Raporturile dintre Guvern si Parlament

Raporturile dintre Guvern si Parlament
Preț: 39,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 376
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Un aspect fundamental al dreptului public contemporan, care îşi păstrează pe deplin actualitatea, îl reprezintă distincţia dintre legislativ şi executiv, distincţie care constituie esenţa structurii puterii politice. Modalităţile prin care cele două puteri – cea executivă şi cea legislativă – se influenţează reciproc sunt diverse şi cunosc forme diferite de manifestare, atât în România, cât şi în alte state ale lumii. Raporturile dintre guvern şi parlament cunosc forme noi, exprimate prin reglementări diferite în ţările membre ale Uniunii Europene, menite să stabilească regimul juridic dintre aceste două puteri în stat, din perspectiva statutului ţării de membră a Uniunii Europene. Datorită importanţei şi diversităţii reglementării raporturilor dintre guvern şi parlament, dar mai ales a evoluţiei acestora în noua ordine globală, se poate realiza o analiză atentă şi detaliată a acestor raporturi, deosebit de actuale.
Importanţa şi actualitatea cercetării este justificată de caracterul transformărilor care au survenit în viaţa politico-socială, de realităţile şi tendinţele dezvoltării statelor în condiţiile contemporane.
Întregul demers ştiinţific întreprins îşi propune să realizeze o prezentare generală a raporturilor existente între guvern şi parlament în diverse regimuri politice din diferite state ale lumii şi de argumentare a oportunităţii abordării sistemice a procesului de guvernare, evidenţiind sistemul constituţional ca pe un model normativ, arhetip, schemă constituţională, modus vivendi ce stă la baza oricărui sistem politic contemporan.Cuprins
Cuvânt-înainte ................................................................................... XI
Abrevieri .......................................................................................... XIX
Partea I. Noţiuni introductive ...................................................... 1
Capitolul I. Principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat ......... 1
Secţiunea 1. Reflecţii privind teoria separaţiei
şi echilibrului puterilor în stat ............................................. 1
§1. Conţinutul teoriei clasice a separaţiei
puterilor în stat ............................................................... 1
§2. Actualitatea teoriei echilibrului puterilor în stat .......... 3
Secţiunea a 2-a. Principiul separaţiei puterilor potrivit
Constituţiei din 1991 şi Constituţiei revizuite .................... 7
§1. Regimul politic instaurat prin Constituţia României
din 1991 ........................................................................... 7
§2. Reflectarea principiului separaţiei şi echilibrului
puterilor în Constituţia României, revizuită .................. 12
Capitolul II. Analiza tipologică a regimurilor
politice democratice ........................................................................ 17
Secţiunea 1. Reflecţii privind regimurile politice ................ 17
§1. Regimul politic – delimitări conceptuale ................... 17
§2. Clasificarea regimurilor politice ................................ 19
Secţiunea a 2-a. Regimurile politice democratice ................ 22
§1. Caracterizarea regimurilor politice democratice ....... 22
§2. Clasificare regimurilor politice democratice ............. 24
2.1. Regimurile parlamentare ...................................... 26
2.2. Regimurile prezidenţiale ...................................... 34
2.3. Regimurile semi-prezidenţiale ............................. 36
Partea a II-a. Raporturile dintre Guvern şi Parlament
în dreptul românesc .................................................................. 41
Capitolul I. Atribuţiile Preşedintelui în raporturile sale
cu Guvernul şi cu Parlamentul ........................................................ 41
VI Raporturile dintre Guvern și Parlament
Secţiunea 1. Atribuţiile Preşedintelui în raport
cu Guvernul ...................................................................... 41
§1. Desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru ... 44
§2. Numirea Guvernului pe baza votului de încredere
acordat de Parlament ..................................................... 59
§3. Revocarea şi numirea unor membri ai Guvernului .... 64
§4. Schimbarea structurii sau a compoziţiei politice
a Guvernului .................................................................. 71
§5. Consultarea Guvernului şi participarea Preşedintelui
la şedinţele Guvernului .................................................. 74
§6. Contrasemnarea actelor Preşedintelui de către
prim-ministru ................................................................. 79
§7. Colaborarea dintre Preşedinte şi Guvern în
exercitarea atribuţiilor de politică externă ..................... 85
Secţiunea a 2-a. Atribuţiile Preşedintelui în raport
cu Parlamentul .................................................................. 86
§1. Adresarea de mesaje Parlamentului ........................... 87
§2. Convocarea şi dizolvarea Parlamentului ................... 91
§3. Promulgarea legilor ................................................... 95
§4. Consultarea Parlamentului de către Preşedinte ....... 101
§5. Regimul răspunderii Preşedintelui .......................... 105
Capitolul II. Raporturile Parlamentului cu Guvernul potrivit
Constituţiei României .................................................................... 114
Secţiunea 1. Controlul parlamentar .................................... 114
§1. Informarea Parlamentului ........................................ 115
§2. Întrebări, interpelări şi moţiuni simple .................... 120
§3. Ancheta parlamentară .............................................. 126
§4. Răspunderea Guvernului şi a membrilor Guvernului .. 131
4.1. Răspunderea politică a Guvernului .................... 131
4.2. Răspunderea individuală a membrilor
