ................................................................. 230
CAPITOLUL IV. Recursul .................................................................................... 238
Seciunea 1. Caracterizare general ............................................................... 238
Seciunea a 2-a. Exercitarea recursului .......................................................... 245
Seciunea a 3-a. Efecte ale exercitrii recursului ............................................ 262
Seciunea a 4-a. Cauza recursului sau motivele de recurs ............................. 263
Seciunea a 5-a. Judecarea recursului ............................................................ 275
Seciunea a 6-a. Soluionarea recursului i efectele acesteia ......................... 287
CAPITOLUL V. Contestaia în anulare ................................................................ 309
Seciunea 1. Apariia, evoluia i formele contestaiei în anulare .................... 309
Seciunea a 2-a. Contestaia în anulare obinuit ........................................... 313
Seciunea a 3-a. Contestaia în anulare special ............................................ 321
Seciunea a 4-a. Judecarea contestaiei în anulare ........................................ 329
CAPITOLUL VI. Revizuirea ................................................................................. 334
Seciunea 1. Reglementare, definire, trsturi ................................................ 334
Seciunea a 2-a. Obiectul revizuirii i condiiile de admisibilitate a revizuirii .... 339
Seciunea a 3-a. Motivele de revizuire ............................................................ 345
Seciunea a 4-a. Judecarea cererii de revizuire .............................................. 372
CAPITOLUL VII. Proceduri pentru asigurarea unei practici judiciare unitare ...... 380
Seciunea 1. Conformarea fa de hotrârea instanei de control judiciar ....... 380
6 TRATAT DE PROCEDUR CIVIL
Seciunea a 2-a. Sesizarea Înaltei Curi de Casaie i Justiie în vederea
pronunrii unei hotrâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de
drept ................................................................................................................ 385
Seciunea a 3-a. Recursul în interesul legii ..................................................... 392
CAPITOLUL VIII. Contestaia privind tergiversarea procesului ........................... 409
Seciunea 1. Dreptul la judecarea cauzei într-un termen optim i previzibil .... 409
Seciunea a 2-a. Contestaia ........................................................................... 413
TITLUL II. PROCEDURA NECONTENCIOAS .................................................... 420
CAPITOLUL I. Atribute ale procedurii necontencioase ....................................... 420
Seciunea 1. Terminologie, reglementare, criterii ............................................ 420
Seciunea a 2-a. Trsturi comune procedurii necontencioase ...................... 428
Seciunea a 3-a. Încheierile în materie necontencioas .................................. 432
CAPITOLUL II. Dispoziii speciale ....................................................................... 438
Seciunea 1. Eliberarea de copii de pe hotrâri i de pe alte înscrisuri ........... 438
Seciunea a 2-a. Încheieri pentru eliberarea unor bunuri ................................ 439
TITLUL III. ARBITRAJUL ...................................................................................... 441
CAPITOLUL I. Repere ale arbitrajului ................................................................. 441
Seciunea 1. Noiune, natur juridic, surse istorice ....................................... 441
Seciunea a 2-a. Reglementarea arbitrajului ................................................... 447
Seciunea a 3-a. Delimitri între arbitraj i alte instituii juridice ....................... 451
Seciunea a 4-a. Avantajele i dezavantajele arbitrajului ................................ 459
CAPITOLUL II. Organizarea arbitrajului .............................................................. 463
Seciunea 1. Formele organizrii arbitrajului ................................................... 463
Seciunea a 2-a. Convenia de arbitraj ............................................................ 469
Seciunea a 3-a. Reguli comune conveniei arbitrale ...................................... 477
Seciunea a 4-a. Efectele conveniei de arbitraj .............................................. 488
Seciunea a 5-a. Domeniul arbitrabilitii ......................................................... 493
CAPITOLUL III. Tribunalul arbitral ....................................................................... 506
Seciunea 1. Arbitrii ......................................................................................... 506
Seciunea a 2-a. Funcia arbitrilor ................................................................... 511
Seciunea a 3-a. Prerogativele arbitrilor i rspunderea arbitrilor .................... 514
CAPITOLUL IV. Competena arbitral................................................................. 517
Seciunea 1. Coninutul i limitele competenei arbitrale ................................. 518
CAPITOLUL V. Conflictele de competen .......................................................... 535
Seciunea 1. Incompetena instanei judectoreti .......................................... 535
