Spalarea banilor. Elemente de teorie si practica judiciara

Spalarea banilor. Elemente de teorie si practica judiciara
Preț: 39,90 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
ISBN: 978-606-18-0186-2
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 312

DESCRIERE

Fenomenul spălării banilor, din punct de vedere juridic, este foarte puţin cercetat în ştiinţa penală românească. Cartea de faţă vine să acopere golul din acest domeniu şi, fără să îşi asume rolul de pionierat, identifică elementele de bază ale fenomenului spălării banilor, instituţiile implicate în combaterea acestuia, rolul procurorului în faza de prevenire a acestuia, importanţa cooperării internaţionale. Se urmăreşte evoluţia legislaţiei naţionale raportată la evoluţia legislaţiei internaţionale şi comunitare şi la practica Curții Europene a Drepturilor Omului, punându-se accent pe interpretarea legislaţiei în practica judiciară referitoare la sancţionarea autonomă a infracţiunii de spălare a banilor şi la confiscarea extinsă ca mijloc de aplicare a principiului potrivit căruia criminalitatea nu aduce venituri.
Lucrarea este axată mai mult pe aspecte practice, de investigare a infracţiunii de spălare a banilor din punct de vedere al procurorului, stăpânul absolut al fazei de urmărire penală, iar în baza acesteia pot fi create noi posibilităţi pentru aplicarea şi folosirea reală a datelor ştiinţifice, în scopul eficientizării metodelor folosite de autorităţi.


