Traficul de persoane

Traficul de persoane
Preț: 44,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 368
Categoria: Penal

DESCRIERE

Data aparitiei: 08 Iun 2012
Nr pagini : 368

Fenomen subteran cu dimensiuni globale, care generează milioane de drame omeneşti, traficul de persoane există şi în ţara noastră, România reprezentând mai ales o ţară de origine şi de tranzit pentru victime. Tema analizată este de mare actualitate, având în vedere, pe de o parte, caracterul relativ recent al dispoziţiilor speciale privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, din legislaţia naţională, iar pe de altă parte, profundele modificări legislative în această materie. Problemele de drept care se ridică în raport cu reglementările existente nu au fost clarificate în totalitate, în mod definitiv, existând astfel spaţiu liber pentru exprimarea unor noi opinii sau pentru o argumentare mai bună a celor deja exprimate.


Chiar dacă normele juridice naţionale au cunoscut un proces de armonizare cu normele internaţionale sau cu cele europene, prevenirea şi combaterea traficului de persoane nu se asigură la nivelul cel mai eficient posibil, având în vedere cadrul juridic actual, care poate fi îmbunătăţit. În prezenta lucrare ne-am propus să scoatem în evidenţă modalităţile prin care poate fi îmbunătăţită actuala legislaţie, făcând propuneri care sperăm că vor ajuta legiuitorul în eventualele demersuri în acest sens. Totodată, sperăm că aceasta va reprezenta o sursă de documentare utilă practicienilor dreptului. Spre exemplu, pe lângă legislaţia relevantă, pentru magistratul chemat să aplice legea, este importantă, în opinia noastră, cunoaşterea cauzelor, modului de operare al traficanţilor, a psihologiei acestora şi a victimelor, precum şi a consecinţelor traficului de persoane.
Lucrarea reprezintă o complexă analiză a traficului de persoane din punct de vedere criminologic, din punct de vedere al dreptului penal şi procesul penal, precum şi din punct de vedere al dreptului comparat.
Cuprins
Prefaţă ........................................................................................ XV
Abrevieri ................................................................................... XIX
Introducere ............................................................................... XXI
Capitolul I. Traficul de persoane ca parte a fenomenului
criminal ...................................................................................... 1
Secţiunea 1. Dimensiunile traficului de persoane ....................... 1
§1. Traficul de persoane sub aspect social ............................. 2
§2. Traficul de persoane sub aspect economic ....................... 3
§3. Traficul de persoane sub aspect juridic ............................ 3
Secţiunea a 2-a. Originile traficului de persoane ........................ 7
Secţiunea a 3-a. Cauzele traficului de persoane ....................... 11
§1. Perspectiva profiturilor obţinute de traficanţi ................ 11
§2. Lipsa unui nivel de trai mulţumitor al victimelor .......... 12
§3. Carenţele educaţionale ale victimelor ............................ 14
§4. Existenţa unei cereri pentru serviciile persoanelor
traficate ............................................................................ 15
§5. Legislaţia penală permisivă ............................................ 16
§6. Lipsa de diligenţă în punerea în aplicare
a prevederilor legale ........................................................ 17
Secţiunea a 4-a. Modul de operare şi etapele traficului
de persoane, profilul traficantului şi al victimei ................... 19
§1. Modul de operare şi etapele traficului de persoane ........ 19
§2. Profilul traficantului şi al victimei ................................. 24
2.1. Profilul traficantului ................................................. 25
2.2. Profilul victimei ........................................................ 26
Secţiunea a 5-a. Consecinţele traficului de persoane
asupra victimelor .................................................................. 28
§1. Consecinţe asupra integrităţii fizice şi sănătăţii
victimelor ......................................................................... 28
§2. Consecinţe asupra psihicului victimelor ........................ 29
VI Traficul de persoane
§3. Consecinţe în legătură cu relaţiile sociale
pe care le dezvoltă victimele ........................................... 30
Secţiunea a 6-a. Clasificări ale traficului de persoane .............. 31
Secţiunea a 7-a. Repere de ordin istoric privind sancţionarea
traficului de persoane în legislaţia română ........................... 33
Capitolul II. Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 678/2001 ... 40
Secţiunea 1. Privire de ansamblu asupra infracţiunilor
prevăzute de Legea nr. 678/2001 ......................................... 41
Secţiunea a 2-a. Traficul de persoane ....................................... 46
§1. Conţinutul juridic ........................................................... 46
§2. Obiectul juridic şi obiectul material ............................... 47