Seciunea a 2-a. Contestarea competenei arbitrale ....................................... 540
CAPITOLUL VI. Judecata arbitral ..................................................................... 549
Seciunea 1. Reguli procedurale comune i specifice ..................................... 549
Seciunea a 2-a. Incidente în cursul arbitrajului............................................... 556
CAPITOLUL VII. Arbitrajul pe baza normelor de drept i arbitrajul în echitate ... 560
Seciunea 1. Dualitatea arbitrajului .................................................................. 560
Seciunea a 2-a. Puterile arbitrilor care soluioneaz litigiul potrivit
normelor de drept i puterile arbitrilor care soluioneaz litigiul în echitate .... 570
CAPITOLUL VIII. Hotrârea arbitral .................................................................. 577
Seciunea 1. Natura hotrârii arbitrale i elaborarea hotrârii ......................... 577
Seciunea a 2-a. Forma, coninutul i obiectul hotrârii arbitrale ..................... 584
Cuprins 7
Seciunea a 3-a. Efectele hotrârii arbitrale .................................................... 593
Seciunea a 4-a. Executarea hotrârii arbitrale ............................................... 602
CAPITOLUL IX. Desfiinarea hotrârii arbitrale ................................................... 603
Seciunea 1. Aciunea în anulare .................................................................... 603
Seciunea a 2-a. Motivele aciunii în anulare i procedura de soluionare a
acesteia ........................................................................................................... 608
TITLUL IV. UNELE PROCEDURI SPECIALE ....................................................... 617
CAPITOLUL I. Categorii introductive ................................................................... 617
CAPITOLUL II. Contenciosul constituional i contenciosul administrativ .......... 619
Seciunea 1. Contenciosul constituional ......................................................... 619
Seciunea a 2-a. Contenciosul administrativ ................................................... 632
CAPITOLUL III. Ordonana preedinial ............................................................ 646
Seciunea 1. Definire, condiii, trsturi ........................................................... 646
Seciunea a 2-a. Domeniul i procedura ordonanei preediniale .................. 656
CAPITOLUL IV. Procedura ordonanei de plat .................................................. 664
Seciunea 1. Obiectul i domeniul procedurii ordonanei de plat ................... 664
Seciunea a 2-a. Judecata în ordonana de plat ............................................ 671
CAPITOLUL V. Procedura cu privire la cererile cu valoare redus .................... 680
Seciunea 1. Atributele i domeniul de aplicare............................................... 680
Seciunea a 2-a. Judecata cererilor cu valoare redus ................................... 684
CAPITOLUL VI. Msurile asigurtorii i provizorii ............................................... 688
Seciunea 1. Sechestrul asigurtor ................................................................. 688
Seciunea a 2-a. Poprirea asigurtorie ............................................................ 695
Seciunea a 3-a. Sechestrul judiciar ................................................................ 698
CAPITOLUL VII. Partajul judiciar ........................................................................ 703
Seciunea 1. Reglementarea partajului judiciar i condiiile acestuia .............. 703
Seciunea a 2-a. Procedura împrelii judiciare ............................................... 704
CAPITOLUL VIII. Procedura divorului ................................................................ 717
Seciunea 1. Dispoziii comune ....................................................................... 717
Seciunea a 2-a. Dispoziii comune în procedura divorului ............................. 722
Seciunea a 3-a. Dispoziii speciale privind diferitele forme de divor .............. 733
Index alfabetic selectiv ..................................................................................... 741
Not. Titlul III al tratatului, intitulat „Arbitrajul”, reia – cu adaptrile fcute de
autori, corespunztor noii reglementri – lucrarea lor comun „Arbitrajul intern” din vol.
„Arbitrajul intern i internaional”, de Ion Deleanu i Sergiu Deleanu, aprut la Editura
Rosetti, în anul 2005.
Prof. univ. emerit dr. ION DELEANU
Valentin MITEA
Sergiu DELEANU
TRATAT
de
PROCEDUR CIVIL
Volumul III
Noul Cod de procedur civil
Universul Juridic
Bucureti
-2013-
Mulumim pentru sprijinul acordat în realizarea acestei lucrri
Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L.
Copyright © 2013, S.C. Universul Juridic S.R.L.
Toate drepturile asupra prezentei ediii aparin S.C. Universul Juridic S.R.L.
Nicio parte din acest volum nu poate fi copiat fr acordul scris al
S.C. Universul Juridic S.R.L.
NICIUN EXEMPLAR DIN PREZENTUL TIRAJ NU VA FI COMERCIALIZAT
DECÂT ÎNSOIT DE SEMNTURA I TAMPILA EDITORULUI,
APLICATE PE INTERIORUL ULTIMEI COPERTE.
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a României
DELEANU, ION
Tratat de procedur civil ; Noul Cod de procedur civil /
prof. univ. emerit dr. Ion Deleanu. - Bucureti : Universul Juridic, 2013-
3 vol.
