Raspunderea patrimoniala a lucratorilor - raspundere civila-contractuala

Raspunderea patrimoniala a lucratorilor - raspundere civila-contractuala
Preț: 24,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Anul publicării: 2011
Pagini: 282
Format: 14,5x20
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Descriere:
Tema acestei lucrări este actuală şi extrem de importantă având în vedere rolul răspunderii patrimoniale în raporturile juridice de muncă.

Autoarea subliniază ideea că răspunderea patrimonială este o formă a răspunderii juridice, că această răspundere are un subiect calificat, în persoana participanţilor la raporturile juridice de muncă. Ea funcţionează pe baza regulilor generale ale răspunderii civile contractuale, în sensul că partea ce cauzează un prejudiciu co-contractantului este obligat să îl acopere.

Lucrarea are la bază o vastă documentare cu material bibliografic de drept comparat, precum şi cu o bogată jurisprudenţă, autoarea făcând un efort meritoriu de analiză şi sinteză.

Studiul amplu pe care autoarea l-a realizat, observaţiile punctuale sau de ansamblu, precum şi propunerile susţinute conving în ce priveşte valoarea lucrării. În ansamblul său, lucrarea reflectă un efort ştiinţific deosebit oferind informaţii utile atât specialiştilor teoreticieni - cercetători, cadre didactice etc. -, cât şi practicieni - consilieri juridici, avocaţi, judecători, personal din compartimentele de resurse umane şi, nu în ultimul rând, angajatorilor.

Prof. univ. dr. ALEXANDRU ŢICLEACuprins:
Capitolul
I - SPECIFICUL RĂSPUNDERII PATRIMONIALE
1.
Consideraţii generale privind răspunderea juridică


2. Formele
răspunderii civile contractuale


3.
Definiţia răspunderii patrimoniale


4.
Trăsăturile răspunderii patrimoniale


5.
Răspunderea patrimonială şi alte forme
de răspundere juridică


5.1.
Răspunderea patrimonială şi răspunderea civilă delictuală


5.2.
Răspunderea patrimonială şi răspunderea materială


5.3.
Răspunderea patrimonială şi răspunderea civilă
a funcţionarilor publici


Capitolul II - FORMELE RĂSPUNDERII
PATRIMONIALE


1.
Enumerare


2.
Răspunderea unipersonală


3.
Răspunderea conjunctă


4.
Răspunderea subsidiară


5.
Răspunderea solidară


Capitolul III - CONDIŢIILE
RĂSPUNDERII PATRIMONIALE


1.
Enumerarea condiţiilor răspunderii patrimoniale


2.
Calitatea de salariat la angajatorul păgubit


3. Fapta
ilicită


3.1. Faptul
juridic civil - izvor al obligaţiilor


3.2.
Specificul şi caracteristicile faptei ilicite în cazul răspunderii patrimoniale
a lucrătorilor


3.3.
Caracterul personal al faptei


3.4.
Legătura faptei cu munca prestată


3.5.
Obligaţii ce pot fi încălcate de salariaţi reprezentând fapte ilicite
prejudiciabile


3.6.
Cazurile care înlătură caracterul ilicit al faptei


4.
Prejudiciul - condiţie a răspunderii patrimoniale


4.1.
Noţiuni generale


4.2.
Caracterele prejudiciului


4.3.
Evaluarea prejudiciului


4.4.
Raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu


5.
Vinovăţia


5.1.
Noţiuni generale


5.2.
Trăsăturile vinovăţiei


5.3.
Formele culpei


5.4.
Stabilirea vinovăţiei


5.5.
Sarcina probei în dovedirea vinovăţiei


Capitolul IV - PROCEDURA DE
STABILIRE ŞI RECUPERARE A
PREJUDICIILOR ÎN CAZUL RĂSPUNDERII
PATRIMONIALE


1.
Consideraţii introductive


2. Învoiala
părţilor


3. Acţiunea
în justiţie


4. Executarea
silită a despăgubirilor


4.1.
Modalităţi de executare


4.2.
Reţinerile din drepturile salariale


4.3.
Urmărirea silită asupra bunurilor


Capitolul V - PROCEDURI SPECIALE DE
STABILIRE ŞI RECUPERARE A
PREJUDICIILOR ÎN CAZUL RĂSPUNDERII
CIVILE ŞI A RĂSPUNDERII MATERIALE


