Romania 2010. Starea economica sub impactul crizei

Romania 2010. Starea economica sub impactul crizei
Preț: 110,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 730
Format: 17x24
Categoria: Economie

DESCRIERE

Cartea apare la aproape patru ani distanţă după consfinţirea aderării la Uniunea Europeană şi evidenţiază modul neconvingător în care România a valorificat elementele pozitive pe care le oferă noua poziţie de ţară comunitară, dar şi dificultăţile pe care le va întâmpina pentru a trece de hăţişul alinierii şi aplicării în practică a noilor standarde.

Accesarea fondurilor comunitare nerambursabile s-a făcut într-un procent extrem de redus. În acest context, dacă vom compara contribuţia României la formarea fondurilor comunitare europene cu sumele totale accesate de ţara noastră, vom ajunge la nedoritul paradox constatând că „suntem ţară contributoare şi nu beneficiară”.

Împrumuturile realizat în 2010 de la Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială şi Uniunea Europeană nefiind direcţionate către investiţii şi stimularea relansării economice vor reprezenta un „pietroi greu” agăţat de piciorul (să nu zic gâtul) României.

Scăderea continuă a PIB-ului şi în 2010, deficitul bugetar alarmant, galopul inflaţiei la, cred, peste 8%, şomajul de aproape 762.000 de persoane, scăderea numărului personalului angajat la cca. 4,33 milioane, creşterea numărului pensionarilor la peste 5,689 milioane, sporirea datoriei externe la peste 72 miliarde euro, deficitul balanţei schimburilor externe, colectarea deficitară a veniturilor bugetare, virulenţa „economiei neobservate”, iată tot atâtea „explicaţii”pentru erodarea fără precedent a nivelului de trai şi de argumente pentru un program concret de începere a redresării economice.

Toate aceste aspecte sunt abordate şi evidenţiate prin cifre de referinţă între coperţile acestei lucrări.Autorul

