Statistica. Disciplină științifică și metodă de cercetare în variate domenii

Statistica. Disciplină științifică și metodă de cercetare în variate domenii
Preț: 100,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 724
Format: 19,5x25,5
Categoria: Statistica

DESCRIERE

Remarcăm cu mult interes la această lucrare marea diversitate a direcţiilor către care s-au îndreptat autorii, pornind de la evidenţierea rolului universităţilor în dezvoltarea regională, de la metodele statistice aplicate în analiza dezvoltării regionale (analiza cluster, metode de ierarhizare statistică a regiunilor, analiza statistică multivariată şi altele), de la abordarea aspectelor metodologice privind contabilitatea naţională, la probleme legate de planificarea dezvoltării regionale, dezvoltarea regională durabilă, dezvoltarea economică şi socială a României sau a unor sectoare economice şi sociale (industrie, comerţ exterior, turism, demografie, calitatea producţiei), reflectate prin metode statistice. Realitatea vieţii economice supusă managementului şi luării deciziilor, dar şi rezultatele cercetărilor în care sunt folosite metode statistice ne arată utilitatea tot mai mare a statisticii, recunoscută astăzi ca o ştiinţă în plină evoluţie, pe de o parte datorită rolului ei în creştere, ca ştiinţă studiată în învăţământul universitar, care îşi diversifică continuu metodele graţie creativităţii cercetătorilor şi totodată creşterii gradului de utilizare a acestor metode în tot mai multe domenii ştiinţifice universitare (ceea ce s-a încercat, de altfel, să se demonstreze cu această lucrare) şi, pe de altă parte, creşterii volumului de informaţie statistică oferit utilizatorilor de către instituţiile statisticii practice la toate nivelurile teritoriale (regional, naţional, european).Prof. univ. dr. Constantin Anghelache
Cuprins
Prefaţă ................................................................................................................................................... 23
Mesaje .................................................................................................................................................... 29
Cuvânt de deschidere ........................................................................................................................... 59
Capitolul I. Metode statistice în cercetarea dezvoltării regionale .................................................... 71
What Role Can Universities of Applied Sciences Play for Regional Development?
The Case of Niederrhein University of Applied Sciences ................................................................ 73
Rüdiger Hamm, Yasemin Schmitz, Niederrhein University of Applied Sciences Moenchengladbach,
Germany
Statistical Indicators Regarding Accommodations Facilities, Catering, Complementary
Facilities and Tourist Flows .............................................................................................................. 85
Piero Innocenti, University of Florence, Italy
Methodological Aspects of the Multivariate Estimation of Socio-economic
Regional Clusters .............................................................................................................................. 97
João Oliveira Soares, Technical University of Lisbon, Cristina C. Coutinho, High Institute
of Engineering of Lisbon, Portugal
Metodologia de elaborare a conturilor naţionale nefinanciare în România .................................... 107
Vergil Voineagu, Constantin Mitruţ, Academia de Studii Economice Bucureşti, Adriana Ciuchea,
Institutul Naţional de Statistică Bucureşti
Analiza statistică a variaţiei regionale a mortalităţii infantile în România, în anul 2006 ............... 117
Elena Maria Biji, Eugenia Lilea, Mihaela Vătui, Academia de Studii Economice Bucureşti
Evaluarea inegalităţilor teritoriale din România din perspectiva politicii de coeziune
a Uniunii Europene ......................................................................................................................... 121
Zizi Goschin, Daniela-Luminiţa Constantin, Monica Roman, Bogdan Ileanu,
Academia de Studii Economice Bucureşti
Analiza statistică a activităţii de turism în judeţul Suceava ............................................................ 131
Elena Maria Biji, Academia de Studii Economice Bucureşti
Analiza statistică a principalilor indicatori ce caracterizează activitatea de turism
în structură regională ....................................................................................................................... 135
Eugenia Lilea, Academia de Studii Economice Bucureşti
Calcul şi analiză statistică în dezvoltarea regională ........................................................................ 141
Elisabeta R. Roşca, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
Analiza statistică a repartiţiei regionale a investiţiilor în IMM ...................................................... 153
Mihaela Vătui, Academia de Studii Economice Bucureşti
Statistica: disciplină ştiinţifică şi metodă de cercetare în variate domenii
6
6
Gândirea statistică contemporană şi nevoia acesteia de a integra alte tipuri
