Set Codex Iuris Civilis. Tomul 1+2 Tomul 1 - Noul Cod Civil. Editie critica. Tomul 2 - Legi Conexe. (derogatorii si complementare) Noului Cod Civil

Set Codex Iuris Civilis. Tomul 1+2 Tomul 1 - Noul Cod Civil. Editie critica. Tomul 2 - Legi Conexe. (derogatorii si complementare) Noului Cod Civil
Preț: 400,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Anul publicării: 2012
Pagini: 900, 1600
Format: 17x24
Categoria: Civil

DESCRIERE

De ce CODEX IURIS CIVILIS?

Pentru că, în lipsa unui codex oficial, în lumina noilor reglementări societatea civilă și lumea juridică românească au nevoie de un codex de drept civil complet în care:

- pentru prima dată sunt înfățișate și analizate CRITIC dispoziţiile noului Cod civil și ale noului Cod de procedură civilă, subliniindu-se particularitățile sau noutățile reglementărilor și evidenţiindu-se, când este cazul, trimiterile, lacunele şi neconcordanţele;
- se oferă chei de interpretare corectă, în litera și spiritul legii, pentru noile instituţii de drept civil material și procesual;
- articolele noului Cod civil sunt însoțite de trimiteri la dispoziţiile constituţionale, ale tratatelor sau convenţiilor la care România este parte;
- pentru prima dată există trimiteri directe în cuprinsul codului la articolele care definesc noţiunile fundamentale sau specifice şi cele care completează conţinutul acestora;
- fiecare cod cuprinde un tabel de corespondenţă între articolele noului Cod civil sau noului Cod de procedură civilă şi vechiului cod civil ori de procedură civilă;
- pentru că, pentru prima dată, într-un amplu tabel de corespondenţă se face trimitere directă de la articolele noilor coduri la legile civile speciale și complementare abrogate sau, după caz, modificate;
- pentru prima dată, în tomurile II și III, se regăseşte grupată tematic legislaţia civilă - derogatorie și complementară - conexă noului Cod civil și, respectiv, noului Cod de procedură civilă;
- pentru prima dată, în tomul IV, se regăsește grupată, de asemenea tematic, legislația civilă internațională, de drept material și formal (procesual și conflictual).

Noul Cod civil şi Noul Cod de procedură civilă constituie dreptul comun (ius commune) pentru toate materiile la care se referă litera şi spiritul acestora, de la care însă prin legi particulare legiuitorul poate deroga sau, după caz, îl poate întregi.

În consecinţă, dreptul civil (ius civile, în accepțiunea modernă, sau ius privatum, în accepțiunea clasică, romană) nu se reduce la Noul Cod civil, în privinţa normelor de drept material, substanţial, şi nici la Noul Cod de procedură civilă, în privinţa normelor de drept procesual.

Or, în condiţiile în care cele două coduri nu sunt şi nici nu pot fi unicele surse de ordin legislativ (pozitiv) ale normelor de drept civil, întrebarea care se pune pentru orice teoretician şi mai ales practician al dreptului este aceea legată de cum ar putea fi cunoscută, în mod cert și efectiv, întreaga legislaţie civilă? Sau, cel puțin legislația civilă primară? Care este relaţia concretă dintre noile coduri şi legislaţia civilă specială şi complementară, menţinută în vigoare după intrarea în vigoare a noilor coduri şi, bineînţeles, legislaţia civilă viitoare? Care sunt normele civile speciale și complementare incompatibile cu dispozițiile noilor coduri? Și, în fine, care va fi evoluția viitoare a legislației civile naționale și care va fi statutul acesteia în raport de legislația civilă internațională actuală și viitoare?

Pentru a răspunde la aceste întrebări și altele similare sau convergente este necesară cunoașterea integrală a legislației civile primare, în vigoare la 1 octombrie 2011 și, bineînțeles, aceea de la data intrării în vigoare a Noului Cod de procedură civilă.

Accesul rapid, direct și efectiv la noua legislație civilă îl poate da numai un codex, alcătuit din toate sau cel puțin din principalele reglementări legale aplicabile raporturilor civile materiale și procesuale, indiferent de obiectul lor sau de calitatea părților - persoane fizice sau persoane juridice, profesioniști sau neprofesioniști, angajatori sau salariați, profesioniști sau consumatori etc. -, și structurat după anumite criterii raționale și riguroase, materiale și formale, și ținând totodată seama de caracterul reglementărilor respective, de drept comun (ius commune) sau de excepție, derogatorii (ius singulare sau ius speciale).

