Protocol si eticheta diplomatice

Protocol si eticheta diplomatice
Preț: 99,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Data aparitiei: 18 Mar 2011
Nr pagini : 568


Lumea în care trăim este strâns dependentă de contextul social, cultural sau politic. Dar, în primul rând depinde de noi înşine. De felul în care suntem, de felul în care nu suntem, de felul în care fiecare dintre noi dorim să fie lumea noastă.

Lucrarea de faţă, destinată diplomaţilor, este, de fapt, la fel de utilă şi celor din celelalte instituţii publice, celor din companii, precum şi tuturor celor care sunt interesaţi, prin felul în care se comportă zi de zi, indiferent de situaţie, să facă mediul în care trăim mai bun, mai armonios, mai frecventabil. Şi, poate, în primul rând mai predictibil, mai transparent, mai uşor interpretabil.
În aceeaşi măsură, este o lucrare destinată responsabililor de protocol şi de relaţii publice care au ca obiective organizarea de evenimente sociale şi care, indiferent de creativitatea pe care o investesc, nu pot eluda regulile de protocol.
Nu este o pledoarie pentru formă în detrimentul fondului. Este o pledoarie pentru forma în care persoanele comunică şi relaţionează, din cele mai vechi timpuri până astăzi, în aşa fel încât conţinutul mesajelor, transmise prin gesturi, atitudini sau cuvinte, să fie ascultat şi primit cu bunăvoinţă. Este o pledoarie pentru eficienţă în comunicare. Este, de asemenea, o pledoarie pentru modul în care fiecare dintre noi trebuie să înţelegem şi să respectăm cultura din care facem parte, cea europeană, precum şi modul în care să interacţionăm cu persoane aparţinând altor culturi.
Dincolo de aparenţele uniformizante, protocolul şi eticheta nu fac decât să ne individualizeze şi să definească rafinamentul propriului stil.

