Raspunderea statului pentru erori judiciare Practica judiciara. Hotarari C. E. D. O.

Raspunderea statului pentru erori judiciare Practica judiciara. Hotarari C. E. D. O.
Preț: 39,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 528
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Descriere

Culegerea de fata cuprinde o sinteza de jurisprudenta referitoare la repararea erorilor judiciare savarsite in procesele penale, in dubla acceptiune legala a termenului: condamnari pe nedrept si privari nelegale de libertate.

Au fost selectate solutii recente din activitatea Inaltei Curti de Casatie si Justitie si a altor instante judecatoresti, care au fost grupate in sectiuni distincte privind termenul de introducere a actiunii in repararea pagubelor, persoanele care au calitate procesuala activa, criteriile de admisibilitate a actiunii intemeiate pe dispozitiile art. 504 si urm. C. proc. pen. si criteriile de evaluare a prejudiciului, intinderea despagubirilor, depasirea duratei rezonabile a procedurii, contributia victimei la savarsirea erorii judiciare de catre judecator sau procuror. De asemenea, sunt prezentate cateva dintre cele mai semnificative hotarari pronuntate de Curtea Europeana a drepturilor Omului in cauze privind plangeri impotriva Romaniei, insistandu-se asupra aspectelor in legatura directa cu tema abordata.

Lucrarea este intregita cu un capitol in care sunt redate extrase din documente internationale relevante privind raspunderea magistratilor pentru erorile judiciare, la care Romania este parte, pentru a evidentia modul in care aceasta materie este reglementata pe plan mondial.Cuprins
Capitolul I. Practica Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a altor
instanţe judecătoreşti cu privire la răspunderea statului
pentru erorile judiciare _____________________________ 1
Secţiunea 1. Termenul de introducere a acţiunii în repararea
pagubelor. Aspecte referitoare la prescripţia extinctivă ___ 1
1. Acţiune în pretenţii împotriva statului prin care se
solicită, în temeiul art. 998 şi urm. C. civ., daune morale
pentru arestarea şi deţinerea pe nedrept. Incidenţa normelor
cuprinse în Decretul nr. 167/1958 privind prescripţia
extinctivă _______________________________________ 1
2. Acţiune în pretenţii împotriva statului pentru daune
produse printr-o condamnare considerată ilegală.
Aplicarea prevederilor Decretului nr. 167/1958.
Momentul de la care începe să curgă termenul
de prescripţie ____________________________________ 4
3. Acţiune în pretenţii întemeiată pe prevederile art. 504
şi urm. C. proc. pen. Scoatere de sub urmărire penală
după o perioadă de arestare nelegală. Momentul de la care
curge termenul de 18 luni prevăzut de art. 506 alin. (2)
C. proc. pen. _____________________________________ 6
4. Termenul în care poate fi sesizată instanţa cu o acţiune în
pretenţii întemeiată pe prevederile art. 504 C. proc. pen.
Momentul iniţial al curgerii termenului. Incidenţa
modificărilor legislative în materie __________________ 10
5. Acţiune în daune împotriva statului, întemeiată pe
prevederile art. 504 C. proc. pen. Prescriptibilitate.
Momentul de la care începe să curgă termenul de
prescripţie______________________________________ 12
6. Acţiune în daune întemeiată pe dispoziţiile art. 504
C. proc. pen. Prescriptibilitate. Momentul iniţial al
curgerii termenului de prescripţie____________________ 15
7. Acţiune în daune pentru arestare nelegală. Momentul de la
care începe să curgă termenul de prescripţie. Caracterul
Răspunderea statului pe X ntru erori judiciare
dispoziţiilor art. 506 alin. (2) raportat la art. 504
C. proc. pen., care sunt de strictă interpretare.
Consecinţe _____________________________________ 18
8. Acţiune în pretenţii împotriva statului pentru daune
rezultând din condamnarea pe nedrept. Prescriptibilitate.