CUPRINS
Introducere ............................................................................ 13
Introductory chapter ............................................................ 23
The economic situation of Romania by the end
of the year 2010 ..................................................................... 35
1.1. The major macroeconomic evolutions ............................. 38
1.2. The Gross Domestic Product evolution ........................... 42
1.3. The GDP alteration factors by categories of resources .... 45
1.4. The GDP evolution by categories of utilizations ............. 49
1.5. GDP evolution – seasonally adjusted series ................... 53
1.6. The GDP achievment in a regional plan within the
European Union ...................................................................... 56
1.7. The achievement of the Gross Domestic Product by
ownership forms ...................................................................... 60
1.8 Direct foreign investment.................................................. 61
1.9. The inflation (consumer prices) evolution ....................... 64
1.10. The industrial production indices ................................... 68
1.11. The production indices in agriculture ............................ 79
1.12. Investments in constructions .......................................... 86
1.13. Production of services .................................................... 94
1.14. The foreign trade ............................................................ 96
1.15. The population and the labour force ............................ 116
Capitolul 1. Starea economică a României la sfârşitul
anului 2010 ........................................................................... 153
1.1. Principalele evoluţii macroeconomice ........................... 155
1.2. Evoluţia Produsului Intern Brut ..................................... 159
1.3. Factorii de modificare a Produsului Intern Brut pe
categorii de resurse ................................................................ 162
1.4. Evoluţia Produsului Intern Brut pe categorii
ROMÂNIA 2010. Starea economică sub impactul crizei
2
de utilizări ............................................................................. 166
1.5. Evoluţia PIB – serie ajustată sezonier ............................ 169
1.6. Realizarea PIB în plan regional în
Uniunea Europeană ............................................................... 172
1.7. Realizarea PIB pe forme de proprietate ......................... 176
1.8. Investiţii străine directe .................................................. 177
1.9. Evoluţia inflaţiei (preţurile de consum) ......................... 179
1.10. Indicii producţiei industriale ........................................ 184
1.11. Indicii producţiei din agricultură .................................. 195
1.12. Investiţiile în construcţii............................................... 201
1.13. Producţia de servicii ..................................................... 208
1.14. Comerţul exterior ......................................................... 210
1.15. Populaţia şi forţa de muncă .......................................... 228
Capitolul 2. Rezultatele economico-sociale ale
guvernării 1997-2000 .......................................................... 263
2.1. Evoluţia economică generală ......................................... 263
2.2. Starea economică a României la sfârşitul anului 2000 .. 275
2.3. Efectele programului de guvernare pentru anul 2000 ... 279
Capitolul 3. Evoluţia economică în perioada
2001-2004 ............................................................................. 293
3.1. Măsuri pentru depăşirea perioadelor de iarnă şi
pregătirea campaniei agricole ............................................... 295
3.2. Campaniile agricole de primăvară ................................. 296
3.3. Relansarea economiei naţionale – obiectiv principal ..... 298
3.3.1. Elemente de politică macroeconomică ................... 299
3.3.2. Măsuri de politică monetară şi de control
al cursului de schimb......................................................... 301
3.3.3. Asanarea mediului de afaceri în România ............. 302
3.3.4. Agricultura necesită un sprijin mai atent ................ 304
3.3.5. Lucrările publice şi dezvoltarea construcţiei de
locuinţe .............................................................................. 306
ROMÂNIA 2010. Starea economică sub impactul crizei
3
3.3.6. Măsuri în domeniul infrastructurii .......................... 308
şi modernizării transporturilor .......................................... 308
3.3.7. Comunicaţiile şi tehnologia informaţiei în
prim plan ........................................................................... 309
3.3.8. Turismul are nevoie de programe complete
pentru reabilitare ............................................................... 310
3.3.9. Utilizarea raţională a apelor .................................... 310
3.3.10. Protecţia mediului înconjurător încă în suferinţă .. 312
3.3.11. Impulsionarea activităţii întreprinderilor
mici şi mijlocii şi a cooperaţiei ......................................... 313
3.3.12. Măsuri privind continuarea procesului
de privatizare ..................................................................... 315
3.3.13. Restructurarea şi privatizarea sectorului
bancar şi de asigurări – decizii cu marjă ridicată de risc .. 317
3.3.14. Evoluţia investiţiilor străine .................................. 317
3.3.15. Măsuri în domeniul activităţii de comerţ .............. 318
3.4. Combaterea sărăciei şi a şomajului – binom
al economiei de piaţă ............................................................. 320
3.5. Măsuri concrete pentru asistenţa socială, starea
de sănătate a populaţiei şi protecţia copilului ....................... 321