§3. Subiecţii infracţiunii ....................................................... 48
§4. Latura obiectivă ............................................................. 50
4.1. Elementul material .................................................... 50
4.2. Urmarea imediată şi legătura de cauzalitate ............. 65
§5. Latura subiectivă ............................................................ 66
5.1. Vinovăţia .................................................................. 66
5.2. Mobilul şi scopul ...................................................... 67
5.3. Consimţământul victimei .......................................... 85
§6. Forme, variante, sancţiuni, măsura de siguranţă
a confiscării speciale şi măsura de siguranţă a confiscării
extinse .............................................................................. 87
6.1. Forme ........................................................................ 87
6.2. Variante .................................................................... 92
6.3. Sancţiuni ................................................................... 95
6.4. Măsura de siguranţă a confiscării speciale
şi măsura de siguranţă a confiscării extinse ................ 99
Secţiunea a 3-a. Traficul de minori ........................................ 104
§1. Conţinutul juridic ......................................................... 104
§2. Obiectul juridic şi obiectul material ............................. 105
§3. Subiecţii infracţiunii ..................................................... 105
§4. Latura obiectivă ........................................................... 106
4.1. Elementul material .................................................. 106
4.2. Urmarea imediată şi legătura de cauzalitate ........... 108
§5. Latura subiectivă .......................................................... 108
5.1. Vinovăţia ................................................................ 108
5.2. Mobilul şi scopul .................................................... 109
Cuprins VII
5.3. Consimţământul victimei ........................................ 109
§6. Forme, variante, sancţiuni şi măsura de siguranţă
a confiscării speciale şi măsura de siguranţă
a confiscării extinse ....................................................... 110
6.1. Forme ...................................................................... 110
6.2. Variante .................................................................. 110
6.3. Sancţiuni ................................................................. 115
6.4. Măsura de siguranţă a confiscării speciale
şi măsura de siguranţă a confiscării extinse .............. 117
Secţiunea a 4-a. Folosirea serviciilor unei persoane
exploatate ........................................................................... 118
§1. Conţinutul juridic ......................................................... 118
§2. Obiectul juridic şi obiectul material ............................. 119
§3. Subiecţii infracţiunii ..................................................... 119
§4. Latura obiectivă ........................................................... 120
4.1. Elementul material .................................................. 120
4.2. Urmarea imediată şi legătura de cauzalitate ........... 121
§5. Latura subiectivă .......................................................... 121
§6. Forme, variante, sancţiuni şi măsura de siguranţă
a confiscării speciale ...................................................... 122
6.1. Forme ...................................................................... 122
6.2. Variante .................................................................. 122
6.3. Sancţiuni ................................................................. 123
6.4. Măsura de siguranţă a confiscării speciale ............. 123
Secţiunea a 5-a. Organizarea săvârşirii infracţiunilor privind
traficul de persoane sau în legătură cu traficul
de persoane ........................................................................ 124
§1. Conţinutul juridic ......................................................... 125
§2. Obiectul juridic şi obiectul material ............................. 125
§3. Subiecţii infracţiunii ..................................................... 125
§4. Latura obiectivă ........................................................... 126
4.1. Elementul material .................................................. 126
4.2. Urmarea imediată şi legătura de cauzalitate ........... 127
§5. Latura subiectivă .......................................................... 128
§6. Forme, variante şi sancţiuni şi măsura de siguranţă
a confiscării speciale ...................................................... 128
6.1. Forme ...................................................................... 128
6.2. Variante .................................................................. 129
VIII Traficul de persoane
6.3. Sancţiuni ................................................................. 129
6.4. Măsura de siguranţă a confiscării speciale ............. 130