Momentul în care s-au produs actele cauzatoare
de prejudicii ____________________________________ 21
9. Acţiune în pretenţii pentru repararea prejudiciului
produs prin arestare nelegală. Prescriptibilitate _________ 23
10. Acţiune în pretenţii ca urmare a condamnării nelegale.
Prescriptibilitate. Incidenţa prevederilor art. 103
C. proc. civ. şi art. 19 din Decretul nr. 167/1958.
Efecte _________________________________________ 25
11. Acţiune în despăgubiri pentru condamnarea pe nedrept.
Termenul în care poate fi formulată __________________ 28
12. Acţiune în pretenţii pentru daune, urmare a unei arestări
nelegale. Prescriptibilitate. Incidenţa prevederilor
Legii nr. 281/2003 _______________________________ 31
Secţiunea a 2-a. Calitate procesuală activă_________________ 34
13. Continuarea acţiunii în repararea pagubei create prin
eroarea judiciară, de către o persoană aflată în
întreţinerea reclamantului. Dovezi pertinente.
Calitate procesuală activă__________________________ 34
14. Persoană „aflată în întreţinerea condamnatului”.
Semnificaţia noţiunii. Efecte _______________________ 40
Secţiunea a 3-a. Criterii de admisibilitate a acţiunii întemeiate
pe dispoziţiile art. 504 şi urm. C. proc. pen. ___________ 42
15. Întrunirea cumulativă a cerinţelor prevăzute de
art. 504 şi urm. C. proc. pen. pentru acordarea
despăgubirilor. Efecte_____________________________ 42
16. Caracterul nelegal al privării de libertate – element
esenţial al acţiunii întemeiate pe dispoziţiile art. 504
şi urm. C. proc. pen. Criterii de apreciere______________ 49
17. Arestare nelegală – temei al acţiunii în despăgubiri
împotriva statului. Condiţii_________________________ 53
18. Dezincriminarea faptei pentru care s-a dispus
condamnarea. Momentul dezincriminării. Consecinţe ____ 60
Cuprins XI
19. Arestare preventivă, urmată de condamnarea
definitivă a inculpatului. Neîndeplinirea condiţiilor
prevăzute de art. 504 C. proc. pen.___________________ 62
20. Cerere de revizuire împotriva hotărârii de condamnare,
aflată în curs de judecată. Prematuritatea acţiunii în
daune împotriva statului ___________________________ 64
21. Neîndeplinirea ipotezelor prevăzute de art. 504
C. proc. pen. Lipsa unei condamnări definitive,
urmată de achitare. Consecinţe______________________ 66
22. Privare de libertate în mod nelegal. Condiţii pentru
obţinerea de despăgubiri conform art. 504 C. proc. pen.
Achitare în temeiul art. 10 lit. d) C. proc. pen.
Consecinţe _____________________________________ 69
23. Acţiune în despăgubiri împotriva statului. Obligaţia
instanţei de a se pronunţa în raport de toate temeiurile
de drept invocate de reclamant. Consecinţe ____________ 74
24. Condamnare definitivă. Pedeapsă în curs de executare.
Solicitarea condamnatului ca instanţa civilă să administreze
probe pentru a-şi dovedi nevinovăţia. Inadmisibilitate.
Inaplicabilitatea prevederilor art. 504 şi urm.
C. proc. pen. ____________________________________ 78
25. Măsuri administrative luate de conducerea penitenciarului
în timpul executării pedepsei. Inaplicabilitatea prevederilor
art. 504 şi urm. C. proc. pen. _______________________ 81
26. Privare de libertate în mod nelegal. Condiţii. Incidenţa
prevederilor art. 504 şi urm. C. proc. pen. _____________ 85
27. Privare de libertate după împlinirea termenului de
prescripţie a răspunderii penale. Incidenţa prevederilor
art. 504 şi urm. C. proc. pen. _______________________ 87
28. Încetarea urmăririi penale. Temeiul măsurii. Drept la
despăgubiri pentru arestarea considerată nelegală.
Distincţii_______________________________________ 89
29. Fapte păgubitoare săvârşite de personalul penitenciarului.
Calitate procesuală pasivă. Inaplicabilitatea prevederilor
art. 504 şi urm. C. proc. pen. _______________________ 91
30. Restrângerea libertăţii în mod nelegal. Incidenţa
prevederilor art. 504 şi urm. C. proc. pen. Obligaţia
instanţei de a avea rol activ şi de a analiza cererea
în întregul ei ____________________________________ 94
Răspunderea statului pe XII ntru erori judiciare
31. Hotărâre penală de condamnare prin care s-a dispus şi
confiscarea averii. Achitare ulterioară. Dreptul la
redobândirea bunului _____________________________ 97
32. Suspendarea dreptului reclamantului de a efectua
expertize judiciare ca urmare a trimiterii în judecată.