3.6. Programe de dezvoltare a educaţiei, cercetării
şi culturii ............................................................................... 324
3.7. Întărirea statului de drept şi accelerarea
reformei în justiţie ................................................................. 328
3.8. Apărarea naţională, ordinea publică şi siguranţa
cetăţeanului – priorităţi naţionale .......................................... 330
3.9. Continuarea reformei administraţiei publice
centrale şi locale .................................................................... 332
3.10. Consolidarea relaţiilor interetnice ................................ 333
3.11. Promovarea imaginii reale a României printr-o
politică externă agresivă ........................................................ 333
Capitolul 4. Evoluţia economică a României în
perioada 2000-2010 ............................................................. 337
ROMÂNIA 2010. Starea economică sub impactul crizei
4
4.1. Evoluţia Produsului Intern Brut ..................................... 338
4.2. Investiţiile străine directe ............................................... 342
4.3. Evoluţia preţurilor de consum ........................................ 344
4.4. Evoluţia industriei şi a preţurilor de producţie ............... 347
4.5. Evoluţia agriculturii ....................................................... 349
4.6. Investiţiile şi construcţiile .............................................. 352
4.7. Serviciile ........................................................................ 355
4.8. Comerţul exterior ........................................................... 356
4.9. Alte aspecte privind evoluţia în perioada 2000-2009 .... 361
Capitolul 5. Starea economică după aproape douăzeci
şi unu de ani de piaţă liberă ............................................... 363
5.1. Cadrul legislativ al reformei .......................................... 363
5.2. Aspecte generale ale evoluţiei economice
după 1990 .............................................................................. 370
5.3. Reforma şi privatizarea în agricultură ............................ 372
5.4. Reforma şi privatizarea în industrie ............................... 383
5.5. Privatizarea în turism şi servicii ..................................... 397
Capitolul 6. Produsul Intern Brut ................................... 407
6.1. Evoluţii comparative ale indicatorului PIB .................... 407
6.2. Nivelul Produsului Intern Brut în 2010.......................... 410
6.3. Produsul Intern Brut are un trend negativ
în 2009-2010 ......................................................................... 411
Capitolul 7. Evoluţia producţiei în industrie .................... 419
7.1. Aspecte generale ............................................................ 419
7.2. Industria în perioada 2001-2010 .................................... 422
7.3. Industria în 2009-2010 ................................................... 425
7.4. Producţia industrială pentru export ................................ 427
7.5. Producţia industrială înregistrează o
reducere accentuată ............................................................... 432
Capitolul 8. Principalele evoluţii din agricultură ............ 437
8.1. Date de prezentare generală ........................................... 437
ROMÂNIA 2010. Starea economică sub impactul crizei
5
8.2. Producţia din sectorul vegetal ........................................ 441
8.3. Producţia din sectorul zootehnic .................................... 443
8.4. De ce este agricultura în impas? .................................... 444
8.5. Pârghii neutilizate sau scăpate de sub control ................ 446
8.6. Unele direcţii prioritare de acţiune ................................. 450
Capitolul 9. Evoluţia în construcţii şi transporturi ......... 453
9.1. Aspecte generale ............................................................ 453
9.2. Rezultatele din domeniul construcţiilor ......................... 454
9.3. Evoluţia în transporturi .................................................. 460
Capitolul 10. Evoluţia producţiei de bunuri şi
servicii pentru populaţie ..................................................... 463
10.1. Aspecte generale .......................................................... 463
10.2. Serviciile turistice în România ..................................... 468
10.2.1. Aspecte generale ................................................... 468
10.2.2. Programe speciale pentru dezvoltarea
turismului .......................................................................... 476
10.3. Serviciile pentru populaţie ........................................... 480
10.4. Producerea şi comercializarea bunurilor ...................... 489
10.5. Servicii informatice pentru populaţie ........................... 491
Capitolul 11. Indicele preţurilor de consum
al populaţiei ......................................................................... 495
11.1. Consideraţii generale .................................................... 495
11.2. Indicele preţurilor de consum pentru
produsele alimentare ............................................................. 499
11.3. Indicele preţurilor de consum la
produse nealimentare ............................................................ 500
11.4. Indicele preţului de consum al serviciilor .................... 500
11.5. Câştigul salarial mediu nominal ................................... 500
Capitolul 12. Evoluţia comerţului internaţional ............. 505
12.1. Cadrul general .............................................................. 505
ROMÂNIA 2010. Starea economică sub impactul crizei
6
12.2. Evoluţia exporturilor .................................................... 508
