Sisteme contabile comparate, Vol. III, Partea a 2-a: Normele contabile internaţionale

Sisteme contabile comparate, Vol. III, Partea a 2-a: Normele contabile internaţionale
Preț: 30,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2000
Pagini: 256
Format: 19,5x25,5
Categoria: Contabilitate

DESCRIERE

Cititorii volumelor II şi III ale prezentei lucrări vor fi poate surprinşi de folosirea expresiei “norme contabile internaţionale”, în timp ce, în reglementările normalizatorilor români (Ministerul Finanţelor), se utilizează expresia “standarde contabile internaţionale”. Explicaţia dată de autor este una simplă: am preferat formula norme, de sorginte franceză (normes), considerând-o mai apropiată de uzanţele româneşti, în locul formulei standarde, de sorginte anglo-saxonă (standards).

Tratarea normelor contabile internaţionale în două volume (II şi III) s-a făcut numai din raţiuni editoriale. În schimb, împărţirea subiectului în cauză pe capitole este un punct de vedere al autorului, explicat prin raţiuni pedagogice.

Totodată, mă simt obligat să semnalez că IASC este un organism extrem de sever în apărarea patrimoniului său de creaţie profesională. Conştient de această rigoare, afirm în schimb că organismul internaţional mi-ar fi mai degrabă dator pentru efortul meu de decantare, comparare, exemplificare, prezentare a consecinţelor aplicării normelor asupra interpretării informaţiilor degajate din situaţiile financiare. Ca să nu mai vorbim despre ceea ce înseamnă cota de contribuţie a autorului şi dificultăţile întâmpinate pentru găsirea unor formulări mai “fericite” în limba română.Autorul

CUPRINS
Capitolul IX:
Datoriile ...................................................................................................................... 7
1. Litera şi spiritul normei IAS 37 “Provizioane, pasive eventuale şi active eventuale”
(Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) .......................................... 9
2. Litera şi spiritul normei IAS 10 “Eventualităţi şi evenimente ce survin după data
închiderii exerciţiului” (Contingencies and Events Occuring After the Balance Sheet
Date) ............................................................................................................................. 22
3. Litera şi spiritul normei IAS 12 “Impozitele asupra rezultatului” (Income Taxes) ..... 29
Capitolul X:
Avantajele personalului şi regimurile de pensionare: structuri, contabilizare,
evaluare, informaţii de furnizat şi rapoarte financiare.......................................... 59
1. Litera şi spiritul normei IAS 19 “Avantajele personalului” (Employee Benefits) ....... 61
2. Litera şi spiritul normei IAS 26 “Contabilitatea şi rapoartele financiare ale regimurilor
de pensionare” (Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans) .................. 99
Capitolul XI:
Grupuri de societăţi (I): Consolidarea prin integrare globală şi efectele
variaţiilor cursurilor monedelor ........................................................................... 109
1. Litera şi spiritul normei IAS 27 “Situaţiile financiare consolidate şi contabilizarea
participaţiilor în filiale” (Consolidated Financial Statements and Accounting for
Investments in Subsidiaries)....................................................................................... 111
2. Litera şi spiritul normei IAS 21 “Efectele variaţiilor cursurilor monedelor străine”
(The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates) ............................................... 132
Capitolul XII:
Grupuri de societăţi (II): Asociaţi şi întreprinderi de tip “joint ventures” ......... 151
1. Litera şi spiritul normei IAS 28 “Contabilizarea participaţiilor în întreprinderile
asociate” (Accounting for Investments in Associates) ............................................... 153
2. Litera şi spiritul normei IAS 31 “Informarea financiară relativă la participaţiile în
întreprinderile de tip “joint ventures””(Financial Reporting of Interests in Joint
Ventures) .................................................................................................................... 165
SISTEME CONTABILE COMPARATE
6
Capitolul XIII:
Flux şi reflux în viaţa societăţilor comerciale: grupări de întreprinderi şi
abandonuri de activităţi ........................................................................................ 183
1. Litera şi spiritul normei IAS 22 “Grupările de întreprinderi” (revizuită în 1998)
(“Business Combinations”, revised 1998) ................................................................. 185
2. Litera şi spiritul normei IAS 35 “Abandonul de activităţi”
(Discontinuing Operations) ........................................................................................ 213
Capitolul XIV:
Două sensuri de evoluţie a referenţialului contabil internaţional: o normă care
se “dezintegrează”, o alta care s-a născut şi se dezvoltă pe măsura complexificării
economiilor financiarizate .......................................................................... 229
1. Litera şi spiritul normei IAS 4 “Contabilizarea amortizărilor” (Depreciation
Accounting) ................................................................................................................ 231
2. Litera şi spiritul normei IAS 39 “Instrumentele financiare: contabilizare (constatare) şi
evaluare” (Financial Instruments: Recognition and Measurement) (Rezumat) ......... 234
O privire spre viitor: noua strategie a organismului internaţional
de normalizare ....................................................................................................... 247
În loc de încheiere: zece teze referitoare la compatibilităţile şi incompatibilităţile
contabilităţii româneşti cu normele contabile internaţionale ................... 249
Bibliografia volumelor II şi III ................................................................................ 255

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.048 sec