Inaplicabilitatea prevederilor legale privind eroarea
judiciară ______________________________________ 100
33. Refuzul Procurorului general al României de a exercita
calea extraordinară de atac a recursului în anulare.
Consecinţe ____________________________________ 103
34. Interzicerea unor drepturi ale condamnatului, ca pedeapsă
accesorie, în afara scopului legitim şi a limitelor statuate prin
Convenţia europeană a drepturilor omului. Răspunderea
patrimonială a statului. Distincţii privind temeiul ______ 106
35. Scoaterea de sub urmărire penală şi încetarea urmăririi
penale. Distincţii în raport de prevederile art. 504
alin. (3) C. proc. pen. ____________________________ 109
36. Obligarea de a nu părăsi localitatea. Condiţiile care trebuie
îndeplinite pentru ca dispoziţiile art. 504 C. proc. pen.
să fie aplicabile_________________________________ 111
37. Privare de libertate după expirarea duratei pedepsei
aplicate. Nelegalitate. Incidenţa prevederilor art. 504
C. proc. pen. ___________________________________ 116
38. Contestaţie la executare admisă, prin care se constată
reabilitarea de drept, având drept consecinţe faptul că
suspendarea condiţionată a executării unei pedepse
anterioare nu mai trebuia revocată, iar inculpatul îşi pierde
statutul de recidivist. Incidenţa prevederilor art. 504
C. proc. pen. ___________________________________ 120
39. Perioadă de arest preventiv executată înainte de constatarea
împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale.
Inaplicabilitatea prevederilor art. 504 şi urm. C. proc. pen. 124
40. Arestare preventivă. Existenţa unor „motive temeinice”,
în sensul art. 143 alin. (1) C. proc. pen., cu privire la
săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală.
Inaplicabilitatea prevederilor art. 504 C. proc. pen. _____ 126
41. Revocarea graţierii prin decret prezidenţial. Incidenţa
dispoziţiilor art. 504 şi urm. C. proc. pen. şi a
Cuprins XIII
prevederilor art. 5 din Convenţia europeană a
drepturilor omului ______________________________ 131
42. Emiterea mandatului de executare a pedepsei închisorii
înainte ca hotărârea penală să rămână definitivă.
Consecinţe ____________________________________ 135
43. Deducere greşită a perioadei de detenţie. Incidenţa
prevederilor art. 5 din Convenţia europeană a
drepturilor omului ______________________________ 142
44. Sancţiune disciplinară aplicată condamnatului de către
conducerea penitenciarului. Anulare ulterioară de către
instanţă. Inaplicabilitatea art. 5 din Convenţia europeană
a drepturilor omului _____________________________ 149
45. Lipsa unei hotărâri penale definitive de condamnare.
Arestare preventivă în cursul urmăririi penale. Nelegalitate.
Incidenţa prevederilor art. 504 şi urm. C. proc. pen. ____ 153
46. Revocarea arestării preventive. Necesitatea analizării
caracterului măsurii. Distincţiile operate de prevederile
art. 504 alin. (3) C. proc. pen. Efecte ________________ 157
47. Deţinerea persoanei după împlinirea termenului de
prescripţie a executării pedepsei. Nelegalitate. Efecte ___ 163
48. Temeiurile acţiunii în daune împotriva statului.
Corelaţii între rolul activ al judecătorului şi principiul
disponibilităţii. Consecinţe________________________ 170
49. Drepturi conferite prin Decretul-lege nr. 118/1990.
Caracterul complet al măsurilor reparatorii stabilite de acest
act normativ. Lipsa vocaţiei la acordarea daunelor
morale________________________________________ 176
50. Drepturi conferite conform Decretului-lege nr. 118/1990.
Solicitare ulterioară, pe cale judecătorească, de acordare
a unor daune morale. Admisibilitate. Criterii__________ 178
51. Acţiune în despăgubiri împotriva statului. Necesitatea
stabilirii temeiului de drept. Rolul activ al instanţei.