de gândire ştiinţifică ........................................................................................................................ 157
Gheorghe Săvoiu, Universitatea din Piteşti
Analiza statistică a variaţiei regionale a personalului din unităţile active din hoteluri şi restaurante,
învăţământ, sănătate şi asistenţă socială .......................................................................................... 171
Manuela Mititean, Academia de Studii Economice Bucureşti
Socio-Economic Profil of Romanian Developing Regions ............................................................. 175
Romeo Ionescu, „Dunărea de Jos” University of Galaţi
Romania’s Regional Developing Plans and Programs During 2007-2013 ..................................... 181
Romeo Ionescu, Răducan Oprea, „Dunărea de Jos” University of Galaţi
Assessing the Experience of Visitors to Measure a Tourist Destination Performance ................... 189
Margarida Maria Fidalgo Costa Vaz, University of Beira Interior, Covilhã, Portugal
Methods of Classification and Analysis of Financial Transactions
in the National Accountancy ........................................................................................................... 201
Elena Hlaciuc, University „Stefan cel Mare” of Suceava, Dorel Mateş, The West University
of Timisoara, Marian Socoliuc, University „Stefan cel Mare” of Suceava
Pleading for Statistics. Moral and Immoral in Economic Quantification ....................................... 207
Doina Maria Simion, „Lucian Blaga” University of Sibiu
Animal by-Product Management: an Overview of the Recovery and Disposal Processes
According to the EU Regulation ..................................................................................................... 213
Camillo de Camillis, Andrea Raggi, Luigia Petti, Anna Morgante, University „G. d’Annunzio”
Pescara, Italy
Nicolae Georgescu-Roegen şi Statistica ......................................................................................... 221
Clementina Ivan-Ungureanu, Claudia Căpăţînă, Institutul Naţional de Statistică Bucureşti
Momente şi personalităţi din dezvoltarea statisticii ca ştiinţă ......................................................... 227
Vasile Atudorei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Tourism and Statistics, Inseparable Binomial ................................................................................. 239
Mirela Mazilu, University of Craiova
Some Supplementary Regional Economic Effects of a Premier League Soccer Club
Theoretical and Empirical Considerations beyond Regional Multiplier Analysis .......................... 245
Rüdiger Hamm, Niederrhein University of Applied Sciences Moenchengladbach, Germany
Analyzing the Non-Academic Behavior in the Romanian Universities.......................................... 257
Tudorel Andrei, The Bucharest Academy of Economic Studies, Romania, Daniel Teodorescu,
Emory University, Atlanta, Georgia, USA, Stelian Stancu, The Bucharest Academy of Economic
Studies, Bogdan Oancea, Artifex University, Bucharest, Romania
Cuprins
7
7
Multivariate Statistical Analysis to Evaluate Tourism Sustainability ............................................. 263
Filippo Randelli, University of Florence, Italy
Strategia CSR-deziderat sau necesitate pentru companiile din SUA? ............................................ 273
Irina Nicolau, Irina Toboşaru, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti
Analiza mediului de afaceri românesc din perspectiva investiţională ............................................ 281
Georgeta Ilie, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti
Tendinţe şi efecte ale comerţului în cadrul Asociaţiei Naţiunilor din Sudul şi Estul Asiei ............ 287
Irina Toboşaru, Irina Nicolau, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti
Ierarhizarea regională a IMM-urilor în anul 2006 .......................................................................... 293
Florin Paul Costel Lilea, Academia de Studii Economice Bucureşti
Environmental Management Systems for the Implementation of Sustainable Development ......... 299
Angela Albu, University „Stefan cel Mare” of Suceava
Situaţii statistice ale industriei de confecţii şi textile în România ................................................... 305
Camelia-Cătălina Mihalciuc, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Ana-Maria Hlaciuc,
SC Bancpost SA Suceava
Capitolul II. Statistica – metodă de cercetare multidisciplinară.................................................... 311
Asocieri posibile între calendarul religios ortodox şi demografie în România
(Posturile ortodoxe şi decalajele lor în raport cu nupţialitatea sau natalitatea) ............................... 313
Gheorghe Săvoiu, Consuela Necşulescu, Universitatea din Piteşti
Statistica şi producţia industrială .................................................................................................... 323
Dumitru Iacob, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Radu-Mihai Iacob, S.C. Total Car Grup
Iaşi
Metode de imputare a valorilor lipsă aplicate pentru corectarea erorilor datorate