Abrevieri... XIII
Capitolul I. Spălarea banilor: concept şi lege... 1
Secţiunea 1. Noţiunea de spălare de bani. Consideraţii
introductive... 1
Secţiunea a 2-a. Evoluţia legislaţiei României în domeniul
prevenirii şi combaterii spălării banilor... 9
Capitolul II. Analiza infracţiunilor de spălare a banilor... 22
Secţiunea 1. Domeniul de aplicare al infracţiunilor de
spălare a banilor... 22
Secţiunea a 2-a. Elementele constitutive ale infracţiunii
de spălare de bani... 46
§1. Elementul material. Etapele spălării banilor... 46
1. 1. Acţiunea-inacţiunea de spălare a banilor... 46
1. 2. Etapele spălării banilor... 52
1. 2. 1. Aspecte generale... 52
1. 2. 2. Plasarea... 53
1. 2. 3. Stratificarea... 54
1. 2. 4. Integrarea... 55
§2. Elementul subiectiv... 56
§3. Legătura de cauzalitate dintre infracţiunea premisă
şi infracţiunea de spălare a banilor... 62
§4. Formele infracţiunii de spălare a banilor... 63
Secţiunea a 3-a. Strategiile de spălare a banilor... 64
Capitolul III. Tehnici de spălare a banilor... 67
Secţiunea 1. Achiziţionarea de obiecte de lux şi/sau
de bunuri imobiliare... 67
§1. Achiziţionarea de metale şi pietre preţioase
sau bijuterii... 67
§2. Achiziţionarea de bunuri imobiliare... 68
Cuprins
VI Spălarea banilor
Secţiunea a 2-a. Falsificarea rezultatelor întreprinderii... 69
Secţiunea a 3-a. Transferurile de bani... 69
§1. Transportul fizic al banilor peste frontieră... 69
§2. Transmiterea eşuată prin poştă a unei sume de
bani unui străin... 76
§3. Transferurile electronice de bani... 77
3. 1. Consideraţii introductive... 77
3. 2. Moneda digitală şi E-gold-ul... 80
§4. Sistemele paralele de transfer de fonduri
(Sistemul hawalla sau hundi)... 82
Secţiunea a 4-a. Vânzarea operelor de artă la licitaţie... 91
Secţiunea a 5-a. Furnicile japoneze... 91
Secţiunea a 6-a. Procesul fals... 92
Secţiunea a 7-a. Falsificarea de facturi... 92
Secţiunea a 8-a. Creditul într-un contract de asigurare... 93
Secţiunea a 9-a. Societăţile de tip fantomă... 95
Secţiunea a 10-a. Piaţa bursieră... 96
Secţiunea a 11-a. Folosirea sistemului bancar.
Depozitul fracţionat... 96
Secţiunea a 12-a. Jurisdicţiile off-shore şi spălarea banilor... 97
Capitolul IV. Investigarea financiară a faptelor de
spălare de bani de către unităţile financiare
de informaţii... 100
Secţiunea 1. Definirea Unităţilor de Informaţii Financiare.
Tipuri de Unităţi de Informaţii Financiare... 100
§1. Definirea Unităţilor de Informaţii Financiare... 100
§2. Modelul administrativ... 103
§3. Modelul poliţienesc... 104
§4. Modelul judiciar... 106
§5. Modelul hibrid... 107
Secţiunea a 2-a. Natura juridică a sesizării Oficiului
Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor... 108
Secţiunea a 3-a. Natura juridică a actelor de suspendare
a tranzacţiei suspecte dispuse de Oficiul Naţional
de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor... 113
Cuprins VII
Secţiunea a 4-a. Investigarea tranzacţiilor suspecte
de spălare a banilor de către Oficiul Naţional
de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor... 116
§1. Analiza informaţiilor obţinute de la unităţile
rapor toare... 116
1. 1. Primirea informaţiilor de la unităţile
raportoare... 116
1. 2. Analiza tactică a informaţiilor financiare... 117
1. 3. Analiza operaţională (operativă)... 118
1. 4. Analiza strategică... 119
§2. Diseminarea informaţiilor... 120
2. 1. Transmiterea sesizărilor către Parchetul
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie... 120
2. 2. Sesizarea Serviciului Român de Informaţii... 120
2. 3. Sesizarea altor autorităţi... 122
2. 4. Păstrarea informaţiilor în evidenţă... 122
Secţiunea a 5-a. Secretul bancar şi secretul profesional... 122
Secţiunea a 6-a. Obligaţiile unităţilor raportoare
în prevenirea şi combaterea spălării banilor –
Cunoaşterea clientului... 124
§1. Consideraţii introductive... 124
§2. Aplicarea măsurilor-standard de cunoaştere
a clientelei... 125
§3. Aplicarea măsurilor simplificate de cunoaştere
a clientelei... 127
§4. Aplicarea măsurilor suplimentare de cunoaştere
a clientelei... 127
§5. Desemnarea persoanelor cu responsabilităţi
în aplicarea legislaţiei privind spălarea banilor... 128
Capitolul V. Sechestrarea şi confiscarea bunurilor
provenite din săvârşirea de infracţiuni... 132
Secţiunea 1. Consideraţii introductive cu privire
la sechestrarea şi confiscarea bunurilor provenite
din infracţiuni... 132
§1. Noţiunea de sechestru... 132
§2. Noţiunea de confiscare... 134
VIII Spălarea banilor
§3. Standarde internaţionale... 140
3. 1. Consideraţii introductive. Regimuri
de confiscare... 140
3. 2. Definiţii. Termeni... 145
3. 3. Măsuri de confiscare... 148
3. 4. Măsuri de investigare şi măsuri provizorii... 150
3. 5. Competenţe şi tehnici speciale de investigare... 151
3. 6. Recursuri judiciare... 152
3. 7. Administrarea proprietăţii blocate sau
sechestrate... 152
§4. Cele mai bune practici privind urmărirea,
sechestrarea, confiscarea şi administrarea bunurilor
sechestrate... 153
4. 1. Principiile G8... 153
4. 2. Grupul de Acţiune Financiară Internaţională
(GAFI-FATF)... 155
4. 3. Prevederile Regulamentului (CE) nr. 1889/2005
al Parlamentului European şi al Consiliului din
26 octombrie 2005 privind controlul numerarului
la intrarea sau ieşirea din Comunitate... 157
Secţiunea a 2-a. Sechestrarea şi confiscarea bunurilor
