Sistemul sanctiunilor in dreptul international public

Sistemul sanctiunilor in dreptul international public
Preț: 37,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 376
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

978-606-18-0047-6
Data aparitiei: 19 Iun 2012
Nr pagini : 376


Lucrarea abordează o temă nu numai foarte importantă şi actuală, dar şi specială, de un ascuţit interes teoretic şi mai ales practic, atât pentru societatea internaţională în ansamblul său, cât şi pentru dreptul internaţional care o guvernează, precum şi pentru ordinea juridică internaţională şi, într-o anumită măsură, pentru ordinea juridică naţională.


În lucrare sunt formulate puncte de vedere proprii, cu privire la probleme controversate, ca şi critici pertinente asupra unor opinii doctrinare, dispoziţii convenţionale, precum şi legi interne în domeniu. Alteori, autorul s-a raliat unor opinii exprimate în doctrina de specialitate, ceea ce relevă o foarte bună cunoaştere şi înţelegere a dreptului internaţional public, în general, dar şi a unor ramuri importante ale acestuia.
De asemenea, este de apreciat modul de structurare şi tratare a problematicii examinate, începând cu precizarea şi delimitarea conceptelor, a noţiunilor şi fundamentul acestora, a termenilor precum şi a conexiunilor şi interacţiunilor dintre ele.Cuprins
Cuvânt-înainte ............................................................................ XI
Abrevieri .................................................................................... XV
Capitolul I. Noţiuni introductive referitoare la conceptul
de sancţiuni, cu privire specială asupra sancţiunilor
de drept internaţional public ..................................................... 1
Secţiunea 1. Consideraţii generale privind sancţiunea juridică .. 1
§1. Conceptul de sancţiune .................................................... 1
§2. Dreptul de a pedepsi şi fundamentul acestui drept ........... 6
§3. Logica şi rolul aplicării sancţiunilor juridice ................... 9
Secţiunea a 2-a. Sancţiunile de drept internaţional public ........ 11
§1. Precizări generale ........................................................... 11
§2. Trăsăturile sancţiunilor de drept internaţional public .... 15
§3. Clasificări ale sancţiunilor, cu referire specială
la cele de drept internaţional public .................................. 20
3.1. Consideraţii generale ................................................ 20
3.2. Clasificări specifice sancţiunilor de drept
internaţional public ........................................................ 23
§4. Destinatarii sancţiunilor de drept internaţional public ... 29
Capitolul II. Sancţiuni aplicabile statelor, altor subiecte
asimilate acestora şi organizaţiilor internaţionale
interguvernamentale, în afara cadrului organizatoric
al unei entităţi internaţionale ................................................... 36
Secţiunea 1. Sancţiunile fără folosirea forţei armate,
aplicabile în cazul nerezolvării diferendelor
internaţionale pe cale paşnică ................................................ 36
§1. Contramăsurile ca sancţiuni de drept internaţional
public ................................................................................ 36
§2. Evoluţia măsurilor reactive ca sancţiuni de drept
internaţional public ........................................................... 40
§3. Formele contramăsurilor ................................................ 44
VI Sistemul sancțiunilor în dreptul internațional public
§4. Delimitări între diferite categorii de contramăsuri ......... 56
§5. Aplicarea contramăsurilor .............................................. 61
Secţiunea a 2-a. Sancţiuni care implică folosirea
forţei armate ........................................................................... 65
§1. Consideraţii generale, evoluţie istorică şi categorii
de sancţiuni internaţionale care presupun folosirea
forţei armate...................................................................... 65
§2. Folosirea forţei armate în scop de autoapărare .............. 73
§3. Folosirea forţei armate în legătură cu dreptul
popoarelor la autodeterminare .......................................... 86
§4. Blocada maritimă cu ajutorul forţelor armate ................ 88
Capitolul III. Sancţiuni prevăzute în tratate internaţionale
aplicabile statelor şi celorlalte subiecte de drept
internaţional public .................................................................. 90
Secţiunea 1. Consideraţii generale privind sancţiunile
de drept internaţional public aplicabile în cazul
nerespectării tratatelor internaţionale ..................................... 91
§1. Noţiuni introductive ....................................................... 91
§2. Sancţiuni aplicabile pentru încălcarea tratatelor
internaţionale .................................................................... 96
§3. Cauze de încetare sau suspendare unilaterală
a tratatelor ......................................................................... 98
Secţiunea a 2-a. Sancţiuni prevăzute în tratatele
internaţionale privind dezarmarea ........................................ 106
§1. Noţiuni introductive ..................................................... 106
§2. Sancţiuni aplicabile în cazul nerespectării tratatelor
privind dezarmarea ......................................................... 109
Secţiunea a 3-a. Sancţiuni de drept internaţional prevăzute
în tratatele de pace ............................................................... 115
Secţiunea a 4-a. Sancţiuni de drept internaţional public în
domeniul diplomaţiei ........................................................... 124
Secţiunea a 5-a. Sancţiuni de drept internaţional public