Secţiunea a 6-a. Infracţiunea prevăzută de art. 17 din
Legea nr. 678/2001 ............................................................ 130
§1. Conţinutul juridic ......................................................... 131
§2. Obiectul juridic şi obiectul material ............................. 131
§3. Subiecţii infracţiunii ..................................................... 132
§4. Latura obiectivă ........................................................... 133
4.1. Elementul material .................................................. 133
4.2. Urmarea imediată şi legătura de cauzalitate ........... 133
§5. Latura subiectivă .......................................................... 134
§6. Forme, variante, sancţiuni şi măsura de siguranţă a
confiscării speciale ........................................................ 134
6.1. Forme ...................................................................... 134
6.2. Variante .................................................................. 134
6.3. Sancţiuni ................................................................. 135
6.4. Măsura de siguranţă a confiscării speciale ............. 135
Secţiunea a 7-a. Pornografia infantilă ..................................... 136
§1. Conţinutul juridic ......................................................... 136
§2. Obiectul juridic şi obiectul material ............................. 136
§3. Subiecţii infracţiunii ..................................................... 137
§4. Latura obiectivă ........................................................... 138
4.1. Elementul material .................................................. 138
4.2. Cerinţe esenţiale ..................................................... 141
4.3. Urmarea imediată şi legătura de cauzalitate ........... 142
§5. Latura subiectivă .......................................................... 142
§6. Forme, variante, sancţiuni şi măsura de siguranţă a
confiscării speciale ........................................................ 143
6.1. Forme ...................................................................... 143
6.2. Variante .................................................................. 143
6.3. Sancţiuni ................................................................. 144
6.4. Măsura de siguranţă a confiscării speciale ............. 144
Capitolul III. Delimitarea infracţiunilor prevăzute de
Legea nr. 678/2001 de alte infracţiuni ................................ 145
Secţiunea 1. Delimitarea infracţiunilor privind traficul
de persoane de infracţiunea de lipsire de libertate
în mod ilegal ...................................................................... 145
Cuprins IX
Secţiunea a 2-a. Delimitarea infracţiunilor privind traficul
de persoane de infracţiunile de sclavie şi supunere
la muncă forţată sau obligatorie ......................................... 150
Secţiunea a 3-a. Delimitarea infracţiunilor privind traficul
de persoane de infracţiunea de proxenetism ...................... 151
§1. Delimitarea infracţiunii de trafic de persoane de
infracţiunea de proxenetism .......................................... 152
§2. Delimitarea infracţiunii de trafic de minori de
infracţiunea de proxenetism .......................................... 156
Secţiunea a 4-a. Delimitarea infracţiunilor prevăzute
de art. 12, 13 şi 17 din Legea nr. 678/2001 de
infracţiunile privind traficul de migranţi ............................ 158
§1. Delimitarea infracţiunii de trafic de persoane de
infracţiunile privind traficul de migranţi ....................... 159
§2. Delimitarea infracţiunii de trafic de minori de
infracţiunile privind traficul de migranţi ....................... 162
§3. Delimitarea infracţiunii prevăzute de art. 17 din
Legea nr. 678/2001 de infracţiunile privind traficul
de migranţi ..................................................................... 163
Secţiunea a 5-a. Delimitarea infracţiunii de pornografie
infantilă prevăzută de art. 18 din Legea nr. 678/2001
de alte infracţiuni ............................................................... 164
§1. Delimitarea infracţiunii prevăzute de art. 18 din
Legea nr. 678/2001 de infracţiunea prevăzută
de art. 325 C.pen. ........................................................... 164
§2. Delimitarea infracţiunii prevăzute de art. 18 din
Legea nr. 678/2001 de infracţiunea prevăzută
de art. 51 din Legea nr. 161/2003 .................................. 166
§3. Delimitarea infracţiunii prevăzute de art. 18 din
Legea nr. 678/2001 de infracţiunea prevăzută de
art. 11 din Legea nr. 196/2003 ....................................... 169
Capitolul IV. Particularităţi privind procedura judiciară
în cazul infracţiunilor prevăzute de
Legea nr. 678/2001 ................................................................ 172
Secţiunea 1. Dispoziţii speciale privind urmărirea penală ...... 172
§1. Competenţa organelor de urmărire penală ................... 173
1.1. Competenţa procurorului ........................................ 174
X Traficul de persoane
1.2. Competenţa organelor de cercetare penală
