Recuperarea extrateritoriala a creantelor fiscale

Recuperarea extrateritoriala a creantelor fiscale
Preț: 37,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011

DESCRIERE

Data aparitiei: 22 Aug 2011
Nr pagini : 216

Lucrarea are ca obiect al analizei recuperarea extrateritorială de către state a creanţelor fiscale împotriva contribuabililor, încercând să surprindă cele mai importante aspecte juridice pe care aceasta le ridică, iar, acolo unde este cazul, să reliefeze particularităţile sale într-o manieră comparativă cu cele specifice procedurii recunoaşterii şi executării silite a hotărârilor judecătoreşti străine potrivit reglementărilor de drept internaţional privat.


Cuprins
Abrevieri .......................................................................................... XI
Capitolul I. Introducere .....................................................................1
Capitolul II. Cadrul legislativ al recuperarii extrateritoriale a
creantelor fiscale: origini, evolutie si perspective............................14
Sectiunea 1. Consideratii preliminare ........................................................14
Sectiunea a 2-a. Recuperarea extrateritoriala a creantelor fiscale
sub imperiul legislatiei Uniunii Europene.............................................48
§1. Consideratii preliminare referitoare la corelatia legislatiei
Uniunii Europene cu privire la recuperarea creantelor
fiscale cu cea aplicabila recunoasterii si executarii silite
a hotarârilor straine ...............................................................48
§2. Aplicarea ratione tributi a legislatiei Uniunii Europene
cu privire la recuperarea creantelor fiscale............................53
2.1. Aplicarea ratione tributi a Directivei 2008/55/CE........53
2.2. Aplicarea ratione tributi a Directivei 24/2010/UE........58
§3. Aplicarea ratione temporae a legislatiei europene cu
privire la recuperarea extrateritoriala a creantelor fiscale ..........60
§4. Aplicarea ratione loci a legislatiei europene cu privire
la recuperarea extrateritoriala a creantelor fiscale.................63
§5. Aplicarea ratione personae a legislatiei europene cu
privire la recuperarea extrateritoriala a creantelor fiscale .....64
§6. Raporturile legislatiei europene referitoare la recuperarea
extrateritoriala a creantelor fiscale cu acte conventionale
încheiate de Statele Membre în acest domeniu .....................68
§7. Recunoasterea de drept a titlurilor în baza carora se
realizeaza executarea creantelor supuse recuperarii
extrateritoriale .......................................................................71
7.1. Comentarii preliminare .................................................71
7.2. Recunoasterea de drept a titlurilor de creanta fiscale
straine potrivit Directivei 2008/55/CE...............................75
Recuperarea extrateritoriala a creantelor fiscale
VIII
7.3. Recunoasterea de drept a titlurilor fiscale straine
potrivit Directivei 2010/24/UE ..........................................79
§8. Procedura de recuperare extrateritoriala a creantelor
fiscale ....................................................................................81
8.1. Procedura de recuperare potrivit Directivei 2008/55/CE.....81
8.2. Principalele diferente referitoare la procedura de
recuperare potrivit Directivei 2010/24/UE fata
de cea din Directiva 2008/55/CE .....................................122
§9. Aspecte privind prescriptia creantelor supuse
recuperarii potrivit Directivei 2008/55/CE..........................126
§10. Competenta de solutionare a litigiilor decurgând
din recuperarea extrateritoriala a creantelor fiscale.............128
10.1. Litigiile privind creanta fiscala sau titlul de
creanta în care aceasta este inclusa ..................................129
10.2. Litigiile privind executarea silita ..............................131
Sectiunea a 3-a. Scurte comentarii referitoare la recuperarea
extrateritoriala a creantelor fiscale sub imperiul conventiilor
la care România este parte......................................................................133
§1. Consideratii preliminare ...................................................133
§2. Sfera de aplicare a Conventiilor........................................134
§3. Cerintele pentru formularea unei cereri de recuperare.............136
§4. Situatiile în care asistenta poate fi refuzata de statul
autoritatii solicitate desi sunt îndeplinite cerintele
pentru formularea cererii de asistenta la recuperare............137
§5. Efectele acceptarii cererii de recuperare de catre
autoritatea statului solicitat..................................................139
Capitolul III. Concluzii .................................................................141
Anexe ...............................................................................................147
1. Decret nr. 238 din 23 decembrie 1974 pentru ratificarea Conventiei
dintre guvernul Republicii Socialiste România si guvernul Statelor
Unite ale Americii privind evitarea dublei impuneri si prevenirea
evaziunii fiscale asupra veniturilor, semnata la Washington la 4
decembrie 1973 – extras .................................................................. 147
2. Lege nr. 126 din 16 octombrie 1996 privind ratificarea Conventiei
dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Belgiei pentru
evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire
la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bruxelles
la 4 martie 1996 – extras.................................................................. 147
Cuprins
IX
3. Lege nr. 11 din 6 martie 2000 privind ratificarea Conventiei
dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan
pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale
cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la
Bucuresti la 21 septembrie 1998 – extras......................................... 148
4. Lege nr. 366 din 19 septembrie 2003 pentru ratificarea
Conventiei dintre România si Republica Azerbaidjan pentru
evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale
cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la
Baku la 29 octombrie 2002 – extras................................................. 149
5. Lege nr. 107 din 14 aprilie 2009 privind ratificarea Conventiei
dintre Guvernul României si Guvernul Turkmenistanului
pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale
cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la
Bucuresti la 16 iulie 2008 – extras................................................... 150
6. Ordonanta nr. 92 din 24 decembrie 2003 republicata privind
Codul de procedura fiscala (include modificarile legislative
aduse capitolului reprodus în extras aduse de Ordonanta Guvernului
Nr. 39 din 21 aprilie 2010 pentru modificarea si completarea
Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala – versiune consolidata neoficiala – extras) ........................... 152
7. Directiva 2008/55/CE a Consiliului din 26 mai 2008 privind
asistenta reciproca în materie de recuperare a creantelor privind
anumite cotizatii, drepturi, taxe si alte masuri
(versiune codificata – versiune neoficiala – extras)..........................164
8. Directiva 2010/24/UE a Consiliului din 16 martie 2010
privind asistenta reciproca în materie de recuperare a creantelor
legate de impozite, taxe si alte masuri
(versiune neoficiala – extras) ...........................................................168
9. Directiva 2010/24/UE a Consiliului din 16 martie 2010
privind asistenta reciproca în materie de recuperare a creantelor
legate de impozite, taxe si alte masuri
(versiune neoficiala – extras) ...........................................................173
10. Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din
22 decembrie 2000 privind competenta judiciara, recunoasterea
si executarea hotarârilor în materie civila si comerciala
(versiune neoficiala – extras) ...........................................................187
Bibliografie......................................................................................199

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.057 sec