Transmisiunea Moştenirii

Transmisiunea Moştenirii
Preț: 52,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 336
Categoria: Civil

DESCRIERE

Volumul este dedicat Transmisiunii moştenirii ‒ instituţie fundamentală a dreptului civil, centrată în jurul dreptului de opţiune succesorală .

Una dintre cauzele apariţiei acestei lucrări o constituie promulgarea noului Cod civil prin Legea nr. 287/2009, iminenta sa intrare în vigoare, impactul legislaţiei comunitare şi de drepturile omului asupra dreptului intern, mai cu seamă caracterul obligatoriu al hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului asupra jurisprudenţei naţionale.

O altă cauză a constituit-o redarea pentru contemporaneitate a valorilor tradiţionale juridice româneşti, azi în bună parte uitate, din perioada dinainte de Marea Unire de la 1918, dar şi analiza unor noi instituţii ale opţiunii succesorale din alte sisteme de drept european succesoral, precum acceptarea până la concurenţa activului net din dreptul francez, certificatul de moştenitor european.

De asemenea, noutatea monografiei o constituie analiza și explicarea unor probleme controversate ale opţiunii succesorale sau ale petiţiei de ereditate etc., dar și expunerea jurisprudenţei recente în materie. Totodată, în lucrare sunt exprimate importante propuneri
de lege ferenda.

De asemenea, monografia are pagini consistente dedicate legislaţiei spaţiului francofon, cu atâta înrâurire asupra doctrinei şi jurisprudenţei româneşti.