ISBN 978-973-127-987-9
Vol. 3 / prof. univ. emerit dr. Ion Deleanu, Valentin Mitea, Sergiu
Deleanu. - 2013. - Bibliogr. - ISBN 978-606-673-012-9
I. Mitea,Valentin
II. Deleanu, Sergiu
347.91/.95
REDACIE: tel./fax: 021.314.93.13
tel.: 0732.320.666
e-mail: redactie@universuljuridic.ro
DEPARTAMENTUL tel.: 021.314.93.15; 0726.990.184
DISTRIBUIE: fax: 021.314.93.16
e-mail: distributie@universuljuridic.ro
www.universuljuridic.ro
COMENZI ON-LINE,
CU REDUCERI DE PÂN LA 15%
Cuprins 5
Cuprins
Sigle i abrevieri ......................................................................................................... 9
TITLUL I. EXECUTAREA SILIT ............................................................................. 13
CAPITOLUL I. Consideraii generale..................................................................... 13
Seciunea 1. Normele, modalitile i formele executrii silite ........................... 13
CAPITOLUL II. Eficacitatea, efectivitatea i celeritatea în procesul civil .............. 21
Seciunea 1. Eficacitatea i efectivitatea în procesul civil .................................. 21
Seciunea a 2-a. Celeritatea în procedura execuional .................................... 44
CAPITOLUL III. Recunoaterea i executarea mutual a deciziilor adoptate
în rile membre ale Uniunii Europene .................................................................. 50
Seciunea 1. Premise i evoluie ....................................................................... 50
Seciunea a 2-a. Instrumente juridice comunitare i proceduri civile
comunitare ........................................................................................................ 51
Seciunea a 3-a. Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului privind
competena judiciar, recunoaterea i executarea deciziilor în materie
civil i comercial ........................................................................................... 55
Seciunea a 4-a. Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului
European i al Consiliului privind crearea unui titlu executoriu european
pentru creane necontestate.............................................................................. 59
Seciunea a 5-a. Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului cu privire
la competena, recunoaterea i executarea deciziilor în materie
matrimonial i în materia responsabilitii printeti ........................................ 71
Seciunea a 6-a. Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului cu privire
la procedurile de insolvabilitate ......................................................................... 76
Seciunea a 7-a. Directiva (CE) nr. 76/308/CEE a Consiliului privind
asistena mutual în materie de recuperare a creanelor fcând parte din
sistemul de finanare al Fondului European de Garantare a Agriculturii
(FEGA) i al Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural
(FEADR), inclusiv drepturile de vam ............................................................... 81
Seciunea a 8-a. Recomandri în materia executrii hotrârilor
judectoreti ...................................................................................................... 83
CAPITOLUL IV. Titlurile executorii ........................................................................ 85
Seciunea 1. Interrelaii i delimitri ................................................................... 85
Seciunea a 2-a. Categorii de titluri executorii ................................................. 114
Seciunea a 3-a. Identificarea titlurilor executorii ............................................. 115
CAPITOLUL V. Participanii la executarea silit .................................................. 201
Seciunea 1. Preliminarii ................................................................................. 201
Seciunea a 2-a. Prile ................................................................................... 202
Seciunea a 3-a. Terii garani ......................................................................... 219
Seciunea a 4-a. Creditorii intervenieni. Procedura interveniei altor
creditori în executarea silit............................................................................ 220
Seciunea a 5-a. Instana de judecat ............................................................. 232
Seciunea a 6-a. Executorul judectoresc ....................................................... 237
6 TRATAT DE PROCEDUR CIVIL
Seciunea a 7-a. Ministerul Public ................................................................... 265
Seciunea a 8-a. Agenii forei publice ............................................................. 267
Seciunea a 9-a. Martorii asisteni, interpreii i ali participani ....................... 270
CAPITOLUL VI. Sesizarea executorului judectoresc, încuviinarea
executrii silite i întiinarea prealabil a debitorului .......................................... 277
Seciunea 1. Sesizarea executorului judectoresc .......................................... 277
Seciunea a 2-a. Încuviinarea executrii silite ................................................ 280
Seciunea a 3-a. Întiinarea prealabil a debitorului ....................................... 288
CAPITOLUL VII. Incidente care împiedic, temporizeaz sau sting
executarea silit .................................................................................................. 294
Seciunea 1. Prescripia dreptului de a obine executarea silit ...................... 294
Seciunea a 2-a. Amânarea executrii silite .................................................... 303
Seciunea a 3-a. Suspendarea executrii silite ............................................... 305
Seciunea a 4-a. Restrângerea executrii silite ............................................... 318
Seciunea a 5-a. Perimarea executrii silite .................................................... 323
Seciunea a 6-a. Încetarea executrii silite ...................................................... 332
Seciunea a 7-a. Nulitatea executrii silite ...................................................... 336
Seciunea a 8-a. Alte impedimente la executarea silit ................................... 336
CAPITOLUL VIII. Contestaia la executare ......................................................... 341
Seciunea 1. Natura juridic i tipologizarea contestaiilor .............................. 341
Seciunea a 2-a. Motivele contestaiei la executare ........................................ 351
Seciunea a 3-a. Procedura contestaiei la executare ..................................... 361
Seciunea a 4-a. Întoarcerea executrii silite .................................................. 386
Seciunea a 5-a. Contestaia la executare reglementat prin legi speciale ..... 390
CAPITOLUL IX. Formele executrii silite indirecte i condiiile în care se
înfptuiesc ........................................................................................................... 409
Seciunea 1. Urmrirea mobiliar .................................................................... 409
Subseciunea 1. Consideraii generale ........................................................... 409
Subseciunea a 2-a. Procedura de sechestrare a bunurilor mobile
urmrite ........................................................................................................... 421
Subseciunea a 3-a. Vânzarea bunurilor urmribile ....................................... 444
Seciunea a 2-a. Poprirea ............................................................................... 473
Subseciunea 1. Natura juridic, subiecii i obiectul popririi .......................... 473
Subseciunea a 2-a. Actele procedurale popritoare ....................................... 487
Subseciunea a 3-a. Validarea popririi ............................................................ 495
Subseciunea a 4-a. Poprirea creanelor din conturile bancare ..................... 512
Subseciunea a 5-a. Poprirea pentru executarea creanelor fiscale .............. 533
Subseciunea a 6-a. Contestaia la poprire ..................................................... 536
Seciunea a 3-a. Urmrirea fructelor i a veniturilor imobilelor ........................ 540
Subseciunea 1. Urmrirea silit a fructelor neculese i a recoltelor
prinse de rdcini ............................................................................................ 540
Subseciunea a 2-a. Urmrirea veniturilor generale ale imobilelor ................. 552
Seciunea a 4-a. Urmrirea imobiliar ............................................................. 561
Subseciunea 1. Consideraii generale ........................................................... 561
Subseciunea a 2-a. Obiectul urmririi silite a bunurilor imobile ..................... 564
Subseciunea a 3-a. Încuviinarea urmririi imobiliare, publicitatea
i efectele urmririi .......................................................................................... 574
Subseciunea a 4-a. Formaliti premergtoare vânzrii ................................ 582
Cuprins 7
Subseciunea a 5-a. Pregtirea vânzrii bunului imobil urmrit.