Consecinţe ____________________________________ 183
52. Privare nelegală de libertate. Condiţii. Incidenţa
prevederilor art. 504 C. proc. pen. Efecte_____________ 186
53. Arestare preventivă înainte de împlinirea termenului de
prescripţie a răspunderii penale. Inaplicabilitatea
prevederilor art. 504 alin. (4) C. proc. pen. ___________ 193
Răspunderea statului pe XIV ntru erori judiciare
54. Răspunderea materială a magistraţilor pentru erori judiciare.
Limitări şi condiţii prevăzute de art. 96 din Legea
nr. 303/2004 ___________________________________ 198
55. Răspunderea materială a magistraţilor pentru erori
judiciare. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 96
din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor
şi al procurorilor. Consecinţe ______________________ 201
Secţiunea a 4-a. Criterii de evaluare a prejudiciului suferit de
victima erorii judiciare. Întinderea despăgubirilor _____ 203
56. Întinderea despăgubirii. Lipsa unor bareme prestabilite.
Libertatea de apreciere a instanţei, în raport de datele
concrete ale cauzei şi de criteriile legale _____________ 203
57. Daune morale. Statuare în echitate, menită să asigure o
reparaţie morală, iar nu în primul rând un scop
patrimonial. Forţa doveditoare a prezumţiilor _________ 206
58. Daune morale. Criterii de evaluare__________________ 212
59. Întinderea despăgubirilor. Necesitatea acordării unei
reparaţii concrete şi efective. Aprecierea în echitate ____ 217
60. Daune morale. Caracterul aproximativ în această
materie al principiul reparării integrale a prejudiciului __ 221
61. Daune morale. Cuantificarea lor. Îmbogăţirea fără
justă cauză ____________________________________ 224
62. Daune morale. Funcţia reparatorie a acestora.
Necesitatea unui echilibru între răspunderea autorului
erorii judiciare şi suferinţa victimei _________________ 230
63. Daune morale pentru privare nelegală de libertate.
Criterii de determinare a cuantumului. Raportarea la
datele concrete ale cauzei_________________________ 233
64. Daune morale. Rolul acordării lor. Criterii de
cuantificare____________________________________ 236
65. Scopul acordării daunelor morale. Aprecierea
consecinţelor negative ale prejudiciului şi a
implicaţiilor acestora ____________________________ 243
66. Eroare judiciară. Acţiune în despăgubiri. Obligaţia
instanţei de a evalua distinct cuantumul daunelor
materiale şi al celor morale________________________ 247
67. Prejudiciu moral. Restabilirea situaţiei anterioare.
Criterii de cuantificare ___________________________ 251
Cuprins XV
68. Lipsa unor dispoziţii legale privind criterii stricte de
cuantificare a daunelor. Rolul creator al jurisprudenţei __ 254
69. Acţiune în despăgubiri împotriva statului pentru eroare
judiciară. Daune morale. Criterii de apreciere a
cuantumului ___________________________________ 260
70. Prejudiciu moral decurgând din arestarea ori condamnarea
pe nedrept. Acordarea de daune morale. Caracterul
compensatoriu al acestora ________________________ 263
71. Răspunderea statului întemeiată pe art. 504 şi urm.
C. proc. pen. Principiul reparării integrale a prejudiciului
suferit în cadrul răspunderii civile delictuale.
Delimitări _____________________________________ 266
72. Daune morale acordate persoanelor aflate în
întreţinerea celui condamnat pe nedrept. Criterii _______ 273
73. Criterii de apreciere a cuantumului daunelor morale.
Respectarea principiului proporţionalităţii ____________ 277
74. Cauza care determină răspunderea statului. Distincţii ___ 281
75. Stabilirea cuantumului daunelor morale. Aprecierea
instanţei. Caracterul rezonabil _____________________ 289
76. Suma acordată cu titlu de daune morale. Întinderea
reparaţiilor ____________________________________ 294
77. Criterii de evaluare a prejudiciului moral. Respectarea
principiului echităţii. Consecinţe ___________________ 304
78. Lipsire de libertate pe durata a câtorva zile. Dreptul
persoanei la despăgubiri __________________________ 309
79. Stabilirea cuantumului daunelor morale. Principiul
proporţionalităţii. Criterii _________________________ 313
80. Stabilirea daunelor morale. Apreciere subiectivă a
circumstanţelor particulare ale cauzei _______________ 321
Secţiunea a 5-a. Depăşirea duratei rezonabile a procedurii
judiciare ______________________________________ 334
81. Depăşirea duratei rezonabile a procedurii. Consecinţele
încălcării art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor
omului. Dreptul la despăgubiri materiale şi morale.