Guvernului ................................................................ 132
§5. Aspecte teoretice şi practice privind moţiunea
de cenzură .................................................................... 144
Secţiunea a 2-a. Aspecte teoretice şi practice privind
angajarea răspunderii Guvernului ................................... 152
Cuprins VII
Partea a III-a. Raporturile dintre Guvern şi Parlament
în celelalte state membre ale Uniunii Europene ................... 189
Capitolul I. Reflectarea principiului separaţiei şi echilibrului
puterilor în constituţiile europene .................................................. 189
Secţiunea 1. Principiul separaţiei puterilor în statele
cu regim parlamentar ...................................................... 189
Secţiunea a 2-a. Principiul separaţiei puterilor în
statele cu regim semi-prezidenţial .................................. 193
Capitolul II. Particularităţi ale regimului parlamentar în
statele membre ale Uniunii Europene ........................................... 196
Secţiunea 1. Regimul parlamentar în monarhiile
constituţionale................................................................. 196
§1. Raporturile dintre monarh şi prim-ministru ............. 196
§2. Raporturile dintre monarh şi Parlament................... 200
Secţiunea a 2-a. Regimul parlamentar republican .............. 203
§1. Raporturile dintre preşedinte şi prim-ministru ........ 203
1.1. Desemnarea prim-ministrului ............................ 204
1.2. Validitatea actelor preşedintelui ........................ 208
§2. Raporturile dintre Preşedinte şi Parlament .............. 210
Capitolul III. Elemente definitorii ale regimului
semi-prezidenţial în statele Uniunii Europene .............................. 216
Secţiunea 1. Consideraţii generale privind regimul
semi-prezidenţial ............................................................ 216
§1. Trăsături caracteristice ale regimului semi-prezidenţial ... 216
§2. Variante ale regimului semi-prezidenţial ................ 218
Secţiunea a 2-a. Rolul preşedintelui în regimul
semi-prezidenţial ............................................................ 221
§1. Atribuţiile preşedintelui în raport cu prim-ministrul ... 222
1.1. Desemnarea prim-ministrului ............................ 223
1.2. Forme de colaborare între Preşedinte
şi Guvern ................................................................... 228
1.3. Aspecte particulare referitoare la atribuţiile
Preşedintelui în raport cu prim-ministrul .................. 231
§2. Atribuţiile Preşedintelui în raport cu Parlamentul ... 235
2.1. Mesajul Preşedintelui ......................................... 236
2.2. Convocarea şi dizolvarea Parlamentului ............ 237
2.3. Promulgarea legilor ............................................ 240
2.4. Referendumul legislativ ..................................... 242
VIII Raporturile dintre Guvern și Parlament
2.5. Alte forme de colaborare între Preşedinte
şi Parlament ............................................................... 245
Capitolul IV. Răspunderea puterii executive în statele membre
ale Uniunii Europene ..................................................................... 247
Secţiunea 1. Generalităţi privind reglementarea
răspunderii puterii executive potrivit constituţiilor
statelor membre ale Uniunii Europene ........................... 247
Secţiunea a 2-a. Regimul răspunderii Preşedintelui
în statele membre ale Uniunii Europene ......................... 248
§1. Răspunderea politică a Preşedintelui ....................... 249
§2. Răspunderea penală a Preşedintelui ........................ 251
Secţiunea a 3-a. Răspunderea Guvernului şi a membrilor
Guvernului în statele Uniunii Europene ......................... 254
§1. Corelaţia dintre răspunderea ministerială şi regimul
politic al statelor membre ale Uniunii Europene ......... 254
§2. Răspunderea politică a Guvernului în statele
membre ale Uniunii Europene ..................................... 258
2.1. Răspunderea politică a Guvernului în
monarhiile parlamentare ........................................... 258
2.2. Răspunderea politică a Guvernului în
republicile parlamentare ........................................... 265
2.3. Răspunderea politică a Guvernului în
republicile semi-prezidenţiale ................................... 268
§3. Răspunderea individuală a membrilor Guvernului .. 280
3.1. Fundamente constituţionale ale răspunderii
politice individuale ale membrilor Guvernului ......... 280
3.2. Fundamente constituţionale ale răspunderii
membrilor Guvernului în monarhiile şi republicile
parlamentare ............................................................. 283
3.3. Fundamente constituţionale ale răspunderii
membrilor Guvernului în republicile
semi-prezidenţiale ..................................................... 287
Partea a IV-a. Raporturile dintre Guvern şi Parlament
în alte state ale lumii ............................................................... 292
Capitolul I. Regimul prezidenţial în alte state ale lumii .................. 292
Secţiunea 1. Raporturile dintre executiv şi legislativ
în Statele Unite ale Americii .......................................... 292
Cuprins IX
Secţiunea a 2-a. Regimul prezidenţial în alte state ale
lumii. Abordare comparativă cu Statele Unite
ale Americii .................................................................... 293
Capitolul II. Regimul directorial ...................................................... 293
Capitolul III. Regimurile politice din ţările ex-sovietice
europene. Abordare comparativă .................................................. 293
Concluzii ........................................................................................... 293
Bibliografie ....................................................................................... 293
Index .................................................................................................. 357

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.047 sec