Riscul in activitatea de management

Riscul in activitatea de management
Preț: 43,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2010
Pagini: 380
Format: 17x24
Categoria: Management

DESCRIERE

Lucrarea d-lui dr. Costel Ceocea este precisă şi relevantă, dar se şi defineşte ca „un produs finit", lasă loc imaginaţiei, dar pe urmă, o constrânge la materializări concrete. În orice domeniu al activităţii economice se pune problema riscului, deoarece prezenţa inevitabilă a acestuia aduce consecinţe care nu pot fi întotdeauna prevăzute sau anticipate. Ultimele decenii eviden­ţiază o evoluţie în aprecierea noţiunilor de risc şi incertitudine prin: creşterea progresivă a situaţiilor de risc şi incertitudine, utilizarea tot mai intensă a resurselor ştiinţei în procesele de studiu al riscului, precum şi ca urmare a amplificării şi diversificării pe care aplicaţiile şi tehnicile de analiză a riscului le-a generat în cadrul mediului social, în natură sau la nivelul fiecărui agent economic.

Autorul, după ce şi-a făcut o expertiză în problematica expusă, se bucură să împărtăşească şi altora această experienţă, prezentând strategii şi opţiuni pentru gestionarea reducerii riscurilor. Identificarea şi evaluarea riscurilor este importantă din mai multe motive semnificative: reprezintă un suport în luarea deciziilor, constituie un sprijin în dezvoltarea durabilă a întreprinderii prin diminuarea continuă a riscurilor, creează o legătură între evaluarea riscurilor şi previziunile economico-financiare ale firmelor, îmbună­tăţeşte sistemul de comunicare a întreprinderii cu părţile interesante prin cuan­tificarea previziunilor economico-financiare pentru următorii 4-5 ani şi creşterea performanţelor organizaţiei.