VII
Cuprins
Prefaţă XVII
Capitolul I. Introducere 1
Secţiunea 1. Câteva consideraţii istorice 4
§1. Istoria protocolului în lume 4
§2. Istoria protocolului românesc 15
Secţiunea a 2-a. Defi nirea conceptelor de protocol, precădere,
respectiv etichetă 28
Secţiunea a 3-a. Defi nirea conceptului de ceremonial 34
Secţiunea a 4-a. Defi nirea conceptelor de curtoazie,
politeţe și de bune maniere 36
Secţiunea a 5-a. Protocol și diplomaţie 38
Secţiunea a 6-a. Rolul social al protocolului 42
Secţiunea a 7-a. Adaptarea regulilor clasice de protocol la contextul
actual 43
Capitolul II. Comunicarea 45
Secţiunea 1. Adresarea către o altă persoană 47
Secţiunea a 2-a. Titlurile diplomatice 51
Secţiunea a 3-a. Salutul 53
Secţiunea a 4-a. Prezentarea unei persoane 58
Secţiunea a 5-a. Schimbul de cărţi de vizită 61
Secţiunea a 6-a. Convorbirea telefonică 64
Secţiunea a 7-a. Eticheta în corespondenţă 65
Secţiunea a 8-a. Corespondenţa diplomatică 68
Secţiunea a 9-a. Corespondenţa de afaceri 71
VIII
Io a n a Vâ r s t a
Secţiunea a 10-a. Reguli generale privind corespondenţa 72
Secţiunea a 11-a. Corespondenţa pentru ocazii speciale 73
Capitolul III. Evenimentele sociale 75
Secţiunea 1. Categoriile de evenimente sociale 77
§1. Recepţia 78
§2. Cocktailul 80
§3. Vin d’honneur 80
§4. Dejunul și dineul 81
§5. Mic dejunul de lucru 81
Secţiunea a 2-a. Evenimentele informale 83
Secţiunea a 3-a. Evenimentele formale 84
§1. Protocolul conferinţelor și al altor reuniuni interne
sau internaţionale 84
§2. Primirea 86
§3. Așezarea la masă 87
3.1. Reguli generale 87
3.2. Maniera franceză 91
3.3. Maniera engleză 93
3.4. Masa rotundă 94
3.5. Alte modalităţi de așezare la masă 97
§4. Așezarea la un prezidiu 100
§5. Amplasarea pentru o conferinţă 101
§6. Reguli privind amplasarea în mașină, urcarea
pe puntea unui vas sau a unui avion 103
§7. Alte reguli de etichetă 104
Secţiunea a 4-a. Etapele de organizare și modul de desfășurare
a evenimentelor sociale 106
Secţiunea a 5-a. Invitaţia 112
§1. Pe cine invităm 113
§2. Cum redactăm invitaţia 115
P ro to co l ș i e t i c h e t ă d i p l o m a t i ce
IX
§3. Când o expediem 122
Secţiunea a 6-a. Tratarea invitaţilor 123
§1. Reguli generale 123
1.1. Ordinea protocolară – precăderea 123
1.1.1. Considerente generale 123
1.1.2. Egalitatea statelor 124
1.1.3. Principiul ierarhiei 125
1.1.4. Precăderea nu se deleagă 126
1.1.5. Vârsta și vechimea 127
1.1.6. Invitaţii străini 127
1.1.7. Alte reguli 128
1.1.8. Ordinea alfabetică 128
1.2. Ordinea locurilor 128
§2. Reguli pentru invitatul de onoare 130
§3. Reguli pentru ambasadori 131
§4. Reguli pentru înalţi demnitari 132
§5. Reguli pentru un personaj regal 132
5.1. Reguli ale etichetei în prezenţa Familiei Regale a României 133
Secţiunea a 7-a. Facilitarea participării invitaţilor 136
Secţiunea a 8-a. Reguli pentru invitaţi 137
Secţiunea a 9-a. Reguli pentru interpreţi 139
Secţiunea a 10-a. Discursurile 143
§1. Alocuţiunea 144
§2. Toastul 146
§3. Ordinea luărilor de cuvânt 147
§4. Intervenţiile maestrului de ceremonii 150
§5. Limba în care se susţine alocuţiunea 152
§6. Contextele în care se ia cuvântul în public 152
Secţiunea a 11-a. Ţinuta 154
§1. Reguli generale pentru ţinuta feminină 159
X
Io a n a Vâ r s t a
§2. Reguli generale pentru ţinuta masculină 161
§3. Ţinutele semi-formale și cele formale 165
Secţiunea a 12-a. Reguli sociale 169
§1. Reguli privind trimiterea invitaţiilor și răspunsul
la acestea 169
§2. Contactul personal 170
§3. Înţelegerea locală a timpului social 171
§4. Conversaţia informală 171
§5. Cadourile 174
§6. Cum mâncăm și cum bem 177
6.1. Reguli generale de etichetă 178
6.2. Aranjarea mesei 180
6.3. Reguli generale referitoare la mâncare 182
6.4. Reguli generale referitoare la băuturi 185
6.5. Alegerea meniului și prezentarea acestuia 187
6.6. Servirea 188
§7. Fumatul 189
§8. Diferenţele de tratament în funcţie de sex 190
Capitolul IV. Uzanţe de protocol diplomatic și ceremonial 191
Secţiunea 1. Primirea șefi lor de misiune 193
Secţiunea a 2-a. Vizitele protocolare ale șefi lor de misiune la sosirea
la post 193
Secţiunea a 3-a. Ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare 194
