Statutul juridic al minoritatilor nationale

Statutul juridic al minoritatilor nationale
Preț: 32,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 216

DESCRIERE

Cartea reprezintă un instrument de lucru util studenţilor şi masteranzilor, cercetătorilor, magistraţilor şi funcţionarilor publici, politicienilor interesaţi de tematica minorităţilor naţionale, de aplicarea legislaţiei anti-discriminare, de interferenţele dreptului administrativ cu drepturile omului.

Perspectiva asupra subiectului este una interdisciplinară, statutul minorităţilor naţionale rezultând din interpretarea sistematică a normelor din mai multe ramuri de drept: internaţional public, comunitar, constituţional şi administrativ. Această perspectivă permite autoarei ca, printr-o analiză comparată, să releve soluţiile normative care s-au dovedit juste şi eficiente, faţă de cele care mai pot fi îmbunătăţite sub aspect conceptual sau metodologic.


Cuprins
Abrevieri.................................................................................................XI
Cuvânt-înainte ....................................................................................XIII
Introducere............................................................................................... 1
Capitolul I. Sisteme de ocrotire a minoritatilor
nationale în literatura de specialitate..................................................... 3
§1. Istoricul conceptiilor privind protectia minoritatilor nationale
în literatura juridica ............................................................................... 3
§2. Clarificari conceptuale în domeniul protectiei minoritatilor
nationale ................................................................................................ 5
2.1. Natiunea..................................................................................... 7
2.2. Poporul .................................................................................... 11
2.3. Minoritatile nationale .............................................................. 12
2.4. Grupul etnic ............................................................................. 18
2.5. Originea etnica......................................................................... 19
2.6. Nationalitatea........................................................................... 19
2.7. Autonomia ............................................................................... 20
§3. Principiul nediscriminarii – metoda de protectie a persoanelor
apartinând minoritatilor nationale ....................................................... 21
3.1. Scurta analiza a practicii judiciare nascute în baza art. 14
al Conventiei europene a drepturilor omului .................................. 23
3.2 Analiza normelor direct-aplicabile în cazurile de
discriminare rasiala......................................................................... 25
3.2.1 Sediul juridic al materiei ................................................... 25
3.2.2. Aspecte generale privind legislatia europeana
anti-discriminare.......................................................................... 26
3.2.3. Tipuri de discriminare...................................................... 27
3.2.4. Norma juridica româneasca anti-discriminare ................. 36
3.2.5. Organisme interne de lupta împotriva discriminarii......... 38
§4. Tratamentul preferential – metoda de protectie a persoanelor
apartinând minoritatilor nationale ....................................................... 41
Statutul juridic al minoritatilor nationale
VIII
§5. Autonomia politica........................................................................ 43
5.1. Autonomia personala............................................................... 44
5.1.1. Definirea autonomiei personale ....................................... 44
5.1.2. Istoric ............................................................................... 45
5.1.3. Doctrina si practica autonomiei personale ....................... 46
5.2. Autonomia teritoriala............................................................... 53
5.3. Democratiile consociationale................................................... 59
Capitolul II. Statutul juridic al minoritatilor nationale
în dreptul international public ............................................................. 62
§1. Internationalizarea problemei drepturilor omului, în general,
si a minoritatilor nationale, în special – tendinta actuala ....................... 62
§2. Istoric. Evolutia problematicii privind drepturile minoritatilor
nationale în plan international ............................................................. 64
2.1. Primele reglementari privind grupurile minoritare .................. 64
2.2. Reglementari privind minoritatile nationale sub egida
Ligii Natiunilor ............................................................................... 66
2.3. Perioada postbelica.................................................................. 70
§3. Conceptiile principalelor organisme internationale privind
drepturile minoritatilor nationale......................................................... 71
3.1. Organizatia Natiunilor Unite ................................................... 72
3.2. Organizatia pentru Securitate si Cooperare în Europa ............ 77
3.3. Consiliul Europei..................................................................... 78
§4. Mecanisme internationale pentru asigurarea protectiei si
promovarea drepturilor minoritatilor nationale în cadrul ONU,
Consiliului Europei, OSCE................................................................. 88
4.1. Mecanisme de control international în cadrul ONU................ 90