Expunerea curge normal, fără preţiozităţi şi artificii într-un discurs care implică mereu, parcă, complicitatea cititorului datorită solidităţii argumentelor. Astfel, fiecare este tentat să creadă că logica prezentată este cea mai firească şi reflectă impulsul natural pentru soluţiile rezultate. Este, până la urmă, cea mai subtilă formă de influenţare pe care o urmăreşte managerul: a fixa obiective pentru alţii, astfel încât aceştia să aibă percepţia că ei înşişi le-au fixat. Cu alte cuvinte, discursul ştiinţific promovat de autor este un discurs care se derulează într-o fluenţă naturală ce strânge argumente investite cu autoritatea norma-lităţii. În acest context, salut cu căldură contribuţia dlui dr. Costel Ceocea pentru editarea acestei cărţi de mare importanţă pentru formarea managerilor români.Prof. dr. ing. ec. Costache RUSUCuprins
Prefaţă ...........................................................................................................................9
Introducere..................................................................................................................13
Capitolul 1. Cadrul conceptual actual al managementului riscurilor ...................17
1.1. Delimitări conceptuale şi metodologice ...........................................................19
1.1.1. Caracteristici ale riscului şi modalităţile de abordare în context
economic ...............................................................................................22
1.1.2. Factori de risc pentru mediul economic.................................................24
1.2. Caracterizarea generală a riscurilor ..................................................................25
1.2.1. Perspectiva istorică asupra tratării conceptului de risc..........................25
1.2.2. Clasificarea riscurilor ............................................................................28
1.3. Categorii de riscuri de management conform metodologiilor
şi standardelor internaţionale...........................................................................35
1.4. Categorii de riscuri economico-financiare .......................................................38
1.4.1. Riscurile sistematice ..............................................................................38
1.4.2. Riscurile nesistematice ..........................................................................43
Capitolul 2. Riscul în activitatea de management....................................................45
2.1. Abordarea riscului în activitatea managerială ..................................................45
2.2. Managementul riscului .....................................................................................46
2.2.1. Planificarea managementului riscului....................................................51
2.2.2. Identificarea riscului ..............................................................................52
2.2.3. Analiza calitativă a riscului ...................................................................55
2.2.4. Analiza cantitativă a riscului .................................................................57
2.2.5. Planificarea răspunsului la risc ..............................................................59
2.2.6. Monitorizarea şi controlul riscului.........................................................62
2.3. Riscul şi activitatea de luare a deciziilor ..........................................................65
2.3.1. Cadrul conceptual al deciziei şi procesului decizional ..........................65
2.3.2. Perspectiva istorică asupra teoriei ştiinţifice a deciziei .........................72
2.3.3. Informaţia – element esenţial în cadrul procesului decizional ..............74
2.3.4. Raportul raţional/ raţionalitate limitată/ iraţional în luarea deciziilor ...77
2.3.5. Procesul de elaborare a deciziei.............................................................79
2.3.6. Elementele procesului decizional ..........................................................95
2.3.7. Modele decizionale................................................................................97
2.4. Metode şi tehnici aplicate în cadrul procesului decizional...............................98
Riscul în activitatea de management
6
6
2.4.1. Metode de raţionalizare a deciziilor în condiţii de risc........................104
2.4.2. Metode de decizie de tip Bayes ...........................................................110
2.4.3. Metode bazate pe verificarea ipotezelor ..............................................112
2.5. Asigurarea pentru risc în activitatea de management.....................................114
2.6. Investigarea managementului riscului în companiile româneşti –
cercetare practică...........................................................................................118
2.6.1. Formularea problemei şi întrebărilor de cercetare...............................118
2.6.2. Metodologia de cercetare.....................................................................118
Capitolul 3. Managementul riscurilor pieţei de capital ........................................157
3.1. Piaţa de capital................................................................................................160
3.1.1. Consideraţii generale ...........................................................................160
3.1.2. Arhitectura pieţei de capital.................................................................162
3.1.3. Participanţii pe piaţa de capital din România ......................................165
3.1.4. Pieţe de capital reglementate ...............................................................168
3.1.5. Produsele pieţei de capital ...................................................................173
3.1.6. Specificul investiţiilor în piaţa de capital ............................................180
3.1.7. Clasificarea valorilor mobiliare ...........................................................194
3.2. Riscul şi tipologia investitorilor .....................................................................201
3.2.1. Investitorii strategici ............................................................................204
3.2.2. Investitorii de portofoliu......................................................................205
3.2.3. Investitorul utilizator prudent, conservator (hedger)...........................205
3.2.4. Investitorul speculator .........................................................................205
3.3. Managementul riscurilor pieţei de capital ......................................................206
3.3.1. Problemele relaţiei manager – investitor – acţionar ............................208
3.3.2. Riscurile datorate sistemului juridic ....................................................210
3.3.3. Riscurile datorate mecanismelor pieţei................................................211
3.3.4. Riscul de preţ .......................................................................................213
3.3.5. Managementul riscului operaţional în piaţa de capital ........................219
Capitolul 4. Modalităţi de măsurare şi acoperire a riscurilor pe piaţa
de capital.............................................................................................229
4.1. Aplicaţii ale strategiilor cu opţiuni in gestionarea reducerii riscurilor...........229
4.1.1. Principalele caracteristici ale operaţiunilor efectuate la bursa
românească ..........................................................................................229
4.2. Strategii de reducere a riscului .......................................................................234
4.2.1. Cumpărare a opţiunii de cumpărare long call......................................234
4.2.2. Vânzarea opţiunii de cumpărare short call..........................................236
4.2.3. Cumpărarea opţiunii de vânzare long put............................................238
4.2.4. Vânzarea opţiunii de vânzare short put ...............................................240
4.2.5. Vânzarea desfăşurării de tip put (Sell Put Spread)..............................242
4.2.6. Cumpărare a desfăşurării de tip put (Buy Put Spread) ........................244
Cuprins 7
7
4.2.7. Vânzarea desfăşurării creditoare de tip call (Sell Call Spread)...........247
4.2.8. Cumpărarea desfăşurării de tip call (Buy Call Spread) .......................249
4.2.9. Încrucişarea simplă sau pe un singur preţ (Straddle)...........................252
4.2.10. Încrucişări complexe sau pe două preţuri (Strangle) .........................257
Capitolul 5. Identificarea şi evaluarea riscurilor la SC „Mecanica
Ceahlău” SA pentru perioada 2009-2013 ........................................269
5.1. Scurtă prezentare şi analiza activităţii la SC „Mecanica Ceahlău” SA. .........269
5.1.1. Elemente principale .............................................................................269
5.1.2. Istoric...................................................................................................269
5.1.3. Activitate .............................................................................................270
5.1.4. Analiza SWOT ....................................................................................270
5.1.5. Poziţionarea SC „Mecanica Ceahlău” SA în mediul concurenţial
specific domeniului de activitate ........................................................273
5.2. Perspective privind evoluţia economiei româneşti şi a industriei
constructoare de echipamente agricole..........................................................279
5.2.1. Evoluţia la nivel macroeconomic ........................................................279
5.2.2. Evoluţia economico-socială regională.................................................283
5.2.3. Evoluţia sectorului...............................................................................287
5.2.4. Semnele unei crize economice.............................................................293
5.3. Studiu asupra managementului riscului în cadrul
SC „Mecanica Ceahlău” SA ..........................................................................298
5.3.1. Metoda utilizată şi rezultatele obţinute................................................298
5.3.2. Evaluarea rezultatelor obţinute............................................................301
5.3.3. Analiza riscurilor identificate în cadrul
SC „Mecanica Ceahlău” SA................................................................307
5.4. Simularea evoluţiei indicatorilor economico-financiari
ai SC Mecanica Ceahlău SA pe perioada 2009-2013 ....................................314
5.4.1. Diagnosticul financiar al ultimilor şase ani de activitate ....................314
5.4.2. Previziuni financiare pentru perioada 2009-2013................................338
5.4.3. Simularea evoluţiei indicatorului „PER”.............................................345
5.4.4. Concluzii şi recomandări pe baza analizei indicatorilor
economico-financiari...........................................................................350
Capitolul 6. Managementul riscurilor în epoca turbulenţelor .............................351
6.1. Managementul riscurilor – strategie de răspuns la multiplele provocări
ale mediului în care evoluăm.........................................................................351
6.2. Dinamica procesului de management al riscurilor .........................................368
Referinţe bibliografice..............................................................................................

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Management - Cele mai comentate cărți

Created in 0.049 sec