Rezolutiunea si rezilierea contractelor

Rezolutiunea si rezilierea contractelor
Preț: 39,00 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 978-606-673-100-3
Anul publicării: 2013
Pagini: 300
Categoria: Civil

DESCRIERE

Ratiunile de a executa un contract sunt numeroase, fara a se limita la existenta sanctiunilor juridice. Ele pot fi de ordin intrinsec, precum morala, cinstea si onoarea sau nevoia de a nu insela increderea altuia. Contractul poate fi executat pur si simplu pentru ca partea are un interes, materializat in ideea juridica de cauza.

Noul Cod civil acorda o atenție deosebita rezoluțiunii contractului, tratand aceasta instituție prin analogie cu rezilierea contractului, subliniind astfel similitudinea de tratament consacrata doctrinar și jurisprudențial pana in octombrie 2011.

Astfel cum am incercat a evidenția, noul Cod civil aduce noutați importante in materia rezoluțiunii/rezilierii, unele dintre acestea fiind reglementate pentru prima data in legislația noastra, așa cum este, de pilda, rezoluțiunea unilaterala, care reclama o vigilența sporita din partea literaturii juridice, urmand ca și jurisprudența sa contribuie decisiv, prin soluțiile pe care le va pronunța, la lamurirea aspectelor analizate in aceasta lucrare.
Date tehnice

Titlu: Rezolutiunea si rezilierea contractelor
Pret: 39,00 RON
ISBN: 978-606-673-100-3
Format: A5
Pagini: 300

Data aparitiei: Iunie 2013


Cuprins
285
Cuprins
Argument .............................................................................................................. 5
CAPITOLUL I
CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE................................................................ 15
1.1. Sancțiunile civile în caz de neexecutare a
contractului .......................................................................................... 15
1.2. Principiul reciprocității și interdependenței
obligațiilor părților în contractele sinalagmatice.
Consecințe ............................................................................................. 29
1.3. Corelația dintre efectele specifice ale contractelor
sinalagmatice și caracterul obligatoriu al
contractului în general .................................................................... 33
1.4. Mecanismele aplicabile contractelor sinalagmatice ............ 34
1.5. Definiția, reglementarea și înțelesul noțiunilor de
rezoluțiune și reziliere ..................................................................... 39
1.5.1. Delimitarea rezoluțiunii de o altă sancțiune şi
cauză de ineficacitate a actului juridic civil,
nulitatea ..................................................................................... 41
1.5.2. Rezoluțiunea și rezilierea contractului ......................... 54
CAPITOLUL II
FUNDAMENTUL, NATURA JURIDICĂ ȘI FORMELE
REZOLUȚIUNII ȘI ALE REZILIERII ........................................................... 57
2.1. Scurtă incursiune în dreptul comparat și originea
istorică a rezoluțiunii ........................................................................ 57
2.2. Formele rezoluțiunii și ale rezilierii. Aspecte de
drept comparat. Noul Cod civil al României ............................ 60
286
REZOLUŢIUNEA ŞI REZILIEREA CONTRACTELOR
2.2.1. Rezoluțiunea și rezilierea în Codul civil de la
1864 ................................................................................................ 60
2.2.2. Drept comparat. Legislație și jurisprudență de
inspirație pentru Noul Cod civil al României ................. 68
2.2.3. Rezoluțiunea și rezilierea contractelor în Noul
Cod civil al României ................................................................ 77
CAPITOLUL III
CONSIDERAȚII DE NATURĂ PROCESUALĂ .......................................... 88
3.1. Condițiile rezoluțiunii și ale rezilierii judiciare conform
Codului civil de la 1864 ................................................................... 88
3.1.1. Identificarea condițiilor. Domeniu de aplicare ............. 88
3.1.2. Condițiile cerute pentru admisibilitatea
rezoluțiunii/ rezilierii judiciare ........................................ 111
3.1.3. Acțiunea în rezoluțiune sau în reziliere ........................ 138
3.1.4. Controverse procedurale din jurisprudență ............... 162
3.1.5. Condițiile rezoluțiunii și ale rezilierii judiciare
conform Noului Cod civil ..................................................... 176
3.2. Rezoluțiunea convențională a contractului. Pactele
comisorii exprese în Codul civil de la 1864 ......................... 183
3.2.1. Noțiunea și justificarea pactelor comisorii
exprese .................................................................................... 183
3.2.2. Rolul instanței de judecată și necesitatea
îndeplinirii condițiilor rezoluțiunii sau
rezilierii în ipoteza pactelor comisorii exprese ...... 189
3.3. Rezoluțiunea convențională a contractului în Noul
Cod civil ............................................................................................... 201
3.4. Rezoluțiunea unilaterală .............................................................. 204
CAPITOLUL IV
EFECTELE REZOLUȚIUNII ȘI ALE REZILIERII ÎN VECHIUL
ȘI ÎN NOUL COD CIVIL AL ROMÂNIEI .................................................. 209
4.1. Identificarea efectelor rezoluțiunii/rezilierii și a
momentului în care acestea operează .................................... 209
Cuprins
287
4.2. Efectele rezoluțiunii/rezilierii asupra părților
contractante ........................................................................................ 213
4.3. Efectele rezoluțiunii/rezilierii față de terți .......................... 241
CAPITOLUL V
ELEMENTE CONCLUSIVE .......................................................................... 259
Bibliografia lucrării ..................................................................................... 265

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.060 sec