Modalitile de vânzare ................................................................................... 587
Subseciunea a 6-a. Vânzarea la licitaie public ........................................... 597
CAPITOLUL X. Eliberarea i distribuirea sumelor realizate prin executarea
silit ..................................................................................................................... 616
CAPITOLUL XI. Formele executrii silite directe i condiiile în care se
înfptuiesc ........................................................................................................... 636
Subseciunea 1. Consideraii generale ........................................................... 636
Subseciunea a 2-a. Predarea silit a bunurilor mobile .................................. 649
Subseciunea a 3-a. Predarea silit a bunurilor imobile ................................. 652
Subseciunea a 4-a. Executarea silit a altor obligaii de a face sau a
obligaiilor de a nu face ................................................................................... 660
Subseciunea a 5-a. Executarea hotrârilor judectoreti referitoare la
minori ............................................................................................................... 669
TITLUL II. UNELE PROCEDURI SPECIALE.......................................................... 677
CAPITOLUL I. Procedura punerii sub interdicie judectoreasc ....................... 677
CAPITOLUL II. Procedura de declarare a morii ................................................. 684
CAPITOLUL III. Cererile posesorii ...................................................................... 690
CAPITOLUL IV. Procedura ofertei de plat i a consemnaiunii ......................... 698
CAPITOLUL V. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fr drept ........... 703
CAPITOLUL VI. Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în
temeiul uzucapiunii .............................................................................................. 713
CAPITOLUL VII. Procedura refacerii înscrisurilor i hotrârilor disprute .......... 720
CAPITOLUL VIII. Cauiunea judiciar ................................................................. 724
TITLUL III. PROCESUL CIVIL INTERNAIONAL.
ARBITRAJUL INTERNAIONAL .......................................................................... 734
CAPITOLUL I. Conflictele de jurisdicii ................................................................ 734
Seciunea 1. Conflictul de jurisdicii în cadrul procesului civil internaional ..... 734
Seciunea a 2-a. Reguli generale privind competena internaional a
instanelor române .......................................................................................... 742
Seciunea a 3-a. Incidente cu privire la competen ........................................ 748
Seciunea a 4-a. Natura i regimul procedural al regulilor de competen ...... 762
Seciunea a 5-a. Reguli speciale privind competena internaional
a instanelor române ....................................................................................... 764
Seciunea a 6-a. Procedura de judecat ......................................................... 773
Seciunea a 7-a. Efectele hotrârilor strine ................................................... 781
CAPITOLUL II. Repere cu privire la arbitrajul internaional ................................. 797
Seciunea 1. Noiune, natur juridic i arbitrabilitate ..................................... 797
Seciunea a 2-a. Convenia arbitral ............................................................... 800
Seciunea a 3-a. Tribunalul arbitral ................................................................. 812
Seciunea a 4-a. Procedura arbitral ............................................................... 815
Seciunea a 5-a. Legea aplicabil fondului litigiului ......................................... 821
Seciunea a 6-a. Hotrârea arbitral ............................................................... 842
Seciunea a 7-a. Recunoaterea i executarea hotrârilor arbitrale strine .... 843
Index alfabetic ................................................................................................... 859

Prof. univ. emerit dr. ION DELEANU
TRATAT
de
PROCEDUR CIVIL
Volumul I
Noul Cod de procedur civil
– Ediie revzut, completat i actualizat –
Universul Juridic
Bucureti
-2013-
Mulumim pentru sprijinul acordat în realizarea acestei lucrri
Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L.
Copyright © 2013, S.C. Universul Juridic S.R.L.
Toate drepturile asupra prezentei ediii aparin S.C. Universul Juridic S.R.L.
Nicio parte din acest volum nu poate fi copiat fr acordul scris al
S.C. Universul Juridic S.R.L.
NICIUN EXEMPLAR DIN PREZENTUL TIRAJ NU VA FI COMERCIALIZAT
DECÂT ÎNSOIT DE SEMNTURA I TAMPILA EDITORULUI,
APLICATE PE INTERIORUL ULTIMEI COPERTE.
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a României
DELEANU, ION
Tratat de procedur civil ; Noul Cod de procedur civil /
prof. univ. emerit dr. Ion Deleanu. - Ed. rev., completat i actualizat. -
Bucureti : Universul Juridic, 2013-
3 vol.