Calitatea procesual pasivă a statului român ___________ 334
82. Durată nerezonabilă a procedurii. Incidenţa prevederilor
art. 504 şi urm. C. proc. pen. Dreptul la despăgubiri pentru
încălcarea art. 6 parag. 1 din Convenţia europeană a
drepturilor omului ______________________________ 346
Răspunderea statului pe XVI ntru erori judiciare
Secţiunea a 6-a. Contribuţia victimei la săvârşirea erorii
judiciare de către judecător sau procuror ____________ 354
83. Exercitarea de către inculpat a unor drepturi procesuale
legitime. Prelungirea duratei arestării. Lipsa culpei
procesuale a inculpatului. Efecte cu privire la acţiunea
în despăgubiri __________________________________ 354
84. „Contribuţia victimei la săvârşirea erorii judiciare de
către judecător sau procuror”, în sensul prevederilor
art. 96 alin. (5) din Legea nr. 303/2004. Condiţii de
aplicare a textului. Efecte _________________________ 357
85. Furnizarea de către inculpat a unor date care îl
incriminează. Obligaţia organelor de urmărire penală.
Inaplicabilitatea art. 96 alin. (5) din Legea
nr. 303/2004 ___________________________________ 362
Secţiunea a 7-a. Incidenţa, în materia răspunderii statului
pentru erorile judiciare, a dispoziţiilor Legii
nr. 221/2009 ___________________________________ 367
86. Intrarea în vigoare a Legii nr. 221/2009 pe parcursul
soluţionării litigiului. Obligaţia instanţei de a pune în
discuţia părţilor incidenţa acestui act normativ.
Consecinţe ____________________________________ 367
87. Intrarea în vigoare a Legii nr. 221/2009 pe parcursul
soluţionării litigiului. Aplicare imediată. Consecinţe____ 370
88. Acţiune în pretenţii împotriva statului pentru eroare
judiciară. Adoptarea Legii nr. 221/2009 pe parcursul
soluţionării litigiului. Aplicabilitate imediată.
Consecinţe ____________________________________ 372
89. Cerere întemeiată pe Legea nr. 221/2009. Existenţa
şi a altor demersuri ale reclamantului. Inexistenţa
autorităţii de lucru judecat ________________________ 377
Capitolul al II-lea. Hotărâri ale Curţii Europene a
Drepturilor Omului (extrase) ______________________ 388
1. Cauza Pantea c. României, Hotărârea din 3 iunie 2003___ 388
2. Cauza Temeşan c. României, Hotărârea din
10 iunie 2008 __________________________________ 401
3. Cauza Varga c. României, Hotărârea din
1 aprilie 2008 __________________________________ 408
Cuprins XVII
4. Cauza Vişan c. României, Hotărârea din
24 aprilie 2008 _________________________________ 415
5. Cauza Tase c. României, Hotărârea din 10 iunie 2008___ 420
6. Cauza Tarău c. României, Hotărârea din 24
februarie 2009 _________________________________ 426
7. Cauza Calmanovici c. României, Hotărârea din
1 iulie 2008____________________________________ 435
8. Cauza Jiga c. României, Hotărârea din 16 martie 2010 __ 456
9. Cauza Scundeanu c. României, Hotărârea din
2 februarie 2010 ________________________________ 463
10. Cauza Bujac c. României, Hotărârea din
2 noiembrie 2010 _______________________________ 472
11. Cauza Irinel Popa şi alţii c. României, Hotărârea din
1 decembrie 2009 _______________________________ 479
Capitolul al III-lea. Documente internaţionale relevante
privind răspunderea magistraţilor pentru erorile
judiciare (extrase)________________________________ 491
1. Carta Universală a Judecătorului ___________________ 492
2. Carta europeană privind Statutul judecătorilor_________ 493
3. Avizul nr. 3 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor
Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al
Consiliului Europei asupra principiilor şi regulilor
privind imperativele profesionale aplicabile judecătorilor
şi în mod deosebit a deontologiei, comportamentelor
incompatibile şi imparţialităţii _____________________ 496
4. Avizul nr. 10 (2007) al Consiliului Consultativ al
Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului
de Miniştri al Consiliului Europei referitor la Consiliul
Justiţiei în serviciul societăţii ______________________ 504
5. Recomandarea CM/Rec (2010) 12 a Comitetului
Miniştrilor către statele membre cu privire la judecători:
independenţa, eficienţa şi responsabilităţile ___________ 505
Index _______________________________________________


Data: 21. 11. 2011
528 pagini

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Titluri de aceiași autori

Created in 0.084 sec