Științe ale naturii - Manual pentru clasa a IV-a 2021

DESCRIERE

Manualul  Stiinte ale naturii clasa a IV-a

Materialul este transpus în termeni de viață, fără teoretizări care să fie paralele cu interesele elevilor prin cele 5 unități de învățare.

Manualul asigură continuitatea între experiența de viață a copilului și cerințele de ordin social, exprimată prin conținutul programelor școlare. Conceptele teoretice sunt explicate în mod clar și propun aplicații practice pentru a demonstra înțelegerea.

Manualul are următoarele caracteristici:

v  dezvoltă, în cele 5 unități de învățare, toate domeniile științei: Științele vieții, Științele Pământului, Științele fizicii; respectă programa școlară și adaptează conținutul științific la nivelul  înțelegerii elevului;

v  contribuie la educația pentru dezvoltare durabilă prin creșterea gradului de conștientizare a problemelor actuale și viitoare;

v  respectă  etapele învățării prin descoperire: identificarea situațiilor-problemă, emiterea ipotezelor, observarea procesului sau fenomenului științific, investigare-explorare, experiment, stabilirea unor conexiuni între date, formularea concluziilor;

v  consolidează competența de comunicare prin înțelegerea terminologiei specifice și stimularea interesului pentru lectura textelor cu conținut științific;

v  favorizează învățarea prin cooperare prin activitățile organizate în perechi și în echipe.

Manualul oferă numeroase și variate contexte de învățare și exersare care au în vedere individualizarea și exersarea, respectând un stil cognitiv adecvat vârstei, asigurând fiecărui elev instruire în propriul ritm, oferindu-i posibilități de exersare și de a continua studiul în cadrul unor activități extrașcolare în timpul liber.

 Activitățile de învățare plasează elevul în condițiile naturale ale vieții, determinate de motivații și atitudini adecvate în raport cu particularitățile psihologice și cu mediul apropiat.

Manualul sprijină transferul cunoștințelor prin aprofundarea, consolidarea cunoștințelor esențiale și a capacităților formate și prin lărgirea cunoștințelor, completarea conținuturilor deja însușite.

Procesul de formare a competențelor specifice disciplinei Științe ale naturii presupune un demers bazat pe interactivitate, astfel încât accentul învățării să fie pus pe valorificarea cunoștințelor, nu pe reproducerea lor mecanică, pe formarea abilităților, pe schimbarea atitudinilor, pe construirea și dobândirea unor noi achiziții.

Versiunea tipărită a manualului stă la baza versiunii digitale, care păstrează toată structura și elementele celei dintâi, conform celor prezentate mai sus, dar contribuind prin natura elementelor virtuale (animate, interactive) la crearea unor experiențe de învățare complexe, în acord cu cerințele programei școlare actuale, dar și cu vârsta elevilor cărora li se adresează.

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0168 sec