Statistica de la A la Z

Statistica de la A la Z
Preț: 20,00 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 978-606-591-969-3
Editura:
Anul publicării: 2014
Pagini: 240

DESCRIERE

CUPRINS

Capitolul 1 /23

01. Abatere /23

02. Abaterea individual /23

03. Abaterea individuala absoluta/23

04. Abaterea individuala relativa /24

05. Abaterea intercuantilica /24

06. Abaterea intercuartilica /25

07. Abaterea interdecilica /26

08. Abaterea maxima /26

09. Abaterea maxima absoluta pozitiva /26

10. Abaterea maxima absoluta negativa /27

11. Abaterea maxima relativa pozitiva /27

12. Abaterea maxima relativa negativa/27

13. Abaterea medie /28

14. Abaterea mediana/30

15. Abaterea medie patratica/31

16. Adecvarea /34

17. Agregarea /34

18. Agregat/34

19. Ajustare /34

20. Amplitudine /35

21. Amplitudinea împraștierii sau variației/35

22. Amplitudinea absoluta a împraștierii/35

23. Amplitudinea relativa a împraștierii/36

24. ANOVA /37

25. Aplatizare/46

26. AR /48

27. ARMA /50

28. Asimetrie/51

29. Asimetrie absoluta /55

30. Asincrone/55

31. Asocierea statistica/55

32. Autocorelația/56

Capitolul 2 /58

33. Bias /58

34. Boltire/58

Capitolul 3 /59

35. Caracteristica statistica (vezi variabila statistic) /59

36. Cifra de afaceri/59

37. Circulația interna/64

38. Circulația globala /65

39. Coeficientul de asociere propus de Yulle /65

40. Coeficientul de asociere al lui Yule/65

41. Coeficientul de asimetrie/67

42. Coeficient de boltire/67

43. Coeficientul de corelație a rangurilor/67

44. Coeficientul de corelație a rangurilor al lui Spearman/67

45. Coeficientul de corelație a rangurilor al lui Kendall/68

46. Coeficient de variație /70

47. Coeficientul de variație intercuartilica/72

48. Controlul calitativ /72

49. Controlul cantitativ /73

50. Corelație statistic/73

51. Corelograma/73

52. Cota de piața /74

53. Covarianța /75

54. Cronograma/76

55. Cuantile /76

56. Cuartila/77

57. Curba de concentrare /78

58. Curba frecvențelor cumulate/80

Capitolul 4 /82

59. Diagrama de structura /82

60. Diagrama prin benzi/83

61. Diagrama prin coloane /83

62. Diagrama polara (radiala) /83

63. Decila /83

64. Dispersia /85

Capitolul 5 /90

65. Eroare de genul întâi /90

66. Eroare de genul al doilea/90

67. Eroarea statistica/90

68. Excedentul brut de exploatare/92

69. Excedentul net de exploatare /93

70. Extrapolarea/94

Capitolul 6 /97

71. Fenomene de masa/97

72. Fenomene stochastice /97

73. Fenomene deterministe /97

74. Frecvența/98

75. Frecvența absoluta cumulata crescator /98

76. Frecvența absoluta cumulata descrescator /98

77. Frecvența absoluta a grupei /99

78. Frecvența relativa a unei grupe/100

Capitolul 7 /101

79. Graficul prin coloane sau benzi/101

Capitolul 8 /103

80. Histograma/103

Capitolul 9 /104

81. Indicator statistic/104

82. Indicatori derivați/104

83. Indicatori fizici/104

84. Indicatori de frecvența /104

85. Indicatori de frecvența absoluta/105

86. Indicatori de frecvența relativa/105

87. Indicatori de nivel /106

88. Indicatorii medii de poziție/106

89. Indicatori primari /106

90. Indicatori relativi/106

91. Indicatori simpli ai împraștierii sau ai variației/107

92. Indicatori sintetici absoluți/108

93. Indicatori sintetici derivați/108

94. Indicatori sintetici ai împraștierii sau ai variație/108

95. Indicatori statistici/108

96. Indicatorii tendinței central /108

97. Indice/109

98. Indice Edgeworth /110

99. Indici elementari/110

100. Indice Fisher/111

101. Indicele Gini/112

102. Indicele Laspeyres/114

103. Indicele mediu/114

104. Indice Paasche/115

105. Indici sintetici/115

106. Indice sintetic agregat /115

107. Indici sintetici calculați ca medie a indicilor Individuali/117

108. Indici sintetici calculați ca raport a doua medii/119

109. Interval continuu /119

110. Interval discontinuu sau discret/119

111. Interval de grupare /120

112. Ipoteza statistica /120

113. Ipoteza nula/120

114. Ipoteza alternativa /120Capitolul 10 /122

115. Legaturi asincrone /122

116. Legaturi funcționale /122

117. Legaturi/123

118. Legaturi sincrone/123

119. Legaturi stohastice sau statistice/123

120. Legaturi simple /124

121. Legea numerelor mari /124

Capitolul 11 /125

122. Marja comerciala/125

123. Marime absoluta/125

124. Marime medie /122

125. Marime relativa /126

126. Marimile relative de coordonare/126

127. Marimi relative de dinamica /127

128. Marimile relative de intensitate/127

129. Marimi relative ale planului (prevederilor)/128

130. Marimi relative de structura /130

131. Media/131

132. Mediana/132

133. Medie aritmetica/134

134. Media armonica/146

135. Media caracteristicii alternative/148

136. Media cronologica/149

137. Media cronologica ponderata/149

138. Media cronologica simpla/150

139. Media geometrica/151