Acest amplu proiect demarat de domnul profesor Marian Nicolae, membru al comisiilor de redactare a noilor coduri civile, vine în întâmpinarea nu numai a practicienilor, ci şi a studenților și teoreticienilor cu o ediţie critică a NOULUI COD CIVIL și a NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ care cuprinde trimiteri legislative şi observaţii relevante în interpretarea noilor dispoziţii, precum şi cu o amplă selecţie legislativă de natură să ofere fiecăruia dintre noi, o imagine de ansamblu asupra legislaţiei civile existente.

Structurat în 4 tomuri acest codex cuprinde: Tomul I - Noul Cod civil, ediție critică; Tomul II - Legi conexe - derogatorii şi complementare - Noului Cod civil; Tomul III - Noul Cod de procedură civilă, ediție critică, legislaţie specială conexă; şi, in fine, Tomul IV - Acte normative internaţionale şi reglementări de drept internaţional privat.

Conceput într-o manieră nouă, modernă (critică), dar și clasică și sistemică totodată, acest CODEX IURIS CIVILIS este un instrument de lucru care nu trebuie să lipsească din biblioteca niciunui jurist, fie că vorbim de studenţi, masteranzi, practicieni sau teoreticieni ai dreptului.
Marian Nicolae


Tratate, cursuri universitare, monografii

1. Tratat de publicitate imobiliară, 2 vol., Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006, 1354 pagini; lucrare distinsă cu Premiul „Andrei Rădulescu” al Academiei Române pe anul 2006 şi Premiul „Mihail Eliescu” pe anul 2006 al Uniunii Juriştilor din România şi al Societăţii Academice „Titu Maiorescu”;
2. Actul juridic civil (Titlul I) şi Prescripţia extinctivă (Titlul II), în „Drept civil român. Curs selectiv pentru licenţă” (colectiv), 3 ediţii (1996, 1997, 1998), Edit Mihaela Press, Bucureşti (coordonatori: Fr. Deak, C. Bîrsan, Gh. Beleiu), p. 3-121;
3. Actul juridic civil (Titlul I) şi Prescripţia extinctivă (Titlul II), în „Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă 1999-2000”, Edit Mihaela Press, Bucureşti, 1999, (coordonatori: Fr. Deak, C. Bîrsan, Gh. Beleiu), p. 5-134;
4. Actul juridic civil şi Prescripţia extinctivă, în „Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă 2001-2002” de B. Dumitrache, M. Nicolae şi R. Popescu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2001 (coordonatori: Fr. Deak, C. Bîrsan, Gh. Beleiu ), p. 7-135;
5. Actul juridic civil (Titlul I)şi Prescripţia extinctivă (Titlul II), în „Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă 2004-2005” de B. Dumitrache, M. Nicolae, C. Toader şi R. Popescu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2004 (coordonatori: Fr. Deak, C. Bîrsan, Gh. Beleiu ), 150 pagini;
6. Actul juridic civil (Titlul I)şi Prescripţia extinctivă (Titlul II), în „Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă 2006-2007” de B. Dumitrache, M. Nicolae, C. Toader şi R. Popescu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006 (coordonatori: Fr. Deak, C. Bîrsan, Gh. Beleiu ), 161 pagini;
7. Publicitatea imobiliară si noile cărţi funciare, Edit Mihaela Press, Bucureşti, 2000, 600 pagini;
8. Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2001 (în colaborare cu Flavius A. Baias şi Bogdan Dumitrache), 2 volume: Legea nr.10/2001 comentată şi adnotată (vol. 1), 290 pagini, şi Legislaţie şi jurisprudenţă (vol. 2), 240 pagini; lucrare distinsă cu Premiul „Copy – Ro” pe anul 2001 al Societăţii de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor de le lângă Uniunea Scriitorilor din România;
9. Codul familiei, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2001 (în colaborare cu Adina Nicolae), 406 pagini.
10. Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv. Legea nr. 10/2001 comentată şi adnotată, vol. 1, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, (în colaborare cu Flavius A. Baias şi Bogdan Dumitrache), Ed. Rosetti, Bucureşti, 2002, 328 pagini;
11. Ghid legislativ pentru organizaţiile neguvernamentale din România, Asociaţia pentru apărarea drepturilor omului în România - Comitetul Helsinki, Bucureşti, 2002 (în colaborare cu Marieta Avram, Horaţiu Dumitru şi Bogdan Dumitrache), 251 pagini.


Data aparitiei: Iulie 2012

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.045 sec