ale poliţiei judiciare ................................................... 179
§2. Sesizarea organelor de urmărire penală ....................... 181
2.1. Modalităţile de sesizare a organelor de
urmărire penală .......................................................... 181
2.2. Efectuarea de acte premergătoare de către
investigatorii sub acoperire ....................................... 183
§3. Asistenţa juridică obligatorie a victimelor ................... 185
§4. Consideraţii privind mijloacele de probă ..................... 188
§5. Preluarea cauzelor de către procurorii aparţinând
structurilor ierarhic superioare....................................... 190
§6. Verificarea actului de sesizare a instanţei .................... 191
Secţiunea a 2-a. Dispoziţii speciale privind judecata ............. 193
§1. Competenţa materială .................................................. 194
§2. Compunerea completului de judecată în cazul în care
inculpatul sau victima este un minor ............................. 195
§3. Participarea procurorului la judecată şi exercitarea
căilor de atac de către ministerul public ........................ 197
3.1. Obligativitatea participării procurorului la
judecată ..................................................................... 197
3.2. Consideraţii privind exercitarea căilor de atac ....... 198
§4. Consideraţii privind publicitatea şedinţei de
judecată .......................................................................... 202
4.1. Regula publicităţii şedinţei de judecată .................. 202
4.2. Lipsa de publicitate a şedinţei de judecată în cazul
infracţiunilor prevăzute de art. 13 şi 18 din
Legea nr. 678/2001 ................................................... 203
4.3. Publicitatea şedinţei de judecată în cazul concursului
de infracţiuni, în situaţia în care unele dintre acestea se
judecă în şedinţă publică, iar altele în şedinţă
nepublică ................................................................... 205
4.4. Posibilitatea declarării şedinţei secrete în cazul
infracţiunilor prevăzute de art. 12 şi 17 din
Legea nr. 678/2001 ................................................... 207
§5. Asistenţa juridică obligatorie a victimelor ................... 208
Cuprins XI
Capitolul V. Prevenirea şi combaterea traficului de persoane
la nivel internaţional, regional - european,
precum şi în legislaţiile penale ale altor state ..................... 209
Secţiunea 1. Prevenirea şi combaterea traficului de persoane
la nivel internaţional .......................................................... 209
§1. Acordul internaţional de la Paris, din 18 mai 1904,
cu privire la reprimarea traficului cu femei ................... 210
§2. Convenţia internaţională de la Paris, din 4 mai 1910,
cu privire la reprimarea traficului cu femei ................... 212
§3. Convenţia internaţională de la Geneva, din 30 septembrie
1921, cu privire la reprimarea traficului cu femei
şi copii ........................................................................... 213
§4. Convenţia de la Geneva, din 25 septembrie 1926
privind sclavia ............................................................... 214
§5. Convenţia internaţională de la Geneva, din
11 octombrie 1933, cu privire la reprimarea traficului
cu femei majore ............................................................. 215
§6. Convenţia Naţiunilor Unite pentru suprimarea
traficului de persoane şi a exploatării prostituirii
semenilor, din 2 decembrie 1949 ................................... 216
§7. Convenţia suplimentară cu privire la abolirea
sclaviei, a traficului cu sclavi şi a instituţiilor şi
practicilor analoge sclaviei, din 7 septembrie 1956 ....... 218
§8. Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii
nr. 105/1957 privind abolirea muncii forţate ................. 221
§9. Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii
nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme
ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea
eliminării lor ................................................................... 221
§10. Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea
traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor,
adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva
criminalităţii transnaţionale organizate,
din 15 noiembrie 2000 ................................................... 223
Secţiunea a 2-a. Combaterea traficului de persoane
la nivel regional - european ................................................ 227
XII Traficul de persoane
§1. Recomandarea nr. 1065(1987) a Consiliului Europei
privind traficul de copii şi alte forme de exploatare a
copilului ......................................................................... 227
§2. Recomandarea Consiliului Europei nr. R(91)11 privind
exploatarea sexuală, pornografia, prostituţia,
precum şi traficul de copii şi de tineri adulţi ................. 229
§3. Rezoluţia Consiliului Europei nr. 1099(1996)
privind exploatarea sexuală a copiilor ........................... 231
§4. Acţiunea comună a Consiliului Uniunii Europene
din 24 februarie 1997 privind combaterea traficului