140. Media patratica/153

141. Metoda analizei dispersionale. Raportul de Determinare/153

142. Metoda coeficientului de corelație /156

143. Metoda corelației rangurilor/160

144. Metoda covarianței/160

145. Metoda indicilor /160

146. Metode neparametrice /162

147. Metode parametrice/162

148. Metoda raportului de corelație/162

149. Metoda regresiei/166

150. Metoda tabelului de asociere și a coeficientului de Asociere/ 171

151. Model econometric/173

152. Modificarea absoluta/175

153. Modificarea absoluta medie/176

154. Modul/177

155. Moment de ordin k /179

Capitolul 12 /182

156. Nivel de semnificație/182

Capitolul 13 /183

157. Ogiva lui Galton/183

Capitolul 14 /184

158. Paritatea puterii de cumparare/184

159. Poligonul frecvențelor/185

160. Populație statistica/186

161. Producția industriala /187

162. Produs Intern Brut /188

163. Producția exercițiului sau producția globala (bruta)/191

164. Producția de imobilizari /192

165. Producția marfa fabricata/194

166. Producția marfa vânduta și încasata /196

167. Produs Intern Net /196

168. Produs Național Brut/197

169. Produs Național Net /199

170. Profitul net aferent activitații de producție/200

Capitolul 15 /201

171. Rata de rentabilitate/201

172. Regiunea critica/201

173. Relația lui Sturges /202

174. Riscul de genul întâi/202

175. Ritmul/202

176. Ritmul mediu/202

177. Rotația stocurilor/202

Capitolul 16 /204

178. Scala de interval (cardinala)/204

179. Scala nominala /204

180. Scala ordinala (categoriala)/205

181. Scala de raport/205

182. Serii cointegrate /206

183. Serii cronologice /206

184. Serii cronologice de intervale/207

185. Serii cronologice de momente/207

186. Serii de distribuție de frecvențe bidimensionale /208

187. Seria de distribuție de frecvențe unidimensionala/210

188. Seria de distribuție de frecvențe unidimensionala heterograde (dupa o variabila numerica)/ 210

189. Serii de repartiție de frecvențe pe intervale de variație 211 190. Serii de repartiție de frecvențe pe variante (discrete)/ 211

191. Serii de distribuție de frecvențe unidimensionale homograde (dupa o variabila nenumerica)/ 212

192. Seria integrata/212

193. Seria statistica /213

194. Seria staționara /213

195. Seria nestaționara /213

196. Sondaj simplu aleatoriu/214

197. Statistica /216

198. Statistica descriptiva /216

199. Statistica inferențiala/217

Capitolul 17 /218

200. Testul Bartlett/218

201. Testul Dickey-Fuller /218

202. Testul Durbin-Watson/220

203. Testul F (Snedecor) /220

204. Testele neparametrice/221

205. Testul Park/221

206. Testele parametrice /221

207. Test statistic/222208. Testul Student (testul t) /222

209. Testul U/224

210. Testul Z(Fisher)/ 226

Capitolul 18 /227

211. Unitate statistica /227

212. Unitați de masura natural-convenționale /227

213. Unitați de masura naturale (fizice)/228

Capitolul 19 /229

214. Valoarea absoluta a unui procent de modificare/229

215. Valoarea adaugata/229

216. Valoarea adaugata bruta /230

217. Valoarea adaugata neta /231

218. Variabila alternativa /231

219. Variabila calitativa/231

220. Variabila cantitativa/231

221. Variabila statistica (vezi caracteristica statistica)/231

222. Variabila continua/232

223. Variabila discontinua/232

224. Venitul Național (VN) (vezi Produsul Național Net)/232

225. Venitul nominal /232

226. Venit Personal/233

227. Venit Personal Disponibil al Gospodariilor/233

228. Viteza de circulație a marfurilor /234

Capitolul 20 /229

229. Yule U. G. /229

Bibliografie

Cuvânt înainte Statistica de la A la Z

Prin modul de abordare și de tratare a problemelor teoriei statisticii sub forma unui dicționar, lucrarea de față își propune să prezinte într-un mod logic, accesibil și unitar bogatul conținut al statisticii, fără a avea pretenția prezentării sale complete, dar ajutând la contribuția sa la cunoașterea și analiza fenomenelor social-economice.

Lucrarea se dorește a fi, pe de o parte, un instrument în ușurarea procesului decizional și managerial, deoarece prezintă termenii statistici în ordine alfabetică, aceștia fiind ușor de identificat, de calculat și de interpretat, iar pe de altă parte, lucrarea este un curs de statistică, o formă nouă de prezentare a teoriei statisticii, venind în sprijinul studenților, în special a celor care studiază disciplinele economice, dar nu numai, de a înțelege, aplica și reține teoria statistică, formându-și deprinderea unor raționamente economice bazate pe calcule statistice riguroase. Astfel, lucrarea se adresează în mod special studenților Academiei de Studii Economice, de la toate facultățile care studiază Statistica. Ea este structurată pe capitol, în ordine alfabetică.

Profundă gratitudine celor care m-au ajutat în realizarea acestei lucrări.

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0143 sec