ISBN 978-973-127-987-9
Vol. 1. - 2013. - Bibliogr. - ISBN 978-973-127-988-6
347.91/.95
REDACIE: tel./fax: 021.314.93.13
tel.: 0732.320.666
e-mail: redactie@universuljuridic.ro
DEPARTAMENTUL tel.: 021.314.93.15; 0726.990.184
DISTRIBUIE: fax: 021.314.93.16
e-mail: distributie@universuljuridic.ro
www.universuljuridic.ro
COMENZI ON-LINE,
CU REDUCERI DE PÂN LA 15%
Sigle i abrevieri 9
SIGLE I ABREVIERI
alin. – alineat
apud – citat dup
art. – articol
B. Of. – Buletinul Oficial al României, Partea I
B.C. – Revista „Buletinul Casaiei”
B.C.A. – Revista „Buletinul Curilor de Apel”
B.J. – Buletinul Jurisprudenei
C. civ. fr., (it.,german
germ.), (g.)
– Codul civil francez, (italian), (german)
C. civ. – Codul civil
C. com. – Codul comercial
C. fam. – Codul familiei
C. muncii – Codul muncii
C. pen. – Codul penal
C. pr. civ. – Codul de procedur civil
C. pr. pen. – Codul de procedur penal
c. – contra
C.A. – Curtea de Apel
C.A.B. – Curtea de Apel Bucureti
C.D. – Culegere de decizii
C.D.H. – Culegere de decizii i hotrâri
C.E.D.O. – Curtea European a Drepturilor Omului
CPCI – Codice di procedura civile (italian)
CPCRM – Codul de procedur civil din Republica Moldova
C.J. – Revista „Curierul Judiciar”
C.J.C.E. – Curtea de Justiie a Comunitilor Europene
C.J.U.E. – Curtea de Justiie a Uniunii Europene
C.P.J. – Culegere de practic judiciar
10 TRATAT DE PROCEDUR CIVIL
C.S.J. – Curtea Suprem de Justiie
C.S.M. – Consiliul Superior al Magistraturii
Cas. – Curtea de Casaie i Justiie a României
Cass. fr. – Curtea de Casaie francez
col. civ. – Colegiul civil
Convenie – Convenia pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor
fundamentale (Convenia european a drepturilor omului)
dec. civ. (pen.) – decizia civil (penal)
dec. – decizia
Dreptul – Revista „Dreptul”
Ed. – Editura
ed. – ediia
H.C.M. – Hotrârea Consiliului de Minitri
ibidem – în acelai loc
idem – acelai autor
infra – mai jos
Î.C.C.J. – Înalta Curte de Casaie i Justiie
J.C.P. – Juris-classeur périodique
J.N. – Revista „Justiia Nou”
Jud. – Judectoria
Jur. Gen. – Jurisprudena General
L.G.D.J. – Librairie général de droit et de jurisprudence
L.P. – Revista „Legalitatea Popular”
loc. cit. – locul citat
M. Of. – Monitorul Oficial al României, Partea I
n.a. – nota autorului
n.n. – nota noastr
NCPC – Nouveau Code de procédure civile (francez)
nr. – numrul
op. cit. – opera citat
p. – pagina
P.a. – Pandectele alfabetice
P.R. – Revista „Pandectele Române”
Sigle i abrevieri 11
P.s. – Revista „Pandectele sptmânale”
P.U.F. – Presses Universitaires de France
parag. – paragraful
passim – în diverse locuri
Plen T.S. – Plenul fostului Tribunal Suprem
R.D.C. – Revista de drept comercial
R.R.D. – Revista român de drept
R.R.A. – Revista român de arbitraj
R.T.D. civ. – Revue trimestrielle de droit civil
R.T.D. eur. – Revue trimestrielle de droit européen
R.R.J. – Revista român de jurispruden
R.R.D.P. – Revista român de drept privat
Recueil
– Recueil de la Jurisprudence de la Cour de Justice et du
Tribunal de prèmiere instance
Rep.
– Repertoriul jurisprudenei Curii de Justiie a Comunitilor
Europene i a Tribunalului de Prim Instan a
Comunitilor Europene (începând cu anul 2007)
Rev. arb. – Revue de l’arbitrage
S.C.J. – Revista „Studii i cercetri juridice”
S.J. – Revista „Sptmâna Juridic”
s.n. – sublinierea noastr
sec. civ. propriet.
intelect.
– secia civil i de proprietate intelectual
sec. civ. – secia civil
sec. com. – secia comercial
sec. cont. adm. – secia de contencios administrativ
sec. pen. – secia penal
sent. civ. – sentina civil
sent. pen. – sentina penal
supra – mai sus
.a. – i alii (altele)
T.M.B. – Tribunalul municipiului Bucureti
Trib. Supr. – Tribunalul Suprem
12 TRATAT DE PROCEDUR CIVIL
Trib. – Tribunalul
Trib. jud. – Tribunalul judeean
U.J. – Editura Universul Juridic
urm. – urmtoarele
versus – contra
vol. – volumul
ZPO – Zivilprozessordnung, Codul de procedur civil german
Not la aceast ediie 13
NOT LA ACEAST EDIIE
La puin vreme de la publicarea primului volum al acestui tratat, din motive care
nu ne sunt imputabile, dar nici cu totul scuzabile, precum i în considerarea respectului
pe care îl datorm celor care ar fi interesai s-i confrunte opiniile cu cele pe care le
ofer tratatul, iat, ne-am vzut obligai s procedm grabnic i poate cu folos la
publicarea unei noi ediii, revzute, completate i actualizate.