1.
Enumerarea procedurilor speciale


2.
Răspunderea civilă a funcţionarilor publici


2.1.
Noţiuni generale


2.2.
Condiţiile răspunderii civile


2.3.
Decizia de imputare


2.4.
Angajamentul de plată


2.5. Căi de
atac


3.
Răspunderea materială a militarilor şi a salariaţilor civili din unităţile
militare


3.1.
Noţiuni generale


3.2.
Condiţii pentru declanşarea răspunderii materiale


3.3.
Cercetarea administrativă


3.4.
Angajamentul de plată


3.5.
Decizia de imputare


3.6. Căile
de atac

Capitolul VI - RĂSPUNDEREA
SALARIAŢILOR PENTRU DAUNELE PROVOCATE ANGAJATORULUI ÎN DREPTUL COMPARAT


1.
Răspunderea salariaţilor pentru daune în dreptul francez


1.1.
Noţiuni generale


1.2. Fapta
ilicită


1.3.
Legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu


1.4.
Principiul răspunderii delictuale a angajatorului pentru salariaţii săi


1.5.
Posibila imunitate a salariatului


1.6.
Răspunderea directă a salariatului; cazurile
de exonerare de răspundere a angajatorului


1.7.
Noţiunea de abuz de atribuţii


1.8. Răspunderea
civilă a salariatului, condamnat penal, ca urmare a unei infracţiuni comise cu
intenţie


2.
Răspunderea salariaţilor pentru daune în Italia


2.1.
Temeiul legal


2.2.
Răspunderea juridică în cadrul raportului
de muncă


2.3.
Răspunderea pentru prejudicii


2.4.
Sarcina probei


2.5.
Asigurarea de răspundere civilă pentru accidente de muncă


2.6.
Răspunderea specială a şoferilor


3.
Răspunderea salariaţilor pentru daune în Belgia


3.1.
Principiul general al limitării răspunderii salariaţilor


3.2.
Caracterul imperativ, de ordin public al dispoziţiilor legale în materie


3.3.
Posibilităţi de derogare


3.4. Câmpul
de aplicare al art. 18 al Legii din 3 iulie 1978


3.5. Dolul,
fapta gravă şi fapta minoră cu caracter obişnuit


3.6.
Răspunderea prezumată a comitentului


3.7. Ipoteza
accidentului de muncă


3.8.
Concluzii


4.
Răspunderea salariaţilor pentru prejudicii cauzate angajatorului în Federaţia
Rusă


4.1.
Principii generale


4.2.
Condiţiile răspunderi materiale


4.3.
Specificul răspunderii materiale a salariaţilor pentru daunele cauzate
angajatorului


4.4. Cazuri
ce exclud răspunderea materială


4.5.
Dreptul angajatorului de a refuza compensarea daunelor de la salariat


4.6.
Limitele răspunderii materiale


4.7.
Răspunderea materială completă


4.8.
Contractele privind răspunderea materială completă


4.9.
Răspunderea materială colectivă


4.10.
Determinarea mărimii prejudiciului


4.11.
Modalitatea de recuperare a prejudiciului


4.12.
Recuperarea cheltuielilor privind instruirea sau formarea lucrătorului


4.13.
Micşorarea prejudiciului recuperat de la salariat de către instanţa de
soluţionare a litigiilor de muncă


5.
Răspunderea salariaţilor pentru daune în Ungaria


5.1. Temei
legal. Condiţii


5.2.
Perioada în care salariatul poate răspunde pentru prejudiciu


5.3.
Limitele răspunderii


5.4. Răspunderea
pentru daune în cazul gestiunii de bunuri


5.5.
Determinarea valorii prejudiciului


5.6.
Despăgubirea angajatorului


5.7.
Situaţii care pot genera prejudicii


5.8.
Răspunderea salariatului pentru daunele cauzate la locul de muncă unui terţ


5.9.
Răspunderea pentru daune a salariatului detaşat


Capitolul VII - CONCLUZII ŞI
PROPUNERI DE LEGE FERENDA


1.
Concluzii


2.
Propuneri de lege ferenda

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.020 sec