Set Tratat teoretic si practic de executare silita. Vol. I+II Vol. I - Teoria generala si procedurile executionale. Vol. II - Explicatii, cereri, modele

Set Tratat teoretic si practic de executare silita. Vol. I+II Vol. I - Teoria generala si procedurile executionale. Vol. II - Explicatii, cereri, modele
Preț: 390,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Anul publicării: 2013
Pagini: 2400
Format: 17x24
Categoria: Civil

DESCRIERE

Data aparitiei: Martie 2013Editura Universul Juridic are deosebita plăcere să prezinte un proiect editorial de o deosebită importanţă pentru sfera domeniului juridic: Tratat teoretic şi practic de executare silită, elaborat de teoreticieni şi practicieni recunoscuţi în domeniul dreptului - conf. univ., jud. Evelina Oprina şi jud. Ioan Gârbuleţ.

Lucrarea reprezintă o abordare doctrinară ce acoperă domeniul executării silite din perspectiva concepţiei procesuale adusă de Noul Cod de procedură civilă şi de Legea de punere în aplicare a acestuia.

Tratatul are drept criteriu de bază valoarea practică a procedurii analizate şi este structurată în două volume, fiind prima lucrare de o asemenea amploare din literatura juridică română dedicată în exclusivitate celei de-a doua faze a procesului civil - executarea silită.

Primul volum - Teoria generală şi procedurile execuţionale - analizează în detaliu, din punct de vedere teoretic, principalele instituţii de drept execuţional. Astfel, în Titlul I al lucrării, pe lângă considerentele de ordin general privind executarea silită, sunt cercetate în mod amănunţit instituţiile de drept privind participanţii la executarea silită, obiectul şi efectuarea executării silite, incidentele procedurale ivite în cursul executării silite şi contestaţia la executare. Titlul al II-lea al lucrării examinează procedurile execuţionale, fiind analizate în mod laborios atât executarea silită directă, cât şi executarea silită indirectă, în toate modalităţile sale.

Al doilea volum - Explicaţii, cereri, modele - cuprinde aspecte teoretice şi practice privind executarea silită. Astfel, sunt prezentate, cu scurte consideraţii teoretice, în ordinea articolelor din Noul Cod de procedură civilă, modelele de acte pe care creditorii, debitorii, intervenienţii, executorii judecătoreşti, instanţa de executare şi alţi participanţi la executarea silită trebuie să le formuleze, să le întocmească sau să le emită în cadrul acestei proceduri.

Acest tratat merită un loc in biblioteca dumneavoastră pentru că:

• este primul tratat de o asemenea amploare care analizează executarea silită din perspectiva Noului Cod de procedură civilă;
• analizează în detaliu, din punct de vedere teoretic, principalele instituţii de drept execuţional
• cercetează în mod amănunţit instituţiile de drept privind participanţii la executarea silită, obiectul şi efectuarea executării silite, incidentele procedurale ivite în cursul executării silite şi contestaţia la executare;
• analizează procedurile speciale, respectiv:
- vânzarea bunului de către executorul judecătoresc în cadrul partajului judiciar;
- procedura ofertei de plată şi consemnaţiunii;
- măsurile asigurătorii;
- procedura evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept;
- plângerea împotriva refuzului executorului judecătoresc de a îndeplini un act de executare silită;
- îndreptarea erorilor materiale şi completarea omisiunilor vădite;
• examinează executarea silită a creanţelor fiscale, precum şi executarea silită a garanţiilor reale mobiliare;
• prezintă, cu scurte consideraţii teoretice, modelele de acte pe care creditorii, debitorii, intervenienţii, executorii judecătoreşti, instanţa de executare şi alţi participanţi la executarea silită trebuie să le formuleze, să le întocmească sau să le emită;
• cuprinde aspecte teoretice şi practice ale unui număr de aproximativ 400 de modele de acte care trebuie formulate, încheiate sau emise de către participanţii la executarea silită;
• înfăţişează într-o manieră exhaustivă instituţiile dreptului execuţional civil, subliniind particularităţile noii reglementări şi evidenţiind, acolo unde este cazul, trimiterile, lacunele, neconcordanţele şi propunerile de îmbunătăţire;
• oferă interpretări corecte, în litera şi spiritul legii, pentru noile instituţii de drept execuţional, fiind valorificate, acolo unde acest lucru a fost posibil, atât ideile doctrinare, cât şi jurisprudenţiale rezultate din reglementarea anterioară a executării silite.

Tratatul teoretic şi practic de executare silită propune o abordare din dublă perspectivă teoretică şi practică, ceea ce face ca aceasta să aibă atât un caracter didactic, dar şi un pronunţat caracter aplicativ, de o certă utilitate pentru practicienii dreptului, judecători, executori judecătoreşti, avocaţi, jurişti, etc., care, la momentul intrării în vigoare a noii reglementări, vor avea un instrument de lucru complet, folositor şi perfect adaptat cerinţelor practicii. Mai mult, lucrarea constituie un ghid extrem de util pentru toţi cei care, nefiind profesionişti ai dreptului, la un moment dat, sunt sau vor deveni creditori, debitori, intervenienţi, etc. în cadrul unei proceduri de executare silită.

Evelina Oprina este conferenţiar univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, la disciplina drept procesual civil şi la Masteratul „Carieră Judiciară” din cadrul aceleiaşi universităţi, la disciplina drept execuţional civil. A fost doctorandul şi asistentul renumitului profesor univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu.

Din anul 2004 este judecător, în prezent fiind preşedintele secţiei civile a Tribunalului Ilfov. A participat la elaborarea Proiectului de Lege pentru punerea în aplicare a noului Cod de procedură civilă. Este redactorul şef al Revistei române de executare silită, lector la Centrul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare al Executorilor Judecătoreşti şi cercetător asociat în cadrul Centrului de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române.

A publicat numeroase lucrări şi studii în domeniul dreptului execuţional, dintre care amintim monografia „Executarea silită în procesul civil”, lucrare ce a cunoscut patru ediţii, „Participanţii la procesul civil” şi „Instituţii de drept procesual civil”. A mai publicat peste 30 de articole, studii, note şi comentarii în diferite reviste de specialitate juridică. A participat şi a susţinut numeroase conferinţe interne şi internaţionale în acest domeniu.


Ioan Gârbuleţ este judecător din anul 1996, în prezent fiind vicepreşedintele Curţii de Apel Tg. Mureş. Este doctorandul renumitului profesor univ. dr. Ioan Leş la disciplina drept execuţional civil. A fost inspector în cadrul Corpului de control al ministrului justiţiei, unde s-a ocupat îndeaproape de controlul activităţii profesionale a executorilor judecătoreşti, şi lector la Centrul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare al Executorilor Judecătoreşti. În perioada în care executorii judecătoreşti funcţionau în cadrul instanţelor de judecată a fost judecător delegat cu executarea silită.

A publicat 10 lucrări de specialitate în domeniul dreptului şi peste 50 de articole, studii, note şi comentarii, în diferite reviste de specialitate. Dintre lucrările publicate amintim: „Organizarea şi exercitarea profesiei de executor judecătoresc”, prima monografie din ţară în acest domeniu, „Ghid practic de executare silită”, o lucrare teoretico-practică apărută în două ediţii. I s-a conferit premiul „Savelly Zilberstein” pentru cel mai bun studiu publicat în Revista română de executare silită în anul 2010. A participat la mai multe conferinţe interne şi internaţionale având ca temă executarea silită.Data aparitiei: Iulie 2012

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.055 sec