Dou i de ordinul evidenei au fost motivele acestui mod de a proceda:
adoptarea Legii nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind
Codul civil1 (I); adoptarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.
134/2010 privind Codul de procedur civil2 i republicarea acestuia cu o nou
numerotare a articolelor3 (II).
Adoptarea acestor legi nu putea s surprind. În definitiv, art. 2664 alin. (2) din
Legea nr. 287/2009 i art. 1119 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 avertizau c urmeaz
s se adopte alte legi pentru punerea lor în aplicare. Ceea ce îns poate surprinde
este faptul c ambele legi de punere în aplicare cuprind modificri i completri – unele
chiar substaniale, de concepie, cu adevrat relevante – ale legii civile i ale legii de
procedur civil, adoptate, dar înc neaplicate4.
I. Cât privete Legea nr. 71/2011, aceasta cuprinde multe, chiar foarte multe
„rescrieri” ale textelor iniiale, prin modificarea sau/i completarea formulrilor, dar i
unele „reconsiderri” în însi substana reglementrilor5, spunându-ni-se c astfel s-a

1 M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011. (Aceast lege a fost modificat prin O.U.G. nr.
79/2011, publicat în M. Of. nr. 696 din 30 septembrie 2011. Prin aceeai ordonan de urgen
au fost modificate i completate unele prevederi ale Legii nr. 71/2011. Ordonana de urgen
artat a fost aprobat prin Legea nr. 60/2012.) Pentru asigurarea coerenei i pentru a înlesni
verificarea textelor legale la care se face referire în context, am pstrat numerotarea articolelor
din Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a Codului civil, lege creia, de altfel, îi aparin
respectivele articole. În cuprinsul tratatului se respect îns numerotarea articolelor din Legea
nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat în M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011. Este de altfel de
observat, dintru început, c numerotarea articolelor din forma republicat este identic cu
numerotarea din forma iniial, aa încât, sub acest aspect, nu sunt dificulti de interpretare.
2 M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012. [Potrivit art. 1119 alin. (2) din Legea nr. 134/2010, în
termen de 6 luni (!) de la publicarea acestei legi, Guvernul trebuia s supun Parlamentului spre
adoptare proiectul legii pentru punerea în aplicare a Codului de procedur civil. Orice
comentarii sunt de prisos].
3 Codul de procedur civil a fost republicat în M. Of. nr. 545 din 3 august 2012.
4 „Modificarea modificrilor” – ierte-ni-se galimatiasul – este nu numai admisibil, dar
chiar necesar, îns dup o perioad rezonabil de aplicare i verificare a modificrilor
susceptibile de modificare; altfel, prin „modificri la modificri”, mai înainte de orice „verificare”
practic a consistenei i utilitii reglementrilor originare, îndelung i costisitor elaborate,
debusoleaz înc o dat interpretul, discrediteaz autorul reglementrilor i întreine sentimentul
insecuritii i al cercului vicios pe care le creioneaz incompetena sau improvizaia. De mult se
simte nevoia de o perioad de „calm” al valorilor juridice i de o certitudine previzibil.
5 Ca oper legislativ exclusiv de „reflecie” asupra unor reglementri adoptate, dar înc
neaplicate, Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 a fost aproape
14 TRATAT DE PROCEDUR CIVIL
urmat „modelul legilor de punere în aplicare” (sic!) a altor coduri, din alte ri i, izolat,
cândva, chiar de la noi. Adevrul este îns „mrturisit” puin mai sus în expunerea de
motive a iniiatorului primar: „identificarea unor necorelri sau erori în chiar textul
acestei opere legislative fundamentale”…., „de natur s influeneze negativ aplicarea
sa unitar, sistematic”; semnalarea deja a unor – eufemistic zicând – „dificulti de
interpretare”, prin exegezele fcute prevederilor Codului.
Procedând la o încercare de sistematizare i exemplificare a interveniilor fcute
în cuprinsul codului, am constitui urmtoarele grupe: dispoziii de complinire a unor
lacune din reglementarea primar [de exemplu, art. 93, 100 alin. (4), 274 alin. (3), 322,
323 alin. (3), 333 alin. (1), (2) i (4), 334 alin. (1) i (2), 357 alin. (1), 467, 1523 alin. (3),
2480]; dispoziii de rigoare terminologic juridic [de exemplu, art. 45, 46 alin. (1), 95,
324 alin. (4) i, îndeosebi, precizrile fcute la art. 212 din legea de punere în aplicare
a codului, a cror necesitate am semnalat-o i noi în cuprinsul tratatului sau într-un alt
context, precum „anulabilitate”, „incorporal”, „drept european”]; dispoziii de gramaticalizare
a textelor legale [de exemplu, art. 216 alin. (1)], dar unele mai rmânând [de
exemplu, art. 324 alin. (4) ne precizeaz c este vorba de „cei 2 soi”]; dispoziii de
definire a unor noiuni [de exemplu, definirea patrimoniului la art. 31 alin. (1) i a patrimoniilor
de afectaiune, la alin. (3) al aceluiai articol]; dispoziii de concepie, radical
diferite de cele precedente [precum cele de la art. 42 alin. (1) cu privire la capacitatea
de exerciiu a minorului sau cele de la art. 2513 i 2506 cu privire la regimul juridic al
excepiei prescripiei extinctive]; în fine, dispoziii corective în legtur cu unele erori

nucitoare. Ea a cuprins numai în interiorul Codului civil peste 380 de modificri i completri, la
care se adaug alte numeroase dispoziii tranzitorii i de punere în aplicare, precum i multe
modificri în legi speciale, modificri de altfel inerente, dar unele doar subînelese, printr-o
formul pe cât de comod, pe atât de stupid: se abrog, de asemenea, „orice alte dispoziii
contrare, chiar dac acestea sunt cuprinse în legi speciale” (sic!) – art. 230 lit. bb) al Legii nr.
