Tratamentul fiscal al asocierii In participatiune. Editia 2

Tratamentul fiscal al asocierii In participatiune. Editia 2
Preț: 23,90 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2011

DESCRIERE

Data aparitiei: 29 Apr 2011
Nr pagini: 168

Noutatea acestei ediţii a lucrării constă în adăugirea jurisprudenţei, care a lipsit din prima ediţie, precum şi în noi studii de caz referitoare la parteneriatul public-privat sau la asocierea dintre persoanele fizice sau juridice străine şi cele române.Cuprins
Abrevieri... XI
Cuvânt-înainte... XIII
Prefaţă... XV
Capitolul I. Cadru legal. Concept... 1
§1. Cadru legal... 1
§2. Concept... 1
2. 1. Părţile contractante... 4
2. 2. Obiectul de activitate şi sediul asociaţiei... 5
2. 3. Contribuţia asociaţilor... 5
2. 4. Participarea fiecărui asociat la beneficiile sau
pierderile din cadrul asocierii... 7
2. 5. Administrarea asociaţiei... 9
2. 6. Excluderea sau retragerea asociaţilor... 10
2. 7. Durata contractului... 12
2. 8. Condiţiile de încetare a asocierii... 13
§3. Trăsăturile contractului de asociere în participaţiune... 14
Capitolul II. Funcţionarea asocierii... 17
§1. Obligaţiile şi drepturile asociatului principal
(administrator, vizibil)... 19
§2. Obligaţiile şi drepturile asociaţilor secundari
(participanţi, invizibili sau oculţi)... 20
Capitolul III. Comparaţii între contractul de asociere în
participaţiune şi alte tipuri de contracte... 21
§1. Contractul de asociere în participaţiune şi contractul de
închiriere... 21
§2. Asocierea în participaţiune şi parteneriatul
public privat... 35
§3. Joint-venture... 40
3. 1. Conceptul de joint-venture... 40
VI Tratamentul fiscal al asocierii în participaţiune
3. 2. Joint-venture în legislaţia internaţională... 42
3. 3. Elemente privind organizarea contabilităţii unui
joint-venture... 43
Capitolul IV. Tratamentul fiscal al asocierii... 46
§1. Reglementări fiscale referitoare la impozitul pe
profit/venit... 47
1. 1. Asocierea dintre două sau mai multe
persoane fizice... 47
1. 2. Asocierea dintre o persoană fizică şi o
microîntreprindere... 48
1. 3. Asocierea dintre o persoană fizică şi o persoană
juridică plătitoare de impozit pe profit... 49
§2. Reglementări fiscale referitoare la TVA... 49
Capitolul V. Concluzii... 51
Capitolul VI. Studii de caz... 53
§1. Asociatul principal este microîntreprinderea... 53
1. 1. Înregistrarea aporturilor aduse de cei 4 asociaţi... 55
1. 1. 1. Înregistrarea aportului în numerar adus de A.. 55
1. 1. 2. Înregistrarea aportului în natură adus de A... 55
1. 1. 3. Înregistrarea aportului în numerar adus de B.. 55
1. 1. 4. Înregistrarea aportului în natură adus de B... 56
1. 1. 5. Înregistrarea aportului în numerar adus de C.. 56
1. 1. 6. Înregistrarea aportului în natură adus de C... 56
1. 1. 7. Înregistrarea aportului în numerar adus de D.. 56
1. 2. Înregistrarea operaţiunilor rezultate din activitatea
desfăşurată în cadrul asocierii în participaţie... 56
1. 2. 1. Înregistrarea veniturilor din vânzarea
mărfurilor... 57
1. 2. 2. Înregistrarea veniturilor din prestări servicii... 57
1. 2. 3. Încasarea prin bancă a clienţilor... 57
1. 2. 4. Înregistrarea cheltuielilor cu materii prime... 57
1. 2. 5. Înregistrarea cheltuielilor cu energia electrică. 58
1. 2. 6. Înregistrarea altor cheltuieli... 58
1. 2. 7. Plata prin bancă a furnizorilor... 58
Cuprins VII
1. 2. 8. Înregistrarea cheltuielilor cu salariile
personalului... 58
1. 2. 9. Înregistrarea contribuţiei la asigurările sociale
(CAS)... 58
1. 2. 10. Înregistrarea contribuţiei unităţii pentru
asigurările sociale de sănătate (CASS)... 59
1. 2. 11. Înregistrarea contribuţiei unităţii la fondul de
şomaj... 60
1. 2. 12. Înregistrarea contribuţiei la fondul de
accidente şi boli profesionale... 60
1. 2. 13. Înregistrarea fondului de garantare a creanţelor
salariale... 61
1. 2. 14. Înregistrarea contribuţiei unităţii pentru