jud. dr. Florin Vădeanu
CUPRINS
ABREVIERI .......................................................................................................................9
TITLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND OPŢIUNEA SUCCESORALĂ ..... 11
CAPITOLUL I. Noţiunea de opţiune succesorală ....................................11
Secţiunea I. Dreptul de moştenire .....................................................11
Secţiunea a II-a. Dreptul de opţiune succesorală – pilon
fundamental al transmisiunii succesorale ..................26
Subsecţiunea I. Sediul materiei .................................................... 27
Subsecţiunea a II-a. Istoric ....................................................................28
Subsecţiunea a III-a. Defi niţie ................................................................30
Subsecţiunea a IV-a. Formele opţiunii succesorale ...............................32
CAPITOLUL II. Subiectele dreptului de opţiune succesorală ................34
Secţiunea I. Aspecte prealabile ................................................... 34
Secţiunea a II-a. Moştenitorii legali ................................................... 35
Secţiunea a III-a. Legatarii .................................................................. 36
Secţiunea a IV-a. Creditorii. Acţiunea oblică. Acţiunea pauliană ..........37
CAPITOLUL III. Actul de opţiune succesorală ..........................................43
Secţiunea I. Defi niţie .................................................................. 43
Secţiunea a II-a. Caracterele juridice ale actului de opţiune
succesorală .............................................................44
Secţiunea a III-a. Condiţii de validitate ..................................................... 57
CAPITOLUL IV. Prescripţia dreptului de opţiune succesorală ................62
Secţiunea I. Termenele de opţiune succesorală ........................... 62
Secţiunea a II-a. Începutul termenului de opţiune succesorală ...........68
Secţiunea a III-a. Suspendarea termenului ..........................................72
Secţiunea a IV-a. Întreruperea termenului ..........................................75
6
Transmisiunea moştenirii
Secţiunea a V-a. Repunerea în termen ................................................76
Secţiunea a VI-a. Efectele prescripţiei dreptului de opţiune
succesorală ............................................................. 80
TITLUL II. ACCEPTAREA MOŞTENIRII ..................................................................82
CAPITOLUL I. Acceptarea moştenirii.......................................................82
Secţiunea I. Preliminarii ............................................................ 82
Secţiunea a II-a. Acceptarea pură şi simplă a moştenirii .................... 84
Subsecţiunea I. Acceptarea pură şi simplă voluntară ................85
Secţiunea a III-a. Acceptarea pură şi simplă forţată ...........................102
Subsecţiunea I. Noţiune ..............................................................102
Subsecţiunea a II-a. Condiţiile cerute de lege pentru
acceptarea forţată a moştenirii ......................104
Subsecţiunea a III-a. Efectele încălcării art. 703 şi art. 712 C. civ. .. 107
CAPITOLUL II. Acceptarea sub benefi ciu de inventar ..........................109
Secţiunea I. Noţiune .................................................................109
Secţiunea a II-a. Caracterul facultativ ............................................. 114
Secţiunea a III-a. Subiecţii acceptării sub benefi ciu de inventar ........ 117
Secţiunea a IV-a. Condiţii de formă prevăzute de lege pentru
acceptarea sub benefi ciu de inventar .................... 117
Secţiunea a V-a. Efectele acceptării sub benefi ciu de inventar .........122
Secţiunea a VI-a. Încetarea benefi ciului de inventar .........................125
Secţiunea a VII-a. Studiu de caz: acceptarea până la concurenţa
activului net ..........................................................126
CAPITOLUL III. Renunţarea la succesiune ............................................... 132
Secţiunea I. Defi niţie ................................................................132
Secţiunea a II-a. Condiţiile renunţării la succesiune.........................135
Secţiunea a III-a. Efecte ..........................................................................143
Secţiunea a IV-a. Retractarea renunţării ...........................................145
TITLUL III. TRANSMISIUNEA ACTIVULUI ŞI PASIVULUI MOŞTENIRII ....... 149
CAPITOLUL I. Locul instituţiei în cadrul opţiunii succesorale ...........149
CAPITOLUL II. Obiectul transmisiunii moştenirii ..................................151
Secţiunea I. Despre patrimoniul succesoral .............................. 151
Secţiunea a II-a. Activul succesoral: alcătuire .................................152
Subsecţiunea I. Drepturi patrimoniale ...................................... 153
Subsecţiunea a II-a. Drepturi personale nepatrimoniale .................161
7
Cuprins
Secţiunea a III-a. Pasivul succesoral: alcătuire .................................163
Subsecţiunea I. Sediul materiei ..................................................163
Subsecţiunea a II-a. Datoriile succesiunii .........................................163
Subsecţiunea a III-a. Sarcinile succesiunii ..........................................166
Secţiunea a IV-a. Transmisiunea activului succesoral .......................169
Subsecţiunea I. Preliminarii .........................................................169
Subsecţiunea a II-a. Transmisiunea universală ................................169
Subsecţiunea a III-a. Transmisiunea cu titlu universal ..................... 170
Subsecţiunea a IV-a. Transmisiunea cu titlu particular .................... 170
Subsecţiunea a V-a. Diviziunea de drept a activului succesoral .....171
Secţiunea a V-a. Transmisiunea pasivului succesoral ....................... 171
Subsecţiunea I. Sediul materiei ...................................................171
Subsecţiunea a II-a. Diviziunea de drept a pasivului succesoral .... 175
Secţiunea a VI-a. Separaţia de patrimonii .............................................198
Subsecţiunea I. Noţiune, sediul materiei ..................................198
Subsecţiunea a II-a. Condiţii .................................................................202
Subsecţiunea a III-a. Efectele separaţiei de patrimonii ....................207
TITLUL IV. TRANSMISIUNEA POSESIUNII MOŞTENIRII ................................ 211
CAPITOLUL I. Introducere ........................................................................211
CAPITOLUL II. Dobândirea de drept a posesiunii moştenirii de
către moştenitorii legali sezinari ................................... 213
Secţiunea I. Sezina. Noţiune, istoric, efecte ..............................213
Subsecţiunea I. Noţiune .............................................................. 213
Subsecţiunea a II-a. Istoric .................................................................. 215
Subsecţiunea a III-a. Efecte .................................................................. 217
Secţiunea a II-a. Moştenitorii sezinari ..............................................219
Secţiunea a III-a. Sezina executorilor testamentari ......................... 220
Secţiunea a IV-a. Drept comparat. Mandatul convenţional cu
efect postum ........................................................ 223
Secţiunea a V-a. Dobândirea posesiunii moştenirii de către
moştenitorii legali nesezinari ............................... 225
Secţiunea a VI-a. Predarea legatelor ............................................... 230
Subsecţiunea I. Predarea legatelor universale ......................... 231
Subsecţiunea a II-a. Predarea legatelor cu titlu universal ..............235
Subsecţiunea a III-a. Predarea legatelor cu titlu particular ............237
8
Transmisiunea moştenirii
TITLUL V. ACŢIUNILE SUCCESORALE ...............................................................241
TITLUL VI. PETIŢIA DE EREDITATE ...................................................................... 245
Secţiunea I. Defi niţie .......................................................................... 245
Secţiunea a II-a. Petiţia de ereditate în dreptul privat roman .......... 250
Secţiunea a III-a. Elementele petiţiei de ereditate ........................... 253
Secţiunea a IV-a. Caracterele acţiunii ...............................................257
Secţiunea a V-a. Comparaţia cu alte acţiuni civile ..............................272
Secţiunea a VI-a. Efectele petiţiei de ereditate ...................................281
TITLUL VII. DOVADA CALITĂŢII DE MOŞTENITOR ..........................................296
Secţiunea I. Certifi catul de moştenitor .................................... 296
Subsecţiunea I. Aspecte prealabile .........................................296
Subsecţiunea a II-a. Conţinut. Forţă probantă .............................301
Secţiunea a II-a. Certifi catul de moştenitor european .....................313
Subsecţiunea I. Introducere ..................................................... 313
Subsecţiunea a II-a. Actul autentic european ............................... 315
Subsecţiunea a III-a. Instituţia certifi catului de moştenitor
european din perspectiva Propunerii ..........316
Secţiunea a III-a. Certifi catul de calitate de moştenitor ................... 320
Secţiunea a IV-a. Certifi catul de legatar .......................................... 322
Secţiunea a V-a. Certifi catul de moştenitor suplimentar ................ 322
Secţiunea a VI-a. Certifi catul de vacanţă succesorală ...................... 324
Secţiunea a VII-a. Testamentul ......................................................... 325
Secţiunea a VIII-a. Actele de stare civilă ............................................. 325
BIBLIOGRAFIE............................................................................................................ 326

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.020 sec