71/2011. Mcar o minim decen ar fi trebuit s îndemne la un minim efort. În principiu,
dispoziia adus în atenie este logic i necesar, dar formularea ei – atât de general, absolut
nederminat, adic vag – mai mult încurc decât descurc. Aceast dispoziie, abandonând
rigorile principiului generalia specialibus non derogant, poate fi un reper dificil sau chiar derutant
în procesul interpretrii i aplicrii tuturor prevederilor cu un caracter special, derogatoriu. Este
de îneles dificultatea legiuitorului în a identifica i în a abroga expres toate prevederile cu
caracter special în vigoare i a cror abrogare a urmrit-o, pentru a asigura coerena deplin a
reglementrilor, dar lsarea aprecierii faptului dac o norm special mai este sau nu în vigoare
doar pe seama aceluia care aplic legea, cel mai adesea judectorul, nu ni se pare cea mai
fericit i corect soluie. Pe de alt parte, o norm special poate s aib nu doar un caracter
complementar normei generale, ci chiar un caracter derogatoriu, contrar normei generale, fr
ca aceasta s atrag – dac se respect principiul analizat – neaplicarea sau abrogarea ei. De
fapt, chiar aceasta este raiunea existenei normelor speciale. Apreciem deci c ar fi fost necesare
precizri legislative complementare pentru asigurarea interpretrii i aplicrii corespunz-
toare i depline a principiului generalia specialibus non derogant. De altfel, art. 17 din Legea
nr. 24/2000 (republicat în M. Of. nr. 260 din 21 aprilie 2010) prevede c, „în vederea asanrii
legislaiei active, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative se va urmri abrogarea
expres a dispoziiilor legale czute în desuetudine sau care înregistreaz aspecte de
contradictorialitate cu reglementarea preconizat”. Totui, dei anacronic, soluia legislativ
artat a fost pur i simplu preluat i în cuprinsul Legii nr. 76/2012, art. 83 lit. k) din aceast
lege precizând nonalant c se abrog, de asemenea, „orice alte dispoziii contrare, chiar dac
sunt cuprinse în legi speciale” (s.n).
Not la aceast ediie 15
formale, dar cu implicaii inadmisibile [de exemplu, art. 266 alin. (2) care, anterior, viza
„organul administrativ”, nu „instana de tutel”1].
Este notabil atenia pentru precizri punctuale, cu înclinaii chiar spre meniuni
exhaustive, cu privire la aplicarea tranzitorie a normelor în diferitele materii reglementate
de Codul civil, urmând cele trei principii aprioric reconfirmate: principiului constitu
ional al neretroactivitii legii, precizând c „actele i faptele juridice încheiate ori,
dup caz, svârite sau produse înainte de intrarea în vigoare a Codului civil nu pot
genera alte efecte juridice decât cele prevzute de legea în vigoare la data încheierii
sau, dup caz, a svâririi ori producerii lor”, pe de o parte, iar pe de alta c „actele
juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate la data intrrii în
vigoare a Codului civil rmân supuse dispoziiilor legii vechi, neputând fi considerate
valabile ori, dup caz, eficace, potrivit Codului civil sau dispoziiilor prezentei legi”;
principiul aplicrii imediate în cazul situaiilor juridice în curs; principiul aplicrii
normelor adoptate i efectelor viitoare ale situaiilor juridice nscute anterior intrrii în
vigoare a respectivelor norme, „derivate din starea i capacitatea persoanelor, din
cstorie, filiaie, adopie i obligaia legal de întreinere, din raporturile de proprietate,
inclusiv regimul general al bunurilor i din raporturile de vecintate, dac aceste situaii
juridice subzist dup intrarea în vigoare a Codului civil”.
Din cuprinsul legii de punere în aplicare a Codului civil readucem în atenie
câteva dispoziii de rigoare conceptual i de întrebuinare comun în limbajul juridic,
precum i câteva dispoziii abrogative.
