Regulamentul (CE) nr. 44/2001

Regulamentul (CE) nr. 44/2001
Preț: 29,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Regulamentul CE nr. 44/2001 constituie baza unui „spatiu judiciar european” si dreptul comun in materie de competenta, recunoastere si punere in executare a hotararilor din domeniul dreptului privat.
Pentru toate litigiile cu o dimensiune europeana, este important sa stim in competenta carei instante, din care stat membru al Uniunii, putem sau trebuie sa ne judecam, iar, dupa obtinerea hotararii, e necesar sa stim care sunt procedurile pentru a pune in executare hotararea astfel obtinuta, pe teritoriul oricarui stat membru solicitat. La fel de important este sa cunoastem si modalitatea de rezolvare a incidentelor procedurale ce pot surveni in litigiile transfrontaliere, de tipul litispendentei sau conexitatii comunitare, ori care este cadrul masurilor provizorii ce pot fi luate pana la finalizarea litigiilor de fond.
Comentariul de fata ofera raspunsuri adecvate pentru toate aceste probleme.Data: 06.12.2011
312 pagini


Cuprins
Partea I. Consideraţii generale privind cooperarea judiciară
comunitară în materie civilă şi comercială ________________ 1
1.1. Aspecte generale. Obligativitatea şi supremaţia
regulamentelor Uniunii Europene _______________________ 1
1.2. Obiectivul regulamentului __________________________ 7
1.3. Interpretare. Câteva aspecte privind pronunţarea
hotărârilor preliminare _______________________________ 13
1.3.1. Rolul Curţii de Justiţie în materie preliminară ___________ 14
1.3.2. Cererea de pronunţare a unei hotărâri preliminare _______ 15
1.3.3. Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească
o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare ____________ 17
1.3.4. Obiectul cererii de pronunţare a unei hotărâri preliminare__ 18
1.3.5. Procedura de soluţionare a cererii de pronunţare
a unei hotărâri preliminare_______________________________ 18
1.3.6. Efectele hotărârilor preliminare ______________________ 20
Partea a II-a. Domeniul de aplicare al Regulamentului
CE nr. 44/2001 ______________________________________ 22
Partea a III-a. Competenţa şi incidentele procedurale
derivate (Capitolul II din Regulament) ___________________ 24
3.1. Competenţa generală____________________________ 24
3.2. Competenţa alternativă. Competenţe speciale ________ 29
3.2.1. Competenţele alternative prevăzute de art. 5
din regulament________________________________________ 29
3.2.2. Competenţele alternative „derivate” prevăzute
de art. 6 şi art. 7 din regulament __________________________ 53
3.2.3. Competenţa alternativă specială în materie
de asigurări __________________________________________ 58
3.2.4. Competenţa alternativă specială în materia
contractelor încheiate de consumatori______________________ 67
3.2.5. Competenţa alternativă specială în materia contractelor
individuale de muncă___________________________________ 72
VIII Regulamentul (CE) nr. 44/2001
3.2.6. Reguli comune privind competenţa în materia
contractelor de asigurare, a contractelor încheiate cu
consumatorii şi a contractelor individuale de muncă ___________ 75
3.3. Competenţa exclusivă ___________________________ 76
3.4. Prorogarea de competenţă. Convenţii atributive de
competenţă _______________________________________ 82
3.5. Înfăţişarea fără contestare a pârâtului şi verificarea
competenţei şi a admisibilităţii cauzei ___________________ 93
3.6. Litispendenţă şi conexitate________________________ 97
3.7. Măsuri provizorii şi de conservare _________________ 116
Partea a IV-a. Recunoaştere şi executare. Acte autentice şi
tranzacţii judiciare (Capitolele III şi IV din Regulament) ___ 119
4.1. De la Convenţia de la Bruxelles din 1968 la
Regulamentul CE nr. 44/2001 ________________________ 119
4.2. Obiectul recunoaşterii şi executării. Înţelesul
noţiunilor de „hotărâre” şi de „instanţă”, în sensul
regulamentului ____________________________________ 129
4.3. Caracterul recunoaşterii imediate şi al executorialităţii
de drept. Precizări _________________________________ 131
4.3.1. Principiul recunoaşterii imediate şi principiul
executorialităţii de drept _______________________________ 131
4.3.2. Procedura recunoaşterii şi executării hotărârii__________ 134
4.3.2.1. Precizări prealabile_____________________________ 134
4.3.2.2. Instanţa competentă____________________________ 135
4.3.2.3. Interesul de a acţiona___________________________ 138
4.3.2.4. Modalităţi de depunere a cererii ___________________ 139
4.3.2.5. Derularea procedurii în prima fază _________________ 145
4.3.2.6. Precizări prealabile celei de a doua faze a procedurii
(recursul) ___________________________________________ 150
4.3.2.7. Regulile procedurale privind recursurile _____________ 153
4.3.2.8. Efectele exequator-ului__________________________ 164
4.4. Condiţiile care împiedică recunoaşterea
şi executarea _____________________________________ 170
4.5. Executarea ___________________________________ 183
4.6. Acte autentice şi tranzacţii judiciare ________________ 199
Cuprins IX
Partea a V-a. Dispoziţii generale şi dispoziţii tranzitorii.
Norme aplicabile în cazul conflictului de legi
(Capitolele V – VII din Regulament) ____________________ 208
ANEXE__________________________________________ 247
Bibliografie ________________________________________ 235
Index _____________________________________________ 237
ANEXE____________________________________________ 245

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.056 sec