non-răspunsurilor ............................................................................................................................ 335
Daniela Viorică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
The Materiality and Survey in the Financial Audit ......................................................................... 343
Maria V. Berheci, Universitatea „Aexandru Ioan Cuza” Iaşi
Aplicarea metodelor statistice în controlul de recepţie a produselor .............................................. 347
Radu-Mihai Iacob, S.C. Total Car Grup Iaşi, Dumitru Iacob, Universitatea „Ştefan cel Mare”
Suceava
Utilizarea unui model logistic în probleme de prognoză demografică ........................................... 357
Vasile Atudorei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Valeriu Lupu, Universitatea „Ştefan
cel Mare” Suceava
Statistica: disciplină ştiinţifică şi metodă de cercetare în variate domenii
8
8
Analiza statistică a raportului dintre cifra de afaceri şi personalul din IMM pe regiuni
în anul 2006 ..................................................................................................................................... 365
Florin Paul Costel Lilea, Manuela Mititean, Academia de Studii Economice Bucureşti
Dynamic Evaluation Models of the Financial Instruments ............................................................. 369
Ionel Bostan, Veronica Grosu, University „Stefan cel Mare” of Suceava
Contributions at the Analysis of Migration Processes in the Context
of Global Economic Crisis 2007-2009 ............................................................................................ 375
Gabriela Prelipcean, University „Stefan cel Mare” of Suceava
Abordarea politicii de dividend pe baza fluxurilor de numerar actualizate .................................... 387
Irina-Ştefana Cibotariu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
Studiu statistic privind importurile şi exporturile de textile şi confecţii în UE ............................... 395
Camelia-Cătălina Mihalciuc, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
Băncile-legătura în sistemul bancar românesc ................................................................................ 401
Anişoara-Niculina Apetri, Gheorghe Sandu, Irina-Ştefana Cibotariu,
University „Stefan cel Mare” of Suceava
Privire de ansamblu asupra evoluţiei creditului neguvernamental în România .............................. 413
Anişoara-Niculina Apetri, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
Study of the Heavy Metals in Food Products .................................................................................. 425
Nina Holban, University „Stefan cel Mare" of Suceava
Adjustment of Time Series. A Tourism Approach ......................................................................... 431
Elisabeta R. Roşca, University „Stefan cel Mare” of Suceava
Market & Marketing Research and Statistics .................................................................................. 443
Alexandru-Mircea Nedelea, University „Stefan cel Mare” of Suceava
Metodologii şi proceduri statistice de lucru utilizate în analiza economico-financiară .................. 447
Alina-Irina Balan, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
Dezvoltarea Regiunii de Nord-Est prin stimularea activităţii IMM-urilor...................................... 459
Mihai Popescu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Elizabeth-Lorena Tcaciuc,
SC Bancpost SA Suceava
Importanţa analizei cluster în identificarea posibilităţilor de dezvoltare
a Regiunii Bucovina ........................................................................................................................ 467
Carmen Năstase, Adrian-Liviu Scutariu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
Utilizarea metodelor de cercetare statistică pentru analizarea întreprinderilor inovative ............... 473
Carmen Năstase, Mihai Popescu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
Cuprins
9
9
Aspecte statistice ale procesului de îmbătrânire demografică în judeţul Suceava .......................... 483
Mihaela State, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
Utilitatea aplicării metodei substituirilor în lanţ în analiza cifrei de afaceri ................................... 491
Ştefăniţă Şuşu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
Estimări ale fluxului de călători pe Aeroportul „Ştefan cel Mare” din Suceava
în perioada 2007-2013 .................................................................................................................... 497
Gerd Hesselmann, Hesselman & Associates Berlin, Germany, Carmen-Emilia Chaşovschi,
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
Analiza nivelului de trai şi a calităţii vieţii în România postaderare............................................... 505
Claudia Bentoiu, Cristina Balăceanu, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti
Particularităţi ale sezonalităţii în turismul balnear de pe litoralul românesc .................................. 513
Mirela Secară, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Constanţa