pentru nerespectarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului ...................................................... 129
§1. Consideraţii generale ................................................... 129
Cuprins VII
§2. Rolul Organizaţiei Naţiunilor Unite în protecţia
drepturilor omului şi sancţionarea faptelor care
aduc atingere acestora ..................................................... 137
§3. Jurisdicţia Curţii Europene a Drepturilor Omului,
cu referire specială la condamnarea României pentru
încălcarea drepturilor omului .......................................... 146
Secţiunea a 6-a. Sancţiuni de drept internaţional public
în domeniul mediului ........................................................... 164
§1. Preocupări la nivel internaţional pentru sancţionarea
faptelor prin care se aduce atingere mediului ................. 165
§2. Preocupări ale organizaţiilor regionale pentru
sancţionarea faptelor care aduc atingere mediului .......... 172
Secţiunea a 7-a. Sancţiuni prevăzute în tratate
internaţionale privind dreptul mării ..................................... 187
§1. Consideraţii introductive .............................................. 187
§2. Sancţiuni şi alte măsuri prevăzute în Convenţia
de la Montego Bay pentru fapte care încalcă
dreptul mării ................................................................... 191
Secţiunea a 8-a. Sancţiuni de ordin statutar aplicabile
în cadrul organizaţiilor internaţionale
interguvernamentale ............................................................. 194
Secţiunea a 9-a. Sancţiuni aplicate în cadrul
Uniunii Europene ................................................................. 200
§1. Sancţiuni şi alte măsuri dispuse faţă de statele
membre ale Uniunii Europene ........................................ 202
§2. Sancţiuni în legătură cu actele instituţiilor
Uniunii Europene ............................................................ 214
Capitolul IV. Sancţiuni de drept internaţional penal
aplicabile persoanelor fizice pentru săvârşirea de
crime internaţionale ............................................................... 218
Secţiunea 1. Faptele incriminate şi sancţionate de dreptul
internaţional penal ................................................................ 218
§1. Noţiunea, caracteristicile şi structura crimelor
internaţionale lato sensu ................................................. 218
§2. Crima de genocid ......................................................... 222
§3. Crimele împotriva umanităţii ....................................... 228
§4. Crimele de război ......................................................... 234
VIII Sistemul sancțiunilor în dreptul internațional public
§5. Crima de agresiune ...................................................... 240
Secţiunea a 2-a. Sancţiunile de drept internaţional penal
aplicabile
în cadrul răspunderii pentru crime internaţionale
lato sensu ............................................................................. 248
§1. Consideraţii generale privind răspunderea
pentru crime internaţionale lato sensu ............................ 248
§2. Persoanele care pot să fie sancţionate pentru crime
internaţionale lato sensu şi cauzele privind
exonerarea de răspundere ............................................... 253
§3. Natura juridică a sancţiunilor prevăzute pentru
crime internaţionale lato sensu ....................................... 261
§4. Aplicarea sancţiunilor în cadrul jurisdicţiei
internaţionale penale ....................................................... 266
4.1. Jurisdicţia internaţională penală ad-hoc ................. 266
4.2. Jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale................... 275
Capitolul V. Rolul statelor în aplicarea sancţiunilor
de drept internaţional public ................................................. 282
Secţiunea 1. Raportul dintre ordinea juridică internaţională
şi ordinea juridică a statelor ................................................. 282
Secţiunea a 2-a. Suveranitatea statelor în contextul
multiplicării relaţiilor internaţionale şi a reglementărilor
de drept internaţional public în baza cărora se
realizează aceste relaţii ........................................................ 284
Secţiunea a 3-a. Similitudini şi deosebiri între sancţiunile
de drept internaţional public şi cele de drept intern
al statelor .............................................................................. 294
Secţiunea a 4-a. Sancţiunile de drept internaţional public
şi jurisdicţia statelor ............................................................. 302
Secţiunea a 5-a. Punerea în aplicare a sancţiunilor
internaţionale în România .................................................... 306
Secţiunea a 6-a. Obligaţia statelor părţi de a pune în
executare hotărârile de condamnare ale Curţii
Europene a Drepturilor Omului ........................................... 322
Cuprins IX
Capitolul VI. Concluzii şi propuneri referitoare la prevenirea
diferendelor internaţionale şi la perfecţionarea sistemului
de sancţiuni, în vederea consolidării ordinii juridice
internaţionale .......................................................................... 323
Secţiunea 1. Observaţii cu privire la sistemul actual al
sancţiunilor de drept internaţional public............................. 323
Secţiunea a 2-a. Propuneri cu privire la perfecţionarea
sistemului general de sancţiuni, aplicabil în toate
domeniile vieţii internaţionale ............................................. 323
Secţiunea a 3-a. Propuneri referitoare la sancţiunile
aplicabile în anumite domenii de activitate .......................... 323
Bibliografie selectivă ................................................................. 323

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.046 sec