Întrucât Codul civil a optat pentru o concepie monist de reglementare a
raporturilor de drept privat, diviziunea tradiional în raporturi civile i raporturi comerciale
nemaifiind meninut, urmrind reflectarea principiului monismului în ansamblul
normelor în materie civil i comercial, s-a definit noiunea de „profesionist” într-un
sens cât mai larg comprehensibil i s-au oferit alte sintagme în locul celor tradiionale i
considerate anacronice. Potrivit art. 8 din legea de punere în aplicare: „(1) Noiunea de
«profesionist» prevzut de art. 3 din Codul civil include categoriile de comerciant,
întreprinztor, operator economic, precum i orice alte persoane autorizate s desf-
oare activiti economice sau profesionale, astfel cum aceste noiuni sunt prevzute
de lege, la data intrrii în vigoare a Codului civil. (2) În toate actele normative în
vigoare, expresiile «acte de comer», respectiv «fapte de comer» se înlocuiesc cu
expresia «activiti de producie, comer sau prestri de servicii»”2.

1 Articolul 229 din legea de punere în aplicare precizeaz c: „(1) Organizarea,
funcionarea i atribuiile instanei de tutel i de familie se stabilesc prin legea privind
organizarea judiciar”. Pân la reglementarea prin lege a organizrii si funcionrii instanei de
tutel, atribuiile acesteia, prevzute de Codul civil, sunt îndeplinite de instanele, seciile sau,
dup caz, „completele” („completurile” – n.n.) specializate pentru minori i familie. Cererile în
curs de soluionare la data intrrii în vigoare a Codului civil rmân s fie soluionate de instanele
judectoreti, sau, dup caz, de autoritile administrative competente potrivit legii în vigoare la
data sesizrii lor.
2 Totui, conform art. 6 alin. (2) din dispoziiile generale ale legii de punere în aplicare a
Codului civil, prevederile cu privire la termenul „comerciant” de la alin. (1) nu se aplic în cazul
unora dintre actele normative, în contextul crora acest termen are un îneles „specific” (de
exemplu, cele din Legea nr. 193/2000, din Legea nr. 296/2004, din Legea nr. 367/2007, din
Legea nr. 158/2008, din Legea nr. 321/2009). Aa fiind, prin referire la sensul „specific”, cel puin
în unele situaii, va fi dificil calificarea reglementrilor ca „accesibile i previzibile”, aa cum ele
ar trebui s fie în sensul „calitii legii”. (S observm c, ulterior, prin Legea nr. 71/2011 pentru
punerea în aplicare a Codului de procedur civil, termenul „comerciant” din Legea nr. 193/2000
a fost înlocuit cu acela de „profesionist”).
16 TRATAT DE PROCEDUR CIVIL
Potrivit art. 212 din lege: „(1) Cu excepia art. 535 din Codul civil, în cuprinsul
Codului civil termenul «necorporal» se înlocuiete cu termenul «incorporal». (2) În
cuprinsul art. 44, art. 144 alin. (3), art. 146 alin. (4), art. 172, art. 211 alin. (2), art. 316
alin. (2), art. 386 alin. (1), art. 689 alin. (3), art. 990 alin. (1) i art. 991 din Codul civil,
expresia «lovite de nulitate relativ» se înlocuiete cu termenul «anulabile». (3) În
cuprinsul art. 215 alin. (1), art. 299, art. 347 alin. (1), art. 1.064 alin. (2), art. 1.248
alin. (4), art. 1.251 i 1.252 din Codul civil, expresia «lovit/lovit de nulitate relativ» se
înlocuiete cu termenul «anulabil/anulabil», dup caz. (4) În cuprinsul Codului civil,
precum i în cuprinsul celorlalte acte normative în vigoare, sintagmele «persoane juridice
fr/cu scop patrimonial», «fr scop patrimonial» i «cu scop patrimonial» se înlocuiesc
cu sintagmele «persoane juridice fr/cu scop lucrativ», «fr scop lucrativ» i, respectiv,
«cu scop lucrativ». (5) În cuprinsul Codului civil, termenul «comunitar»/«comunitare» se
înlocuiete cu termenul «Uniunii Europene». (6) În cuprinsul Codului civil, termenul
«banc» i expresiile «instituie bancar» i «societate bancar» se înlocuiesc cu
expresia «instituie de credit». (7) În cuprinsul art. 1.186 alin. (2), art. 1.191 alin. (1),
art. 1.196 alin. (2), art. 1.200 alin. (2), art. 1.240 alin. (2), art. 1.266 alin. (2), art. 1.494
alin. (1), art. 1.495 alin. (1) i art. 2.014 alin. (2) din Codul civil, expresia «practicile stabilite
între pri» se înlocuiete cu expresia «practicile statornicite între pri». (8) În tot
cuprinsul Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitii
practicienilor în insolven, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 254/2007,
cu modificrile i completrile ulterioare, expresia «societate civil profesional» se
înlocuiete cu expresia «societate profesional».
Unele acte normative sau dispoziii din cuprinsul acestora au fost, bineîneles,
abrogate. Astfel:
a) Codicele civil (sau Codul civil din 1864), publicat în M. Of. nr. 271 din 4 decembrie
1864, nr. 7 (supl.) din 12 ianuarie 1865, nr. 8 (supl.) din 13 ianuarie 1865, nr. 8
(supl.) din 14 ianuarie 1865, nr. 11 (supl.) din 16 ianuarie 1865, nr. 13 (supl.) din 19
ianuarie 1865, cu modificrile i completrile ulterioare, cu excepia dispoziiilor art.

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0147 sec