România şi Danemarca în prima jumătate a secolului XX

România şi Danemarca în prima jumătate a secolului XX
Preț: 35,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Anul publicării: 2011
Pagini: 300+8 planse
Format: 17x24
Categoria: Istorie

DESCRIERE

…o lucrare de pionierat în acest domeniu – şi subliniem acest lucru -, o abordare extrem de utilă pentru a acoperi un „vid” în cunoaşterea noastră ştiinţifică. Cu această lucrare, imaginea noastră cu privire la orizonturile politicii externe şi ale spiritualităţii româneşti din prima jumătate a secolului al XX-lea devine mai cuprinzătoare.

Legăturile României cu ţările nordice au fost, pentru mult timp, trecute în registrul exotic al politicii externe româneşti, acestea fiind afectate de distanţa geografică şi de diferenţele culturale ce separau cele două state. Treptat, însă, avansul tehnologic a micşorat distanţele, iar procesele de modernizare şi convergenţă europeană şi mondială au apropiat societăţile, ceea ce a avut efecte considerabile şi asupra acelui „seismograf” geopolitic foarte fin care este aparatul diplomatic al unei ţări. Deşi sinuos, procesul de apropiere dintre România şi statele situate în regiunea septentrională a Europei a avut o dinamică destul de rapidă. Încadrate acestei regândiri a spaţiului şi a sferei intereselor româneşti în noul context european, relaţiile României cu Danemarca au cunoscut, după cum arată lucrarea de doctorat semnată de drd. Oana Lăculiceanu (Popescu), o dezvoltare considerabilă într-un timp relativ redus. Progresul în materie de cunoaştere şi schimburi culturale, diplomatice, politice, umane şi economice înregistrat în aria legăturilor dintre Bucureşti şi Copenhaga, şi dintre români şi danezi va fi însă întrerupt brutal de declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial şi de vicisitudinile ce au urmat pentru România după încheierea acestuia.

Conf. univ. dr. Silviu Miloiu

O mare parte a istoriografiei româneşti de până la momentul de faţă a tratat relaţiile externe ale României dintr-o perspectivă în care accentul s-a pus prioritar pe relevarea intereselor româneşti. Dar, aşa cum afirma şi Nicolae Iorga, “nu există istorie naţională, ci doar istorie universală”. Prin urmare, am considerat oportună realizarea nu doar a unei simple monografii a relaţiilor bilaterale româno-daneze, ci şi a unui studiu comparativ al strategiilor lor de securitate, pentru a reliefa mai bine specificul fiecărei ţări, a cunoaşte şi alte experienţe decât cea românească dar, totodată, pentru a distinge punctele de legătură dintre viziunile şi perspectivele celor două puteri.

Oana Popescu
România şi Danemarca
în prima jumătate a secolului XX
CUPRINS
Prefaţă / 7
Introducere / 11
CONFLUENŢE ROMÂNO-DANEZE PÂNĂ ÎN SECOLUL AL XIX-LEA / 25
Legături timpurii între spaţiul românesc şi cel nordic / 25
ISTORIA RELAŢIILOR DIPLOMATICE ŞI CONSULARE
ROMÂNO-DANEZE / 47
Reprezentanţe diplomatice româneşti la Copenhaga / 47
Perioada 1917-1934 / 47
Perioada 1934-1940 / 54
Reprezentanţe diplomatice daneze în România / 74
Relaţiile consulare româno-daneze / 79
RELAŢIILE ECONOMICE ROMÂNO-DANEZE / 85
Comerţul româno-danez / 87
Afaceri româno-daneze / 106
SECURITATEA COLECTIVĂ ÎN STRATEGIA ROMÂNEASCĂ
ŞI DANEZĂ / 113
Liga Naţiunilor şi organizarea securităţii colective după Primul Război
Mondial / 113
România, Danemarca şi securitatea colectivă în Europa / 118
Dezarmarea ca mijloc de asigurare a păcii / 123
Sancţiunile, instrument de asigurare a securităţii colective / 128
Universalitatea Societăţii Naţiunilor ca element de securitate în concepţia
românească şi daneză / 131
Susţinerea aplicării principiilor Societăţii Naţiunilor / 134
Arbitrajul obligatoriu, mijloc de soluţionare a conflictelor interstatale / 142
Sisteme regionale de securitate colectivă / 143
a. Grupul ţărilor nordice / 143
b. Grupul de la Oslo / 149
c. Mica Înţelegere şi Alianţa Balcanică / 151
Oana Popescu
6
INTERFERENŢE CULTURALE ROMÂNO-DANEZE
ŞI PERCEPŢII RECIPROCE / 159
Confluenţe culturale româno-daneze / 159
România şi Danemarca - Percepţii reciproce / 173
Modelul danez şi organizarea social-economică a României în perioada
interbelică / 173
Sistemul cooperatist danez şi agricultura românească / 179
Modelul educaţional danez / 186
Imaginea românilor în Danemarca / 191
România – ţara cea mai bogată şi cea mai săracă din Europa / 195
Bucureşti - loc de întâlnire între Occident şi Orient / 198
Imaginea ţăranului român / 200
CONCLUZII / 203
Bibliografie / 209
Index general / 217
Anexe / 225

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.029 sec