Secţiunea a 4-a. Ordinea de precădere a șefi lor de misiune 196
Secţiunea a 5-a. Absenţa șefului de misiune 196
Secţiunea a 6-a. Plecarea defi nitivă din România a șefi lor de misiune 197
Secţiunea a 7-a. Obligaţiile protocolare ale soţiilor șefi lor de misiune 198
Secţiunea a 8-a. Prezentarea scrisorilor de cabinet de către însărcinaţii
cu afaceri titulari la ministrul afacerilor externe 198
Secţiunea a 9-a. Prezentarea colaboratorilor șefului de misiune 198
P ro to co l ș i e t i c h e t ă d i p l o m a t i ce
XI
Secţiunea a 10-a. Decanul Corpului Diplomatic 199
Capitolul V. Vizitele în străinătate cu caracter ofi cial, la nivel de demnitar 201
Secţiunea 1. Reguli generale 203
Secţiunea a 2-a. Particularităţile de ceremonial ale vizitelor, în funcţie
de rangul acestora 207
§1. Vizita de stat 207
§2. Vizita ofi cială 210
§3. Vizita de lucru 211
§4. Vizita privată 212
§5. Vizite ale altor demnitari 213
Secţiunea a 3-a. Pregătirea vizitelor cu caracter ofi cial ale demnitarilor
români în străinătate 215
Secţiunea a 4-a. Asigurarea măsurilor de protecţie 215
Secţiunea a 5-a. Organizarea vizitelor reprezentanţilor administraţiei
locale și ai companiilor 216
Capitolul VI. Protocolul utilizării însemnelor de stat și al sistemului
de decoraţii 219
Secţiunea 1. Istoria drapelului României 221
Secţiunea a 2-a. Modalităţi și împrejurări în care se arborează drapelul
de stat 223
Secţiunea a 3-a. Istoria și descrierea stemei României 226
Secţiunea a 4-a. Imnul naţional – „Deșteaptă-te, române!” 236
Secţiunea a 5-a. Cum a apărut și a evoluat sistemul naţional
de decoraţii 238
§1. Încercarea de instituire a unor decoraţii românești
sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) 239
§2. Crearea sistemului de decoraţii al României
sub domnia regelui Carol I (1872-1914) 241
§3. Decoraţiile de război românești în timpul
Primului Război Mondial 244
XII
Io a n a Vâ r s t a
§4. Evoluţia sistemului de decoraţii al României
în perioada interbelică 245
§5. Decoraţiile de război românești în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial 249
§6. Decoraţiile de tip sovietic ale Republicii Populare
Române. Decoraţiile Republicii Socialiste România 251
Secţiunea a 6-a. Sistemul actual de decoraţii din România și aspectele
protocolare ale acestuia 256
Capitolul VII. Privilegii și imunităţi diplomatice 261
Secţiunea 1. Argumentarea imunităţilor diplomatice 263
Secţiunea a 2-a. Privilegii și imunităţi 264
§1. Inviolabilitatea 264
§2. Imunitatea de jurisdicţie 267
2.1. Jurisdicţia penală 267
2.2. Jurisdicţia civilă 270
§3. Privilegii fi scale și vamale 271
Capitolul VIII. Organizarea și atribuţiile direcţiilor de protocol din instituţii
publice sau companii 273
Secţiunea 1. Activităţi specifi ce direcţiilor de protocol 279
Secţiunea a 2-a. Reguli pentru persoanele însărcinate cu protocolul 281
Secţiunea a 3-a. Relaţiile cu presa 283
Capitolul IX. Reguli specifi ce de protocol în diverse ţări ale lumii 285
Capitolul X. Reguli specifi ce de etichetă în diverse ţări ale lumii 293
Secţiunea 1. Europa 296
§1. Austria 296
§2. Belgia 299
§3. Danemarca 303
§4. Elveţia 306
§5. Finlanda 310
§6. Franţa 312
P ro to co l ș i e t i c h e t ă d i p l o m a t i ce
XIII
§7. Germania 318
§8. Grecia 323
§9. Irlanda 326
§10. Italia 329
§11. Luxemburg 334
§12. Marea Britanie 337
§13. Norvegia 342
§14. Portugalia 345
§15. Rusia 348
§16. Spania 352
§17. Suedia 355
§18. Turcia 359
§19. Ţările de Jos 362
Secţiunea a 2-a. America de Nord 367
§1. Canada 367
§2. Mexic 372
§3. SUA 376
Secţiunea a 3-a. America Latină 384
§1. Argentina 384
§2. Bolivia 388
§3. Brazilia 391
§4. Chile 395
§5. Columbia 399
§6. Ecuador 403
§7. Paraguay 406
§8. Uruguay 409
§9. Venezuela 412
Secţiunea a 4-a. Asia 415
§1. China 415
§2. Coreea de Sud 422
§3. Filipine 427
§4. Hong Kong 431
§5. India 436
§6. Indonezia 440
§7. Japonia 445
§8. Malaezia 450
§9. Singapore 454
§10. Taiwan 458
§11. Thailanda 462
§12. Vietnam 467
Secţiunea a 5-a. Australia și Oceania 471
§1. Australia 471
Postfaţă 475
Bibliografi e 479
Anexe 485

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.022 sec