Rolul statisticii în devenirea epistemologică a sociologiei ............................................................. 523
Damian Gheorghiu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
Rolul cercetării prin sondaj. O abordare statistică şi de marketing ................................................. 529
Ovidiu-Aurel Ghiuţă, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
Capitolul III. Statistica în administraţia locală şi naţională ........................................................... 537
Regional Systems for the Promotion and Protection of Human Rights .......................................... 539
Elena Iftime, Gabriela Rîşca, University „Stefan cel Mare” of Suceava
Nature, Ecology and Law ................................................................................................................ 551
Elena Iftime, University „Stefan cel Mare” of Suceava
Impactul regionalizării asupra procesului de descentralizare ......................................................... 559
Irina Bilouseac, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
Tehnici şi metode de cercetare în admnistraţia publică .................................................................. 565
Marilena-Oana Nedelea, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
International Statistical Institute and Organization of Economic Co-operation
and Development ............................................................................................................................ 577
Dumitriţa Florea Ionescu, Alina-Paula Larion, University „Stefan cel Mare” of Suceava
Un phénomène linguistique actuel: l’assimilation des néologismes de la langue française ........... 585
Paraschiva Nisioi, Université „Stefan cel Mare” de Suceava
Concepte şi corelaţii în teoria şi practica administrativă................................................................. 597
Gabriela Nemţoi, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
Statistica: disciplină ştiinţifică şi metodă de cercetare în variate domenii
10
10
International Organizations from United Nations System: ECOSOC and
UN Statistical Commission ............................................................................................................. 603
Dumitriţa Florea Ionescu, Alina-Paula Larion, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
Evidenţa şi controlul relaţiilor de muncă-activitate specifică inspectorului de muncă ................... 613
Cristina-Maria Bălăneasa, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
Specific Clauses in the Contract of International Trade ................................................................. 625
Ciprian Ungureanu, University „Stefan cel Mare” of Suceava
Urban Dictionary-a New Trend in the Development of Modern English ....................................... 631
Simona-Maria Drelciuc, University „Stefan cel Mare” of Suceava
Evoluţia diseminării indicatorilor statistici la nivel local-trecut, prezent şi perspectivă ................. 641
Mihaela Ungureanu, Brînduşa-Vasilica Codău, Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava
Dezvoltarea social-culturală a Regiunii Nord-Est în contextul procesului bugetar local ............... 649
Cristinel Ichim, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
European Funds Allocated to the EU Candidate Countries ............................................................ 661
Iulian Vagner, Petronela Zaharia, University „Stefan cel Mare” of Suceava
Capitolul IV. Rolul ştiinţelor reale şi tehnologiilor informaţionale
în dezvoltarea statisticii .............................................................................................. 667
Aplicaţii ale produsului „SPSS for Windows” pentru prelucrarea statistică a datelor ................... 669
Nicolae Morariu, Ionuţ Balan, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
Using Excel for some Structural Relative Indicators Calculation and Representation.
A Study Case ................................................................................................................................... 679
Doru-Eugen Tiliuţe, University „Stefan cel Mare” of Suceava, Iulia-Miruna Tiliuţe,
Technical College „Samuil Isopescu” of Suceava
Bază de date pentru statistica gestiunii deşeurilor pentru o anumită zonă studiată ........................ 687
Valeriu Lupu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
Information: It’s Impact on Statistics .............................................................................................. 697
Eugenia Iancu, University „Stefan cel Mare” of Suceava
Metoda celor mai mici pătrate utilizată în statistică ........................................................................ 705
Anamaria G. Macovei, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
Analiza econometrică a legăturii dintre volumul tranzacţiilor şi valoarea lor ................................ 711
Anamaria G. Macovei, Ionuţ Balan, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
Regresia liniară potenţială – un punct de vedere mecanicist al regresiei liniare ............................. 717
Tiberiu Socaciu, Tudor Colomeischi, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.044 sec