4.2. Mecanisme de control international în cadrul Consiliului
Europei ........................................................................................... 94
4.3. Mecanisme de control international în cadrul OSCE .............. 97
§5. Probleme controversate privind minoritatile nationale în plan
international ........................................................................................ 99
5.1. Drepturile colective ............................................................... 101
5.2. Dreptul la autodeterminare .................................................... 102
5.3. Dreptul de interventie umanitara ........................................... 104
Cuprins
IX
Capitolul III. Statutul juridic al minoritatilor nationale
în România ........................................................................................... 108
§1. Evolutia minoritatilor nationale în România ............................... 108
§2. Istoricul solicitarilor si reglementarilor juridice privind
minoritatile nationale în România ..................................................... 110
2.1. Constitutia din 1866 .............................................................. 110
2.2. Revizuirile Constitutiei din 1866........................................... 111
2.3. Constitutia din 1923 .............................................................. 113
2.4. Constitutia din 1938 .............................................................. 114
2.5. Constitutiile comuniste din 1948 si 1952 .............................. 115
2.6. Constitutia din 1965 .............................................................. 117
§3. Cadrul legislativ actual privind minoritatile nationale
în România ........................................................................................ 118
3.1. Principiile fundamentale ale protectiei minoritatile
nationale în România .................................................................... 118
3.2. Conditiile si procedura declararii unei comunitati etnice,
lingvistice sau religioase ca minoritate nationala ......................... 125
3.3. Drepturile lingvistice ale minoritatilor nationale................... 133
3.4. Participarea persoanelor apartinând minoritatilor
nationale la deciziile publice ........................................................ 152
§4. Cadrul institutional actual ........................................................... 165
4.1. Masuri speciale privind reprezentarea minoritatilor
nationale în Parlament .................................................................. 165
4.2. Masuri speciale privind asigurarea egalitatii între cetateni
prin intermediul autoritatilor administrative autonome ................ 167
4.3. Masuri speciale luate prin intermediul Consiliului
Minoritatilor Nationale ................................................................. 171
4.4. Rolul Departamentului pentru Relatii Interetnice în
asigurarea egalitatii între cetateni ................................................. 173
4.5. Masuri speciale privind minoritatea roma. Agentia
Nationala pentru Romi.................................................................. 175
4.6. Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor
Nationale....................................................................................... 176
4.7. Masuri speciale luate la nivel local........................................ 176
§5. Provocari în domeniul reglementarii statutului juridic al
minoritatilor nationale din România.................................................. 177
5.1. Minoritatea maghiara............................................................. 178
5.1.1. Propunerea UDMR pentru o Lege privind minoritatile
nationale si comunitatile autonome.......................................... 180
Statutul juridic al minoritatilor nationale
X
5.1.2. Legea privind maghiarii care traiesc în tarile vecine...... 182
5.1.3. Propunerea legislativa privind Statutul de autonomie
a Tinutului Secuiesc................................................................. 186
5.1.4. Proiectul de lege privind statutul minoritatilor
nationale................................................................................... 189
5.2. Situatia comunitatii ceangailor .............................................. 192
5.3. Minoritatea roma ................................................................... 193
Bibliografie........................................................................................... 197


Erată

La p. 90, paragraful penultim, în loc de: „Consiliul Economic şi Social (ECOSOC), organ având principalele competenţe privind drepturile omului, a creat Comisia pentru drepturile omului.” se va citi: „Consiliul Economic şi Social (ECOSOC), organ având principalele competenţe privind drepturile omului, a creat, încă din 1946, Comisia pentru drepturile omului, comisie înlocuită din anul 2006 cu Consiliul Drepturilor Omului – organism subordonat direct Adunării generale a ONU .”

La p. 90, paragraful ultim, în loc de: „Comisia este alcătuită din 53 de membri” se va citi „Consiliul este alcătuit din 47 de membri”.

La p. 91, după rândul 12, se va introduce: „În scopul de a ameliora disfuncţiile semnalate, atribuţiile Consiliului s-au lărgit faţă de cele ale Comisiei prin introducerea procedurii colectării şi analizării de rapoarte periodice pe tema drepturilor omului de la fiecare din cele 192 de state membre ONU .”

La p. 91, după rândul 21, se va introduce: „Din 2007, Subcomisia pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului a fost înlocuită cu Comitetul Consultativ al Consiliului drepturilor omului , care a preluat atribuţiile acesteia.”

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.039 sec