concedii şi indemnizaţii... 62
1. 2. 15. Înregistrarea reţinerilor din salarii a
contribuţiei angajaţilor la asigurările sociale.. 62
1. 2. 16. Înregistrarea reţinerilor din salarii a
contribuţiei angajaţilor la asigurările sociale de
sănătate... 63
1. 2. 17. Înregistrarea reţinerilor din salarii a
contribuţiei angajaţilor la fondul de şomaj... 63
1. 2. 18. Înregistrarea reţinerilor din salarii a
impozitului pe veniturile de natură salarială... 63
1. 2. 19. Înregistrarea reţinerilor din salarii a
avansurilor acordate personalului în sumă
de 4. 000 lei... 63
1. 2. 20. Înregistrarea plăţii avansurilor către
salariaţi la sfârşitul lunii... 64
1. 2. 21. Înregistrarea plăţii obligaţiilor către bugetul
de stat şi a restului de plată privind salariile... 64
1. 2. 22. Înregistrarea amortizării mijlocului fix adus
ca aport de societatea A... 64
1. 2. 23. Înregistrarea amortizării mijlocului fix adus
ca aport de societatea B... 65
1. 2. 24. Înregistrarea amortizării mijlocului fix adus
ca aport de societatea C... 65
VIII Tratamentul fiscal al asocierii în participaţiune
1. 2. 25. Închiderea şi plata prin bancă a TVA-ului... 65
1. 3. Preluarea din balanţa de verificare a primei luni de
activitate a asocierii, pe bază de decont, a veniturilor şi
cheltuielilor din asociere, de către cei trei asociaţi
A, B, C şi D... 68
1. 3. 1. Repartizarea veniturilor către A... 69
1. 3. 2. Repartizarea cheltuielilor către A... 70
1. 3. 3. Repartizarea veniturilor către B... 72
1. 3. 4. Repartizarea cheltuielilor către B... 73
1. 3. 5. Repartizarea veniturilor către C... 76
1. 3. 6. Repartizarea cheltuielilor către C... 77
1. 3. 7. Repartizarea veniturilor către D... 79
1. 3. 8. Repartizarea cheltuielilor catre D... 80
1. 4. Modul de calcul al impozitului datorat de fiecare
asociat şi plata prin bancă a rezultatelor asocierii
către fiecare asociat... 82
1. 4. 1. Determinarea impozitului pe microîntreprindere
datorat de asociatul A... 82
1. 4. 2. Determinarea impozitului pe profit datorat de
asociatul B... 82
1. 4. 3. Determinarea impozitului pe profit datorat de
asociatul C... 88
1. 4. 4. Determinarea impozitului pe profit datorat de
asociatul D... 89
1. 5. Înregistrarea preluării cheltuielilor şi veniturilor din
asocierea în participaţie în contabilitatea fiecărui
asociat... 91
1. 5. 1. În contabilitatea societăţii A... 91
1. 5. 2. În contabilitatea societăţii B... 96
1. 5. 3. În contabilitatea asociatului C... 100
1. 5. 4. În contabilitatea asociatului D... 100
§2. Asociatul principal este persoana juridică plătitoare
de impozit pe profit... 104
2. 1. Modul de calcul al impozitului datorat de fiecare
asociat şi plata prin bancă a rezultatelor asocierii
către fiecare asociat... 106
Cuprins IX
2. 1. 1. Determinarea impozitului pe profit datorat
de asociatul C... 106
2. 2. Înregistrarea preluării cheltuielilor şi veniturilor
din asocierea în participaţie în contabilitatea
fiecărui asociat... 107
2. 2. 1. În contabilitatea asociatului C... 107
§3. Studiu de caz referitor la un parteneriat de tip
joint-venture (parteneriat între un grup de firme)... 108
Anexa nr. 1. Acord de proiect cadru... 130
Anexa nr. 2. Contract de asociere în participaţiune... 134
Bibliografie... 145


Astfel, această nouă ediţie îmbină, într-o manieră simplă şi utilă, informaţiile juridice referitoare la asocierea în participaţiune – cum ar fi cadrul legal al asocierii, jurisprudenţă, înfiinţarea unei asocieri şi toate clauzele necesar a fi cuprinse în contractul de asociere în participaţiune – cu informaţiile fiscale referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, obligaţiile declarative şi de plată a impozitelor către stat şi, nu în ultimul rând, studii de caz prin care este exemplificat modul de înregistrare în contabilitate a activităţii unei asocieri în participaţiune.

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.042 sec