în legislaţia din România... 159
§1. Consideraţii generale privind acţiunea civilă
şi măsurile asigurătorii în procesul penal român... 159
§2. Măsuri asigurătorii luate asupra bunurilor
supuse confiscării speciale... 161
2. 1. Aspecte privind confiscarea specială
ca măsură de siguranţă... 161
2. 2. Bunurile supuse confiscării speciale... 165
2. 2. 1. Prevederile din Codul penal... 165
2. 2. 2. Prevederi în legile speciale... 169
§3. Măsurile asigurătorii dispuse în vederea
reparării pagubei... 173
§4. Măsurile asigurătorii dispuse în vederea
executării pedepsei amenzii... 174
§5. Bunuri care nu pot fi sechestrate... 174
§6. Procedura de luare a măsurilor asigurătorii... 177
Cuprins IX
6. 1. Organele care aduc la îndeplinire măsurile
asigurătorii... 177
6. 2. Procedurile de aplicare a măsurilor
asigurătorii... 177
6. 2. 1. Sechestrul... 177
6. 2. 2. Inscripţia ipotecară... 180
6. 2. 3. Poprirea... 180
§7. Contestarea măsurii asigurătorii... 180
§8. Modalităţi de reparare în natură a prejudiciului
cau zat prin infracţiune: Restituirea lucrurilor
şi restabilirea situaţiei anterioare... 182
§9. Administrarea bunurilor sechestrate şi valorificarea
bunurilor confiscate în procesul penal... 185
9. 1. Administrarea bunurilor sechestrate... 185
9. 2. Valorificarea bunurilor confiscate... 185
9. 3. Valorificarea bunurilor sechestrate anterior
rămânerii definitive a hotărârii de confiscare... 188
9. 3. 1. Cazuri speciale de valorificare
a bunurilor mobile sechestrate... 188
9. 3. 2. Valorificarea bunurilor mobile
sechestrate în cursul urmăririi penale... 189
9. 3. 3. Valorificarea bunurilor mobile
sechestrate în cursul judecăţii... 190
9. 3. 4. Contestarea modului de valorificare
a bunurilor mobile sechestrate... 190
Secţiunea a 3-a. Confiscarea extinsă... 191
§1. Aspecte introductive privind confiscarea extinsă... 191
§2. Confiscarea extinsă în legislaţia română... 196
Secţiunea a 4-a. Sechestrarea şi confiscarea bunurilor
în legislaţia comparată... 206
§1. Sechestrarea şi confiscarea bunurilor în legislaţia
din Olanda... 206
§2. Sechestrarea şi confiscarea bunurilor în
legislaţia Regatului Unit al Marii Britanii
şi al Irlandei de Nord... 209
§3. Sechestrarea şi confiscarea bunurilor
în legislaţia din Bulgaria... 215
X Spălarea banilor
Capitolul VI. Asistenţa judiciară internaţională
în cazurile de spălare de bani... 219
Secţiunea 1. Consideraţii introductive privind asistenţa
judiciară internaţională... 219
Secţiunea a 2-a. Asistenţa judiciară internaţională
între autorităţile judiciare... 227
§1. Legislaţia română în materia asistenţei judiciare
internaţionale. Consideraţii generale... 227
§2. Atribuţiile EUROJUST în cazurile de asistenţă
juridică internaţională care au ca obiect
infracţiuni de spălare a banilor... 230
§3. Reţeaua Judiciară Europeană şi alte reţele
ale Uniunii Europene implicate în cooperarea
în materie penală... 242
3. 1. Reţeaua Judiciară Europeană... 242
3. 2. Magistraţii de legătură detaşaţi în state terţe... 244
§4. Grupul Consultativ al Procurorilor din Sud-Estul
Europei (Southeast European Prosecutors Advisory
Group – SEEPAG)... 245
Secţiunea a 3-a. Cooperarea internaţională între alte
autorităţi cu atribuţii în investigarea faptelor
de spălare a banilor... 246
§1. Cooperarea între oficiile europene de recuperare
a creanţelor. Biroul pentru prevenirea criminalităţii
şi de cooperare cu oficiile de recuperare
a creanţelor din statele membre ale
Uniunii Europene... 246
§2. Cooperarea poliţienească... 249
2. 1. Consideraţii generale privind cooperarea
poliţienească... 249
2. 2. Cooperarea poliţienească prin intermediul
EUROPOL... 252
2. 3. Cooperarea poliţienească prin intermediul
INTERPOL... 254
2. 4. Cooperarea la nivel regional prin intermediul
Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii –
Cuprins XI
Southeast European Law Enforcement
Center (SELEC)... 255
§3. Cooperarea între Unităţile de Informaţii Financiare... 257
Capitolul VII. Efectele spălării banilor... 260
Secţiunea 1. Consideraţii introductive cu privire
la efectele spălării banilor... 260
Secţiunea a 2-a. Efectul spălării banilor asupra
sectorului financiar... 262
§1. Erodarea instituţiilor financiare... 262
§2. Slăbirea rolului sectorului financiar în
creşterea economiei... 264
§3. Reformele contra spălării banilor sprijină
instituţiile financiare prin întărirea prudenţei
financiare... 265
§4. Procedurile privind aplicarea politicilor
contra spălării banilor impun costuri adiţionale
pentru instituţiile financiare, instituţiile private
şi asociaţiile profesionale liberale... 267
Secţiunea a 3-a. Efectul spălării banilor asupra
sectorului real (sectorului de producţie a bunurilor
şi serviciilor)... 269
§1. Spălarea banilor reduce creşterea
productivităţii, deturnează scopul investiţiilor... 269
§2. Spălarea banilor poate induce riscul instabilităţii
macroe conomice şi creează o concurenţă neloială... 270
Secţiunea a 4-a. Efectul spălării banilor asupra
sectorului extern... 271
§1. Fluxul extern – facilitarea circulaţiei
capitalului ilicit... 271
§2. Fluxul intern – scăderea investiţiilor străine... 271
§3. Schimbul – distorsionarea preţului şi
a conţinutului... 272
Bibliografie... 275
Index... 297


ISBN: 978-606-18-0186-2
Data aparitiei: 22 Mai 2013
Nr pagini: 312

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.049 sec