12.3. Exporturile în 2009 ...................................................... 512
12.4. Importurile în 2009 ...................................................... 514
12.5. Structura geografică a importurilor şi exporturilor ...... 516
Capitolul 13. Investiţiile de capital în România .............. 523
13.1. Cadrul general .............................................................. 523
13.2. Detalii privind evoluţia investiţiilor ............................. 524
13.3. Evoluţii cu efect asupra investiţiilor ............................ 528
13.4. Investiţiile de capital străin .......................................... 532
13.5. Investiţiile de capital autohton ..................................... 536
13.6. Perspectiva investiţiilor ................................................ 539
Capitolul 14. Evoluţia resurselor umane .......................... 541
14.1. Caracteristici generale .................................................. 541
14.2. Gradul de instruire a populaţiei .................................... 542
14.3. Gradul de utilizare a timpului de lucru ........................ 543
14.4. Activităţi atipice ........................................................... 544
14.5. Activităţi secundare ...................................................... 545
14.6. Populaţia inactivă ......................................................... 546
14.7. Populaţia descurajată .................................................... 547
14.8. Distribuţia populaţiei active pe regiuni ........................ 548
Capitolul 15. Şomajul – fenomen în alertă ....................... 553
15.1. Evoluţii şi tendinţe ....................................................... 553
15.2. Structura şomajului ...................................................... 555
15.3. Evoluţia şomajului în profil teritorial ........................... 558
15.4. Perspective pentru perioada următoare ........................ 559
Capitolul 16. Situaţia pensionarilor ................................. 561
16.1. Evoluţia categoriei pensionari ...................................... 561
ROMÂNIA 2010. Starea economică sub impactul crizei
7
16.2. Evoluţia nivelului pensiilor .......................................... 563
16.3. Pensionarii din sistemul asigurărilor sociale de stat .... 566
16.4. Evoluţia pensiei suplimentare ...................................... 567
16.5. Pensiile în profil teritorial ............................................ 568
Capitolul 17. Evoluţia monetară, plasamentele,
resursele şi execuţia bugetară ............................................ 571
17.1. Evoluţia monetară, plasamente şi resurse .................... 571
17.2. Situaţia execuţiei bugetare ........................................... 573
17.3. Execuţia bugetelor de stat şi locale .............................. 576
17.4. Datoria publică ............................................................. 582
Capitolul 18. Ratingul bazat pe riscul de ţară ................. 587
18.1. Consideraţii generale .................................................... 587
18.2. Riscurile ce se pot manifesta ........................................ 589
18.3. Clasificarea statelor lumii ............................................ 591
18.4. Metodologie şi criterii de evaluare a riscului ............... 592
18.5. Agenţiile de rating ........................................................ 594
18.6. Firme de rating ............................................................. 598
18.7. Publicaţii de rating ....................................................... 599
18.8. Ratingul României ....................................................... 601
18.9. Evoluţia ratingului României ....................................... 607
Capitolul 19. Programul postaderare trebuie urmat
cu atenţie şi seriozitate ........................................................ 613
19.1. Aspecte introductive .................................................... 613
19.2. Convenţii şi Protocoale la care România a devenit
parte la data aderării .............................................................. 619
19.3. Protocolul de aderare – Cadrul general ........................ 623
19.4. Prevederi în domeniul rural .......................................... 637
19.5. Adaptări ale actelor normative privind
industria şi agricultura .......................................................... 643
ROMÂNIA 2010. Starea economică sub impactul crizei
8
19.6. Dispoziţiile acquis-ului Schengen după aderare .......... 653
19.7. Prevederi cu aplicare permanentă ................................ 661
19.8. Adaptări suplimentare ale unor acte normative ........... 671
19.9. Măsuri privind libera circulaţie a serviciilor şi
capitalurilor ........................................................................... 675
19.10. Măsuri tranzitorii privind libera circulaţie
a persoanelor ........................................................................ 677
19.11. Prevederi ale politicii în domeniul concurenţei ......... 682
19.12. Măsuri în domeniul agriculturii ................................. 691
19.13. Măsuri în domeniul transporturilor ............................ 695
19.14. Măsuri tranzitorii privind impozitarea ....................... 699
19.15. Măsuri tranzitorii în domeniul energiei şi mediului... 702
19.16. Măsuri tranzitorii privind controlul calităţii apelor.... 705
19.17. Măsuri privind managementul general al deşeurilor . 709
19.18. Măsuri privind managementul deşeurilor lichide ...... 713
19.19. Măsuri tranzitorii în domeniul poluării industriale şi
managementului riscului ....................................................... 716
19.20. Măsuri privind controlul poluării ............................... 720
Bibliografie selectivă ........................................................... 729

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.018 sec