de fiinţe umane şi exploatarea sexuală a copiilor
(97/154/JAI) .................................................................. 233
§5. Recomandarea Consiliului Europei nr. 1325(1997)
privind traficul de femei şi prostituţia forţată în
Statele membre ale Consiliului Europei ........................ 236
§6. Recomandarea Consiliului Europei nr. R(2000)11
privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane
în scopul exploatării sexuale ......................................... 237
§7. Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene
din 19 iulie 2002 privind combaterea traficului
de persoane (2002/629/JAI) .......................................... 240
§8. Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene din
22 decembrie 2003 privind combaterea exploatării sexuale
a copiilor şi a pornografiei infantile (2004/68/JAI) ....... 243
§9. Convenţia Consiliului Europei din 3 mai 2005
privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane ......... 246
§10. Convenţia Consiliului Europei din 11 iulie 2007
pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale
şi a abuzurilor sexuale ................................................... 248
§11. Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European
şi a Consiliului Uniunii Europene din 5 aprilie 2011
privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
şi protejarea victimelor acestuia, precum şi de înlocuire
a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului ................ 253
Secţiunea a 3-a. Incriminarea traficului de persoane în
legislaţiile penale ale altor state ......................................... 260
§1. Legislaţia britanică ....................................................... 261
§2. Legislaţia bulgară ......................................................... 262
Cuprins XIII
§3. Legislaţia cehă ............................................................. 264
§4. Legislaţia finlandeză .................................................... 265
§5. Legislaţia franceză ....................................................... 267
§6. Legislaţia germană ....................................................... 269
§7. Legislaţia italiană ......................................................... 271
§8. Legislaţia olandeză ....................................................... 273
§9. Legislaţia portugheză ................................................... 275
§10. Legislaţia Republicii Moldova ................................... 276
Capitolul VI. Incriminarea traficului de persoane
în Noul Cod penal ................................................................. 282
Secţiunea 1. Privire de ansamblu asupra infracţiunilor
în materia traficului de persoane şi exploatării
persoanelor vulnerabile ...................................................... 283
Secţiunea a 2-a. Analiza infracţiunilor de exploatare a
cerşetoriei şi folosire a unui minor în scop
de cerşetorie ....................................................................... 285
§1. Exploatarea cerşetoriei ................................................. 286
1.1. Conţinutul juridic .................................................... 286
1.2. Obiectul juridic şi obiectul material ....................... 286
1.3. Subiecţii infracţiunii ............................................... 287
1.4. Latura obiectivă ...................................................... 287
1.5. Latura subiectivă .................................................... 289
1.6. Forme, variante şi sancţiuni .................................... 289
§2. Folosirea unui minor în scop de cerşetorie .................. 292
1.1. Conţinutul juridic .................................................... 293
1.2. Obiectul juridic şi obiectul material ....................... 293
1.3. Subiecţii infracţiunii ............................................... 293
1.4. Latura obiectivă ...................................................... 294
1.5. Latura subiectivă .................................................... 296
1.6. Forme, variante şi sancţiuni .................................... 297
Secţiunea a 3-a. Comparaţie între Noul Cod penal şi legislaţia
penală în vigoare în materia traficului de persoane ............ 298
Secţiunea a 4-a. Privire critică asupra reglementării
infracţiunilor în materia traficului de persoane şi exploatării
persoanelor vulnerabile în Noul Cod penal ........................ 305
Secţiunea a 5-a. Particularităţi privind procedura
judiciară ............................................................................. 309
XIV Traficul de persoane
§1. Dispoziţii speciale privind urmărirea penală ................ 310
§2. Dispoziţii speciale privind judecata ............................. 312
Concluzii .................................................................................... 314
Bibliografie ................................................................................ 329
Index ........................................................................................... 341

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.042 sec